NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA D.O.O.Objavljeno: 17.01.2022
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - prosinac 2021.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - prosinac 2021.

Eurizon HR Start fond

Fond je u prosincu pao za -0,03% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 1,47.
Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u očekivano mirnom okruženju uz konstantno slabu potražnju za kunama te visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od preko 70 milijardi kuna. Tržišne kamatne stope, sukladno tome, ostale su nepromijenjene a zbog visoke likvidnosti u sustavu i dalje izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. U prosincu nije održana niti jedna aukcija trezorskih zapisa te je jednogodišnji prinos i dalje na povijesnih 0%. U narednom razdoblju očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike, letargično trgovanje uz beznačajnu potražnju za kunama te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

Eurizon HR D-Start fond

Fond je u prosincu ostvario rast od 0,09% ulažući u obveznice RH denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-start fond-a je krajem mjeseca bila 1,23.
Američka središnja banka je u prosincu zadržala referentni kamatnjak unutar raspona 0,00%-0,25%. FED je sredinom studenog, sukladno najavi, započeo sa postupnim smanjenjem otkupa imovine u vrijednosti 15 mlrd dolara te je s obzirom na rekordnu inflaciju dinamika sada ubrzana na 30 mlrd dolara mjesečno. Ovom dinamikom FED će spustiti neto kupnju imovine do nule već do sredine ožujka 2022. Članovi FOMC-a očekuju tri podizanja referentne kamatne stope u 2022. i postupno zaoštravanje monetarne politike. Tijekom siječnja, zbog zaoštravanja monetarne politike, očekujemo blago povećanje kamatnih stopa na dolar duž krivulje.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Short Term Bond je u prosincu izgubio na vrijednosti -0,05%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi zabilježio je izrazito visok promet u prosincu u iznosu od 737 milijuna kuna. U prosincu većina prometa na domaćoj burzi ostvarena je kunskim obveznicama Republike Hrvatske ali je također značajan dio ostvaren izdanjima vezanim uz euro. Najveći promet od svih kunskih obveznica Republike Hrvatske na domaćoj burzi ostvarila je obveznica sa dospijećem u srpnju 2028. godine uz ostvarenih 40% ukupnog mjesečnog prometa i uz prinos od 0,40%. U prosincu domaća obveznička krivulja je zabilježila manji rast prinosa, odnosno pad cijena čime je djelomično smanjila razliku u prinosima između euroobveznica Hrvatske i obveznica istog izdavatelja na domaćem tržištu. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 1,87.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Euro Short Term Bond je u prosincu porastao 0,24%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi zabilježio je izrazito visok promet u prosincu u iznosu od 737 milijuna kuna. U prosincu većina prometa na domaćoj burzi ostvarena je kunskim obveznicama Republike Hrvatske ali je također značajan dio ostvaren izdanjima vezanim uz euro. Najlikvidnija obveznica u prosincu bila je izdana u valutnoj klauzuli dospijeća 2024. godine, uz prinos od 0,18%. Euroobveznice zemalja regije kojima smo izloženi protekli mjesec su se djelomično oporavile te su u većini slučajeva zabilježile pozitivnu mjesečnu izvedbu pri čemu su pozitivno prednjačile euroobveznice Rumunjske dospijeća 2026. godine koje su slijedile euroobveznice Hrvatske dospijeća 2025. godine. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 1,94.

