FONDOVI INFO 0800 600 700

Česta pitanja

U što ulažu investicijski fondovi?

U dionice, obveznice, kratkoročne vrijednosne papire, bankovne depozite te ostale vrijednosne papire propisane zakonom i definirane u prospektu i statutu određenog fonda.

Da li ulagatelji mogu imati utjecaj na investicijske odluke?

Prema Zakonu o investicijskim fondovima upravljanje fondom isključivo je u rukama društva za upravljanje, naravno u granicama koje postavlja zakonodavstvo.

Mogu li u fond redovito investirati s malim uplatama?

Naravno, u fondovima možete redovito štedjeti pomoću malih iznosa koje sami određujete, a koji ne smiju biti manji od minimalnog ulaganja, koji je različit od fonda do fonda.

Da li je u fondu moj ulog vezan uz "valutnu klauzulu?

Ne. Svi obračuni uplata i isplata obavljaju se u kunama. Neki fondovi cijenu udjela prikazuju u EUR (denominirani su u EUR). Možda nije na odmet spomenuti da vezivanje uz valutnu klauzulu ne štiti od inflacije, ljudi često pretpostavljaju da su sigurniji uz valutnu klauzulu, a ne razmišljaju o tome da i druge valute imaju inflaciju.

Što su statut i prospekt fonda?

Statut i prospekt fonda definiraju način na koji će upravljač upravljati fondom – pravila upravljanja. Da bi fond mogao početi sa poslovanjem, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga treba odobriti statut i prospekt fonda. Prije ulaganja u fond preporučujemo da pročitate statut i prospekt fonda.

Tko upravlja sa imovinom fonda?

 • sa imovinom fonda upravlja fond menadžer – portfelj menadžer iza kojeg stoji tim analitičara i stručnjaka koji procjenjuju stanje na burzama. To je jedna od najvažnijih razlika između kupnje udjela i dionica
 • osnivač fonda preuzima na sebe profesionalno upravljanje, a to je jedna od najznačajnijih karakteristika i pogodnosti investicijskih fondova. Znači, Vi ulažete svoj novac, povjeravate ga profesionalnim fond menadžerima i očekujete prinos od porasta cijene udjela u fondu jer kako raste cijena udjela u fondu raste i vrijednost vaše imovine. Za svoje usluge upravitelj fonda uzima naknadu za upravljanje.
 • ako ste vlasnik dionice nekog poduzeća za razliku od vlasnika udjela u otvorenom investicijskom fondu trebali bi sami pratiti cijene dionica na tržištu i u određenom trenutku donjeti odluku o kupnji/prodaji dionice
 • kad ste vlasnik udjela u fondu sve odluke o kupnji ( kada kupiti koju dionicu) i prodaji ( kada prodati, koju dionicu) vrijednostnih papira radi fond manager. To znači da sami ne trebate pratiti kretanje cijena dionica, posjedovati analitičarska znanja i iskustva u trgovanju sa vrijednosnim papirima da biste mogli postati investitor u fond.

Može li se moja imovina u fondu smanjiti?

To ovisi o vrijednosnim papirima u dotičnom fondu. Ako ti vrijednosni papiri pokazuju velika kolebanja u cijeni, imovina fonda proporcionalno tome raste ili pada, a time i udjel dobiva odnosno gubi na vrijednosti. Zbog toga je od velike važnosti izbor fonda s profilom rizika koji Vama odgovara. U pravilu, što je dulje vrijeme ulaganja to je novac sigurniji. Za pomoć kod odabira fonda kliknite na koji fond odabrati.

Što je ulazna naknada?

To je trošak kojeg ulagatelj plaća pri svakoj uplati u fond, a izražen u postocima (više).

Što je izlazna naknada ?

Trošak koji se ulagatelju naplaćuje pri izlazu iz fonda. Izražen je u postocima (više).

Što je godišnja naknada za upravljanje?

