NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 19.10.2021
Komentar tržišta - PBZ Invest - rujan 2021.

Komentar tržišta - PBZ Invest - rujan 2021.

PBZ START fond

Fond je u rujnu ostvario rast uz prinos 0,04% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,55.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u očekivano mirnom okruženju uz konstantno slabu potražnju za kunama te visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od 65 milijardi kuna. Tržišne kamatne stope ostale su nepromijenjene a zbog visoke likvidnosti u sustavu i dalje izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. U rujnu nije održana aukcija trezorskih zapisa te je prinos na jednogodišnji kunski trezorski zapis na povijesno niskih 0,01%. U narednom razdoblju očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike, letargično trgovanje uz beznačajnu potražnju za kunama te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

PBZ D-START fond

Fond je u rujnu zabilježio pad cijene udjela od 0,22% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 1,25.

Američka središnja banka je u rujnu, prema očekivanju investitora, zadržala referentni kamatnjak unutar raspona 0,00%-0,25%. Obzirom na rastuće inflatorne pritiske u svijetu na sjednici je guverner FED-a J. Powell najavio potencijalno smanjenje otkupa vrijednosnica već u studenom sa završetkom do sredine 2022. Tijekom listopada, zbog najavljenog stezanja monetarne politike, očekujemo blago povećanje kamatnih stopa duž cijele dolarske krivulje.

PBZ Short term bond fond

Fond je u rujnu porastao 0,03%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi porastao je na razine od 785 milijuna kuna čime je dosegao titulu najlikvidnijeg mjeseca u zadnjih nešto više od godinu dana. Najveći promet od svih kunskih obveznica Republike Hrvatske na domaćoj burzi ostvarile su dvije obveznice s dospijećem iste godine, 2028., u mjesecima veljači i srpnju, uz promet objema od preko 100 milijuna kuna i prinos od 0,25%. Ovaj mjesec trgovalo se gotovo svim kunskim izdanjima Republike Hrvatske na domaćoj burzi uz solidne volumene. Modificirana duracija PBZ Short term bond fonda krajem rujna iznosi 1,95.

PBZ Euro short term bond fond

Fond je u rujnu izgubio na vrijednosti 0,32%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi porastao je na razine od 785 milijuna kuna čime je dosegao titulu najlikvidnijeg mjeseca u zadnjih nešto više od godinu dana. I ovaj mjesec značajan dio prometa, otprilike polovicu ukupnog na domaćoj burzi ostvarile su obveznice Republike Hrvatske vezane uz euro. Najlikvidnije izdanje u kolovozu bile je obveznica Republike Hrvatske u valutnoj klauzuli dospijeća 2024. godine. Za razliku od domaćih izdanja koja su bila cjenovno stabilna, euroobveznice zemalja regije kojima smo izloženi, poput Republike Hrvatske, Rumunjske i Makedonije zabilježile su korekciju cijene uslijed najavljenog zaoštravanja monetarne politike od strane FED-a, što je dovelo do rasta prinosa odnosno pada cijena obvezničkih izdanja globalno. Modificirana duracija PBZ Euro short term bond fonda krajem rujna iznosi 1,92.

PBZ Bond fond

Fond je u rujnu umanjio svoju vrijednost za 1,01%. Protekli mjesec bili smo svjedoci zasjedanjima dviju najznačajnijih centralnih banaka američkog FED-a i europskog ECB-a, iz kojih su došle poruke neblagonaklone obvezničkim tržištima. Čelnik FED-a Powell najavio je plan za smanjenje programa otkupa obveznica do kraja ove godine a najvjerojatnije sredinom studenog, uz opasku kako bi cjelokupni program trebao završiti sredinom 2022. godine. Referentne kamatne stope na zadnjem sastanku nisu mijenjane ali trenutno postoji značajna mogućnost da će se odlučiti za prvo dizanje kamatnih stopa već krajem sljedeće godine, što je nešto ranije nego li su očekivali tržišta. ECB je također potvrdio da će djelovati u istom monetarnom smjeru, odnosno potvrdio je da će doći do smanjenja otkupa obveznica kroz PEPP program te da bi detalji uz vremenski slijed navedenog mogli biti predstavljeni do kraja godine. U duhu najavljenog zaoštravanja monetarne politike od strane centralnih bankara kako bi suzbile inflatorne pritiske, globalna obveznička izdanja su reagirala rastom prinosa tj. padom cijena, a izuzetak nisu bile ni obveznice Republike Hrvatske. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. te 2032. godine kao posljedicu novog političkog preslagivanja i izglasavanja nepovjerenja trenutnom sastavu vlade. Modificirana duracija PBZ Bond fonda krajem rujna iznosi 5,41.

