NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVESTObjavljeno: 04.08.2021
Komentar tržišta - PBZ Invest - lipanj 2021.

Komentar tržišta - PBZ Invest - lipanj 2021.

PBZ START fond

Fond je u lipnju ostvario rast uz prinos 0,01% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,21.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom okruženju bez velikih volumena trgovanja uz značajan višak likvidnosti u sustavu od čak 66 milijardi kuna. Tržišne kamatne stope ostale su nepromijenjene a banke su nesmetano održavale kunski dio obvezne pričuve, pa nije bilo potražnje na tjednim repo aukcijama HNB-a. U lipnju je održana samo jedna aukcija kunskih trezorskih zapisa na godinu dana te je prinos ostao nepromijenjen na povijesnom minimumu 0,02%. U narednom razdoblju očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike, letargično trgovanje uz beznačajnu potražnju za kunama te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

PBZ D-START fond

Fond je u lipnju pao za -0,06% ulažući u obveznice RH denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 1,39.
Američka središnja banka je u lipnju, prema očekivanju investitora, zadržala referentni kamatnjak unutar raspona 0,00%-0,25%. Čelnici FOMC-a započeli su raspravu o početku sužavanja monetarne politike te su uz nove ekonomske prognoze najavili sve snažniji stav o podizanju referentnog kamatnjaka u 2023 godini. Tijekom srpnja očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike te kretanje dolarskih kamatnih stopa na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond

Fond je u lipnju ostao na gotovo nepromijenjenoj razini s kraja svibnja uz mjesečnu promjenu od 0,00%.

Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi smanjen je u lipnju sukladno smanjenom broju radnih dana u lipnju te početku ljetne trgovinske letargije koja je bila prisutna i prethodnih godina, uz volumen od 337 milijuna kuna. Najveći dio prometa obveznicama na domaćoj burzi ostvaren je kunskim izdanjima te su ovaj mjesec čak četiri obveznice ostvarile promet veći od 50 milijuna kuna. Zadnjeg dana lipnja Ministarstvo financija uspješno je odradilo novo domaće kunsko izdanje obveznica za koje je interes institucionalnih investitora bio višestruko veći od iznosa samog izdanja. Izdane su kunske obveznice dospijeća 2028. godine uz prinos do dospijeća od 0,533%, u iznosu od 9 milijardi kuna. Modificirana duracija PBZ Short term bond fonda krajem lipnja iznosi 1,57.

PBZ Euro short term bond fond

Fond je u lipnju porastao 0,29%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi smanjen je u lipnju sukladno smanjenom broju radnih dana u lipnju te početku ljetne trgovinske letargije koja je bila prisutna i prethodnih godina, uz volumen od 337 milijuna kuna. I ovaj mjesec manji dio prometa ostvaren je indeksiranim obveznicama Republike Hrvatske u eurima te je titulu najlikvidnijeg izdanja nastavila držati obveznica RH dospijeća 2034. godine uz prinos od 1,13%. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 1,89.

PBZ Bond fond

Fond je u lipnju porastao 0,36%. Prinosi globalnih ′core′ obvezničkih izdanja su zabilježili pad u lipnju, odnosno rast cijena obveznica što su slijedile i obveznice zemalja regije te Republike Hrvatske kojima smo većinski izloženi. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala su obveznička izdanja Rumunjske a posebice dospijeća 2038. te 2030. godine. Zadnjeg dana lipnja Ministarstvo financija uspješno je odradilo novo domaće kunsko izdanje obveznica za koje je interes institucionalnih investitora bio višestruko veći od iznosa samog izdanja. Izdane su kunske obveznice dospijeća 2028. godine uz prinos do dospijeća od 0,533%, u iznosu od 9 milijardi kuna. Navedenim izdanjem planira se refinancirati kunska obveznica Republike Hrvatske koja dospijeva početkom srpnja ove godine. Modificirana duracija PBZ Euro short term bond fonda krajem lipnja iznosi 5,44.

