NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVESTObjavljeno: 24.07.2019
Komentar tržišta - PBZ Invest - lipanj 2019.

Komentar tržišta - PBZ Invest - lipanj 2019.

PBZ START fond

PBZ START je u lipnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Ostvario je prinos na mjesečnoj razini 0,066%. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,06.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom ozračju uz očekivano slabu potražnju za kunama te obilje likvidnosti. U lipnju je održana samo jedna aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija uz nepromijenjeni prinos jednogodišnjeg trezorskog zapisa 0,08%. Sljedeća aukcija najavljena je za kraj osmog mjeseca. Domaće banke, posljedično višku likvidnosti koji premašuje 29 milijardi kuna, nisu iskazale interes za dodatnim sredstvima na redovitoj operaciji HNB-a. Očekujemo nastavak mirnog trgovanja na tržištu novca te stagnaciju kamatnih stopa duž cijele krivulje.

PBZ E-START fond

PBZ E-START je u lipnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Ostvario je prinos na mjesečnoj razini 0,075%. Duracija PBZ E-START fonda je krajem mjeseca bila 1,23.

Na zasjedanju u lipnju Europska središnja banka (ESB) promijenila je službenu retoriku vezanu za buduće smjernice kretanja referentnih kamatnih stopa implicirajući da će se razdoblje obilja likvidnosti i niskih kamatnih stopa nastaviti još nekoliko godina. Referentna kamatna stopa ostala je nepromijenjena (depozitna stopa na -0,4%, glavna stopa refinanciranja 0,0%, stopa graničnog refinanciranja 0,25%). Sukladno navedenom, očekujemo zadržavanje referentne kamatne stope na postojećim razinama u narednom razdoblju.

PBZ D-START fond

PBZ D-START je u lipnju ostvario rast uz prinos 0,34% (na godišnjoj razini 4,51%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka, kupnjom obveznica RH denominiranih u dolaru te uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 0,94.

Referentna kamatna stopa na dolar nalazi se unutar istog raspona 2,25%-2,50%. Tijekom lipnja najavljeno je smanjivanje kamatne stope već u srpnju zbog globalne neizvjesnosti uzrokovane trgovinskim sukobom te usporavanja gospodarskog rasta. Kamatne stope na dolarske depozite u narednom razdoblju očekujemo na nižim razinama od trenutno postojećih.

PBZ Short term bond fond

PBZ Short term bond je u lipnju porastao 0,20%. Nastavljen je skroman promet obveznicama u sastavu indexa Crobistr u lipnju na domaćem tržištu koji je opet niži nego li prethodni mjesec te je iznosio samo 350 milijuna kuna uz nekoliko dana bez ikakvog prometa. Kraj navedenom trendu se trenutno ne nazire pogotovo ususret ljetnih mjeseci kad je i inače uobičajen nešto niži volumen. Uz trenutnu visoku likvidnost i niske kamatne stope, interes investitora za obveznicama ne jenjava dok prodavatelja baš i nema. U lipnju je kreditna rejting agencija Fitch podigla rejtnig RH na investicijski (BBB-) uz pozitivan outlook. Modificirana duracija fonda u lipnju iznosi 1,53.

PBZ Bond fond

PBZ Bond je u lipnju porastao 1,43%. Lipanj je bio izrazito dinamičan mjesec koji je obilježilo novo Eurobond izdanje obveznica RH za kojima je interes investitora premašio 6 milijardi eura. U konačnici izdano je 1,5 milijardi eura desetogodišnjih obveznica. Kupon je iznosio niskih 1,125% dok je samo prinos na samom izdanju bio mrvicu iznad 1,30%, što se do kraja mjeseca istopilo na razine kupona. Pad prinosa gotovo svih obvezničkih izdanja RH bio je prisutan kako na Eurobond tako i na domaćem tržištu u svjetlu očekivanja mogućeg novog monetarnog popuštanja od strane globalnih centralnih banaka. Uz navedene pozitivne vijesti, početkom mjeseca kreditna rejting agencija Fitch podigla je rejting Hrvatske u investicijski sa razine BB+ na BBB- uz pozitivan outlook. Rastu fonda u lipnju najviše su doprinijele kunske obveznice dospijeća 2029. godine te Euroobveznica RH dospijeća 2025. godine. Uz prethodno navedene, pozitivan unutarmjesečni utjecaj imale su i kunska obvznica RH dospijeća 2026. te novoizdane Euroobveznice RH dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda u lipnju iznosi 4,14.

