A1

 

23.03.2023

-0,09%

10,9400 €
82,4274 kn
NAPOMENA
AKCIJA: Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
19.05.2008
Starost fonda
14,85 god (14g 10mj 5d)
Imovina fonda
0,959 mil €
7,226 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,27 EUR = 100,00 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR, USD, AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, SEK, BAM
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 50,00 EUR
uplate u drugoj valuti: protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
min. 10,00 EUR
trajni nalog: min. 10,00 EUR
uplate u drugoj valuti: protuvrijednost eurskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati u eure po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Društvo upravlja jednim UCITS fondom, zamjena udjela nije moguća.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena udjela unutar fondova društva nije moguća
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
minimalno 3 godine
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,53%
1 Mjesec-0,09%
6 Mjeseci+6,23%
12 Mjeseci-1,93%
2023+6,30%
PGP 3 godine+16,83%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ukoliko zbroj svih uplata umanjen za isplate iznosi:
do 13.272,27 EUR = 1,50 %
od 13.272,28 EUR, do 66.361,39 EUR = 0,50 %
od 66.361,40 EUR i više = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 5 mio € = 0,25 posto, više od 5 mio do 15 mio EUR = 0,20 posto, više od 15 mio EUR = 0,15 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,11 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ALTERNATIVE A1 2023 02
Prospekt fonda
Prospekt ALTERNATIVE A1 2023 01
Pravila fonda
Pravila ALTERNATIVE A1 2023 01
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Alternative
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Alternative 2023 01 2
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Temeljni cilj A1 otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom (dalje: Fond) je uvećanje vrijednosti njegove imovine i rast vrijednosti udjela Fonda, uz osiguranje stalne likvidnosti Fonda i preuzimanje rizika sukladno prinosu. Temeljni cilj Fond namjerava ostvariti ulaganjem sredstava većim dijelom u dionice, a može ulagati i u ostale financijske instrumente poput udjela u subjektima za zajednička ulaganja, obveznica, instrumenata tržišta novca, neuvrštenih prenosivih vrijednosnih papira, financijskih izvedenica, prava na dionice, depozite te može koristiti tehnike i instrumente za učinkovito upravljanje portfeljem (npr. repo ugovori, pozajmljivanje vrijednosnih papira, ugovori o prodaji i ponovnoj kupnji te ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji). Imovina Fonda može se sastojati od dužničkih vrijednosnih papira čiji su izdavatelji pravne osobe, države ili drugi subjekti. Fond može koristiti posebne tehnike upravljanja koje mogu uključivati zaštitu od rizika, arbitražu ili učinak financijske poluge s ciljem smanjenja rizika, smanjenja troškova i/ili stvaranja dodatnog prinosa za Fond, a u skladu s profilom rizičnosti Fonda kao i ograničenjima ulaganja Fonda te korištenje istih može znatno povećati rizik, višestruko povećati prinos na ulaganje odnosno dobit, ali može i umanjiti dobit ili višestruko uvećati gubitak.

Fond će u najvećoj mjeri koristiti Active Stock Picking Strategy, dok će u nešto manjoj mjeri koristiti Event Driven Strategy. Imovina Fonda može se ulagati na financijskim tržištima Republike Hrvatske (dalje: RH), članica CEFTA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Moldavija i Srbija), članica Europske unije i članica OECD-a. HANFA je odobrila ulaganje do 100% neto imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i područne samouprave RH, druga država članica ili jedinica lokalne i područne samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica.

Fond je aktivno upravljan od Društva odnosno ima potpunu diskreciju u odnosu na sastav portfelja Fonda te Fond nema poseban cilj u odnosu na neki sektor, geografsko područje ili posebne klase imovine. Prilikom donošenja odluke o ulaganju imovine Fonda provode se isključenja od ulaganja vezano uz ESG rizike (ESG je akronim od engleskih riječi Environment, Society i Governance (okoliš, društvo, korporativno upravljanje)). Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti. Prihod od dividende se reinvestira i sadržan je u cijeni udjela Fonda. Fond ne koristi referentnu vrijednost. Povrat ulaganja u Fond izravno je povezan s vrijednosti imovine u koju Fond ulaže umanjeno za pripadajuće troškove.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,09%

