EURIZON HR MODERATE 30 FOND

27.09.2022

-0,47%

87,9941 €
NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Moderate 30 fond u Eurizon HR Moderate 30 fond.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Eurizon HR Moderate 30 fond je ostali fondovi.
Početak rada fonda
10.08.2020
Starost fonda
2,14 god (2g 1mj 18d)
Imovina fonda
28,796 mil kn
3,822 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Ukoliko se uplata u fond denominiran u stranoj valuti provodi u kunama (HRK), Eurizon Asset Management Croatia će prilikom izdavanja (kupnje) udjela zaprimljene kune (HRK) konvertirati u stranu valutu koristeći prodajni tečaj PBZ-a važeći na datum upisa u registar.

Ukoliko se isplata iz fonda denominiranog u stranoj valuti provodi u kunama (HRK), Eurizon Asset Management Croatia će prilikom otkupa (prodaje) udjela vrijednost udjela u stranoj valuti konvertirati u kune (HRK) koristeći kupovni tečaj PBZ-a važeći na datum otkupa (prodaje) udjela.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-2,56%
1 Mjesec-5,13%
6 Mjeseci-9,89%
12 Mjeseci-14,49%
2022-14,14%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,56 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID Eurizon HR MODERATE 30 2022 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR MODERATE 30 2022 04
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Eurizon 2022 09 2
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, ulažući pretežito u obvezničke financijske instrumente te u dioničke financijske instrumente do najviše 30% imovine. Portfelj Fonda će u normalnim tržišnim uvjetima biti geografski diverzificiran prema domaćem obvezničkom te međunarodnom obvezničkom i dioničkom tržištu, a koristi strategije ulaganja čiji učinci najčešće nisu međusobno povezani (tzv. nekorelirane strategije). Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond će primarno ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, druga država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te u udjele investicijskih fondova, koji svoju imovinu pretežito ulažu u dionice tvrtki koje kotiraju na tržištima EU i SAD-a, obveznice, instrumente tržišta novca i depozite. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) izložiti obvezničkom tržištu i tržištu novca, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) izložiti dioničkim tržištima EU i SAD-a. Kao reakcija na tržišne okolnosti struktura portfelja može odstupati od ciljane te može odstupati i u smislu geografske diverzifikacije, gdje je primjerice moguće da fond privremeno bude do 100% izložen hrvatskim obveznicama i instrumentima tržišta novca. Do 30% imovine Fonda bit će pretežito izloženo dioničkim tržištima, ulaganjem u investicijske fondove s fleksibilnom "contrarian" strategijom. Contrarian strategija označava strategiju ulaganja u podcijenjene dionice (dionice čija je procijenjena vrijednost veća od tržišne). Na ovaj način strukturira se discipliniran investicijski proces i odabiru dionice za ulaganje, s ciljem ostvarivanja prinosa dioničkih tržišta EU i SAD-a, ali uz nižu razinu promjenjivosti vrijednosti (volatilnosti) imovine. Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda. Fond je denominiran u eurima (EUR). Sporedna valutna izloženost nije ograničena. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravanju povući svoj novac do 3 (tri) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-5,13%

26.08.2022

92,7518 €

27.09.2022

87,9941 €
Datum Cijena
27.09.2022
87,99410 €
26.09.2022
88,41000 €
23.09.2022
89,20740 €
22.09.2022
89,77000 €
21.09.2022
89,99180 €
20.09.2022
90,30540 €
19.09.2022
90,85030 €
16.09.2022
91,06430 €
15.09.2022
91,21710 €
14.09.2022
91,44710 €
13.09.2022
91,93890 €
Datum Cijena
12.09.2022
91,82640 €
09.09.2022
91,43980 €
08.09.2022
91,39550 €
07.09.2022
91,32060 €
06.09.2022
91,30470 €
05.09.2022
91,33090 €
02.09.2022
91,42340 €
01.09.2022
91,41230 €
31.08.2022
91,69270 €
30.08.2022
91,87400 €
29.08.2022
92,21800 €
Datum Cijena
26.08.2022
92,75180 €
25.08.2022
92,78140 €
24.08.2022
92,69290 €
23.08.2022
92,95280 €
22.08.2022
93,33210 €
19.08.2022
93,76350 €
18.08.2022
94,04430 €
17.08.2022
94,30480 €
16.08.2022
94,48620 €
12.08.2022
94,41470 €
11.08.2022
94,48340 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,527071 0,01
0,07%
1 USD 7,887531 0,06
0,78%
1 GBP 8,424254 -0,02
-0,28%
1 CHF 7,944977 0,04
0,45%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
545,74 kn
72,43 €
27.09.2022
-2,18%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 13:23  1927,71
-7,92
-0,41
CROBEX10* 28.09. 13:23  1140,81
-2,43
-0,21
CROBEX10tr* 28.09. 13:23  1204,82
-2,56
-0,21
ADRIAprime* 28.09. 13:25  1228,06
-19,66
-1,58
CROBISTR* 27.09. 16:31  169,906
0,02
0,01
CROBIS* 27.09. 16:31  98,048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:32:32 28.09.2022)
(13:32:32 28.09.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
28,70 kn
3,81 €
-1,37%
883.392,30 kn
117.246,31 €
HT
181,00 kn
24,02 €
-0,55%
706.153,00 kn
93.722,61 €
HIMR
805,00 kn
106,84 €
-1,23%
549.900,00 kn
72.984,27 €
ATPL
406,00 kn
53,89 €
-1,46%
531.495,00 kn
70.541,51 €
7SLO
125,90 kn
16,71 €
-2,85%
470.145,00 kn
62.398,96 €
PODR
568,00 kn
75,39 €
0,00%
270.318,00 kn
35.877,36 €
TUHO
4.160,00 kn
552,13 €
0,48%
208.000,00 kn
27.606,34 €
ADRS2
388,00 kn
51,50 €
0,00%
184.555,00 kn
24.494,66 €
TPNG
75,40 kn
10,01 €
-3,83%
123.788,40 kn
16.429,54 €
JDPL
56,00 kn
7,43 €
-5,08%
99.522,00 kn
13.208,84 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
4.770.450,70 kn
633.147,61 €
Redovni obveznički promet:   
0 kn
0,00 €
Sveukupni promet:   
4.770.450,70 kn
633.147,61 €