PBZ Conservative 10 fond

PBZ Conservative 10 je u lipnju porastao 1,46%, a obveznička komponenta fonda i ovaj mjesec je imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine. Uz nju značajan i pozitivan doprinos rastu vrijednosti fonda imale su: Euroobveznica RH dospijeća 2025. godine te novoizdana Euroobveznica RH dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda u lipnju iznosi 4,06.

Dionička komponenta fonda izložena njemačkom DAX indeksu u lipnju bilježi pozitivan doprinos ukupnom prinosu fonda, s rastom od 5,67%. Nakon korekcije u svibnju, lipanj je donio oporavak svjetskih dioničkih tržišta, pa tako i njemačkog. Američki FED i europski ECB u lipnju su odaslali poruke u kojima najavljuju mogućnost dodatnih monetarnih poticaja i još ekspanzivnije monetarne politike, što je tržište protumačilo kao mogućnost daljnjeg smanjenja kamatnih stopa. Olakšanje tržištu došlo je krajem lipnja i u vidu "prekida vatre" u trgovinskom sporu između SAD-a i Kine, koji je objavio američki predsjednik Trump na Summitu G20 u Osaki. Planira se nastavak pregovora nakon šestotjednog primirja u kojem neće biti jednostranih protekcionističkih poteza. Spomenuti faktori su rezultirali povratkom pozitivnog sentimenta na tržišta i rastom dioničkih tržišta. Njemački DAX indeks bilježi rast od 17,42% u prvoj polovici godine. Izloženost fonda njemačkom DAX indeksu na kraju lipnja je iznosila oko 2% neto imovine fonda.

PBZ Global fond

Vrijednost udjela fonda PBZ Global u lipnju je porasla 2,60%. Dionička komponenta koja se sastoji od izloženosti prema globalnom dioničkom tržištu, bilježi rast u lipnju i pozitivan doprinos ukupnom prinosu fonda. Nakon korekcije u svibnju, lipanj je donio oporavak svjetskih dioničkih tržišta. Nakon nešto lošijih makroekonomskih podataka iz vodećih svjetskih ekonomija te i dalje prisutnog rizika vezanog uz trgovinski prijepor između SAD-a i Kine, vodeće centralne banke su još jednom odlučile uskočiti te su svojim utjecajem pružile i potporu tržištima. Američki FED i europski ECB u lipnju su odaslali poruke u kojima najavljuju mogućnost dodatnih monetarnih poticaja i još ekspanzivnije monetarne politike, što je tržište protumačilo kao mogućnost daljnjeg smanjenja kamatnih stopa. Olakšanje tržištu došlo je krajem lipnja i u vidu "prekida vatre" u trgovinskom sporu između SAD-a i Kine, koji je objavio američki predsjednik Trump na Summitu G20 u Osaki. Planira se nastavak pregovora nakon šestotjednog primirja u kojem neće biti jednostranih protekcionističkih poteza.

Vodeća svjetski dionički indeksi tako bilježe rast u lipnju; američki S&P 500 +6,89%, njemački DAX +5,73%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 +5,89%, japanski Nikkei 225 +3,28% te kineski Shanghai Composite +2,77%. Gledajući prinose od početka godine slika je još pozitivnija: S&P 500 +17,35%, DAX +17,42%, Euro Stoxx 50 +15,73%, Nikkei 225 +6,30% i Shanghai Composite +19,45%.

Izloženost fonda dioničkim tržištima krajem lipnja iznosi nešto iznad 50% neto imovine fonda. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj od obvezničke komponente imale su kunske obveznice RH dospijeća 2029. te Euroobveznice RH dospijeća 2030. godine. Modificirana duracija fonda u lipnju iznosi 2,15.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda PBZ International Multi Asset u lipnju bilježi rast od 1,44%, pri čemu sve strategije bilježe pozitivan doprinos, predvođene fleksibilnim "multi-asset" strategijama te strategijama s direktnom i fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima. Nakon korekcije u svibnju, lipanj je donio oporavak svjetskih dioničkih tržišta uz daljnji pad prinosa na obveznice. Nakon nešto lošijih makroekonomskih podataka iz vodećih svjetskih ekonomija te i dalje prisutnog rizika vezanog uz trgovinski prijepor između SAD-a i Kine, vodeće centralne banke su još jednom odlučile uskočiti te su svojim utjecajem pružile i potporu tržištima. Američki FED i europski ECB u lipnju su odaslali poruke u kojima najavljuju mogućnost dodatnih monetarnih poticaja i još ekspanzivnije monetarne politike, što je tržište protumačilo kao mogućnost daljnjeg smanjenja kamatnih stopa. To je primjerice spustilo prinos do dospijeća na njemačku desetogodišnju državnu obveznicu na nove povijesne minimume (trenutno oko -0,4%), dok se prinos do dospijeća na američku desetogodišnju državnu obveznicu po prvi puta od 2016. godine spustio ispod 2%. Olakšanje tržištu došlo je krajem lipnja i u vidu "prekida vatre" u trgovinskom sporu između SAD-a i Kine, koji je objavio američki predsjednik Trump na Summitu G20 u Osaki. Planira se nastavak pregovora nakon šestotjednog primirja u kojem neće biti jednostranih protekcionističkih poteza. Vodeća svjetski dionički indeksi tako bilježe rast u lipnju; američki S&P 500 +6,89%, njemački DAX +5,73%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 +5,89%, japanski Nikkei 225 +3,28% te kineski Shanghai Composite +2,77%.

