EURIZON HR EQUITY FOND

 

F vs B [dnevno]

-0,06%

Benchmark

+0,05%

Eurizon HR Equity benchmark

22.07.2024

-0,01%

20,7669 €
NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Equity fond u Eurizon HR Equity fond.
01. listopada 2013. fondu je valuta denominacije promijenjena je iz HRK u EUR.

AKCIJA: Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
05.09.2005
Starost fonda
18,89 god (18g 10mj 17d)
Imovina fonda
99,540 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,4433 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 25,00 EUR
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 godina i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
srednje niska rizičnosti
Fond nije namjenjen
ulagateljima koji ne žele ulagati na dioničkom tržištu u SEE, i nisu spremni prihvatiti srednje nisku razinu rizičnosti fonda.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,63%
1 Mjesec+4,14%
6 Mjeseci+15,50%
12 Mjeseci+23,28%
2024+17,72%
PGP 3 godine+13,35%
Eurizon HR Equity benchmark (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,61%
1 Mjesec+4,12%
6 Mjeseci+16,96%
12 Mjeseci+23,77%
2024+19,60%
PGP 3 godine+14,52%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: 45% CROBEX, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET, 10% €STR kamatna stopa - preračunato u valutu fonda. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa. Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je umjeren.
CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze, SBITOP - dionički indeks Ljubljanske burze, BELEX15 - dionički indeks Beogradske burze, BET - dionički indeks Bukureštanske burze, €STR kamatna stopa - Euro Short Term Rate odražava efektivnu kamatnu stopu za prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu euro područja. Objavljuje je Europska središnja banka (engl. European Central Bank) počevši od 2. listopada 2019. godine.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka troškovi nisu uključeni.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
AKCIJA Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
Za isplate u iznosu 39.000,00 EUR i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,50 %
od 24 do 36 mjeseci = 1,00 %
nakon 36 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
do 2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,32 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,60 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
Eurizon HR Equity - ex PBZ Equity fond primio je nagrade:
  TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
 • u 2023. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2024. godine),
 • u 2019. godini, (dodijeljeno 08. lipnja 2020. godine),
 • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
 • Zlatni udjel za najbolji dionički fond:
 • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR EQUITY 2024 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR EQUITY 2024 05
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
ex-ante Eurizon HR EQUITY 2024 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv sa portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima odabranih zemalja SEE4. Društvo Fondom upravlja s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 45% CROBEX©, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET®,10%€STR (dalje u tekstu: Benchmark). Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond će primarno ulagati u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja SEE, instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama (npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u zemljama SEE ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda, u dioničke investicijske fondove izložene tržištima zemalja SEE te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima Republike Bugarske, Kazahstana i Ukrajine, odnosno instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama(npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u tim zemljama ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda te u dioničke investicijske fondove izložene tržištima tih zemalja, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda. Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda kroz investicijski proces te sukladno strateškim i/ili taktičkim pogledima i odlukama selektira dionice na SEE tržištima. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka, već ga koristi za oblikovanje imovine i usporedbu s prinosom Fonda1. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren. Razina rizika koju Fond može preuzeti promatra se relativno u odnosu na Benchmark kao dio procesa oblikovanja portfelja Fonda, što znači da je za očekivati kako će se izloženost, a time i prinos Fonda, umjereno razlikovati od Benchmarka. Fond je denominiran u euru (EUR). Sporedna valutna izloženost je neograničena, u skladu sa Zakonom. Prihodi koje Fond ostvari ponovno se ulažu u imovinu Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+4,14%

21.06.2024

19,9411 €

22.07.2024

20,7669 €
Datum Cijena
22.07.2024
20,76690 €
19.07.2024
20,76960 €
18.07.2024
20,77530 €
17.07.2024
20,73680 €
16.07.2024
20,75370 €
15.07.2024
20,63790 €
12.07.2024
20,51180 €
11.07.2024
20,31970 €
10.07.2024
20,26740 €
09.07.2024
20,23910 €
08.07.2024
20,23360 €
Datum Cijena
05.07.2024
20,20310 €
04.07.2024
20,16370 €
03.07.2024
20,05130 €
02.07.2024
20,07600 €
01.07.2024
20,06580 €
28.06.2024
20,09730 €
27.06.2024
20,00840 €
26.06.2024
20,01290 €
25.06.2024
19,95190 €
24.06.2024
19,94430 €
21.06.2024
19,94110 €
Datum Cijena
20.06.2024
19,95010 €
19.06.2024
19,92920 €
18.06.2024
19,96800 €
17.06.2024
19,89450 €
14.06.2024
19,84130 €
13.06.2024
19,84690 €
12.06.2024
19,86800 €
11.06.2024
19,79810 €
10.06.2024
19,76600 €
07.06.2024
19,75010 €
06.06.2024
19,66670 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08600 0,00
-0,26%
GBP
0,84073 0,00
-0,17%
CHF
0,96810 0,00
0,10%
JPY
169,64000 -1,16
-0,68%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
94,23 €
22.07.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.07. 16:00  2902,57
2,07
0,07
CROBEX10* 23.07. 16:00  1763,02
3,61
0,21
CROBEX10tr* 23.07. 16:00  1972,85
3,93
0,20
ADRIAprime* 23.07. 16:00  2113,87
-4,45
-0,21
CROBISTR* 23.07. 16:31  174,9629
-0,04
-0,02
CROBIS* 23.07. 16:31  96,5181
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:28 23.07.2024)
(17:08:28 23.07.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7BET
16,03 €
0,38%
254.790,47 €
7SLO
31,55 €
-0,35%
254.385,30 €
PODR
165,50 €
0,61%
235.021,50 €
RIVP
5,30 €
0,38%
157.976,76 €
ZABA
18,15 €
0,55%
131.717,35 €
KOEI
302,00 €
1,34%
123.382,00 €
KODT2
1.710,00 €
1,79%
98.180,00 €
ERNT
192,50 €
0,00%
68.700,00 €
HPB
250,00 €
1,63%
60.770,00 €
KODT
1.700,00 €
-0,58%
34.050,00 €
Redovni dionički promet:   
1.676.068,79 €
Redovni obveznički promet:   
34.937,00 €
Sveukupni promet:   
1.711.005,79 €