NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVESTObjavljeno: 19.12.2019
Komentar tržišta - PBZ Invest - studeni 2019.

Komentar tržišta - PBZ Invest - studeni 2019.

PBZ START fond

PBZ START je u studenom upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,23.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom ozračju uz očekivano slabu potražnju za kunama te obilje likvidnosti. Sredinom mjeseca održana je aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija. Prinos na jednogodišnji kunski trezorski zapis ostao je nepromijenjen na povijesno niskih 0,06%. Domaće banke, posljedično višku likvidnosti koji je dosegnuo čak 36 milijardi kuna, nisu iskazale interes za dodatnim sredstvima na redovitoj operaciji HNB-a. U narednom razdoblju uz stabilan tečaj i skromnu inflaciju očekujemo nastavak istog smjera monetarne politike te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

PBZ D-START fond

PBZ D-START je u studenom ostvario rast uz prinos 0,12% (na godišnjoj razini 1,54%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka, kupnjom obveznica RH denominiranih u dolaru te uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 0,79.

Američka središnja banka na zadnjem sastanku po treći put ove godine spustila je referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena te se sada nalazi unutar raspona 1,50%-1,75%. U studenom nije bilo promjene u retorici FED-a pa očekujemo da će centralna banka u narednom razdoblju djelovati po potrebi kako bi potpomogla ekonomski rast. Kamatne stope na dolar u prosincu očekujemo na nepromijenjenim razinama.

PBZ Short Term Bond fond

PBZ Short Term Bond je u studenom zabilježio pad od -0,08%. Mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa Crobistr je smanjen u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 412 milijuna kuna. Nastavljen je trend niskih volumena i dana bez realiziranih transakcija, kojih je u studenom bilo četiri. Značajan dio prometa ostvaren je kunskom obveznicom RH dospijeća za 10 godina uz prinos od 0,55%. Kraj mjeseca obilježilo je novo domaće izdanje obveznica RH. Planirano je zaduženje u iznosu 10 milijardi kuna kroz izdavanje dvije obveznica RH dospijeća za 5 i 15 godina. Interes investitora je nadmašio planirani iznos izdanja te je iznosio otprilike 21 milijardu kuna nakon čega je u konačnici izdano 11 milijardi kuna obveznica. Izdano je 3,5 milijarde kuna petogodišnje obveznice uz prinos 0,36% te 7,5 milijardi kuna petnaestogodišnje indeksirane obveznice RH uz prinos do dospijeća od 1,20%. Modificirana duracija fonda krajem studenog je iznosila 1,56.

PBZ Euro short term bond fond

PBZ Euro short term bond je u studenom zabilježio pad od -0,17%. Mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa Crobistr je smanjen u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 412 milijuna kuna. Nešto veći promet ostvaren je obveznicom RH u valutnoj klauzuli dospijeća u veljači 2022. godine, uz prinos od oko 0,00%. Kraj mjeseca obilježilo je novo domaće izdanje obveznica RH. Planirano je zaduženje u iznosu 10 milijardi kuna kroz izdavanje dvije obveznica RH dospijeća za 5 i 15 godina. Interes investitora je nadmašio planirani iznos izdanja te je iznosio otprilike 21 milijardu kuna nakon čega je u konačnici izdano 11 milijardi kuna obveznica. Izdano je 3,5 milijarde kuna petogodišnje obveznice uz prinos 0,36% te 7,5 milijardi kuna petnaestogodišnje indeksirane obveznice RH uz prinos do dospijeća od 1,20%. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 1,95.

PBZ Bond fond


PBZ Bond je u studenom izgubio na vrijednosti -0,31%. U studenom su dospjele dvije obveznice RH, jedna na domaćem tržištu s valutnom klauzulom u iznosu 1,0 milijardu eura te druga na eurobond tržištu, denominirana u dolarima, u iznosu 1,5 milijardi dolara. Kraj mjeseca obilježilo je novo domaće izdanje obveznica RH. Planirano je zaduženje u iznosu 10 milijardi kuna kroz izdavanje dvije obveznica RH dospijeća za 5 i 15 godina. Interes investitora je nadmašio planirani iznos izdanja te je iznosio otprilike 21 milijardu kuna nakon čega je u konačnici izdano 11 milijardi kuna obveznica. Izdano je 3,5 milijarde kuna petogodišnje obveznice uz prinos 0,36% te 7,5 milijardi kuna petnaestogodišnje indeksirane obveznice RH uz prinos do dospijeća od 1,20%. Najveći negativan utjecaj na unutarmjesečnu izvedbu fonda imale su euroobveznice RH dospijeća 2029. te 2025. godine. Negativna mjesečna izvedba fonda u skladu je s kretanjima na globalnom obvezničkom tržištu, gdje su zbog pozitivnog sentimenta i povećanog apetita za rizikom, klijenti bili skloniji dionicama. Negativnom Modificirana duracija fonda u studenom je porasla te krajem mjeseca iznosi 4,43.