Fokus investitora u narednom razdoblju bit će usmjeren na poslovne rezultate tvrtki za drugi kvartal, zatim na odluke centralnih banaka u vezi kamatnih stopa te na uvijek aktualne trgovinske pregovore između SAD-a i Kine. Lipanj je vratio pozitivan sentiment na tržišta te se i investitori s većim pouzdanjem mogu usmjeriti na spomenute faktore.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela PBZ Flexible 30 fonda u lipnju bilježi rast od 1,9%. Sve komponente fonda, kako dioničke tako i obvezničke, bilježe pozitivan prinos pa tako i doprinos ukupnom prinosu fonda. Dionička komponenta fonda se sastoji od izloženosti američkom indeksu S&P 500 i europskom blue-chip indeksu Euro Stoxx 50 kroz putem financijskih instrumenata (ETF-ova), koji u lipnju bilježe rast od 3,97%, odnosno 6,01%. Nakon korekcije u svibnju, lipanj je donio oporavak većine svjetskih dioničkih tržišta uz daljnji pad prinosa na obveznice. Nakon nešto lošijih makroekonomskih podataka iz vodećih svjetskih ekonomija te i dalje prisutnog rizika vezanog uz trgovinski prijepor između SAD-a i Kine, vodeće centralne banke su još jednom odlučile uskočiti te su svojim utjecajem pružile i potporu tržištima. Američki FED i europski ECB u lipnju su odaslali poruke u kojima najavljuju mogućnost dodatnih monetarnih poticaja i još ekspanzivnije monetarne politike, što je tržište protumačilo kao mogućnost daljnjeg smanjenja kamatnih stopa. To je primjerice spustilo prinos do dospijeća na njemačku desetogodišnju državnu obveznicu na nove povijesne minimume (trenutno oko -0,4%), dok se prinos do dospijeća na američku desetogodišnju državnu obveznicu po prvi puta od 2016. godine spustio ispod 2%. Olakšanje tržištu došlo je krajem lipnja i u vidu "prekida vatre" u trgovinskom sporu između SAD-a i Kine, koji je objavio američki predsjednik Trump na Summitu G20 u Osaki. Planira se nastavak pregovora nakon šestotjednog primirja u kojem neće biti jednostranih protekcionističkih poteza.

Američki S&P 500 u prvoj polovici godine bilježi rast od 17,35%, a europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 +15,73%. Izloženost fonda dioničkim tržištima na kraju lipnja je iznosila blizu 9%, dok se ostatak neto imovine fonda odnosio na obvezničke strategije i izloženost tržištu novca.

PBZ Equity fond

U lipnju je većina regionalnih dioničkih indeksa realizirali pozitivne prinose, a cijena udjela PBZ Equity fonda ojačala je za 2,94%. Među dobitnicima su bili rumunjsko, hrvatsko i slovensko dioničko tržište, dok je minus realiziralo jedino dioničko tržište Srbiji. Tamo je lokalni indeks BELEX15 je oslabio za 0,18%. Najveći doprinos padu BELEX15 indeksa dale su dionice Energoprojekt holding-a (-9,72%) i NIS-a (-5,12%).

Dionički indeks burze u Bukureštu (BET indeks) realizirao je najveći porast među regionalnim dionički tržištima (+3,78%). Od značajnijih komponenti indeksa značajan rast je realizirala dionica bankarska dionica BRD (+10,10%).