Eurizon HR Bond fond

Fond Eurizon HR Bond je u prosincu porastao 0,04%. Na ovomjesečnom sastanku FED-a donesena je odluka o nastavku zaoštravanja monetarne politike putem dodatnog smanjenja kupnji obveznica čiji bi program kupnji trebao završiti u ožujku 2022. godine. Uz navedenu mjeru, također moguće je očekivati podizanje referentnih kamatnih stopa preko Atlantika nešto ranije nego li se prvotno očekivalo, odnosno već u prvoj polovici 2022. godine, uz čak tri planirana podizanja kamatnih stopa od 0,25% tijekom godine. Navedene odluke su posljedica dodatnog pritiska na brže i odlučnije mjere uslijed nastavka rasta stope inflacije i zadovoljavajuće situacije na tržištu rada. ECB je također najavio prestanak kupnji obveznica putem PEPP programa krajem ožujka, dok se ne planira podizanje referentnih kamatnih stopa u skorijem roku, odnosno bar ne do kraja 2023. godine. Hrvatske euroobveznice su se cjenovno oporavile u prosincu te su najveći pozitivan utjecaj na rast cijene udjela imale euroobveznice Hrvatske dospijeća 2031. godine. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 4,95.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Fond Eurizon HR Conservative 10 je u prosincu porastao 0,64%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Hrvatske dospijeća 2031. godine, a slijedile su ih po izvedbi euroobveznice Hrvatske dospijeća 2027. godine. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 4,31. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi rast od izvrsnih 4,99% u prosincu. Volatilnost s početka prosinca nastala nakon pada DAX indeksa krajem studenog uzrokovanog pojavom omikron varijante virusa, polako je slabila tijekom prosinca, da bi se u posljednja dva tjedna u godini vratio optimizam i indeks zabilježio solidan rast. Sredinom mjeseca održano je posljednje zasjedanje Europske središnje banke (ECB) u 2021. godini, na kojem nije došlo do promjene kamatnih stopa i potvrđen je nastavak ekspanzivne monetarne politike, a predsjednica Christine Lagarde objavila je ažurirane makroekonomske prognoze koje pokazuju snažan gospodarski oporavak zajedno s izgledima za bržu inflaciju. Tako je barem za sada, nestala neizvjesnost po pitanju daljnjeg smjera monetarne politike ECB-a. Po pitanju epidemiološke situacije, iako je i u Njemačkoj broj novozaraženih značajno porastao te su uvedene strože epidemiološke mjere, procjena je investitora kako nova varijanta za sada ne bi trebala ugroziti ekonomski oporavak u srednjem roku, a objavljene su i pojedine preliminarne studije koje su pokazale kako nova varijanta rezultira manjim stopama smrtnosti. Također, u Europskoj uniji je odobreno još jedno cjepivo protiv virusa Covid 19, peto po redu, ono od američkog Novavax-a. Navedeno je rezultiralo pozitivnim završetkom još jedne dobre godine za njemački DAX indeks, koji bilježi rast od 15,79% u 2021., treću godinu rasta za redom, odnosno devet godina rasta u posljednjih deset godina. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem prosinca je iznosio 4,60% što je smanjenje za više od 2 postotna boda u odnosu na kraj studenog.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela Eurizon HR International Multi Asset fonda u prosincu bilježi porast od 0,36%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Nakon negativnih prinosa zabilježenih krajem studenoga, svjetska dionička tržišta prosinac su započela s pozitivnim prinosima. Krajem prve polovice mjeseca, na tržištima su se nizali pozitivni prinosi uz nekoliko dana za koje možemo reći da su bili izuzetak. Početkom druge polovice mjeseca ponovno smo svjedočili korekciji na dioničkim tržištima, no ona je ipak bila nešto blaža od korekcije iz druge polovice studenoga. Ipak, do kraja mjeseca, svi prinosi izgubljeni u navedenoj korekciji su vraćeni, te možemo zaključiti da je završetak godine u smislu prinosa bio onakav kakvim smo ga i priželjkivali. Povremene oscilacije tržišta na dnevnoj bazi tijekom prosinca, bile su uglavnom produkt zabrinutosti oko visoke stope zaraznosti nove varijante virusa, te straha od ponovnih zaoštravanja mjera zbog naglog porasta broja slučajeva na globalnoj razini, koje bi potencijalno naštetile gospodarstvima. Unatoč tome, u prosincu je vodeći njemački dionički indeks Dax porastao za 5,20%, dok je jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P 500 ojačao za 4,36%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u prosincu su porasli za 6,26% odnosno 4,35%. Nakon vrlo slabih rezultata ostvarenih u prethodnim mjesecima, obveznička komponenta fonda u prosincu je realizirala pozitivan učinak. Najviše prinose na mjesečnoj razini ostvarili su instrumenti koji pripadaju „Flexible Bond" te „Multi - Asset" strategijama. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je otprilike 3,00%.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela Eurizon HR Flexible 30 fonda u prosincu bilježi porast od 1,31%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta u prosincu su se u potpunosti oporavila od negativnih prinosa zabilježenih krajem studenoga. Prinosi vodećih svjetskih dioničkih indeksa u prvoj su se polovici mjeseca vratili na razine podjednake onima s polovice studenoga. Međutim, početkom druge polovice mjeseca dolazi do korekcije na dioničkom tržištu, te se pozitivni prinosi ostvareni od početka mjeseca gube, a cijene se ponovno vraćaju na razine podjednake onima s kraja studenoga odnosno početka prosinca. Preostalih desetak dana tržišta su odradila baš onako kako smo priželjkivali. Vodeći svjetski dionički indeksi ušli su u trend snažnog rasta te su do kraja mjeseca neki od njih po tko zna koji put ove godine dosegli svoje povijesne maksimume.

