USA BLUE CHIP

16.05.2024

+0,04%

29,1316 $
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
18.04.2017.
Starost fonda
7,00 god (7g 1mj 1d)
Imovina fonda
0,640 mil €
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
20,0000 USD
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR, USD
Isplate: EUR, USD
Prva uplata
min. 10,00 USD
trajni nalog: min. 10,00 USD
uplate u EUR: protuvrijednost dolarskih iznosa
Daljnje uplate
min. 10,00 USD
trajni nalog: min. 10,00 USD
uplate u EUR: protuvrijednost dolarskih iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate u eurima će se konvertirati u dolare po referentnom tečaju ECB važećem na dan izdavanja udjela.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati u eure po referentnom tečaju ECB važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizičnosti
Fond nije namjenjen
ulagateljima s razdobljem ulaganja kraćim od preporučenog.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,13%
1 Mjesec+4,25%
6 Mjeseci+15,01%
12 Mjeseci+16,50%
2024+7,43%
PGP 3 godine+3,25%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Global Investa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,80 %
max 2,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,175 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: više od 2,488552 mio EUR = 0,15 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
6,09 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID USA BLUE CHIP 2024 03
Prospekt fonda
Prospekt Pravila USA BLUE CHIP 2024 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Global
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Global Invest 2024 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je očuvanja vrijednosti uloga uz ostvarenje visoke stope prinosa u skladu s preuzetim rizikom na dulji vremenski rok. Da bi ostvarilo ovaj investicijski cilj Društvo će investirati imovinu Fonda u financijske instrumente za koje se temeljem vlastitih ili analiza vanjskih suradnika utvrdi da odgovaraju profilu rizičnosti Fonda i njegovoj investicijskoj politici. Društvo će većinom ulagati imovinu Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100 (takozvane "blue chip" dionice).

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda - prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente i sa slijedećim ograničenjima:
1. do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na uređenim tržištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100;
2. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u UCITS fondove koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici EU ili druge investicijske fondove koju su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici EU, ili u trećoj državi a koji pretežno ulažu imovinu u prenosive vrijednosne papire ili u druge oblike likvidne financijske imovine, posluju po načelima razdiobe rizika te čiji se udjeli na zahtjev otkupljuju izravno ili neizravno iz imovine tog fonda;
3. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u depozite kod kreditnih institucija;
4. do 30% neto vrijednosti imovine Fonda u novac na računima;
5. do 10% neto vrijednosti imovine Fonda u financijske izvedenice i to:
a) kupnju "put" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima
b) Izdavanje "call" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima
c) Izdavanje "put" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima

Ulaganje u opcijske ugovore (kupnja i izdavanje) dopušteno je isključivo u svrhu zaštite imovine i ostvarenja prinosa za Fond. Opcijski ugovori kupuju se i izdaju na pojedinačne pozicije u portfelju ili na dionice fondova koji odražavaju vrijednost S&P500, Dow Jones Industrial Average i Nasdaq 100 indeksa ("Exchange Traded Funds"). Ulaganje u navedene instrumente radi se s ciljem umanjena rizika od gubitka vrijednost imovine i umanjenja volatilnosti prinosa Fonda. Ulaganje u navedene instrumente uz vlasničke vrijednosne papire predstavlja ulaganje povišenog rizika te utječe na povećanje ukupne izloženosti rizicima Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda i ne koristi referentnu vrijednost. Cjelokupna dobit Fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela.

Mali ulagatelji otkupljuju udjele na zahtjev. Udjelima se trguje svaki dan. Pri otkupu udjela, prodavatelju se priznaje cijena važeća za dan na koji je zaprimljen pisani zahtjev za otkup udjela, pod uvjetom da je taj zahtjev zaprimljen do 14 sati. Svi zahtjevi zaprimljeni nakon 14 sati bit će tretirani kao da su zaprimljeni sljedećeg radnog dana.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+4,25%

16.04.2024

27,9434 $

16.05.2024

29,1316 $
Datum Cijena
16.05.2024
29,13160 $
15.05.2024
29,12130 $
14.05.2024
28,91850 $
13.05.2024
28,80440 $
12.05.2024
28,81500 $
11.05.2024
28,81660 $
10.05.2024
28,81810 $
09.05.2024
28,80680 $
08.05.2024
28,58660 $
07.05.2024
28,63280 $
06.05.2024
28,68590 $
Datum Cijena
05.05.2024
28,49910 $
04.05.2024
28,50070 $
03.05.2024
28,50230 $
02.05.2024
28,22470 $
01.05.2024
28,03170 $
30.04.2024
27,90680 $
29.04.2024
28,26010 $
28.04.2024
28,33430 $
27.04.2024
28,33590 $
26.04.2024
28,33740 $
25.04.2024
28,00100 $
Datum Cijena
24.04.2024
28,32970 $
23.04.2024
28,25280 $
22.04.2024
27,95820 $
21.04.2024
27,78120 $
20.04.2024
27,78280 $
19.04.2024
27,78430 $
18.04.2024
27,85670 $
17.04.2024
27,89280 $
16.04.2024
27,94340 $
15.04.2024
28,02570 $
14.04.2024
28,37200 $

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08440 0,00
-0,20%
GBP
0,85685 0,00
-0,19%
CHF
0,98550 0,00
0,34%
JPY
168,96000 0,63
0,37%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
97,13 €
16.05.2024
-1,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.05. 16:00  2825,63
3,29
0,12
CROBEX10* 17.05. 16:00  1703,34
-2,51
-0,15
CROBEX10tr* 17.05. 16:00  1879,24
-2,74
-0,15
ADRIAprime* 17.05. 16:00  1945,51
11,01
0,57
CROBISTR* 17.05. 16:31  174,1221
0,05
0,03
CROBIS* 17.05. 16:31  96,4749
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:20 17.05.2024)
(17:08:20 17.05.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
DLKV
2,56 €
7,56%
394.942,66 €
ADRS2
61,00 €
0,33%
247.075,60 €
ERNT
208,00 €
0,48%
110.956,00 €
PODR
158,00 €
0,00%
95.883,00 €
RIVP
5,14 €
0,00%
67.624,90 €
HT
30,50 €
0,00%
56.707,00 €
ZABA
17,90 €
1,70%
45.850,45 €
7BET
14,45 €
1,33%
38.698,70 €
KODT
1.550,00 €
0,00%
29.570,00 €
KODT2
1.540,00 €
0,65%
29.270,00 €
Redovni dionički promet:   
1.238.623,66 €
Redovni obveznički promet:   
4.997,68 €
Sveukupni promet:   
1.547.706,34 €