Domaće dioničko tržište u lipnju je realiziralo i nadalje pozitivni prinos, a zagrebački CROBEX indeks je ojačao za 1,72%. Od likvidnijih komponenti CROBEX indeksa značajnije su ojačale povlaštene dionice Adris grupe (+5,20%). I ovaj mjesec impresivan rast realizirala je dionica Optima-telekoma (+87,50%), a investitori i nadalje ne posustaju od značajnih očekivanja u slučaju nepotvrđene prodaje te kompanije.

Slovenske su dionice u lipnju zabilježile manji rast, a ljubljanski SBITOP indeks je ojačao za 0,29%. Od aktivnijih dioničkih komponenti SBITOP indeksa značajnije je porasla dionica Luke Koper (+6,67%).

U prvoj polovici ove godine regionalna tržišta su realizirala značajne pozitivne prinose, što je imalo utjecaja i na sam prinos koji je ostvario PBZ Equity fond u tom razdoblju +11,67%. Najviše je ojačalo dioničko tržište u Rumunjskoj gdje je lokalni BET indeks porastao za 19,38%. To tržište je zabilježilo krajem prošle godine značajniji pad zbog predloženih rigoroznih zakonodavnih i fiskalnih mjera koje su išle na štetu tržišta kapitala, a posebno energetskog i bankarskog sektora. Te su mjere u potpunosti ublažene, a dio njih je i ukinut do kraja ovoga polugodišta. Domaće dioničko tržište realiziralo je pozitivni prinos u prvoj polovici ove godine, a zagrebački CROBEX indeks je ojačao za 7,68%. Zbog najvećeg udjela domaćeg dioničkog tržišta u našem portfelju, domaće je dioničko tržište dalo najveći doprinos pozitivnom prinosu PBZ Equity fonda. Od likvidnijih komponenti CROBEX indeksa značajnije su ojačale dionice Končar elektroindustrije (+25,23%). Streloviti rast zabilježila je dionica Optima Telekoma koja je ojačala preko 250%, a razlog tom rastu može se naći u mogućoj skoroj prodaji te kompanije. Domaće dioničko tržište je tako zabilježilo lijepi oporavak cijena dionica te volumena trgovanja, a sve to je popraćeno i odličnim makroekonomski pokazateljima. Isto tako, realiziraju se i nadalje značajne investicije u nove hotelske kapacitete na Jadranu, a i kontinentalni dio Hrvatske bilježi značajan rast turističkog prometa. Sve to ima pozitivan utjecaj na povećanje potrošnje, a tu posebno mogu profitirati turističke kompanije koje ulažu značajna sredstva u proširenje svojih kapaciteta. Slovensko dioničko tržište je zabilježilo drugi najveći rast među regionalnim dioničkim tržištima. Tako je ljubljanski SBITOP Indeks ojačao za 9,51%, a značajan doprinos tome su dale dionice Petrol-a (+15,16%) i Luke Koper (+10,77%). Jedino tržište koje je zabilježilo gubitak u prvoj polovici 2019. godine je dioničko tržište u Srbiji gdje je lokalni indeks BELEX15 pao za 3,95%, a tom padu najviše su pridonijele dionice Aerodroma Nikola Tesla. To tržište nije imalo značajniji negativni utjecaj na portfelj PBZ Equity fonda jer smo izloženost tom tržištu smanjivali od kraja prošle godine.

U lipnju nismo radili značajnije promjene unutar portfelja PBZ Equity fonda.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ komentar tržišta

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,616560 0,01
0,10%
1 USD 6,941183 0,06
0,94%
1 GBP 8,571416 0,05
0,60%
1 CHF 7,196976 0,00
0,02%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
474,30 30.03.2020
-0,93%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.04.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 02.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 31.03. 16:00  1480.51
30,49
2,10
CROBEX10* 31.03. 16:00  917.27
15,90
1,76
ADRIAprime* 31.03. 16:00  836.85
15,88
1,93
CROBISTR* 31.03. 16:31  181.3045
-0,03
-0,02
CROBIS* 31.03. 16:31  111.1141
-0,03
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:08 31.03.2020)
(17:08:08 31.03.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 24,10
7,11%
5.050.960,40
HT 162,50
0,00%
2.529.992,00
ERNT 1.120,00
0,00%
1.395.390,00
ADRS2 350,00
1,74%
1.096.972,00
OPTE 4,78
7,66%
921.057,28
KOEI 450,00
0,00%
912.302,00
ATGR 1.120,00
0,00%
891.460,00
ADPL 113,00
4,63%
835.170,50
ZABA 48,40
0,83%
722.301,60
ARNT 218,00
3,81%
554.090,00
Redovni dionički promet:   16.442.143,19 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   16.442.143,19 kn