Sukladno tome, u prosincu je američki S&P 500 indeks porastao za 4,36% dok je europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 ojačao za 5,79%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u proteklom su mjesecu porasli za 5,97% odnosno 4,24%. Nakon nekoliko uzastopnih mjeseci negativnih prinosa, obveznička komponenta fonda u prosincu je ostvarila pozitivan rezultat. Najviše prinose na mjesečnoj razini ostvarili su financijski instrumenti koji ulažu u obveznice tržišta u razvoju denominirane u lokalnim valutama, ali nisu zaostajali niti instrumenti koji ulažu u takozvane „zelene obveznice". Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je otprilike 18,00%.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Fond Eurizon HR Moderate 30 je u prosincu povećao svoju vrijednost 0,71%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Hrvatske dospijeća 2031. godine, a slijedile su ih euroobveznice Hrvatske dospijeća 2029. godine.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi pozitivan doprinos u prosincu, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile rast u rasponu od 2,83% do 3,69%. Volatilnost s početka prosinca nastala nakon pada dioničkih indeksa krajem studenog uzrokovanog pojavom omikron varijante virusa, polako je slabila tijekom mjeseca, da bi se u posljednja dva tjedna u godini učvrstio pozitivan sentiment i tržišta zabilježila solidan rast. Sredinom mjeseca održana su posljednja zasjedanja Američke središnje banke (FED) i Europske središnje banke (ECB) u 2021. godini, nakon čega je, barem privremeno, nestala neizvjesnost po pitanju daljnjeg smjera monetarne politike tih dviju vodećih središnjih banaka. FED prema očekivanju nije mijenjao referentu kamatnu stopu, koja ostaje u rasponu 0% - 0,25%, no zbog inflacijskih pritisaka i oporavka ekonomije, sukladno naznakama iz izjava guvernera Powella krajem studenog, najavljeno je ubrzanje smanjenja programa kupnje obveznica. FED je u ažuriranim projekcijama također dao naznačiti da većina članova Vijeća FED-a očekuje tri povećanja kamatne stope od 0,25% u 2022. godini, što nije bilo očekivano, no s druge strane je uvjerilo ulagače kako je FED optimističan po pitanju snage oporavka američke ekonomije. Na zasjedanju ECB-a također nije došlo do promjene kamatnih stopa i potvrđen je nastavak ekspanzivne monetarne politike, a predsjednica Christine Lagarde objavila je ažurirane makroekonomske prognoze koje pokazuju snažan gospodarski oporavak zajedno s izgledima za bržu inflaciju. Po pitanju epidemiološke situacije, iako je u Europi i SAD-u broj novozaraženih značajno porastao te su u brojnim europskim zemljama uvedene strože epidemiološke mjere, procjena je investitora kako nova varijanta za sada ne bi trebala ugroziti ekonomski oporavak u srednjem roku, a objavljene su i pojedine preliminarne studije koje su pokazale kako nova varijanta rezultira manjim stopama smrtnosti. Također, u Europskoj uniji je odobreno još jedno cjepivo protiv virusa Covid 19, peto po redu, ono od američkog Novavax-a. Navedeno je rezultiralo pozitivnim završetkom izvrsne godine za dionička tržišta, u kojoj primjerice američki S&P 500 indeks bilježi rast od 26,89%, njemački DAX rast od 15,79%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 rast od 20,99% te francuski CAC 40 rast od 28,85%.

