EURIZON HR CASH - KLASA B

11.07.2024

+0,0122%

101,8850 €
NAPOMENA
Eurizon HR Cash je fond koji ima 3 klase udjela sa različitim naknadama za upravljanje, a određuju se na temelju visine jednokratne uplate; Klasa A - jednokratna uplata do 300.000,00 EUR, Klasa B - jednokratna uplata od 300.000,01 EUR do 1.000.000,00 EUR, Klasa C - jednokratna uplata od 1.000.000,01 EUR.
AKCIJA:
Umanjuje se naknada za upravljanje od 13.11.2023. do opoziva te za klasu B iznosi 0,35 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,75 posto (uključena u cijenu udjela). više
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda
14.12.2023
Starost fonda
0,58 god (6mj 29d)
Imovina fonda
21,384 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 300.000,01 EUR
do 1.000.000,00 EUR
Daljnje uplate
min. 300.000,01 EUR
do 1.000.000,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00.
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00.
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizičnosti
Fond nije namjenjen
ulagateljima koji ne žele ulagati u eurima na domaćem i međunarodnom tržištu novca, ili nisu spremni prihvatiti nisku razinu rizičnosti fonda i razdoblje ulaganja od najmanje 1 godine.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,06%
1 Mjesec+0,27%
6 Mjeseci+1,66%
12 MjeseciN/A
2024+1,77%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje od 13.11.2023. do opoziva te trenutno za klasu B iznosi 0,35 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi za klasu A 0,90 posto, za klasu B 0,75 posto, za klasu C 0,60 posto.
Godišnja naknada depozitaru
0,05 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,02 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,11 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR CASH KL B 2024 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR CASH 2024 05
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
ex-ante Eurizon HR CASH KL B 2024 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u euru (EUR). Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Investicijski cilj Fonda će se nastojati ostvariti ulaganjem najvećeg dijela imovine primarno u depozite a zatim i instrumente tržišta novca investicijske razine kreditnog rejtinga, koje izdaju ili za koje jamče, odvojeno ili zajednički, države članice Europske unije i OECD-a, Europska unija, Europska središnja banka, Europska investicijska banka, Europski stabilizacijski mehanizam ili Europski fond za financijsku stabilnost. Aktivnim upravljanjem, Društvo će analizirajući kamatne stope, duraciju (vrijeme trajanja imovine) i neovisno ocjenjujući kreditnu kvalitetu izdavatelja nastojati ostvariti investicijski cilj. Pri tom će se koristiti kombinacijom top-down (odozgo prema dolje) pristupa, odnosno pristupa koji za polazišnu točku u analizi i donošenju investicijskih odluka uzima makroekonomsko okruženje i situaciju na tržištu i bottom-up (odozdo prema gore) pristupa, odnosno pristupa koji za polazišnu točku u analizi i donošenju investicijskih odluka uzima individualne karakteristike pojedinog instrumenta. Ponderirano prosječno dospijeće ili WAM (engl. Weighted Average Maturity) portfelja Fonda u svakom trenutku iznosit će najviše šest mjeseci, dok će ponderirano prosječno trajanje ili WAL (engl. Weighted Average Life) portfelja Fonda u svakom trenutku iznositi najviše 12 mjeseci. Najmanje 7,5% imovine Fonda sastojat će se od imovine koja dospijeva dnevno, obratnih repo ugovora koje se može raskinuti uz otkazni rok od jednog radnog dana ili novca koji se može povući uz otkazni rok od jednog radnog dana. Najmanje 15% imovine Fonda sastojat će se od imovine koja dospijeva tjedno, obratnih repo ugovora koje se može raskinuti uz otkazni rok od pet radnih dana i čiji udio neće prelaziti 10% imovine Fonda ili novca koji se može povući uz otkazni rok od pet radnih dana. U normalnim tržišnim uvjetima ciljani udio depozita iznosit će 100% neto imovine Fonda. U tržišnim uvjetima kada primjerice kamatne stope na depozite značajno padnu i znatno su ispod prinosa na instrumente tržišta novca usporedivih rokova dospijeća, u slučajevima eventualne krize bankarskog sektora ili u slučajevima kada jedna ili više poslovnih banaka prestane kotirati kamatne stope na depozite i prihvaćati depozite, udio instrumenata tržišta novca može iznositi do 100% neto imovine Fonda. Dozvoljeno je ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče Republika Hrvatska, Republika Njemačka, Republika Francuska, Kraljevina Nizozemska, Republika Austrija, Republika Italija ili Kraljevina Španjolska. Fond može ulagati u financijske izvedenice isključivo u svrhu zaštite imovine Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark).Fond je denominiran u euru (EUR) i pretežito će ulagati u imovinu denominiranu u euru. Fond može ulagati u imovinu koja nije denominirana u euru u skladu s Uredbom, pri čemu će se tehnikama zaštite (engl. hedging) cjelokupna imovina Fonda štititi od valutnog rizika. Fond ima klase udjela A, B i C koje se razlikuju po iznosu naknade za upravljanje, a određuju se na temelju visine jednokratne uplate. Klasa B: jednokratne uplate od 300.000,01 EUR do 1.000.000,00 EUR. Prihodi koje Fond ostvari, ponovno se ulažu u imovinu Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,27%

