FONDOVI INFO 0800 600 700
  • ULAGAČKI CENTAR
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

DOBROVOLJNI OTVORENI MIROVINSKI FONDOVI - DMF

Fond Datum Cijena Val. +/- % 2018 % 2019 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % 24mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]  
Raiffeisen DMF 16.09. 252,50770 kn 0.1615230,1615 1,48 6,4033006,40 1.2098301,21 1.9977202,00 3.7753803,78 4.4631904,46 9.7356709,74 5.1910005,19 5.1208975,12 17,13 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
AZ Profit 15.09. 269,73430 kn -0.000816-0,0008 -2,53 8,1612208,16 1.0961701,10 2.3812702,38 5.4289605,43 5.7342005,73 5.7852505,79 1.5262001,53 3.0611283,06 15,97 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
Croatia osiguranje 16.09. 174,91730 kn 0.0157240,0157 -1,52 9,9321309,93 1.8490001,85 2.5616802,56 6.5511206,55 8.0530808,05 10.36220010,36 4.4832004,48 3.7562763,76 15,90 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
AZ Benefit 16.09. 271,83050 kn -0.026554-0,0266 -0,07 5,9899405,99 0.6502660,65 1.8769001,88 4.2789904,28 5.5125505,51 7.0584107,06 4.0434004,04 4.9405864,94 15,80 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
Erste Plavi Expert 16.09. 230,10020 kn -0.031455-0,0315 -2,09 9,3737709,37 1.1448601,14 2.0572402,06 5.6462105,65 6.8819706,88 10.30490010,30 5.5205005,52 6.2303426,23 14,52 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
Erste Plavi Protect 16.09. 226,89140 kn -0.032472-0,0325 5,40 7,0591907,06 0.5959280,60 2.1447202,14 4.7709804,77 7.1515107,15 14.30500014,31 6.0049006,00 5.7098685,71 14,52 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
Croatia osiguranje 1000A 16.09. 1218,73890 kn -0.006802-0,0068 5,23 10,51080010,51 2.4714102,47 3.2810603,28 7.4667807,47 8.8315908,83 N/AN/A -99999900.000000N/A N/A 1,81 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
Croatia osiguranje 1000C 16.09. 1097,39150 kn 0.0061150,0061 2,45 4,4868004,49 0.6742030,67 1.8693401,87 3.7000503,70 4.8113004,81 N/AN/A -99999900.000000N/A N/A 1,81 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike

OMF - KATEGORIJA A

Fond Datum Cijena Val. +/- % 2018 % 2019 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % 24mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]  
MIREX A 16.09. 147,04310 kn 0.0405490,0405 0,84 9,2767309,28 1.3732401,37 2.8002402,80 6.0871106,09 7.2081107,21 11.53040011,53 6.6682006,67 7.7449427,74 5,07 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
AZ - A 16.09. 145,63070 kn 0.0648640,0649 0,75 8,8756808,88 1.0279601,03 3.2269303,23 6.8486906,85 7.3224007,32 10.14590010,15 5.6619005,66 7.5712097,57 5,07 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
Erste Plavi - A 16.09. 147,86030 kn -0.017581-0,0176 -0,76 11,21490011,21 1.4678701,47 2.4005102,40 6.2607206,26 8.5440308,54 13.24160013,24 7.2483007,25 7.9331397,93 5,07 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
PBZ CO - A 16.09. 153,14860 kn -0.114138-0,1141 2,02 9,8657709,87 1.5257801,53 2.7338202,73 6.9528006,95 8.5987808,60 11.64210011,64 7.8598007,86 8.5592688,56 5,07 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
Raiffeisen OMF - A 13.09. 145,51660 kn 0.1559640,1560 0,89 8,7094308,71 1.3398301,34 2.2089402,21 4.5362104,54 5.4738705,47 12.81480012,81 7.4730007,47 7.5083067,51 5,07 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike

OMF - KATEGORIJA B

Fond Datum Cijena Val. +/- % 2018 % 2019 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % 24mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]  
MIREX B 16.09. 260,22270 kn -0.003535-0,0035 1,02 7,0005707,00 1.0049901,00 2.1541602,15 4.5076504,51 6.2639606,26 9.7725809,77 4.7206004,72 5.1832815,18 17,39 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
AZ - B 16.09. 256,40670 kn -0.015286-0,0153 1,16 6,4358806,44 0.8487750,85 2.1240802,12 4.4372404,44 6.0608606,06 8.7174808,72 3.3008003,30 4.4004284,40 17,39 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
Erste Plavi - B 16.09. 274,60280 kn -0.070089-0,0701 -0,09 7,8751607,88 1.2254901,23 2.1614002,16 4.8490904,85 6.7437606,74 11.41090011,41 5.6401005,64 5.9603805,96 17,39 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
PBZ CO - B 16.09. 244,19750 kn -0.058566-0,0586 1,41 7,7961907,80 0.7608720,76 2.1952502,20 5.4686205,47 7.0701207,07 10.56490010,56 5.6498005,65 5.5924795,59 17,39 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
Raiffeisen OMF - B 13.09. 267,17280 kn 0.0274430,0274 1,14 6,9744706,97 1.0833101,08 2.2360302,24 4.1303304,13 5.9026105,90 10.31600010,32 5.7614005,76 5.6790845,68 17,38 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike

OMF - KATEGORIJA C

Fond Datum Cijena Val. +/- % 2018 % 2019 % 1mj % 3mj % 6mj % 12mj % 24mj % PGP  
3g %
PGP  
5g %
Trajanje [god]  
MIREX C 16.09. 135,74570 kn 0.0075880,0076 2,94 5,2585205,26 0.6672800,67 1.9032301,90 3.9449003,94 5.9151305,92 10.47000010,47 5.7059005,71 6.1198836,12 5,07 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
AZ - C 16.09. 132,59730 kn 0.0058070,0058 3,28 5,1723505,17 0.8059320,81 2.0300202,03 3.9880103,99 5.7261505,73 10.54130010,54 5.4799005,48 5.7092495,71 5,07 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
Erste Plavi - C 16.09. 139,45670 kn -0.029964-0,0300 2,78 6,6063706,61 0.5469430,55 2.2464502,25 4.6469404,65 7.1439207,14 14.21100014,21 6.4161006,42 6.6960606,70 5,07 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
PBZ CO - C 16.09. 135,27160 kn -0.012270-0,0123 2,58 6,3669206,37 0.7867190,79 2.3111402,31 4.8736604,87 7.0734807,07 10.90530010,91 5.7025005,70 6.1003446,10 5,07 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
Raiffeisen OMF - C 13.09. 138,53990 kn -0.010754-0,0108 2,83 4,4435704,44 0.5304450,53 1.5492601,55 3.3751803,38 5.2482105,25 9.3939609,39 5.7692005,77 6.4864816,49 5,07 Dodaj u moju listu - Samo za registitane korisnike
Napomena uz tečajnicu    Preuzmi tečajnicu