Krajem prosinca, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 28,60%, što predstavlja povećanje izloženosti od otprilike 0,2 postotnih bodova u odnosu na kraj studenog.

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Fond Eurizon HR Dollar Progressive je u prosincu porastao 0,35%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Prinos dolarskih obveznica zemalja u razvoju snižen je, tj. cijene obveznica su porasle, a pozitivnoj mjesečnoj izvedbi ponajviše su doprinijele obveznice Hrvatske dospijeća 2024. godine te su ih po pozitivnoj izvedbi slijedile obveznice Rumunjske dospijeća, također 2024. godine. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 1,50. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu, bilježi pozitivan doprinos u prosincu, uz pozitivan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (3,53%), Eurizon Fund Equity Planet (4,85%) i Eurizon Fund Equity People (4,13%). Volatilnost s početka prosinca nastala nakon pada dioničkih indeksa krajem studenog uzrokovanog pojavom omikron varijante virusa, polako je slabila tijekom mjeseca, da bi se u posljednja dva tjedna u godini učvrstio pozitivan sentiment i tržišta zabilježila solidan rast. S&P 500 indeks tako bilježi rast od 4,36% u prosincu uz dosezanje novog povijesnog maksimuma krajem mjeseca po 70. put u 2021. godini, njemački DAX indeks rast od 4,99%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 rast od 5,79%, japanski Nikkei 225 3,49%, a kineski Shanghai Composite 2,13%. Krajem prosinca, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 12,50%, što predstavlja povećanje od iznad 3 postotna boda u odnosu na kraj studenog.

Eurizon HR Global fond

Dionička komponenta Eurizon HR Global fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi pozitivan doprinos u prosincu, uz pozitivan prinos svih financijskih instrumenata (ETF-ova) izuzev onog izloženog japanskom dioničkom tržištu, koji bilježi neznatan pad od 0,02%. Najveći rast, od 6,15%, bilježi ETF izložen prema Europi. Volatilnost s početka prosinca nastala nakon pada dioničkih indeksa krajem studenog uzrokovanog pojavom omikron varijante virusa, polako je slabila tijekom mjeseca, da bi se u posljednja dva tjedna u godini učvrstio pozitivan sentiment i tržišta zabilježila solidan rast. S&P 500 indeks tako bilježi rast od 4,36% u prosincu uz dosezanje novog povijesnog maksimuma krajem mjeseca po 70. put u 2021. godini, njemački DAX indeks rast od 4,99%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 rast od 5,79%, japanski Nikkei 225 3,49%, a kineski Shanghai Composite 2,13%.