PBZ Conservative 10 fond

PBZ Conservative 10 je u studenom zabilježio pad od -0,26%, pri čemu obveznička komponenta fonda bilježi negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznica RH dospijeća 2029. godine te euroobveznica RH dospijeća 2025. godine . Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 4,18.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti njemačkom DAX indeksu bilježi pozitivan doprinos prinosu fonda, s rastom cijene od 2,85%. Poboljšani makroekonomski podaci za SAD i Eurozonu, nastavak optimizma vezanog uz ishod pregovora između SAD-a i Kine te izostanak neizvjesnosti po pitanju centralnih banaka, doveli su do nastavka rasta njemačkog DAX indeksa. U prvih jedanaest mjeseci 2019. DAX bilježi rast od 25,36%.

Udio dioničke komponente u neto imovini fonda na kraju studenog je iznosio 4,06%.

PBZ Global fond

Cijena udjela fonda PBZ Global u studenom bilježi rast od 1,65%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj untuar obvezničke komponente imale su euroobveznice dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 2,47.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskih instrumenata (ETF-ova) izloženih globalnom dioničkom tržištu, bilježi rast u studenom, pri čemu najveći rast bilježi ETF izložen sjevernoameričkom tržištu (+5,40%). Ostali dionički financijski instrumenti također bilježe pozitivan prinos. Poboljšani makroekonomski podaci za SAD i Eurozonu, nastavak optimizma vezanog uz ishod pregovora između SAD-a i Kine te izostanak neizvjesnosti po pitanju centralnih banaka, potaknuli su nastavak pozitivnog sentimenta i daljnji rast vodećih dioničkih tržišta. Prinosi za prvih jedanaest mjeseci 2019. su tako dodatno porasli, primjerice S&P 500 +25,14%, Euro Stoxx 50 +23,39%, Nikkei 225 +16,38%. Na kraju studenog udio obveznica u neto imovini fonda iznosio je 44,53%, a dioničkih financijskih instrumenata približno 49%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda PBZ International Multi Asset u listopadu bilježi rast od 0,21%, zahvaljujući pozitivnom doprinosu fleksibilnih "multi-asset" i dioničkih strategija te strategija s direktnom izloženošću dioničkim tržištima. Strategije s direktnom izloženošću prema obvezničkim tržištima te fleksibilne obvezničke strategije, bilježe negativan doprinos. Poboljšani makroekonomski podaci za SAD i Eurozonu, nastavak optimizma vezanog uz ishod pregovora između SAD-a i Kine te izostanak neizvjesnosti po pitanju centralnih banaka, potaknuli su nastavak pozitivnog sentimenta i daljnji rast vodećih dioničkih tržišta. Rast su predvodila razvijena tržišta poput američkog (S&P 500 +3,4%) i zapadnoeuropskih (Euro Stoxx 50 +2,75%, DAX +2,87%). Optimizam na dioničkim tržištima, odnosno povećana sklonost riziku investitora, rezultirali su manjim interesom za obveznicama kao "sigurnim utočištem", zbog čega državne obveznice bilježe blagi rast prinosa, odnosno pad cijene. Njemačka desetogodišnja obveznica tako se krajem studenog trgovala po prinosu do dospijeća od -0,36%, u odnosu na listopadskih -0,41%, a američka po prinosu od 1,78%, u odnosu na 1,69% s kraja listopada.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda PBZ Flexible 30 u studenom bilježi neznatan pad od -0,15%, čemu je uzrok negativan doprinos obvezničke komponente fonda, koja se sastoji od investicijskih fondova koji investiraju na globalno i domaće obvezničko tržište. Optimizam na dioničkim tržištima, odnosno povećana sklonost riziku investitora, rezultirali su manjim interesom za obveznicama kao "sigurnim utočištem", zbog čega obveznice bilježe blagi rast prinosa, odnosno pad cijene. Poboljšani makroekonomski podaci za SAD i Eurozonu, nastavak optimizma vezanog uz ishod pregovora između SAD-a i Kine te izostanak neizvjesnosti po pitanju centralnih banaka, potaknuli su nastavak pozitivnog sentimenta i daljnji rast vodećih dioničkih tržišta. Iz tog razloga dionička komponenta fonda, koja se sastoji od izloženosti američkom indeksu S&P 500 i europskom indeksu Euro Stoxx 50, kroz financijske instrumente (ETF-ove), bilježi pozitivan prinos s rastom od +5,31%, odnosno 2,7%. Udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda na kraju studenog je iznosio 10,59%.