Trošak koji Društvo za upravljanjem obračunava za upravljanje fondom. Izražen je u % na godišnjoj razini, ali se izračunava svaki dan razmjerno vrijednosti imovine fonda. Kod svakodnevne objave cijene udjela fonda, upravljačka naknada je već obračunata (više).

Da li se plaća porez na ostvarenu dobit?

Pri utvrđivanju ukupnog dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, poreznu osnovicu čini razlika između zbroja svih kapitalnih dobitaka i zbroja svih kapitalnih gubitaka ostvarenih tijekom kalendarske godine, od svih transakcija financijskim instrumentima.

Fizičke osobe:
Prema važećim poreznim zakonima, za ulagatelja fizičku osobu ne postoji obveza plaćanja poreza na ostvareni kapitalni dobitak u otvorenom investicijskom fondu ukoliko:

 • su udjeli kupljeni prije 01.01.2016. ili
 • su udjeli kupljeni nakon 01.01.2016. i isti nisu prodani u roku od dvije godine od dana kupnje ili
 • je ostvaren godišnji kapitalni dobitak u iznosu do 112 kuna

Sve uplate u fondove do 31.12.2015. ne ulaze u poreznu osnovicu neovisno o trenutku izlaska iz fonda.

Zamjena udjela između fondova kojima upravlja jedno društvo ne tretira se kao prodaja udjela, već kao jedinstveno ulaganje. Drugim riječima, razdoblje od potrebne dvije godine za neoporezivanje teče neprekinuto te se slijedom navedenog ne plaća porez na zamjenu udjela između fondova kojima upravlja isto društvo. Poveznica na zamjenu udjela.

Ulagatelj (porezni obveznik) plaća porez na dohodak, na kapitalni dobitak od ulaganja u otvorene investicijske fondove, po stopi od 12% kao i pripadajući prirez.

Pravne osobe:
Dobit ili gubitak ostvaren ulaganjem u fondove tretira se kao prihod odnosno gubitak od ulaganja i ulazi u račun dobiti i gubitka pravne osobe.

Više o porezu na kapitalni dobitak:
Porez za ulagače koji ostvare dobit ulaganjem u fondove

Da li se na uplate i isplate iz fonda plaća porez na dodanu vrijednost (PDV)?

Ne. Prilikom uplate i isplate ne plaća se PDV (porez na dodanu vrijednost).

Da li pojedinac može ulagati u više fondova?

Da, ulagač može ulagati u neograničen broj fondova, prema vlastitoj želji, te nema nikakvih ograničenja u tom smislu.

Koji fond odabrati

Da li pravne osobe mogu ulagati u investicijske fondove?

Da. Ulogom pravne osobe raspolaže zakoniti zastupnik pravne osobe ili ovlaštena osoba.

Na koji način ulagatelj može podići svoja sredstva iz fonda?

Ulagatelj podnosi pismeni zahtjev za isplatu, vlastoručno ga potpisuje te dostavlja putem pošte ili telefaksa u sjedište Društva koji upravlja fondom. Novac će biti doznačen na bankovni račun koji je ulagatelj odredio na zahtjevu za isplatu u zakonskom roku (7 dana).

Da li fondovi mogu kupovati vrijednosne papire stranih izdavatelja?

Da. Zakon o investicijskim fondovima to dozvoljava. Time se dobivaju dodatne mogućnosti za uspješno disperziranje rizika.

Da li je moguć prelazak iz jednog fonda u drugi?

Prelazak je moguć, ali takva izmjena se tretira kao prodaja jednog vrijednosnog papira i kupnja drugog (ako je dobitak oporeziv, potrebno ga je prijaviti –samo za pravne osobe), ujedno se plaća izlazna provizija (ako ona postoji) i ulazna provizija (ako ona postoji) za dotični fond.

Da li mogu zamijeniti svoje dionice ili druge financijske proizvode (depozite ili policu osiguranja ) za udjele investicijskog fonda?