23.02.2023

10,9500 €
82,5028 kn

23.03.2023

10,9400 €
82,4274 kn
Datum Cijena
23.03.2023
10,9400 €
82,4274 kn
22.03.2023
10,9500 €
82,5028 kn
21.03.2023
11,0900 €
83,5576 kn
20.03.2023
11,0200 €
83,0302 kn
17.03.2023
11,1000 €
83,6330 kn
16.03.2023
11,1100 €
83,7083 kn
15.03.2023
11,0400 €
83,1809 kn
14.03.2023
11,0800 €
83,4823 kn
13.03.2023
11,0500 €
83,2562 kn
10.03.2023
11,0800 €
83,4823 kn
09.03.2023
11,1400 €
83,9343 kn
Datum Cijena
08.03.2023
11,1600 €
84,0850 kn
07.03.2023
11,1400 €
83,9343 kn
06.03.2023
11,1800 €
84,2357 kn
03.03.2023
11,1700 €
84,1604 kn
02.03.2023
11,1100 €
83,7083 kn
01.03.2023
11,1200 €
83,7836 kn
28.02.2023
11,1000 €
83,6330 kn
27.02.2023
11,0100 €
82,9548 kn
24.02.2023
10,9700 €
82,6535 kn
23.02.2023
10,9500 €
82,5028 kn
22.02.2023
10,9000 €
82,1261 kn
Datum Cijena
21.02.2023
10,8900 €
82,0507 kn
20.02.2023
10,9600 €
82,5781 kn
17.02.2023
10,9200 €
82,2767 kn
16.02.2023
10,9300 €
82,3521 kn
15.02.2023
10,9600 €
82,5781 kn
14.02.2023
10,9100 €
82,2014 kn
13.02.2023
10,8100 €
81,4479 kn
10.02.2023
10,8300 €
81,5986 kn
09.02.2023
10,8700 €
81,9000 kn
08.02.2023
10,9200 €
82,2767 kn
07.02.2023
10,9100 €
82,2014 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,52%  5
Capital Breeder +2,61%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07450 -0,01
-1,23%
GBP
0,87940 -0,01
-0,66%
CHF
0,98740 -0,01
-0,95%
JPY
139,85000 -3,02
-2,11%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
76,70 €
577,90 kn
23.03.2023
-0,03%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.03. 16:00  2208,84
-6,20
-0,28
CROBEX10* 24.03. 15:46  1261,06
-3,62
-0,29
CROBEX10tr* 24.03. 15:46  1332,59
-3,83
-0,29
ADRIAprime* 24.03. 15:46  1434,41
-2,17
-0,15
CROBISTR* 24.03. 16:31  164,8464
0,06
0,04
CROBIS* 24.03. 16:31  93,9278
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:11 24.03.2023)
(17:08:11 24.03.2023)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT
25,30 €
190,62 kn
-0,78%
109.227,60 €
822.975,35 kn
RIVP
4,44 €
33,45 kn
0,45%
109.096,25 €
821.985,70 kn
ADRS2
54,20 €
408,37 kn
-1,45%
102.835,40 €
774.813,32 kn
ZABA
11,85 €
89,28 kn
-0,84%
70.542,90 €
531.505,48 kn
TUHO
595,00 €
4.483,03 kn
-0,83%
59.500,00 €
448.302,75 kn
ERNT
234,00 €
1.763,07 kn
0,00%
52.585,00 €
396.201,68 kn
SPAN
48,40 €
364,67 kn
-0,41%
48.360,50 €
364.372,19 kn
INGR
2,30 €
17,33 kn
-4,17%
38.767,36 €
292.092,67 kn
PODR
90,00 €
678,11 kn
0,45%
31.175,00 €
234.888,04 kn
7SLO
20,75 €
156,34 kn
-0,24%
20.100,75 €
151.449,10 kn
Redovni dionički promet:   
719.378,00 €
5.420.153,54 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
719.378,00 €
5.420.153,54 kn