NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 22.10.2019
Komentar tržišta - PBZ Invest - rujan 2019.

Komentar tržišta - PBZ Invest - rujan 2019.

PBZ START fond

PBZ START je u rujnu upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Ostvario je prinos na mjesečnoj razini od 0,04%. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,89.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom ozračju, uz očekivano slabu potražnju za kunama te obilje likvidnosti. Tijekom proteklog mjeseca nisu održane aukcije trezorskih zapisa Ministarstva financija. Domaće banke, posljedično višku likvidnosti koji premašuje 29 milijardi kuna, nisu iskazale interes za dodatnim sredstvima na redovitoj operaciji HNB-a. Očekujemo nastavak mirnog trgovanja na tržištu novca te stagnaciju kamatnih stopa duž cijele krivulje.

PBZ D-START fond

PBZ D-START je u rujnu ostvario rast uz prinos 0,13% (na godišnjoj razini 1,55%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka, kupnjom obveznica RH denominiranih u dolaru te uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,77.

Američka središnja banka na zadnjem sastanku u rujnu, prema očekivanju investitora, spustila je referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena te se sada nalazi unutar raspona 1,75%-2,00%. Većina tržišnih sudionika očekuje još jedno rezanje kamatne stope do kraja godine iako većina članova FOMC-a u ovom trenutku nije sklona takvom potezu. Sljedeća odluka FED-a zasigurno će uzeti u obzir trgovinsku nestabilnost na relaciji SAD-Kina, kretanje globalnog rasta i inflaciju. Kamatne stope na dolar u listopadu očekujemo na blago nižim razinama.

PBZ Short Term Bond fond

PBZ Short Term Bond je u rujnu porastao za 0,02%. Mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa Crobistr je nakon duljeg vremena povećan te je iznosio čak 1,2 milijarde kuna. Navedeno je najveći mjesečni promet u proteklih šest mjeseci, unatoč činjenici da je čak šest dana proteklo bez ikakvog trgovinskog volumena. Od domaćih kunskih obveznica najviše se trgovalo onom najduljeg dospijeća - 2029. godine, čiji je trenutni prinos 0,50%. Modificirana duracija fonda na kraju rujna iznosi 1,33.

PBZ Euro Short Term Bond fond

PBZ Euro Short Term Bond je u rujnu blago porastao za 0,01%. Mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa Crobistr je nakon duljeg vremena povećan te je iznosio čak 1,2 milijarde kuna. Navedeno je najveći mjesečni promet u proteklih šest mjeseci, unatoč činjenici da je čak šest dana proteklo bez ikakvog trgovinskog volumena. Najveći promet u rujnu imala je obveznica RH denominirana u valutnoj klauzuli dospijeća 2022. godine uz prinos od 0,11%. Modificirana duracija fonda na kraju rujna iznosi 1,88.

PBZ Bond fond

Cijena udjela PBZ Bond fonda u rujnu bilježi blagi pad od 0,09%. Europska centralna banka (ECB) je prošli mjesec snizila referentnu kamatnu stopu za 10bp te sada iznosi -0,50%. Uz navedeno, najavljen je novi program otkupa dužničkih vrijednosnih papira u iznosu od 20 milijardi eura mjesečno s početkom u studenom a s trajanjem do daljnjega. FED je nastavio u sličnom stimulativnom tonu rezavši referentnu kamatnu stopu za 25bp, čime je ona snižena na razine od 1,75 - 2,00%. Spomenuti potezi centralnih banaka bili su odgovor na usporavanje vodećih svjetskih ekonomija, što bi uz globalno vrlo nisku razinu inflacije te stagnaciju ili čak i blagi pad BDP-a mnogih vodećih zemalja EU-a, moglo dovesti do recesije u pojedinim zemljama. Uz navedeno, potencijalni trgovinski sukobi ponajviše na relaciji SAD/Kina su jedan od najvećih rizika globalnom rastu. Hrvatske euroobveznice duljih rokova dospijeća su se zadržale na gotovo nepromijenjenim razinama tijekom cijelog rujna, dok su one na kraćem kraju zabilježile blagi pad vrijednosti. Modificirana duracija fonda na kraju rujna iznosi 3,87.

PBZ Conservative 10 fond

PBZ Conservative 10 je u rujnu porastao 0,03%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec je imala blago negativan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je kunska obveznica RH dospijeća 2026. godine. Modificirana duracija fonda na kraju rujna iznosi 4,00.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti njemačkom DAX indeksu bilježi pozitivan doprinos prinosu fonda, s rastom cijene od 4,10%. Nakon pada u kolovozu, rujan je donio rast njemačkog DAX indeksa, potaknut novim/starim mjerama ekspanzivne monetarne politike od strane ECB-a, zatim ublaženim strahovima vezanima uz BREXIT te optimizmom vezanim uz trgovinske pregovore između SAD-a i Kine, nakon najave nastavka pregovora zakazanih za početak listopada. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda na kraju rujna je iznosio 2,05%.

