GENERALI BALANCED

28.09.2023

+0,33%

20,1371 €
151,7230 kn
NAPOMENA
09. kolovoza 2023. upravljanje fondom Generali Europa preuzima InterCapital Asset Management - više.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Balanced u Generali Balanced.
03. ožujka 2016. fondu je promijenjen naziv iz ICF Balanced u KD Balanced.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
04.05.2002.
Starost fonda
21,42 god (21g 4mj 26d)
Imovina fonda
1,095 mil €
8,250 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,2723 EUR = 100,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 15,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Daljnje uplate
min. 15,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
minimalno 3 godine
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,27%
1 Mjesec+0,18%
6 Mjeseci+11,86%
12 Mjeseci+15,65%
2023+12,32%
PGP 3 godine+7,83%
Prinosi detaljno
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,87 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital i/ili Generali fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Navedeno ne vrijedi za InterCapital Dollar Bond - klasa B.
Godišnja naknada za upravljanje
3,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,17 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,33 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID GENERALI BALANCED 2023 08
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI BALANCED 2023 08
Pravila fonda
Pravila GENERALI BALANCED 2023 08
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2023 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

Društvo će imovinu Fonda pretežno ulagati u financijske instrumente čiji su izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj te u financijske instrumente inozemnih izdavatelja, državnih i privatnih subjekata. U skladu s intencijom dostizanja zadovoljavajućih prinosa, pretežiti dio portfelja Fonda čine financijski instrumenti kojima se trguje na svjetskim, regionalnim i lokalnim uređenim tržištima financijskih instrumenata.

Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima Fonda koja će se realizirati.
Ciljana struktura predviđa ulaganje:
-do 60% imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire,
-do 10% u dužničke vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca
-do 10% u repo ugovore u o kupnji i ponovnoj prodaji
-do 10% u depozite u kreditnim institucijama
-do 10% u udjele UCITS fondova
Ovisno o uvjetima na financijskim tržištima ciljana struktura može varirati u korist dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca ili vlasničkih vrijednosnih papira s ciljem zaštite ulagatelja od tržišnih rizika i s ciljem ostvarivanja optimalnog rizikom prilagođenog prinosa.

Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u cijeni jednog udjela, a imatelji udjela realiziraju dobit na način da djelomično ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu

Fond može investirati u financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem. Cilj ulaganja u izvedene financijske instrumente, isključivo je radi zaštite imovine Fonda u smislu smanjenja izloženosti imovine Fonda promjenama cijena financijskih instrumenata u koje Fond ulaže, kao i osiguranje zaštite ulagatelja od određenih rizika na globalnom i/ili regionalnom i/ili lokalnom tržištu (poput rizika tečaja, rizika promjena kamatnih stopa, rizika izdavatelja i dr. te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

Ulagatelj u bilo kojem trenutku ima pravo zahtijevati otkup udjela u Fondu pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati. U slučaju da ulagatelj želi otkupiti udjele iz Fonda, treba Društvu dostaviti pisani zahtjev za otkup udjela, uz prateću dokumentaciju. Društvo je obavezno, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana primitka zahtjeva osigurati sredstva i izvršiti isplatu ulagatelju na ime otkupa udjela, i to po cijeni važećoj u trenutku primitka valjanog zahtjeva.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,18%

28.08.2023

20,1017 €
151,4563 kn

28.09.2023

20,1371 €
151,7230 kn
Datum Cijena
28.09.2023
20,1371 €
151,7230 kn
27.09.2023
20,0702 €
151,2189 kn
26.09.2023
20,0430 €
151,0140 kn
25.09.2023
20,0994 €
151,4389 kn
22.09.2023
20,1122 €
151,5354 kn
21.09.2023
20,0832 €
151,3169 kn
20.09.2023
20,1779 €
152,0304 kn
19.09.2023
20,2520 €
152,5887 kn
18.09.2023
20,2658 €
152,6927 kn
15.09.2023
20,2819 €
152,8140 kn
14.09.2023
20,2808 €
152,8057 kn
Datum Cijena
13.09.2023
20,1721 €
151,9867 kn
12.09.2023
20,2064 €
152,2451 kn
11.09.2023
20,2213 €
152,3574 kn
08.09.2023
20,2009 €
152,2037 kn
07.09.2023
20,1651 €
151,9339 kn
06.09.2023
20,1715 €
151,9822 kn
05.09.2023
20,1335 €
151,6959 kn
04.09.2023
20,1606 €
151,9000 kn
01.09.2023
20,1259 €
151,6386 kn
31.08.2023
20,1202 €
151,5956 kn
30.08.2023
20,2036 €
152,2240 kn
Datum Cijena
29.08.2023
20,1824 €
152,0643 kn
28.08.2023
20,1017 €
151,4563 kn
25.08.2023
20,0785 €
151,2815 kn
24.08.2023
20,0942 €
151,3997 kn
23.08.2023
19,9385 €
150,2266 kn
22.08.2023
19,9444 €
150,2711 kn
21.08.2023
19,9632 €
150,4127 kn
18.08.2023
19,9052 €
149,9757 kn
17.08.2023
19,9419 €
150,2522 kn
16.08.2023
19,8114 €
149,2690 kn
14.08.2023
19,8565 €
149,6088 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2023.)(na kraju Q2 - 2023.)

(koji na 30.06.2023. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +32,04%  5
OTP indeksni A +21,45%  4
Capital Breeder +18,81%  3
Allianz Equity +17,82%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,05940 0,01
0,52%
GBP
0,86458 0,00
0,14%
CHF
0,96690 0,00
-0,09%
JPY
158,10000 0,77
0,49%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,02 €
602,91 kn
28.09.2023
0,39%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.09. 16:00  2431,12
-19,86
-0,81
CROBEX10* 29.09. 16:00  1476,48
-13,33
-0,89
CROBEX10tr* 29.09. 16:00  1604,33
-14,49
-0,90
ADRIAprime* 29.09. 16:00  1612,74
-4,01
-0,25
CROBISTR* 29.09. 16:31  166,8491
-0,01
0,00
CROBIS* 29.09. 16:31  93,8612
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (16:50:12 29.09.2023)
(16:50:12 29.09.2023)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL
51,00 €
384,26 kn
-2,67%
2.912.749,90 €
21.946.114,12 kn
ERNT
200,00 €
1.506,90 kn
-1,48%
232.135,00 €
1.749.021,16 kn
JDGT
292,00 €
2.200,07 kn
4,29%
181.004,00 €
1.363.774,64 kn
7BET
11,68 €
88,00 kn
0,95%
114.795,69 €
864.928,13 kn
ADRS2
57,00 €
429,47 kn
-1,72%
80.242,60 €
604.587,87 kn
KODT2
705,00 €
5.311,82 kn
0,00%
38.775,00 €
292.150,24 kn
ZABA
12,55 €
94,56 kn
-0,40%
36.390,60 €
274.184,98 kn
RIVP
4,24 €
31,95 kn
-0,24%
32.255,47 €
243.028,84 kn
CKML
10,40 €
78,36 kn
-0,95%
25.029,40 €
188.584,01 kn
HT
26,30 €
198,16 kn
-0,38%
23.642,20 €
178.132,16 kn
Redovni dionički promet:   
3.787.564,38 €
28.537.403,82 kn
Redovni obveznički promet:   
49.992,23 €
376.666,46 kn
Sveukupni promet:   
4.472.056,61 €
33.694.710,53 kn