Ne. Svoje dionice možete prodati na burzi vrijednosnih papira pomoću brokerske kuće. Dobiveni iznos možete uložiti u fond. Uplate u fond vrše se isključivo novčanom uplatom na račun fonda, otvorenog kod depozitne banke.

Da li maloljetne osobe mogu biti vlasnici udjela?

Maloljetna osoba može biti vlasnik udjela u investicijskom fondu, te tim udjelima može raspolagati nakon navršenih 18 godina.

Koji su osnovni rizici ulaganja u fond?

Ulaganje u fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerojatnost ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan. U slučaju investiranja u fond nezadovoljavajući ili negativan prinos prvenstveno može nastati kao posljedica sljedećih rizika:
 • rizik promjene cijena financijskih instrumenata (tržišni rizik)
 • rizik promjene tečaja (valutni rizik)
 • kreditni rizik
 • rizik likvidnosti
 • rizik promjene poreznih propisa

Rizik promjene cijena financijskih instrumenata (tržišni rizik)

Imovina fonda se investira sukladno strategiji i ograničenjima ulaganja navedenim u prospektu fonda u financijske instrumente čija je cijena podložna dnevnim promjenama. Pad cijene pojedinog instrumenta u koji je uložena imovina fonda može dovesti do smanjenja prinosa na ulaganje.

Rizik promjene tečaja (valutni rizik)

Imovina fonda može biti uložena u financijske instrumente denominirane u različitim valutama, čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene tečaja pojedine valute u odnosu na kunu obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje u fondu.

Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da izdavatelj financijskog instrumenta, koji je dio portfelja fonda, neće u cijelosti ili djelomično podmiriti svoje obveze, što bi negativno utjecalo na likvidnost i vrijednost imovine fonda.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja vjerojatnost nemogućnosti brze prodaje financijske imovine po cijeni približno jednakoj fer vrijednosti te imovine.

Rizik promjene poreznih propisa

Rizik promjene poreznih propisa predstavlja vjerojatnost da se porezni propisi u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, promijene na način koji bi negativno utjecao na prinos fonda.

Volatilnost neto vrijednosti imovine fonda

S obzirom na vrste imovine u koje fond ulaže, te s obzirom na sastav portfelja fonda, tržišta na koja fond ulaže, odnosno na tehnike upravljanja imovinom fonda, vrijednost imovine, odnosno cijena udjela fonda može imati visoku volatilnost.


Pitanja vezana uz uplate i isplate

 • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
 • ULAGAČKI CENTAR
 • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Euro Short Term Bond AKCIJA
Platinum Corporate Bond POČETNA PONUDA
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
458,16 17.05.2019
0,95%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.05.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,420771 0,00
0,03%
1 USD 6,651821 0,01
0,09%
1 GBP 8,480881 0,00
0,00%
1 CHF 6,588627 0,02
0,25%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.05. 14:44  1.859,96
-4,55
-0,24
CROBEX10* 20.05. 14:44  1.092,04
-11,41
-1,03
CROBEXprime* 20.05. 14:44  1.059,27
1,01
0,10
CROBEXplus* 20.05. 14:44  964,26
3,36
0,35
CROBEXtr* 20.05. 14:44  1.221,89
4,31
0,35
CROBIS* 17.05. 16:31  113,13
-0,05
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (14:45:32 20.05.2019)

 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT 1.125,00
1,81%
1.278.980,00
HT 153,00
-5,85%
1.247.022,50
AUHR 730,00
3,55%
1.185.900,00
RIVP 38,90
-0,26%
940.116,30
KOEI 700,00
0,72%
767.850,00
PODR 409,00
0,25%
630.635,00
ADPL 180,00
0,56%
555.380,00
HMAM 256,00
2,40%
342.272,00
HMST 428,00
0,00%
292.324,00
ATGR 1.200,00
0,00%
238.450,00
Redovni dionički promet:   8.558.416,57 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   2.488.200,00 kn
Sveukupni promet:   11.046.616,57 kn
Osvježi