PBZ Conservative 10 fond

Fond je u rujnu izgubio na vrijednosti 0,86%, a obveznička komponenta fonda imala je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine te dospijeća 2027. godine. Navedeno je posljedica najavljenog zaoštravanja monetarne politike od strane FED-a koji je najavio smanjenje programa otkupa obveznica do kraja tekuće godine. Modificirana duracija PBZ Conservative 10  fonda krajem rujna iznosi 4,62.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi pad od 3,58% u rujnu. Jačanje inflacijskih pritisaka, najava početka povlačenja monetarnih poticaja od strane vodećih središnjih banaka, financijski problemi kineskog nekretninskog developera Evergrandea te usporavanje globalnog ekonomskog rasta, opterećivali su dionička tržišta u rujnu, pa tako i njemačko. Unatoč padu u rujnu, DAX indeks je zadržao vrlo dobar prinos od +11,24% u tekućoj godini. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem kolovoza je iznosio 6,51%, što je neznatno niže u odnosu na kraj kolovoza.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela PBZ International Multi Asset fonda u rujnu bilježi pad od 0,36% pri čemu su i dionička i obveznička komponenta negativno utjecale na promjenu cijene udjela fonda. Nakon odličnih prinosa ostvarenih u kolovozu, svjetska dionička tržišta u rujnu su realizirala najlošije rezultate u 2021. godini. Iako je mjesec započeo pozitivno te su ponovno dosegnuti neki od novih povijesnih maksimuma, ostatak mjeseca protekao je u negativnom tonu. Nakon relativno mirnog ljeta, strah od povećane stope inflacije u rujnu se ponovno pojavio među ulagačima. Najveća zabrinutost zavladala je zbog porasta cijene energenata, ali i općenito dobara. Osim inflacije, podosta zemalja muči i briga oko vrlo slabe stope procijepljenosti stanovništva zbog koje se sada nalaze duboko u novom valu epidemije. U rujnu je jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P 500 oslabio za 4,76%, dok je vodeći njemački dionički indeks Dax oslabio za 3,63%. Pozitivni prinosi ostvareni su tek na dioničkom tržištu Japana gdje je vodeći dionički indeks Nikkei 225 porastao za 4,85%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda, u rujnu su oslabili za 4,19% odnosno 2,67%. Ništa bolje rezultate u rujnu nije ostvarila niti obveznička komponenta fonda. Negativne prinose na mjesečnoj razini ostvarili su gotovo svi instrumenti koji sačinjavaju istu. Pozitivne prinose ostvarili su tek oni instrumenti koji pripadaju „carry" kategoriji. Dionička izloženost fonda, krajem mjeseca iznosila je otprilike 1,70%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda u rujnu bilježi pad od 0,92%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta imale negativan utjecaj na promjenu cijene udjela. Svjetska dionička tržišta, rujan su dočekala u pozitivnom sentimentu nakon što su u kolovozu neki od vodećih svjetskih indeksa ponovno dosegli rekordno visoke razine. U prvim danima mjeseca, pojedini maksimumi ponovno su oboreni, nakon čega slijedi niz dana u kojima su prevladavali negativni prinosi. U konačnici rujan se pretvorio u najlošiji mjesec na dioničkim tržištima u ovoj kalendarskoj godini. Porast cijene energenata te ostalih dobara ponovno su probudili strah od povećanja inflacije, uz činjenicu da gospodarski rast usporava, dok se većina država u svijetu i dalje muči s velikim brojem COVID - 19 slučajeva. U proteklome mjesecu, američki S&P 500 indeks oslabio je za 4,76%, dok je europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 pao za 3,53%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu, u rujnu su oslabili za 1,94% odnosno 3,10%. Obveznička komponenta ostvarila je ipak malo bolje rezultate od dioničke, no i dalje su prevladavali negativni prinosi. Pozitivne prinose ostvarili su tek poneki instrumenti koji pripadaju „government bond" skupini. Dionička izloženost PBZ Flexible 30 fonda krajem mjeseca iznosila je otprilike 21,00%.