PBZ Conservative 10 fond

Fond je u lipnju porastao 0,26%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine, a slijedile su ih s pozitivnom unutar-mjesečnom izvedbom euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2033. godine. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 4,60.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi rast od 0,73% u lipnju. Pozitivan sentiment među investitorima ostao je prisutan i u lipnju, uz makroekonomske podatke koji su potvrđivali nastavak globalnog ekonomskog oporavka, a nastavila se poboljšavati i epidemiološka slika, unatoč sve većem oprezu zbog širenja zaraznijeg delta soja virusa. Iza nas je tako i prvo polugodište tekuće godine, koje je obilježio snažan rast DAX indeksa od 13,21%. Pokazatelji poslovnog povjerenja u Njemačkoj nastavljaju ukazivati na ekonomski oporavak i u ostatku godine, a podaci o inflaciji za lipanj od +2,3% na godišnjoj razini, ukazuju na njeno usporavanje u odnosu na svibanj (+2,5%) i podupiru tezu Europske središnje banke (ECB) kako su trenutno povišene stope inflacije privremene i prolazne te će slabiti prema kraju godine. Udio dioničke komponente u neto imovini PBZ Conservative 10 fonda nije se znatnije mijenjao u odnosu na kraj svibnja te je i krajem lipnja iznosio blizu 5%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda u lipnju bilježi rast od 0,39%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta u lipnju su nastavila s dobrim rezultatima koji ih prate još od početka tekuće godine. Iako su prinosi bili pozitivni, oni su ipak nešto konzervativniji od onih prinosa na koje smo navikli s početka 2021. godine. Glavni razlozi za usporavanje oporavka gospodarstva su zabrinutost oko povišene razine inflacije za koju nitko sa sigurnošću ne može kazati dokle će trajati, ali i novi valovi pandemije s kojima se bore neke od zemalja u razvoju te zemlje Dalekog Istoka i Južne Amerike. S druge strane, Amerika i Europa u proljeće su se počele u potpunosti otvarati nakon zimskog zatvaranja koje je bilo prisutno na velikom dijelu ova dva kontinenta, što se je odrazilo i na prinosima. Jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P 500 u lipnju je ojačao za 2,22%, te je ponovno kao i u prethodnim mjesecima dosegao svoj povijesni maksimum. Njemački Dax indeks je u lipnju porastao za 0,73% dok je francuski CAC indeks ojačao za 0,94%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u lipnju su porasli za 2,08% odnosno 1,58%. Obveznička komponenta fonda u lipnju je odradila odličan posao. Veseli nas činjenica da su gotovo svi financijski instrumenti koji sačinjavaju obvezničku komponentu na mjesečnoj razini realizirali pozitivne prinose. Dionička izloženost PBZ International Multi Asset fonda, krajem mjeseca, iznosila je oko 5,00%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda u lipnju bilježi rast od 0,65%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta u lipnju su nastavila s pozitivnim trendom rasta koji traje još od početka tekuće godine. Međutim, za razliku od prvih mjeseci u godini kada je rast bio znatno veći, u proteklih nekoliko mjeseci uključujući lipanj, prinosi su ipak bili malo konzervativniji. Američki i europski dionički indeksi, u lipnju su bilježili bolje rezultate od dioničkih indeksa ostalih zemalja. To je činjenica koja ne treba čuditi, iz razloga što se je život na ta dva kontinenta polako počeo vraćati na staro, odnosno, zahvaljujući visokoj procijepljenosti stanovništva, počele su se ublažavati mjere, čime se pokrenulo i gospodarstvo. S druge strane, neke od zemalja Dalekog Istoka te Južne Amerike, proživljavaju nove valove pandemije te se uvode nova zatvaranja što se odrazilo i na prinose u tim zemljama. U proteklom mjesecu, američki S&P 500 indeks porastao je za 2,22% dok je europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 ojačao za 0,61%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u svibnju su porasli za 5,70% odnosno 0,60%. Obveznička komponenta fonda u lipnju je odradila vrlo dobar posao. Velika većina komponenata na mjesečnoj je razini zabilježila pozitivne prinose. Posebno vesele visoki prinosi onih instrumenata koji sadrže obveznice zemalja u razvoju, te solidni prinosi instrumenata koji se sastoje od korporativnih obveznica investicijskog razreda ali i visokog prinosa. Dionička izloženost PBZ Flexible 30 fonda krajem mjeseca iznosila je oko 15,00%