PBZ Global fond

Cijena udjela PBZ Global fonda u rujnu bilježi rast od 1,49%. Obveznički dio portfelja ostvario je blago negativan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj unutar obvezničke komponente imale su kunske obveznice RH dospijeća 2026. godine. Modificirana duracija fonda na kraju rujna iznosi 2,07.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskih instrumenata (ETF-ova) izloženih globalnom dioničkom tržištu, bilježi rast u rujnu, pri čemu su svi financijski instrumenti unutar dioničke komponente zabilježili pozitivan doprinos. Dionička tržišta u rujnu bilježe rast, potaknuta novim/starim mjerama ekspanzivne monetarne politike od strane vodećih centralnih banaka, zatim ublaženim strahovima vezanima uz BREXIT te optimizmom vezanim uz trgovinske pregovore između SAD-a i Kine, nakon najave nastavka pregovora zakazanih za početak listopada. Vodeći makroekonomski podaci iz američkog gospodarstva također su odagnali strahove vezane uz možebitnu skoru recesiju. Na kraju rujna udio obveznica u neto imovini fonda iznosio je blizu 44%, a dioničkih financijskih instrumenata 50%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda PBZ International Multi Asset u rujnu bilježi rast od 0,38%, zahvaljujući pozitivnom doprinosu fleksibilnih "multi-asset" i dioničkih strategija te strategija s direktnom izloženošću dioničkim tržištima. Strategije s direktnom izloženošću prema obvezničkim tržištima bilježe negativan doprinos zbog rasta prinosa na pojedinim tržištima te primjerice i negativnog utjecaja tečajnih promjena u slučaju japanskih obveznica. Nakon zahtjevnih ljetnih mjeseci za dionička tržišta rujan je donio rast, potaknut novim/starim mjerama ekspanzivne monetarne politike od strane vodećih centralnih banaka, zatim ublaženim strahovima vezanima uz BREXIT te optimizmom vezanim uz trgovinske pregovore između SAD-a i Kine, nakon najave nastavka pregovora zakazanih za početak listopada. Vodeći makroekonomski podaci iz američkog gospodarstva također su odagnali strahove vezane uz možebitnu skoru recesiju. Prinosi vodećih dioničkih indeksa za prvih devet mjeseci 2019. su ostali na visokim razinama: S&P 500 +19,75%, DAX +17,70%, Euro Stoxx 50 +18,73%, Nikkei 225 +8,70% i Shanghai Composite +16,49%.

Nakon rasta u kolovozu, obveznička tržišta bila su uglavnom nepromijenjena ili negativna u rujnu, zahvaljujući prije sve povratku optimizma na dionička tržišta pa samim time i većoj sklonosti riziku investitora. Tome su pridonijela i većinom ispunjena očekivanja investitora u pogledu odluka vodećih centralnih banaka u rujnu, vezanih uz kamatne stope.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela PBZ Flexible 30 fonda u rujnu bilježi rast od 0,32%. Pozitivan doprinos prinosu fonda dolazi dijelom od obvezničke komponente, koja je imala mješovitu izvedbu te od dioničke komponente. Dionička komponenta se sastoji od izloženosti američkom indeksu S&P 500 i europskom indeksu Euro Stoxx 50, kroz financijske instrumente (ETF-ove), a koji u rujnu bilježe pozitivan prinos od +2,89%, odnosno +4,19%. Udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda na kraju rujna je iznosio nešto iznad 6%.

Gledajući prinose od početka godine slika je još pozitivnija i pokazuje izvrsnih devet mjeseci 2019. gdje S&P 500 bilježi rast od +19,75%, a Euro Stoxx 50 +18,73%. Nakon zahtjevnih ljetnih mjeseci za dionička tržišta rujan je donio rast, potaknut novim/starim mjerama ekspanzivne monetarne politike od strane vodećih centralnih banaka, zatim ublaženim strahovima vezanima uz BREXIT te optimizmom vezanim uz trgovinske pregovore između SAD-a i Kine, nakon najave nastavka pregovora zakazanih za početak listopada. Nakon rasta u kolovozu, obveznička tržišta bila su uglavnom nepromijenjena ili negativna u rujnu, zahvaljujući prije sve povratku optimizma na dionička tržišta pa samim time i većoj sklonosti riziku investitora. Tome su pridonijela i većinom ispunjena očekivanja investitora u pogledu odluka vodećih centralnih banaka u rujnu, vezanih uz kamatne stope.

