• NAJNOVIJE
 • NAJPRINOS
 • NAJKUPNJA
 • INDEKSI

DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDSProširena tečajnica

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2022 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
Generali Victoria A Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11.
21,2271
2,8173
kn
-0.126564-0,13 -8,120920-8,12 -4.259950-4,26 -7.100370-7,10 0.0836810,08 5
InterCapital Global Equity - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11. 16,1137 -0.060161-0,06 -8,157360-8,16 -6.148180-6,15 -8.438640-8,44 4.6841304,68 5
ZB trend Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 282,99399 $ 0.0125000,01 -13,474300-13,47 0.0490890,05 -13.136500-13,14 10.37330010,37 6
Generali Prvi Izbor1 A Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11.
20,5212
2,7236
kn
-0.052601-0,05 -11,379600-11,38 -6.010060-6,01 -11.817200-11,82 6.4665006,47 6
ZB euroaktiv Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 157,60103 0.3214270,32 -14,604900-14,60 5.0117405,01 -13.032700-13,03 2.1831302,18 6
Capital Breeder 24.11.
159,3336
21,1472
kn
0.3166260,32 4,1353204,14 -0.490572-0,49 8.4910208,49 12.47410012,47 5
Generali Europa A Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11. 133,8241 0.4877060,49 -5,801060-5,80 4.7822404,78 -3.999240-4,00 -0.639183-0,64 6
Eurizon HR Equity fond A 24.11. 14,0454 -0.046968-0,05 -7,557740-7,56 -5.753910-5,75 -5.970960-5,97 1.3815201,38 5
HPB Dionički Fondovi društva HPB Invest - kliknite za prikaz 24.11.
125,4314
16,6476
kn
0.1997100,20 -15,169600-15,17 -1.930790-1,93 -13.227400-13,23 0.6957350,70 5
ZB aktiv Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 15,08725 0.2677620,27 -18,099500-18,10 -3.915350-3,92 -16.540400-16,54 -3.116140-3,12 6
InterCapital SEE Equity - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11. 138,0329 0.2687720,27 -5,352550-5,35 -3.668850-3,67 -3.710720-3,71 4.0141404,01 5
Generali Nova Europa A Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11.
3,1023
0,4117
kn
0.3460990,35 -56,552200-56,55 4.4826904,48 -57.252100-57,25 -23.829200-23,83 7
OTP indeksni3 A Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 24.11.
49,0238
6,5066
kn
-0.113286-0,11 -8,137160-8,14 -5.205560-5,21 -5.414970-5,41 -0.520270-0,52 5
OTP Meridian 20 A Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 24.11. 108,3796 0.2760890,28 -7,656650-7,66 -3.788120-3,79 -6.303330-6,30 1.7450401,75 4
A1 A 24.11.
76,9400
10,2117
kn
0.1692490,17 -13,013000-13,01 -5.059230-5,06 -17.233200-17,23 2.1657402,17 5
Generali BRIC A Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11. 76,7626 -0.071078-0,07 -18,349900-18,35 -11.101800-11,10 -21.311900-21,31 -6.036510-6,04 6
Generali Energija4 A Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11.
12,5501
1,6657
kn
-0.109043-0,11 25,18430025,18 3.0842903,08 25.94560025,95 13.15920013,16 6
ZB Asia Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 81,67389 $ 0.5382550,54 -27,976900-27,98 -8.315460-8,32 -33.008800-33,01 -10.003200-10,00 6
Allianz Equity 24.11. 194,0807 -0.097442-0,10 -7,693500-7,69 -5.989060-5,99 -5.401110-5,40 0.3949990,39 5
USA Blue Chip 24.11. 25,2080 $ -0.0003970,00 -11,224400-11,22 2.4757102,48 -7.897810-7,90 6.6847406,68 5
InterCapital Global Technology - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11. 70,1391 $ -0.0021390,00 -38,069100-38,07 -9.031590-9,03 -41.234600-41,23 N/AN/A 6
Eurizon HR Equity World fond9 24.11. 96,8706 0.0989930,10 -9,137670-9,14 -4.611830-4,61 -9.103740-9,10 N/AN/A 5

MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDSProširena tečajnica

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2022 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
ZB global 70 Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 160,69935 -0.010677-0,01 -15,645000-15,65 -3.631880-3,63 -16.436900-16,44 -3.775470-3,78 4
ZB conservative 205 Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 187,11646 0.1722160,17 -11,136700-11,14 -3.305360-3,31 -11.207000-11,21 -4.291130-4,29 3
Eurizon HR Global fond 24.11. 17,8553 0.1413340,14 -9,711360-9,71 -3.866280-3,87 -9.723690-9,72 1.2932501,29 4
InterCapital Balanced - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11. 15,4784 0.1689070,17 -9,837360-9,84 -4.147240-4,15 -10.099200-10,10 -0.052706-0,05 4
Generali Balanced Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11.
135,6276
18,0009
kn
-0.076401-0,08 -4,938550-4,94 -1.726390-1,73 -4.564830-4,56 0.8309060,83 4
HPB Global Fondovi društva HPB Invest - kliknite za prikaz 24.11.
112,8690
14,9803
kn
0.2558160,26 -15,159600-15,16 -3.270180-3,27 -14.137600-14,14 -1.111770-1,11 4
OTP uravnoteženi Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 24.11. 13,8669 0.1646910,16 -8,562860-8,56 -1.464510-1,46 -7.836630-7,84 -0.885974-0,89 4
Allianz Portfolio 24.11.
176,0958
23,3719
kn
0.0892920,09 -9,767760-9,77 -4.197720-4,20 -8.517050-8,52 -1.851160-1,85 4
Eurizon HR Flexible 30 fond2 A 24.11. 104,0539 0.3474660,35 -8,270910-8,27 -2.063970-2,06 -8.187140-8,19 -1.288920-1,29 3
OTP Absolute2 A Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 24.11. 96,8385 0.0796810,08 -7,182980-7,18 -1.393590-1,39 -7.114790-7,11 -1.344660-1,34 3
InterCapital Income Plus - klasa B5 A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11. 106,1923 0.1493860,15 -9,161890-9,16 -3.082690-3,08 -8.505390-8,51 -2.788590-2,79 3
Eurizon HR International Multi Asset fond2 A 24.11. 93,6148 0.2850600,29 -8,289930-8,29 -1.953090-1,95 -8.326660-8,33 -1.925930-1,93 3
HPB Bond Plus Fondovi društva HPB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 97,2719 0.2653210,27 -10,287000-10,29 -1.753100-1,75 -9.788500-9,79 -2.309810-2,31 3
ZB global 505 Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 96,81737 0.1541350,15 -9,141460-9,14 -2.007270-2,01 -9.158530-9,16 -3.136220-3,14 4
Eurizon HR Moderate 30 fond9 24.11. 91,9528 0.3097020,31 -10,273800-10,27 -0.798443-0,80 -10.017300-10,02 N/AN/A 4
InterCapital Conservative Balanced - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11. 90,2067 0.2095130,21 -11,153600-11,15 -3.263700-3,26 -11.291500-11,29 N/AN/A 4
Eurizon HR Dollar Progressive fond9 24.11. 92,1572 $ 0.2308990,23 -7,476310-7,48 -0.971404-0,97 -7.253490-7,25 N/AN/A 4

OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDSProširena tečajnica

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2022 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Bond fond 24.11. 123,6944 0.1927810,19 -11,449400-11,45 -3.040300-3,04 -11.843100-11,84 -4.827500-4,83 3
InterCapital Bond - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11. 207,7399 0.0755840,08 -11,439500-11,44 -3.952630-3,95 -11.010900-11,01 -5.065170-5,07 3
HPB Obveznički Fondovi društva HPB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 153,2300 0.2488720,25 -10,394900-10,39 -2.104850-2,10 -10.267900-10,27 -4.468350-4,47 3
Eurizon HR Conservative 10 fond A 24.11. 109,8801 0.1071400,11 -10,080200-10,08 -2.644920-2,64 -10.121200-10,12 -3.731980-3,73 3
InterCapital Dollar Bond - klasa B A Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11. 101,2259 $ 0.0383450,04 -2,224880-2,22 -0.491713-0,49 -2.472720-2,47 -0.934454-0,93 2
Eurizon HR Active Defensive fond6 24.11. 97,8875 0.2941590,29 -2,11-2,11 0.2822400,28 N/AN/A N/AN/A 4
Eurizon HR Target 2027 fond6 24.11. 97,9048 0.3666950,37 -2,10-2,10 -1.276580-1,28 N/AN/A N/AN/A 4
Eurizon HR Active Defensive 2 fond6 24.11. 95,9566 -0.094121-0,09 -4,04-4,04 -1.574800-1,57 N/AN/A N/AN/A 4
Eurizon HR Target 2027 II fond6 24.11. 100,1859 0.3519830,35 0,190,19 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4
Eurizon HR Dollar Bond fond 36 24.11. 100,7760 $ 0.0032750,00 0,780,78 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3
Eurizon HR Target 2027 III fond6 24.11. 102,5134 0.3436690,34 2,512,51 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 4
Eurizon HR Target 2025 fond6 Početna ponuda završena - saznaj više. 3
Eurizon HR Active Defensive 3 fond6 Početna ponuda (07.11. do uključeno 06.12.2022.) - saznaj više. 4

KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDSProširena tečajnica

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2022 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
Eurizon HR Start fond 24.11.
140,2590
18,6156
kn
0.0047770,0048 -2,904440-2,90 -1.187990-1,19 -2.974900-2,97 -0.784230-0,78 1
ZB plus Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11.
176,49963
23,42553
kn
-0.003428-0,0034 -0,164110-0,16 -0.083539-0,08 -0.165652-0,17 0.0503150,05 1
ZB eplus - klasa BE Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 152,09246 0.0009990,0010 0,1439290,14 0.0795540,08 0.1410800,14 0.1697570,17 1
ZB eplus - klasa BK Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 152,09246 0.0009990,0010 0,1439290,14 0.0795540,08 0.1410800,14 0.1697570,17 1
Eurizon HR D-Start fond 24.11. 138,3935 $ 0.0075150,0075 -1,492140-1,49 -0.016544-0,02 -1.397320-1,40 -0.080006-0,08 1
HPB Kratkoročni obveznički kunski Fondovi društva HPB Invest - kliknite za prikaz 24.11.
145,0497
19,2514
kn
0.0001380,0001 0,0306890,03 0.0075840,01 0.0446940,04 0.1713550,17 1
OTP start Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 24.11.
133,1268
17,6690
kn
0.0029300,0029 -0,047901-0,05 0.0323100,03 -0.012318-0,01 -0.008437-0,01 2
InterCapital Short Term Bond Fondovi društva InterCapital Asset Management d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11. 131,2343 0.0044960,0045 -0,022855-0,02 -0.252723-0,25 -0.014095-0,01 0.0960430,10 2
Generali Plus Fondovi društva Generali Investments d.o.o. - kliknite za prikaz 24.11.
1361,4989
180,7020
kn
-0.005964-0,0060 -4,756140-4,76 -3.838120-3,84 -4.662170-4,66 -1.028250-1,03 2
Allianz Short Term Bond 24.11.
119,4791
15,8576
kn
0.0066120,0066 -0,606035-0,61 -0.272358-0,27 -0.591646-0,59 0.1424380,14 1
HPB Kratkoročni obveznički eurski Fondovi društva HPB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 107,4940 0.0025120,0025 0,1336740,13 -0.017672-0,02 0.1498140,15 0.2336900,23 1
OTP e-start Fondovi društva OTP Invest - kliknite za prikaz 24.11. 99,0975 0.0063580,0064 -2,557460-2,56 -0.279546-0,28 -2.515860-2,52 -0.863402-0,86 1
Eurizon HR Short Term Bond fond 24.11.
102,1924
13,5633
kn
0.0031310,0031 -3,654880-3,65 -1.233890-1,23 -3.770830-3,77 -1.094440-1,09 2
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond 24.11. 96,8678 0.0918590,0919 -4,363240-4,36 -0.631186-0,63 -4.290570-4,29 -1.182930-1,18 3

POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDSProširena tečajnica

Fond     Datum Cijena Val. +/- % 2022 % 3mj % 12mj % PGP  
3g %
Riz. Info Kupi
ZB Future 20256 Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 117,27310 0.1360220,14 -10,679900-10,68 -2.612430-2,61 -10.653300-10,65 -0.045766-0,05 4
ZB Future 20306 Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 125,68422 0.1034290,10 -10,673200-10,67 -2.234510-2,23 -10.604900-10,60 1.8759801,88 5
ZB Future 20406 Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 131,11022 0.1488210,15 -11,054600-11,05 -1.947550-1,95 -10.911000-10,91 3.5655303,57 5
ZB Future 20556 Fondovi društva ZB Invest - kliknite za prikaz 24.11. 132,06681 0.1554430,16 -10,783700-10,78 -1.588090-1,59 -10.541800-10,54 3.6875703,69 5
1 dionički fond fondova2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond4 sektorski fond5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem9 ostali fondovi

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu    Preuzmi tečajnicu

MIROVINSKI FONDOVI 25.11.2022

Svi Mirexi u plusuIndeksi MIREX kategorija A, B i C prema podacima HANFA-e, i u četvrtak su, 24. studenog, u odnosu na prethodni radni dan bilježili rast vrijednosti.Tako je vrijednost MIREX...

MIROVINSKI FONDOVI 24.11.2022

Svi Mirexi u plusu

MIROVINSKI FONDOVI 23.11.2022

Većina Mirexa u plusu

MIROVINSKI FONDOVI 22.11.2022

Većina Mirexa u plusu

ANALIZA 21.11.2022

Što nam tržišta govore i što se može očekivati - XLIXDatum analize: 21/11/2022TRENUTNO STANJE:Ništa se ne događa. Nakon inflacije koja je izasla ispod očekivanja tržišta su otišla gore i stala. To donekle ima smisla s obzirom da...

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2022.)(na kraju Q3 2022.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +9,97%  6
Capital Breeder -2,36%  5
OTP indeksni A -7,56%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.11.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.11.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,543568 0,01
0,07%
1 USD 7,244375 0,00
-0,02%
1 GBP 8,772611 0,00
-0,01%
1 CHF 7,677150 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
523,00 kn
69,41 €
24.11.2022
-0,29%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.11. 16:00  1914,43
11,01
0,58
CROBEX10* 25.11. 16:00  1131,62
4,35
0,39
CROBEX10tr* 25.11. 16:00  1196,6
4,57
0,38
ADRIAprime* 25.11. 16:00  1299,16
0,42
0,03
CROBISTR* 25.11. 16:31  167,2347
0,02
0,01
CROBIS* 25.11. 16:31  96,1048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 25.11.2022)
(17:07:51 25.11.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR
324,00 kn
43,00 €
0,00%
907.052,00 kn
120.386,49 €
PLAG
1.750,00 kn
232,26 €
5,42%
899.800,00 kn
119.423,98 €
ATPL
401,00 kn
53,22 €
2,04%
413.359,00 kn
54.862,17 €
HT
174,00 kn
23,09 €
0,29%
256.951,50 kn
34.103,32 €
PODR
648,00 kn
86,00 €
0,93%
246.660,00 kn
32.737,41 €
7SLO
140,60 kn
18,66 €
-0,14%
168.720,00 kn
22.392,99 €
7CRO
112,00 kn
14,86 €
0,27%
168.000,00 kn
22.297,43 €
ZABA
64,00 kn
8,49 €
-0,31%
92.188,00 kn
12.235,45 €
ADRS2
366,00 kn
48,58 €
-0,27%
84.293,00 kn
11.187,60 €
SPAN
245,00 kn
32,52 €
0,82%
57.085,00 kn
7.576,48 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
3.637.666,80 kn
482.801,35 €
Redovni obveznički promet:   
29.946.000,00 kn
3.974.517,22 €
Sveukupni promet:   
33.583.666,80 kn
4.457.318,57 €