Sredinom mjeseca održana su posljednja zasjedanja Američke središnje banke (FED) i Europske središnje banke (ECB) u 2021. godini, nakon čega je, barem privremeno, nestala neizvjesnost po pitanju daljnjeg smjera monetarne politike tih dviju vodećih središnjih banaka. FED prema očekivanju nije mijenjao referentu kamatnu stopu, koja ostaje u rasponu 0% - 0,25%, no zbog inflacijskih pritisaka i oporavka ekonomije, sukladno naznakama iz izjava guvernera Powella krajem studenog, najavljeno je ubrzanje smanjenja programa kupnje obveznica. FED je u ažuriranim projekcijama također dao naznačiti da većina članova Vijeća FED-a očekuje tri povećanja kamatne stope od 0,25% u 2022. godini, što nije bilo očekivano, no s druge strane je uvjerilo ulagače kako je FED optimističan po pitanju snage oporavka američke ekonomije. Na zasjedanju ECB-a također nije došlo do promjene kamatnih stopa i potvrđen je nastavak ekspanzivne monetarne politike, a predsjednica Christine Lagarde objavila je ažurirane makroekonomske prognoze koje pokazuju snažan gospodarski oporavak zajedno s izgledima za bržu inflaciju. Po pitanju epidemiološke situacije, iako je u svijetu broj novozaraženih značajno porastao te su u brojnim zemljama uvedene strože epidemiološke mjere, procjena je investitora kako nova varijanta za sada ne bi trebala ugroziti ekonomski oporavak u srednjem roku, a objavljene su i pojedine preliminarne studije koje su pokazale kako nova varijanta rezultira manjim stopama smrtnosti. Također, u Europskoj uniji je odobreno još jedno cjepivo protiv virusa Covid 19, peto po redu, ono od američkog Novavax-a. Navedeno je rezultiralo pozitivnim završetkom izvrsne godine za dionička tržišta, u kojoj američki S&P 500 indeks bilježi rast od 26,89%, njemački DAX rast od 15,79%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 rast od 20,99%, japanski Nikkei 225 4,91%, a kineski Shanghai Composite 4,80%. Krajem prosinca udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 51,80%, što je otprilike 0,8 postotnih bodova više u odnosu na kraj studenog. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos u prosincu. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Hrvatske dospijeća 2031. godine, a slijedile su ih euroobveznice Hrvatske dospijeća 2033. godine. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 1,94.

Eurizon HR Equity fond

U prosincu su sva regionalna dionička tržišta pozitivno doprinijela prinosu Eurizon HR Equity fondu, a vrijednost udjela Fonda ojačala je za 3,10%. Snažan oporavak u prosincu imala su tržišta dionica u Rumunjskoj i Hrvatskoj.

Domaći dionički indeks CROBEX je u prosincu realizirao dobitak od 4,96%. Od likvidnijih dioničkih komponenti CROBEX indeksa značajno je porasla vrijednost dionice Končar elektroindustrije d.d. (+16,88%), a jedan od razloga može biti to što kompanija potpisuje i nadalje nove poslovne ugovore. Tako je Končar elektroindustrija d.d. samo prošli mjesec objavila da je članica Grupe „Končar distributivni i specijalni transformatori" potpisala trogodišnji okvirni ugovor sa španjolskim distributerom električne energije I-DE Redes Eléctricas Inteligentes. Ovaj ugovor obuhvaća isporuku distributivnih transformatora snage od 50 do 630 kVA, u razdoblju od tri godine. Isto tako Končar elektroindustrija d.d. objavila je plan poslovanja za 2022. godinu. Planirani iznos prihoda od prodaje za 2022. godinu iznosi 3,78 milijarde kuna odnosno 8% više od očekivanja za 2021. Najveći rast očekuje se u zemljama iz okruženja te zemljama Azije i Afrike. Ukoliko isključimo blok transakcije na Zagrebačkoj burzi u prosincu najviše udjela u trgovanju realizirale su dionice Podravke (9,3%) i Valamar Riviere (8,2%).

Slovenski dionički indeks SBITOP ojačao je za 2,94%. Najviše je ojačala dionica energetske kompanije Petrol (+12,64%). Značajno se trgovalo dionicama Krke koja je generirala više od 40% ukupnog prometa Ljubljanske burze, dok joj je cijena dionice realizirala rast od 1,72%.

Dioničko tržište u Srbiji je realiziralo najmanji rast među regionalnim dioničkim tržištima, tako je dionički indeks BELEX15 porastao za 1,32%.