PBZ Equity fond

U studenom su sva regionalna dionička tržišta realizirala pozitivne prinose, a cijena udjela PBZ Equity fonda ojačala je za 1,64%. Najveći porast realiziralo je slovensko dioničko tržište, gdje je lokalni indeks SBITOP porastao za 4,97%. Najveći doprinos rastu slovenskog tržišta dala je dionica Krke, koja je porasla za 10,41%. Sredinom mjeseca dionicama Krke realiziran je i veći dnevni promet (22,8 milijuna EUR-a), a investitori pretpostavljaju da su u toj transakciji sudjelovali strani institucionalni investitori, što je dalo daljnji poticaj dobrom trgovanju tom dionicom.

Značajan rast realiziralo je i rumunjsko dioničko tržište gdje je lokalni BET indeks skočio za 3,87%. Najviše su ojačale dionice iz bankarskog sektora, a vodeće banke (BRD i Banca Transilvania) zabilježile su rast više od 7%. Novi premijer, Ludovic Orban, najavio je da će nova vlada tražiti što je brže moguća rješenja kojima bi se otključali postojeći projekti za eksploataciju plina na Crnom moru.

Dioničko tržite u Srbiji realiziralo je također dobitak, a lokalni indeks BELEX15 je ojačao za 2,81%. Zahvaljujući velikim blok transakcijama Komercijalne banke i početku konsolidacije vlasništva u Galenici Fitofarmaciji, ukupni promet na Beogradskoj burzi dosegao je u studenom 29,7 milijardi dinara. (252,5 milijuna eura). Najaktivnija dionica, isključujući blok transakcije, bila je Galenika Fitofarmacija s prometom od 2,7 milijardi dinara te cijenom od 3.050 dinara po dionici. Ova će razina cijene vjerojatno biti cijena u očekivanoj ponudi za preuzimanje tvrtke. Rok za dostavljanje obavezujućih ponuda u postupku prodaje dionica Komercijalne banke produžen je do 16. prosinca.

Domaće dioničko tržište realiziralo je rast od 0,18%. Od značajnijih sastavnica CROBEX indeksa značajan rast realizirale su dionice Ericsson Nikola tesla d.d. (+4,35%). Adris grupa je izvijestila o pravomoćnosti rješenja Trgovačkog suda u Splitu u stečajnom postupku nad dužnikom Adriatic d.d., time je stečeno vlasništvo nad kompleksom Hotela Marjan u Splitu. Dionice Kraša zabilježile su pad od 30,48%, nakon vijesti da su mesna industrija Braća Pivac i Kraš-ESOP zaključili sporazum o prijenosu dionica ESOP-a u Krašu na Braću Pivac nakon čega oni sada kontroliraju više od 50% biračkih prava.

PBZ Equity fond realizirao značajan pozitivan prinos (+17,85%) od početka godine, a najveći doprinos tom porastu dalo je domaće dioničko tržište koje je u tom periodu ojačalo za 14,11%. Ipak, najveći rast cijena dionica u regiji od početka godine zabilježilo je rumunjsko tržište dionica koje je ojačalo za impresivnih 33,90%. To dioničko tržište je zbog manjeg udjela u portfelju PBZ Equity fonda imalo manji doprinos ostvarenom prinosu fonda. Slovensko dioničko tržište poraslo je za 11,29%, dok su najmanji rast zabilježile dionice u Srbiji (+1,21%).

Mi smo u studenom povećavali izloženost prema domaćem i slovenskom dioničkom tržištu, dok smo smanjivali izloženost prema dionicama u Srbiji.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ komentar tržišta ~ fondovi

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 09.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 09.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,625655 0,00
0,00%
1 USD 7,021135 0,01
0,13%
1 GBP 8,656664 0,02
0,24%
1 CHF 7,226739 0,02
0,27%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
484,57 07.04.2020
0,92%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 08.04. 16:00  1584.02
-12,91
-0,81
CROBEX10* 08.04. 16:00  984.94
-8,13
-0,82
ADRIAprime* 08.04. 16:00  893.73
-6,86
-0,76
CROBISTR* 08.04. 16:31  181.7841
0,00
0,00
CROBIS* 08.04. 16:31  111.3405
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:49 08.04.2020)
(17:07:49 08.04.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 390,00
0,00%
2.205.492,00
RIVP 25,40
-3,79%
1.847.193,20
ARNT 226,00
-5,83%
1.590.776,00
OPTE 5,72
-4,67%
946.571,70
HT 167,00
0,60%
779.534,00
ADPL 136,00
-2,86%
597.771,00
ADRS 452,00
0,00%
516.638,00
PODR 399,00
-1,97%
307.539,00
ATPL 188,00
-3,09%
301.445,50
ZABA 51,40
0,78%
208.643,40
Redovni dionički promet:   10.346.409,36 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   10.346.409,36 kn