NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVESTObjavljeno: 21.04.2020
Komentar tržišta - PBZ Invest - ožujak 2020.

Komentar tržišta - PBZ Invest - ožujak 2020.

PBZ START fond

Fond je u ožujku upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,24.

Globalna pandemija uzrokovana korona virusom donijela je nestabilnost na domaćem deviznom i obvezničkom tržištu. HNB je čak 5 puta intervenirao prodajom eura u iznosu 2,2 milijarde eura kako bi stabilizirao domaću valutu. Kroz operacije fine prilagodbe HNB je premijerno otkupio obveznice te tako povećao likvidnost u sustavu za cca 4 milijarde kuna stabiliziravši tržište državnih vrijednosnih papira. Održana je i strukturna repo operacija kojom su banke priskrbile 3,8 milijardi kuna na rok od 5 godina po stopi od 0,25%. HNB je i smanjenjem stope obvezne pričuve na 9% dodatno povećao višak likvidnosti u sustavu na rekordnih 40,6 milijardi kuna. Posljedično tome trgovanje na domaćem novčanom tržištu prošlo je u letargičnom tonu uz izostanak većih volumena trgovanja. U narednom razdoblju očekujemo ponovnu prisutnost HNB-a u slučaju značajnih pomaka ili destabilazacije domaćeg financijskog sustava ali i stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

PBZ D-START fond

Fond je u ožujku upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka te ulagao u obveznice RH denominiranih u dolaru i u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 1,09.

Na dvije izvanredne sjednice Američka središnja banka spustila je kamatnu stopu na 0% te na taj način pružila monetarnu potporu gopodarstvu u jeku krize uzrokovane korona virusom. Osim spuštanja referentnog kamatnjaka FED je najavio otkup obveznica u iznosu 700 milijardi dolara te dodatne mjere poticanja gospodarstva u iznosu 300 milijardi dolara. Uz sve to američki senat izglasao je rekordno velik paket pomoći u iznosu 2,2 bilijuna dolara. U narednom periodu očekujemo pojačanu volatilnost na svjetskim tržištima te kamatne stope na dolar na nešto nižim razinama.

PBZ Short term bond fond

Fond je u ožujku izgubio na vrijednosti -0,73%. Ukupni promet obveznicama registriran na Zagrebačkoj burzi u ožujku je iznosio ogromnih 7,9 milijardi kuna, što je najveći mjesečni promet u zadnjih 13 godina, dok je u prvom kvartalu 2020. ukupan promet iznosio 10 milijardi kuna. Od tih iznosa više od 4 milijarde kuna odnosi se na aukciju putem koje je HNB 18. ožujka po prvi puta u povijesti direktno otkupio obveznice Republike Hrvatske denominirane u kunama i od društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima, mirovinskih društava te društava za osiguranje. Aukcije su bile namijenjene održavanju stabilnosti tržišta državnih vrijednosnih papira, u uvjetima pojačane neizvjesnosti i otkupa uzrokovanih pandemijom virusa Covid 19, koji su djelovali negativno na cijene obveznica. Od kunskih obveznica u ožujku najviše se trgovalo kunskom obveznicom RH dospijeća 2023. godine uz prinos od 0,67%.

Modificirana duracija PBZ Short term bond fonda krajem ožujka iznosi 2,12.

PBZ Euro short term bond fond

Fond u ožujku bilježi smanjenje cijene udjela za -1,49%. Ukupni promet obveznicama registriran na Zagrebačkoj burzi u ožujku je iznosio ogromnih 7,9 milijardi kuna, što je najveći mjesečni promet u zadnjih 13 godina, dok je u prvom kvartalu 2020. ukupan promet iznosio 10 milijardi kuna. Od tih iznosa više od 4 milijarde kuna odnosi se na aukciju putem koje je HNB 18. ožujka po prvi puta u povijesti direktno otkupio obveznice Republike Hrvatske denominirane u kunama i od društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima, mirovinskih društava te društava za osiguranje. Aukcije su bile namijenjene održavanju stabilnosti tržišta državnih vrijednosnih papira, u uvjetima pojačane neizvjesnosti i otkupa uzrokovanih pandemijom virusa Covid 19, koji su djelovali negativno na cijene obveznica. Najveći promet ostvaren je indeksiranim obveznicama RH dospijeća 2034. godine uz ostvareni prinos od 1,30%.

Modificirana duracija PBZ Euro short term bond fonda krajem ožujka iznosi 1,60.