PBZ Moderate 30 fond

Vrijednost udjela fonda u lipnju uvećana je 0,30%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Euroobveznice Italije, Hrvatske i Rumunjske imale su pozitivnu mjesečnu izvedbu a najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imali su fond Eurizon global bond te euroobveznice Italije dospijeća 2031. godine. Sredinom lipnja održano je zasjedanje Američke središnje banke (FED) na kojem je zadržan ultra-ekspanzivan smjer monetarne politike ali je i po prvi put najavljeno dizanje kamatnih stopa, u 2023. godini, kroz dva dizanja od 0,25% (ukupno 0,5%). FED je podignuo i očekivanu stopu rasta BDP-a američkog gospodarstva u 2021. godini sa 6,5% na 7% te očekivanu stopu inflacije s 2,4% na 3,4% u 2021 godini, uz ponavljanje stavova o privremenim i prolaznim visokim stopama inflacije, iako će stope biti više nego što se očekivalo na zasjedanju u ožujku. Unatoč najavi dizanja kamatnih stopa i višim procjenama stope inflacije, prinosi na obveznice do kraja lipnja bilježe blagi pad, odnosno cijene obveznica rast, a inflacijska očekivanja ostala su nepromijenjena, odnosno počela su slabiti početkom srpnja. U prvim mjesecima tekuće godine investitori su na tržištu iskazali svoja inflacijska očekivanja te ih očito prognoze FED-a nisu iznenadile, a s obzirom da su očekivanja o dizanju kamatnih stopa još uvijek relativno daleko u budućnosti i nisu čvrsto definirana, a američki 10-godišnji prinosi su gotovo 0,6% iznad razina s početka godine, investitori nisu osjetili potrebu dodatno reagirati na objave FED-a. U tjednu prije svoje zasjedanje imala je i Europska središnja banka (ECB), koja je potvrdila zadržavanje povijesno niskih kamatnih stopa koliko bude potrebno te ponovila da trenutno povišene stope inflacije vidi privremenima i prolaznima, pod utjecajem baznog efekta i privremene neuravnoteženosti između trenutno povišene potražnje i dostupne ponude različitih proizvodnih inputa.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi blago negativan doprinos u lipnju, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile prinose u rasponu od -0,73% do 0,32%. Pozitivan sentiment među investitorima ostao je prisutan i u lipnju, uz makroekonomske podatke koji su potvrđivali nastavak globalnog ekonomskog oporavka, a nastavila se poboljšavati i epidemiološka slika, unatoč sve većem oprezu zbog širenja zaraznijeg delta soja virusa. Krajem lipnja, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini PBZ Moderate 30 fonda, iznosio je približno 28,7%.

PBZ Global fond

Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Makedonije dospijeća 2025. godine, a slijedile su ih s pozitivnim doprinosom euroobveznice Rumunjske dospijeća 2026. godine te euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2033. godine. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 2,04.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi pozitivan doprinos u lipnju, uz pozitivan prinos svih komponenti, u rasponu od +0,57% do +5,75%. Najveći rast, +5,75%, bilježi ETF s izloženošću prema regiji Sjeverna Amerika. U lipnju su vodeći zapadnoeuropski i američki dionički indeksi nastavili rasti, pri čemu su američki indeksi dosezali nove povijesne maksimume. Američki S&P 500 indeks tako bilježi mjesečni rast od 2,22%, čime je prinos u tekućoj godini dosegnuo 14,41%, najbolji polugodišnji rezultat od 2019. godine. Njemački DAX indeks rastao je 0,71% u lipnju, što je povećalo ovogodišnji prinos na 13,21%. Rasli su i ostali zapadnoeuropski indeksi, a uglavnom blagi pad na mjesečnoj razini bilježe azijski indeksi, no u prvoj polovici godine pozitivan prinos od 4,91% bilježi i japanski Nikkei 225, a kineski Shanghai Composite rastao je 3,4%. Pozitivan sentiment među investitorima ostao je prisutan i u lipnju, uz makroekonomske podatke koji su potvrđivali nastavak globalnog ekonomskog oporavka, a nastavila se poboljšavati i epidemiološka slika, unatoč sve većem oprezu zbog širenja zaraznijeg delta soja virusa. Krajem lipnja udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini PBZ Global fonda iznosio je otprilike 51%.