PBZ Moderate 30 fond

Fond je u rujnu umanjio svoju vrijednost za 1,38%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Italije dospijeća 2031. godine, a slijedile su ih euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine. Navedeno je posljedica najavljenog zaoštravanja monetarne politike od strane FED-a koji je najavio smanjenje programa otkupa obveznica do kraja tekuće godine.

Dionička komponenta PBZ Moderate 30 fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi negativan doprinos u rujnu, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile pad u rasponu od 2,43% do 2,61%, što je pak manji pad u odnosu na pad vodećih indeksa predmetnih tržišta. Rujan se pokazao negativnim za američko i europsko dioničko tržište, uz rast volatilnosti. Tržišni sudionici procjenjivali su tempo oporavka globalne ekonomije u nadolazećim mjesecima, pod utjecajem širenja delta varijante virusa i zastoja u lancu nabave koji uzrokuju kašnjenja i zadržavanje visokih stopa inflacije, zatim zadnje najave vodećih središnjih banaka usmjerene prema početku povlačenja monetarnih poticaja, a volatilnosti je doprinijela i financijska kriza kineskog nekretninskog developera Evergrande-a. U takvom okruženju primjerice američki S&P 500 indeks bilježi pad od 4,76% u rujnu, njemački DAX indeks od 3,63% te europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 pad od 3,53%. No, svi spomenuti dionički indeksi zadržali su visoke prinose u tekućoj godini; 14,68% (S&P 500), 11,24% (DAX) i 13,95% (Euro Stoxx 50). Krajem rujna, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je blizu 29%, dva postotna boda iznad izloženosti krajem kolovoza.

PBZ Dollar Progressive fond

Fond je u rujnu umanjio svoju vrijednost za 0,44%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Prinosi dolarskih obveznica zemalja kojima smo izloženi poput Republike Hrvatske, Italije i Rumunjske porasli su ovaj mjesec, odnosno cijene obveznica su snižene. Navedeno je posljedica najavljenog zaoštravanja monetarne politike od strane FED-a koji je najavio smanjenje programa otkupa obveznica do kraja tekuće godine. Modificirana duracija PBZ Dollar Progressive fonda krajem rujna iznosi 1,53.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu, bilježi negativan doprinos u rujnu, uz negativan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (-3,84%), Eurizon Fund Equity Planet (-4,92%) i Eurizon Fund Equity People (-3,14%). Rujan se pokazao negativnim za vodeća dionička tržišta, uz rast volatilnosti. Tržišni sudionici procjenjivali su tempo oporavka globalne ekonomije u nadolazećim mjesecima, pod utjecajem širenja delta varijante virusa i zastoja u lancu nabave koji uzrokuju kašnjenja i zadržavanje visokih stopa inflacije, zatim zadnje najave vodećih središnjih banaka usmjerene prema početku povlačenja monetarnih poticaja, a volatilnosti je doprinijela i financijska kriza kineskog nekretninskog developera Evergrande-a. U takvom okruženju primjerice američki S&P 500 indeks bilježi pad od 4,76% u rujnu, njemački DAX indeks od 3,63%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 pad od 3,53% te MSCI Emerging Markets pad od 4,25%. No, izuzev MSCI Emerging Markets indeksa koji u tekućoj godini bilježi minus od 0,99%, ostali navedeni indeksi zadržali su visoke prinose u tekućoj godini; 14,68% (S&P 500), 11,24% (DAX) i 13,95% (Euro Stoxx 50). Krajem rujna, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 4,93%.

PBZ Global fond

Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos u rujnu. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine, a slijedile su ih euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2033. godine. Navedeno je posljedica najavljenog zaoštravanja monetarne politike od strane FED-a koji je najavio smanjenje programa otkupa obveznica do kraja tekuće godine. Modificirana duracija PBZ Global fonda krajem rujna iznosi 2,39.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi negativan doprinos u rujnu, uz negativan prinos svih financijskih instrumenata (ETF-ova), u rasponu od -2,04% do -5,05%. Najmanji pad bilježi ETF izložen prema regiji Azija bez Japana, a najveći pad ETF izložen prema dioničkom tržištu SAD-a. Rujan je opravdao statističku činjenicu da je povijesno gledajući najgori mjesec u godini za dioničko tržište SAD-a, s padom indeksa S&P 500 od 4,76%. Tržišni sudionici procjenjivali su tempo oporavka globalne ekonomije u nadolazećim mjesecima, pod utjecajem širenja delta varijante virusa i zastoja u lancu nabave koji uzrokuju kašnjenja i zadržavanje visokih stopa inflacije, zatim zadnje najave vodećih središnjih banaka usmjerene prema početku povlačenja monetarnih poticaja, a volatilnosti je doprinijela i financijska kriza kineskog nekretninskog developera Evergrande-a. U takvom okruženju i njemački DAX indeks bilježi pad od 3,63% u rujnu, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 pad od 3,53% te MSCI Emerging Markets pad od 4,25%. No, izuzev MSCI Emerging Markets indeksa koji u tekućoj godini bilježi minus od 0,99%, ostali navedeni indeksi zadržali su visoke prinose u tekućoj godini; 14,68% (S&P 500), 11,24% (DAX) i 13,95% (Euro Stoxx 50). Krajem rujna udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 50,75%, niže od blizu 52% izloženosti krajem kolovoza.