PBZ Bond fond

Fond u ožujku bilježi smanjenje cijene udjela za -4,64%. Najvažnija vijest u ožujku nastavlja biti koronavirus i globalni napori u njegovom suzbijanju. Utjecaj virusa s poprimanjem obilježja pandemije postao je globalan, posebice na financijskim tržištima koja su bila pod utjecajem izuzetne volatilnosti i cjenovnih šokova u zadnjih mjesec dana. Kako bi se borili protiv navedenog utjecaja posebice u ekonomskom pogledu, gotovo sve vlade i središnje banke objavile su i djelovale raznim mjerama od kojih je za obvezničko tržište najznačajniji dodatni otkup obveznica od strane FED-a i ECB-a putem PEPP programa, vrijedan stotine milijardi dolara, odnosno eura. Zbog održavanja financijske stabilnosti u tijeku krize izazvane epidemijom koronavirusa HNB je na svojoj sjednici razmotrila nove monetarne mjere. U cilju održavanja stabilnosti na tržištu državnih vrijednosnih papira u uvjetima pojačane neizvjesnosti i otkupa uzrokovanih pandemijom virusa Covid 19, koji su djelovali negativno na cijene obveznica, HNB je počeo kupovati državne obveznice RH na operaciji fine prilagodbe otkupa vrijednosnih papira. Otkupljeno je 13. ožujka isključivo obveznica RH u vrijednosti 213 milijuna kuna što je bio samo uvod u znatno veću aukciju koja je slijedila niti tjedan dana kasnije 18. ožujka, ovaj puta u iznosu od čak 4,075 milijardi kuna. Na toj aukciji HNB je po prvi puta u povijesti direktno otkupio obveznice Republike Hrvatske denominirane u kunama i od društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima, mirovinskih društava te društava za osiguranje. Ukupni promet obveznicama registriran na Zagrebačkoj burzi u ožujku je iznosio ogromnih 7,9 milijardi kuna.

Modificirana duracija PBZ Bond fonda krajem ožujka iznosi 5,49.

PBZ Conservative 10 fond

Fond je u ožujku izgubio na vrijednosti -4,54%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je negativan doprinos. Ukupni promet obveznicama registriran na Zagrebačkoj burzi u ožujku je iznosio ogromnih 7,9 milijardi kuna, što je najveći mjesečni promet u zadnjih 13 godina, dok je u prvom kvartalu 2020. ukupan promet iznosio 10 milijardi kuna. Od tih iznosa više od 4 milijarde kuna odnosi se na aukciju putem koje je HNB 18. ožujka po prvi puta u povijesti direktno otkupio obveznice Republike Hrvatske denominirane u kunama i od društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima, mirovinskih društava te društava za osiguranje. Aukcije su bile namijenjene održavanju stabilnosti tržišta državnih vrijednosnih papira, u uvjetima pojačane neizvjesnosti i otkupa uzrokovanih pandemijom virusa Covid 19, koji su djelovali negativno na cijene obveznica. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine te euroobveznica RH dospijeća 2025. godine. Modificirana duracija fonda krajem ožujka iznosi 3,93. Njemačko dioničko tržište, kao i ostala tržišta bilježi snažnu korekciju u ožujku pod utjecajem neizvjesnosti povezane s utjecajem koronavirusa na ekonomije i tržište. Nakon dostizanja najniže ovogodišnje vrijednosti sredinom ožujka financijski instrument izložen njemačkom DAX indeksu bilježi djelomični oporavak do kraja ožujka te mjesec završava s minusom od 16,6% u odnosu na kraj veljače, odosno -25,15% u odnosu na početak godine.

Udio dioničke komponente u neto imovini PBZ Conservative 10 fonda na kraju ožujka je iznosio 6,96%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda u ožujku bilježi pad od 5,37%. Strategije s direktnom i fleksibilnom izloženošću obvezničkim tržištima bilježile su negativne rezultate te su kao i dionička komponenta dali negativan doprinos cijeni udjela fonda. Najveći pad bilježe obveznički fondovi izloženi korporativnim „high yield" obveznicama, zatim slijede fondovi izloženi obveznicama država članica Europske Unije, koje su najzahvaćenije pandemijom COVID-19 virusa. Dionička tržišta bilježe veći pad od obvezničkih te su sukladno tome američki S&P 500 indeks te europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 na mjesečnoj razini oslabili za 12,51% odnosno 16,30%. Primarni uzrok pada je neizvjesnost uzrokovana pandemijom COVID-19 virusa, a padu je pridonio i snažan pad cijene nafte, za više od 30% u jednom danu, početkom ožujka. Europska su tržišta u suštini bilježila negativnije rezultate od američkih, prvenstveno zbog male prisutnosti COVID-19 virusa na američkom tlu u prvoj polovici mjeseca te zbog općenito veće otpornosti i snage američke ekonomije u odnosu na europsku. Nakon dostizanja najnižih ovogodišnjih vrijednosti u periodu od sredine ožujka do 23. ožujka, svjetski dionički indeksi do kraja mjeseca bilježe djelomični oporavak.

