FONDOVI INFO 0800 600 700

Auctor Plus
POKRENI KUPNJU

20.09.2019

+0,00%

112,40440 kn
NAPOMENA:
20. srpnja 2018. fond je promijenio naziv iz Auctor Cash u Auctor Plus.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,20 posto do 31.12.2019. te iznosi 0,70 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).
Kategorija fonda:
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda:
24.01.2011
Starost fonda:
8,66 god (8g 7mj 28d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 25000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 10000,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
53,126 mil kn
Nagrade
Auctor Plus primio je nagrade:
  TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski niskorizični fond:
 • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
 • u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine),
 • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,01%
6 Mjeseci+0,25%
12 Mjeseci+0,48%
2019+0,39%
PGP 3 godine+0,40%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID AUCTOR PLUS 2019 03
Prospekt fonda:
Propekt Pravila AUCTOR PLUS 2019 03
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Auctor
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante Auctor Plus 2019 06
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,20 posto do 31.12.2019. te iznosi 0,70 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru:
0,10 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 0,12
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda. Valutna izloženost fonda nije ograničena, a modificirano vrijeme trajanja imovine fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Imovina fonda ulaže se:

 • bez ograničenja u kratkoročne i dugoročne obveznice i druge oblike sekuritiziranog duga, izdane od strane država i s državom povezanih izdavatelja, municipalnih izdavatelja kao i korporativnih izdavatelja,
 • do 75% u instrumente tržišta novca, primjerice, ali ne isključivo, trezorske, komercijalne i blagajničke zapise, odnosno sve instrumente kojima se trguje na tržištu novca. Privremeno i iznimno i 100% u instrumente tržišta novca ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu te ne ugrožava investicijski cilj, a potrebno je radi osiguranja likvidnosti i/ili moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima,
 • do 75% u depozite kod kreditnih institucija (poslovnih banaka) uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti kao depozit kod jedne poslovne banke, koja ima sjedište u RH, zemljama članicama EU te u trećim zemljama u skladu sa zakonskim ograničenjima. Privremeno i iznimno i 100% u depozite kod financijskih institucija ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara u fondu te ne ugrožava investicijski cilj, a potrebno je radi osiguranja likvidnosti i/ili moguće povećane rizičnosti na financijskim tržištima,
 • do 100% u repo i slične transakcije financiranja vrijednosnih papira (VP) (buy-sell back) gdje se kao osiguranje transakcija primaju instrumenti tržišta novca ili dužnički VP - repo aktivni,
 • do 20% u repo i slične transakcije financiranja VP (npr. sell-buy back) u kojima se imovina fonda daje kao osiguranje - repo pasivni,
 • do 10% u udjele investicijskih fondova (UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj državi članici, OIF s JP koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi te udjele ili dionice ZIF i AIF), koji svoju imovinu pretežito ulažu u dužničke VP i instrumente tržišta novca,
 • u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine fonda, te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda. U terminske i opcijske ugovore (financijske izvedenice) kao primjere (ali ne isključive) izdvojeni su sljedeći: forward, futures, swap, opcije, investicijski proizvodi (fondovi, zapisi, obveznice) koji u sebi imaju ugrađenu izvedenicu. Ukupna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ni u kom slučaju ne smije biti veća od imovine fonda
 • do 35% imovine fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinice lokalne i regionalne samouprave RH i to do 100% neto vrijednosti imovine Fonda. U slučajevima znatnih poremećaja na financijskim tržištima, visokog rizika deprecijacije nacionalne valute koji mogu, prema procjeni Društva, dovesti do značajne promjene profila rizika fonda, do 100% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Rep. Njemačka ili jedinice lokalne i regionalne samouprave Rep. Njemačke koji će se koristiti kao sigurna luka ("safe harbour").
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,01%

20.08.2019

112,39040

20.09.2019

112,40440
20.09.2019 112,40440
19.09.2019 112,40400
18.09.2019 112,40350
17.09.2019 112,40310
16.09.2019 112,40230
13.09.2019 112,40130
12.09.2019 112,40090
11.09.2019 112,40040
10.09.2019 112,40000
09.09.2019 112,39920
06.09.2019 112,39820
05.09.2019 112,39770
04.09.2019 112,39730
03.09.2019 112,39680
02.09.2019 112,39600
30.08.2019 112,39500
29.08.2019 112,39450
28.08.2019 112,39410
27.08.2019 112,39360
26.08.2019 112,39280
23.08.2019 112,39180
22.08.2019 112,39130
21.08.2019 112,39090
20.08.2019 112,39040
19.08.2019 112,38960
16.08.2019 112,38840
14.08.2019 112,38770
13.08.2019 112,38720
12.08.2019 112,38640
09.08.2019 112,38540
08.08.2019 112,38490
07.08.2019 112,38440
06.08.2019 112,38340

POKRENI KUPNJU
POKRENI PRODAJU

 • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
 • ULAGAČKI CENTAR
 • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 27.09.
Platinum Corporate Bond - izlazna naknada AKCIJA do 01.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.09.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.09.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 13.10.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.09.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
473,71 20.09.2019
0,62%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,399275 0,00
0,04%
1 USD 6,738252 0,04
0,63%
1 GBP 8,384448 0,00
-0,03%
1 CHF 6,797680 0,04
0,63%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.09. 12:57  1.904,71
4,96
0,26
CROBEX10* 23.09. 12:56  1.122,03
4,85
0,43
CROBEXplus* 23.09. 12:57  1.121,96
6,06
0,54
CROBEXtr* 23.09. 12:57  1.273,03
3,31
0,26
CROBEXprime* 23.09. 12:51  1.086,80
4,03
0,37
ADRIAprime* 23.09. 12:51  1.034,17
-0,29
-0,03
CROBIS* 20.09. 16:31  116,94
0,05
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (12:59:24 23.09.2019)

 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 950,00
11,76%
38.143.840,00
CKML 6.500,00
0,78%
1.930.500,00
ADRS2 481,00
1,26%
875.394,00
RIVP 36,70
-0,27%
751.020,50
LRH 5.000,00
2,46%
403.360,00
LRHC 1.400,00
0,00%
281.400,00
ADPL 170,50
0,29%
277.460,50
PODR 438,00
1,39%
245.244,00
ATPL 440,00
-0,90%
114.887,00
HPB 535,00
1,90%
112.720,00
Redovni dionički promet:   43.699.022,28 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   43.699.022,28 kn
Osvježi