PBZ Equity fond

U rujnu je većina regionalnih dioničkih indeksa realizirala pozitivne prinose, a cijena udjela PBZ Equity fonda ojačala je za 3,46%. Najveći doprinos rastu fonda dalo je domaće dioničko tržište, a dionički indeks CROBEX je ojačao za 4,81%. Najveći doprinos rastu indeksa dale su dionice Podravke (+19%). Ipak, najveći mjesečni porast zabilježila je dionica Kraš-a koja je narasla za impresivnih +150%. Tijekom rujna, Mesna industrija braća Pivac obavijestila je o namjeri objave ponude za preuzimanje dionica društva Kraš. U međuvremenu se pojavio još jedan potencijali kupac, što je rezultiralo i daljnjim naglim rastom cijene dionice Kraš-a. Imperial Riviera, pod upravljanjem Valamar Rivier-e, objavio je prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala za iznos od 426,1 milijuna kuna. Kompaniju bi tako u novcu dokapitalizirala dva trenutno najveća investitora: Allianz ZB i Valamar Riviera. Domaće dioničko tržište i nadalje realizira dobre prinose te je tako zagrebački CROBEX indeks u trećem kvartalu ojačao za 4,27%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine promet dionicama na Zagrebačkoj burzi unutar knjige ponuda porastao je za 137,9%, a ukupni promet za 62,7%. Tržišna kapitalizacija dionica veća je za 7,4% nego u trećem kvartalu prošle godine, a većina sektorskih indeksa realizirali su većinom dvoznamenkasti rast.

Slovenske su dionice u proteklom razdoblju zabilježile neznatni pad, tako je ljubljanski SBITOP indeks pao za samo 0,02%. Najbolju neobvezujuću ponudu za kupnju državnog udjela Komercijalne banke u Srbiji poslala je NLB, koja je za 83,23% dionica ponudila 450 milijuna eura. Prema natječajnim pravilima privatizacije banke, obvezujuće ponude morat će se predati do sredine studenoga.

Dioničko tržite u Srbiji realiziralo je manji porast, a lokalni indeks BELEX15 je ojačao za 0,81%. Najaktivnije se trgovalo dionicama Komercijalne banke, jer privatizacija ove državne banke ulazi u završnu fazu. Od ostalih značajnijih komponenti BELEX15 indeksa spomenuli bi porast dionica Galenika Fitofarmacija, koje su realizirale promet od 21,6 milijuna RSD-a, uz porast dionica od 8,8%.

Dioničko tržište u Rumunjskoj realiziralo je drugi najbolji prinos u rujnu, a dionički indeks burze u Bukureštu (BET indeks) porastao je za 3,67%. Najveći doprinos rastu imala je dionica Romgaz-a sa rastom od 9%. Na glavnoj skupštini Romgaz-a dioničari tvrtke su odobrili kupnju 20% udjela u grčkom Gastradeu.

Mi smo u rujnu povećavali izloženost prema domaćem tržištu dionica, dok smo smanjivali izloženost dionicama u Srbiji i Rumunjskoj.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ komentar tržišta ~ fondovi

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 14.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 14.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,527762 -0,01
-0,08%
1 USD 6,651142 -0,02
-0,34%
1 GBP 8,382808 -0,03
-0,39%
1 CHF 7,061690 -0,03
-0,37%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
506,74 10.07.2020
-1,44%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.07. 16:00  1612.15
4,26
0,26
CROBEX10* 13.07. 16:00  1009.38
3,07
0,31
ADRIAprime* 13.07. 16:00  976.27
1,17
0,12
CROBISTR* 13.07. 16:31  183.0472
-0,16
-0,09
CROBIS* 13.07. 16:31  111.3193
-0,11
-0,10
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:29 13.07.2020)
(17:08:29 13.07.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR 415,00
0,24%
672.110,00
RIVP 25,80
-0,39%
464.869,70
ZABA 49,00
-1,21%
314.705,70
ADRS2 375,00
0,00%
263.504,00
ERNT 1.230,00
0,82%
236.540,00
ARNT 270,00
0,75%
174.454,00
TUHO 2.700,00
2,27%
137.700,00
ADPL 137,50
-1,08%
126.930,50
HT 176,50
1,15%
104.514,00
DLKV 5,00
1,63%
99.865,72
Redovni dionički promet:   3.203.067,37 kn
Redovni obveznički promet:   45.964,03 kn
Sveukupni promet:   3.249.031,40 kn