Taj oporavak potaknut je određenim optimizmom vezanim uz daljnji tijek pandemije, zatim brojnim monetarnim i fiskalnim mjerama potpore tržištu i ekonomiji na globalnoj razini te procjeni dijela investitora kako trenutne cjenovne razine dionica predstavljaju i dobru priliku za dugoročno pozicioniranje.

Dionička izloženost PBZ International Multi Asset fonda kroz direktne i fleksibilne strategije, krajem ožujka, iznosila je oko 9,5%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela PBZ Flexible 30 fonda u ožujku bilježi pad od 5,30%, pri čemu obveznička komponenta fonda bilježi znatno slabiji pad od dioničke komponente. Ipak, neki od segmenata obvezniče komponente poput takozvanog „spread" segmenta proteklog mjeseca bilježe značajniji pad, poglavito zbog nastavka širenja COVID-19 virusa te njegovog utjecaja na poslovanje pojedinih kompanija uključenih u segment. Pad dioničkih indeksa koji je krenuo u drugoj polovici veljače, u ožujku se pojačao te su sukladno tome slabili i financijski instrumenti koji repliciraju kretanje svjetskih indeksa. Tako su i financijski instrumenti (ETF-ovi) s izloženošću prema američkom S&P 500 te europskom blue - chip indeksu Euro Stoxx 50, proteklog mjeseca oslabili za 9,41% odnosno 16,29%, a koji predstavljaju dioničku komponentu fonda.

Primarni uzrok pada je neizvjesnost uzrokovana pandemijom COVID-19 virusa, a padu je pridonio i snažan pad cijene nafte, za više od 30% u jednom danu, početkom ožujka. Nakon dostizanja najnižih ovogodišnjih vrijednosti u periodu od sredine ožujka do 23. ožujka, svjetski dionički indeksi do kraja mjeseca bilježe djelomični oporavak. Taj oporavak potaknut je određenim optimizmom vezanim uz daljnji tijek pandemije, zatim brojnim monetarnim i fiskalnim mjerama potpore tržištu i ekonomiji na globalnoj razini te procjeni dijela investitora kako trenutne cjenovne razine dionica predstavljaju i dobru priliku za dugoročno pozicioniranje. Na kraju ožujka, udio dioničkih financijskih instrumenata iznosio je otprilike 18,8%.

PBZ Global fond

Fond u ožujku bilježi smanjenje cijene udjela za -6,93%. Obveznički dio portfelja PBZ Global fonda ostvario je negativan doprinos ovaj mjesec. Najveći negativan utjecaj od obvezničke komponente imale su kunske obveznice RH dospijeća 2029. te 2026. godine. U ožujku je značajno smanjena izloženost obveznicama u korist novca na računu te je krajem mjeseca iznosila približno 27%. Modificirana duracija fonda krajem ožujka iznosi 1,20. Negativan doprinos bilježi i dionička komponenta fonda. Dva događaja su najviše utjecala na kretanja na dioničkim tržištima u ožujku, a to su pandemija virusa Covid 19 te snažni pad cijene nafte 9. ožujka za više od 30%. To je najveći dnevni pad od 1991. godine a uzrokovan je cjenovnim ratom između Rusije i Saudijske Arabije, koje su u uvjetima smanjene potražnje povećale proizvodnju i nastavile borbu za tržišni udio. To je pridonijelo ionako volatilnim dioničkim tržištima i uzrokovalo pad vrijednosti naftnih kompanija na burzama. Američki S&P 500 indeks je primjerice dosegnuo najnižu vrijednost 23. ožujka, kada je minus u odnosu na početak godine iznosio 30,75%, da bi potom doživio određeni oporavak i završio kvartal uz -20%. Njemački DAX indeks je najnižu ovogodišnju vrijednost doživio 18. ožujka, kada je minus od početka godine iznosio 36,28%, da bi do kraja ožujka vratio dio izgubljene vrijednost i završio kvartal s minusom od 25,01%. Sličan trend bilježe i ostali svjetski indeksi, pri čemu japanski Nikkei 225 bilježi -20,04% u prva tri mjeseca ove godine, a kineski Shanghai Composite -9,83%. Krajem ožujka se volatilnost na dioničkim tržištima počela smanjivati, a dionički indeksi vraćaju dio izgubljene vrijednosti. Brojne monetarne i fiskalne mjere, naznake ublažavanja pandemije u brojnim europskim zemljama te uvjerenje dijela investitora kako trenutne cjenovne razine uključuju i najnegativnija očekivanja vezana uz utjecaj pandemije na ekonomiju, očito su bili dovoljan razlog za određeni oporavak. Krajem ožujka udio dioničkih financijskih instrumenata nešto iznad 50%.