11.06.2024

101,6137 €

11.07.2024

101,8850 €
Datum Cijena
11.07.2024
101,88500 €
10.07.2024
101,87260 €
09.07.2024
101,86370 €
08.07.2024
101,85480 €
05.07.2024
101,83080 €
04.07.2024
101,82160 €
03.07.2024
101,81010 €
02.07.2024
101,80120 €
01.07.2024
101,79240 €
28.06.2024
101,76850 €
27.06.2024
101,75970 €
Datum Cijena
26.06.2024
101,74820 €
25.06.2024
101,73920 €
24.06.2024
101,73010 €
21.06.2024
101,70560 €
20.06.2024
101,69650 €
19.06.2024
101,68520 €
18.06.2024
101,67640 €
17.06.2024
101,66760 €
14.06.2024
101,64320 €
13.06.2024
101,63400 €
12.06.2024
101,62310 €
Datum Cijena
11.06.2024
101,61370 €
10.06.2024
101,60450 €
07.06.2024
101,57860 €
06.06.2024
101,56950 €
05.06.2024
101,55850 €
04.06.2024
101,54950 €
03.06.2024
101,54010 €
31.05.2024
101,51370 €
29.05.2024
101,49340 €
28.05.2024
101,48430 €
27.05.2024
101,47490 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08900 0,00
0,32%
GBP
0,84029 0,00
-0,33%
CHF
0,97470 0,00
-0,02%
JPY
172,87000 -2,52
-1,44%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
95,19 €
11.07.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.07. 16:00  2865,01
44,42
1,57
CROBEX10* 12.07. 16:00  1724,19
38,02
2,25
CROBEX10tr* 12.07. 16:00  1930,63
41,32
2,19
ADRIAprime* 12.07. 16:00  2086,55
28,22
1,37
CROBISTR* 12.07. 16:31  175,0076
0,01
0,01
CROBIS* 12.07. 16:31  96,6018
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:17 12.07.2024)
(17:08:17 12.07.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
167,00 €
4,38%
273.894,00 €
KOEI
270,00 €
3,85%
190.994,00 €
7CASH
102,62 €
0,08%
129.711,68 €
SPAN
52,40 €
3,15%
81.006,40 €
PLAG
382,00 €
0,53%
62.528,00 €
ATGR
55,00 €
2,80%
62.358,00 €
ERNT
194,00 €
1,57%
60.113,00 €
7BET
15,83 €
0,57%
52.096,20 €
ADRS2
59,80 €
0,34%
47.642,40 €
KODT
1.660,00 €
0,00%
43.080,00 €
Redovni dionički promet:   
1.345.329,11 €
Redovni obveznički promet:   
8.969,98 €
Sveukupni promet:   
1.354.299,09 €