Najveći rast među regionalnim dioničkim tržištima zabilježilo rumunjsko tržište dionica, a lokalni dionički BET indeks skočio je za 7,10%, a rast su predvodile dionice iz energetskog sektora (SNG +16,42%).

Eurizon HR Equity fond završava 2021. godinu sa godišnjim sa dobitkom od 20,29%. Sva su regionalna dionička tržišta u 2021. godini ostvarila pozitivan prinos. Odličan performans imala su dionička tržišta u Sloveniji i Rumunjskoj. Tako slovenski dionički indeks SBITOP bilježi odličan godišnji prinos od čak 39,81%, a predvodnik rasta bila je dionica Nove Ljubljanske banke sa rastom od čak 66,38%. Impresivne brojke bilježi i Rumunjsko tržište dionica gdje je lokalni dionički indeks porastao za 33,20%. I domaće dioničko tržište realiziralo je lijepi rast, a zagrebački dionički indeks CROBEX ojačao je za 19,55%.

Najsnažniji rast realizirala je dionica Atlantske plovidbe d.d. koja je zbog oporavka brodskih vozarina porasla za čak 151,35%. Najmanji rast realizirale su dionice u Srbiji gdje je lokalni dionički indeks BELEX15 porastao za 9,94%.

Mi smo u prosincu povećavali izloženost domaćem i slovensko tržištu dionica, dok smo smanjivali izloženost rumunjskim dionicama. Ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u prosincu bilježi rast od 2,63%. Na strani dobitnika su se našle sve dioničke komponente fonda osim XAXJ GY (tržišta u Aziji bez Japana) koji je realizirao manji minus od 0,02%. Najveći porast realizirale su komponente koje su izložene dioničkim tržištima Europe (IQQY GY +6,15% i SPIOEUZ LX +5,45%). Komponente koje su izložene dioničkim tržištima Sjeverne Amerike bilježe rast od 2,91% (SPIONAZ LX) do 4,24% (SXR8 GY).

Svjetska dionička tržišta u prosincu su se u potpunosti oporavila od negativnih prinosa zabilježenih krajem studenoga. Sukladno tome, u prosincu je europski Euro Stoxx 50 porastao za 5,79%, američki S&P 500 indeks je ojačao za 4,36%.

Eurizon HR Equity World fond koji je pokrenut 06.08.2021. završio je 2021 godinu sa prinosom od 6,61%. Krajem prosinca, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 90,01%.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia / Hrportfolio.hr

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2022.)(na kraju Q1 2022.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,37%  6
Capital Breeder +4,30%  5
Erste Future Equity +0,97%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 19.05.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 19.05.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,518130 0,00
-0,01%
1 USD 7,145153 -0,03
-0,45%
1 GBP 8,866765 -0,07
-0,82%
1 CHF 7,173788 -0,03
-0,42%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
551,62 17.05.2022
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.05. 16:00  2080.3
-4,70
-0,23
CROBEX10* 18.05. 16:00  1236.06
-4,32
-0,35
CROBEX10tr* 18.05. 16:00  1277.19
-4,42
-0,34
ADRIAprime* 18.05. 16:00  1320.19
-6,58
-0,50
CROBISTR* 18.05. 16:31  176.9034
0,02
0,01
CROBIS* 18.05. 16:31  102.9823
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:52 18.05.2022)
(17:07:52 18.05.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 177,50
-0,84%
719.540,00
ADRS2 417,00
-0,71%
659.624,00
DLKV 18,40
-38,67%
622.147,20
PODR 594,00
-0,34%
597.936,00
KODT2 2.500,00
-5,30%
565.480,00
KODT 2.580,00
-0,77%
547.520,00
ERNT 1.890,00
1,07%
531.585,00
RIVP 33,60
-1,18%
486.933,80
SNBA 47,80
11,16%
486.160,60
ATGR 1.610,00
0,63%
328.440,00
Redovni dionički promet:   7.385.259,35 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.385.259,35 kn