PBZ Equity fond

U ožujku su sva regionalna dionička tržišta realizirala značajne negativne prinose, a cijena udjela PBZ Equity fonda oslabila je za 18,33%. Ovaj značajni pad posljedica je globalne zabrinutosti oko širenja pandemije virusa Covid 19 te snažnog pada cijene nafte početkom ožujka.

Najveći doprinos smanjenju cijene udjela Fonda dalo je domaće dioničko tržište, koje je ujedno i najviše zastupljeno u portfelju Fonda. Tako je zagrebački dionički indeks CROBEX u ožujku realizirao gubitak veći od 20%. Od sastavnica CROBEX indeksa najveći pad realizirale su dionice Atlantske plovidbe (39,89%). Iako su hrvatske dionice zabilježile značajne gubitke, likvidnost i trgovanje na Zagrebačkoj burzi u ožujku bili su značajno iznad prosjeka. I nadalje su pojedini dugoročni investitori odlučili kupovati hrvatske dionice po značajnim diskontima. Valamar Riviera je izvijestila o opozivu prijedloga dividende u iznosu od 1,2 HRK po dionici. Svi smještajni kapaciteti ove turističke kompanije ostat će zatvoreni do 30. travnja, a značajan dio rezervacija za predsezonu je otkazan uz neizvjestan konačni utjecaj pandemije.

Isto tako kompanija je donijela odluku o privremenoj obustavi investicijskih radova na svim gradilištima zbog trenutne situacije, a kompanija će izmijeniti svoj poslovni plan za 2020. HNB je donio odluku o zabrani isplaćivanja dividendi bankama u cilju osiguranja stabilnosti financijskog sustava Republike Hrvatske. Isto tako i Upravno vijeće HANFA-e donijelo je odluku kojom se osiguravajućim društvima zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine.

U Sloveniji je lokalni indeks SBITOP pao za 19,17%. Najviše je oslabila dionica Nove Ljubljanske banke (-39,19%). Od likvidnijih dionica najmanji pad je realizirala dionica Krke koja se uz intenzivno trgovanje spustila za 7,43%.

Dioničko tržište u Srbiji realiziralo je pad od 20,34%. Najveći pad realizirala je dionica Aerodrom Nikola Tesla koja je pala za 28,50%. Na ovom dioničkom tržištu likvidnost je i nadalje mala.

Rumunjski BET indeks zabilježio je najmanji pad među regionalnim dioničkim indeksima (-16,40%). Značajne padove realizirale su dionice iz bankarskog i energetskog sektora.

Krajem ožujka, u skladu s kretanjima na svjetskim dioničkim tržištima i regionalna tržišta su vratila dio izgubljene vrijednosti, nakon dostizanja najnižih ovogodišnjih vrijednosti ranije u ožujku.

Mi smo u ožujku smanjili izloženost prema svim regionalnim tržištima.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ komentar tržišta ~ fondovi

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 11.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 11.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,534162 0,00
-0,06%
1 USD 6,673897 0,02
0,29%
1 GBP 8,415237 -0,01
-0,07%
1 CHF 7,087641 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,15 09.07.2020
1,16%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.07. 16:00  1607.89
-6,75
-0,42
CROBEX10* 10.07. 16:00  1006.31
-7,25
-0,72
ADRIAprime* 10.07. 16:00  975.1
0,26
0,03
CROBISTR* 10.07. 16:31  183.2079
0,15
0,08
CROBIS* 10.07. 16:31  111.426
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:00 10.07.2020)
(17:08:00 10.07.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR 1.240,00
-0,80%
1.871.160,00
ERNT 1.220,00
0,00%
783.790,00
LURA 790,00
17,91%
229.710,00
ARNT 268,00
0,75%
211.798,00
DLKV 4,92
3,58%
208.916,97
INGR 5,80
10,48%
182.081,65
PLAG 1.400,00
0,00%
175.000,00
KODT 1.330,00
-2,21%
167.200,00
ADPL 139,00
0,36%
124.850,00
HT 174,50
-1,41%
120.542,50
Redovni dionički promet:   4.859.270,05 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.859.270,05 kn