PBZ Equity fond

U lipnju je većina regionalnih tržišta pozitivno doprinijela prinosu PBZ Equity fonda. Tako je cijena udjela PBZ Equity fonda u lipnju porasla za 1,42% te Fond završava prvu polovicu ove godine s ukupnim prinosom od 13,29%.

Domaći dionički indeks CROBEX je u proteklom razdoblju realizirao rast od 2,47%. Od sastavnica CROBEX-a i u ovom razdoblju je najviše porasla dionica Atlantske plovidbe d.d. (+19,26%). Podravka je objavila kako je njihovoj tvornici „Kalnik" za modernizaciju proizvodnje odobreno 19,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava od strane EU i RH iz Programa ruralnog razvoja. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi 40,6 milijuna kuna. Isto tako kompanija je objavila usvojenu strategiju poslovanja do 2025. prema kojoj se 5 milijardi kuna planira uložiti u proizvodnu logističku modernizaciju i digitalizaciju, marketing i akvizicije. Hrvatski telekom je izvijestio da se je kvalificirao za sudjelovanje u nadmetanju u postupku javne dražbe HAKOM-a za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra za 5G mrežu. Postupak nadmetanja treba početi 12. srpnja, a odluka o odabiru se očekuje do kraja kolovoza 2021.

Slovenski dionički indeks SBITOP je u prošlome mjesecu jedini zabilježio negativni prinos. Tako je SBITOP indeks u lipnju oslabio za 1,27%, a od likvidnijih komponenti indeksa značajan pad su realizirale dionice Podzavarovalnice Sava (-6,44%) i Zavarovalnice Triglav (-6,03%).

Dioničko tržište u Srbiji je realiziralo rast, a lokalni je dionički indeks BELEX15 porastao za 1,42%. Najveći rast realizirala je dionica Komercijalne banke (+5,71%).

Rumunjsko dioničko tržište je realiziralo najveći rast među regionalnim dioničkim tržištima, pa je tako lokalni dionički indeks BET ojačao za 3,87%. Rast je predvodila bankarska dionica BRD koja je skočila za 10,09%. Rumunjski parlament usvojio je zakon koji ratificira sporazum između rumunjske i američke vlade o proširenju nuklearne elektrane Cernavoda. Sporazum potpisan u listopadu 2020. predviđa da će SAD pomoći Rumunjskoj u izgradnji dva nova reaktora u tvornici Cernavoda i obnovi svog prvog reaktora, koji se bliži kraju predviđenog operativnog razdoblja. Europska komisija također je podržala sporazum.

Mi smo u lipnju povećavali izloženost domaćem, slovenskom i rumunjskom dioničkom tržištu, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ komentar tržišta

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07650 0,00
0,33%
GBP
0,84365 0,00
0,20%
CHF
0,96410 0,00
0,20%
JPY
169,35000 0,89
0,53%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
94,61 €
11.06.2024
0,33%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.06. 16:00  2820,10
8,92
0,32
CROBEX10* 12.06. 16:00  1688,08
5,36
0,32
CROBEX10tr* 12.06. 16:00  1862,66
5,83
0,31
ADRIAprime* 12.06. 15:51  1980,73
12,34
0,63
CROBISTR* 12.06. 16:31  174,5446
0,01
0,01
CROBIS* 12.06. 16:31  96,5535
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:22 12.06.2024)
(17:08:22 12.06.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
157,00 €
0,32%
411.647,00 €
ERNT
211,00 €
0,48%
332.531,00 €
KODT
1.580,00 €
0,64%
240.750,00 €
7SLO
28,77 €
0,52%
150.571,86 €
KODT2
1.560,00 €
1,30%
100.010,00 €
ATGR
56,50 €
3,67%
74.873,00 €
HT
29,70 €
-0,34%
64.133,30 €
KOEI
260,00 €
0,00%
58.096,00 €
ADRS2
60,60 €
0,00%
49.858,20 €
ATPL
52,60 €
-0,38%
32.124,80 €
Redovni dionički promet:   
1.710.007,22 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.670.007,22 €