FONDOVI INFO 0800 600 700
 • ULAGAČKI CENTAR
 • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

Usporedba otvorenih investicijskih fondova

Unesite ime fonda ili

odaberite grupu fondova

Dionički fondovi s najvećim prinosom ove godine

Usporedi grupu

Dionički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Usporedi grupu

Mješoviti fondovi s najvećim prinosom ove godine

Usporedi grupu

Mješoviti fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Usporedi grupu

Obveznički fondovi s najvećim prinosom ove godine

Usporedi grupu

Obveznički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj

Usporedi grupu

Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom ove godine

Usporedi grupu

Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom u 6 mj

Usporedi grupu

Posebni fondovi s najvećim prinosom ove godine

Usporedi grupu

Posebni fondovi s najvećim prinosom u 6 mj

Usporedi grupu
Fond info
 •  
 • Kategorija fonda
 • Početak rada fonda
 • Starost fonda
 • Početna cijena udjela
 • Prva uplata
 • Daljnje uplate
 • Ulazna naknada
 • Izlazna naknada
 • Naknada za upravljanje
 • Naknada depozitaru
 • Naknada regulatoru
 •  
Nagrade
 •  
 • Nagrade fondova
Profil ulagatelja
 •  
 • Preporučeno razdoblje ulaganja
 • Rizičnost/tolerancija na rizik
 • Očekivani prinos
Grafički prikaz
-
Prinosi
 •  
 • VaR - Rizičnost fonda
 • SRRI indikator
 • Zadnjih mjesec dana
 • Zadnja 3 mjeseca
 • Zadnjih 6 mjeseci
 • Zadnjih 12 mjeseci
 • Zadnja 24 mjeseca
 • Prinos u ovoj godini
 • PGP 3 godine
 • PGP 5 godina
 • Imovina
 •  
Cut-off time
 •  
 • Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
  (radnim danom)
 • Otkup/prodaja udjela u fondu:
  (radnim danom)
 • Zamjena/prijenos udjela međufondovima:
  (radnim danom)
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Struktura fonda
 •  
 • Top 10 ulaganja fonda
 • Geografska struktura fonda
 • Sektorska izloženost fonda
 • Valutna izloženost fonda
 • Vrsta imovine fonda
 • Struktura ulaganja
 •  

Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.

Napomena:
 • Tečajnica fondova se ažurira svaki radni dan. Svi prinosi su nominalni (inflacija nije uračunata). Prinosi se računaju na temelju valute u kojoj fond objavljuje cijenu udjela,
 • prikazani prinosi su umanjeni za sve tekuće troškove fonda (naknada za upravljanje, naknada depozitaru, naknada regulatoru, brokerske provizije), osim ulaznih i izlaznih naknada,
 • kod fondova koji cijenu udjela iskazuju u valuti različitoj od domaće valute prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja valute,
 • prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na KIID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond,
 • prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti,
 • cijena udjela i prinosi mogu oscilirati ovisno o rizičnosti fonda.

Izračun dnevne postotne promjene (vikendi, blagdani)
Svi fondovi izračunavaju vrijednosti udjela za neradne dane, ali samo neki iste i objavljuju. Ukoliko je vrijednost objavljena, ista se ne prikazuje u tečajnici, ali se unosi u bazu te se prilikom izračuna postotnog pada/porasta cijene udjela na dnevnoj razini uzima u obzir.

Objašnjenje: ukoliko je objavljena cijena udjela za vikend, postotna promjena prikazana za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od nedjelje. Ukoliko cijena udjela za vikend nije objavljena, postotna promjena za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od petka. Vrijednosti udjela za zadnjih 30 dana prikazane su kod podataka o svakom fondu.