PBZ Equity fond

U rujnu su regionalna dionička tržišta realizirala mješovite prinose, a sveukupno su pozitivno doprinijela prinosu PBZ Equity fonda čija je vrijednost porasla za 0,72%.

Najveći porast indeksa realiziralo je tržište dionica u Rumunjskoj gdje je lokalni dionički indeks BET skočio za 3,84%. Najveći porast realizirala je dionica Nuclearelectrica koja je skočila za čak 27,93%. Posljedica je to odličnih rezultata kompanije u zadnjim razdobljima, a naznake za 2021. godinu su odlične zbog liberalizacije tržišta energije i značajnog porasta cijena energije na međunarodnom tržištu.

Domaći dionički indeks CROBEX u rujnu je realizirao dobitak od 1,61%, a među likvidnijim komponentama CROBEX indeksa najviše je porasla dionica Podravke d.d. (+11,41%). Među 10 najvećih dioničara Podravke d.d. pojavila se Grupa Pivac, što je izazvalo dodatni interes investitora za tu dionicu. Atlantska plovidba je objavila da je sklopila ugovor za gradnju dvaju brodova i dvaju opcijskih brodova za prijevoz rasutih tereta nosivosti 82.000 DWT. Vrijednost navedene investicije iznosi oko 137 milijuna USD, a isporuka tih brodova predviđena je tijekom 2023. godine.

Slovenski dionički indeks SBITOP je realizirao najveći pad među regionalnim dioničkim tržištima u rujnu (-2,28%). Tako je slovensko dioničko tržište više pratilo trend razvijenih zapadnih dioničkih tržišta koja su također većinom zabilježila korekciju. Najviše je pala dionica Slovenskog Telekoma (-7,69%), dok je dionica Nove Ljubljanske banke skočila za 4,31%.

Dionice u Srbiji su također realizirale negativan prinos, a lokalni dionički indeks BELEX15 je oslabio za 0,27%.

Mi smo u rujnu povećavali izloženost domaćim i rumunjskim dionicama, dok smo smanjili izloženost prema dionicama u Sloveniji i Srbiji.

Svi fondovi društva PBZ Invest

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ analiza

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3, 2021.)(na kraju Q3, 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,10%  5
Generali Energija A +24,91%  6
Generali Nova Europa A +24,17%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.11.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.11.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,519746 0,00
0,05%
1 USD 6,664669 -0,03
-0,49%
1 GBP 8,878094 -0,04
-0,48%
1 CHF 7,201442 0,03
0,35%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
547,00 25.11.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.11. 16:00  1985.29
-19,61
-0,98
CROBEX10* 26.11. 16:00  1215.74
-13,12
-1,07
CROBEX10tr* 26.11. 16:00  1245.62
-13,43
-1,07
ADRIAprime* 26.11. 16:00  1384.66
-11,28
-0,81
CROBISTR* 26.11. 16:31  188.8949
0,15
0,08
CROBIS* 26.11. 16:31  111.1792
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:05:24 26.11.2021)
(17:05:24 26.11.2021)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 410,00
-2,38%
3.512.223,00
PDBA 210,00
5,00%
2.100.210,00
PODR 612,00
-1,61%
1.713.442,00
ADRS 466,00
-1,27%
1.527.922,00
HT 184,00
-0,54%
1.147.955,50
7CRO 117,90
-0,84%
784.635,00
RIVP 31,80
-0,31%
659.634,00
HPB 600,00
-1,64%
638.965,00
OPTE 5,08
0,40%
424.265,08
ATPL 391,00
-5,10%
292.139,00
Redovni dionički promet:   14.393.096,70 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   14.393.096,70 kn