NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 19.11.2019
Komentar tržišta - PBZ Invest - listopad 2019.

Komentar tržišta - PBZ Invest - listopad 2019.

PBZ START fond

PBZ START je u listopadu upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Ostvario je prinos na mjesečnoj razini 0,002%. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,83. Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom ozračju uz očekivano slabu potražnju za kunama te obilje likvidnosti od oko 35 milijardi kuna u sustavu. Nakon dva mjeseca stanke, uz veliku zainteresiranost investitora, održana je krajem mjeseca aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija. Prinos na jednogodišnji kunski trezorski zapis pao je na povijesno niskih 0,06%, dok je jednogodišnji eurski trezorski zapis uz valutnu klauzulu ostao na -0,05%. U narednom razdoblju uz stabilan tečaj i skromnu inflaciju očekujemo nastavak istog smjera monetarne politike te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

PBZ D-START fond

PBZ D-START je u listopadu ostvario rast uz prinos 0,19% (na godišnjoj razini 2,29%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka, kupnjom obveznica RH denominiranih u dolaru te uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 0,81.

Američka središnja banka na sastanku u listopadu po treći put ove godine spustila je referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena te se sada nalazi unutar raspona 1,50%-1,75%. Guverner FED-a Powell najavio je pauzu od daljnjeg spuštanja kamatne stope te da će centralna banka u narednom razdoblju djelovati po potrebi kako bi potpomogla ekonomski rast. Kamatne stope na dolar u studenom očekujemo na blago nižim razinama.

PBZ Short Term Bond fond

PBZ Short Term Bond je u listopadu ostao na istoj razini kao što je bio krajem rujna. Mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa Crobistr je smanjen u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 460 milijuna kuna. Ovaj mjesec bili smo svjedoci čak 9 dana bez ikakvog trgovanja te se promet s obzirom na navedenu činjenicu može smatrati solidnim. Najveći dio prometa (skoro 50% ukupnog) ostvaren je trgovinom samo jednom obveznicom RH i to onom najduljom kunskom, dospijeća 2029. godine uz prinos od 0,50%. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 1,20.

PBZ Euro Short Term Bond fond

PBZ Euro Short Term Bond u listopadu bilježi blagi pad od -0,02%. Mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa Crobistr je smanjen u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 460 milijuna kuna. Ovaj mjesec bili smo svjedoci čak 9 dana bez ikakvog trgovanja te se promet s obzirom na navedenu činjenicu može smatrati solidnim. Značajan dio prometa, u vrijednosti većoj od 100 milijuna kuna ostvaren je indeksiranom obveznicom RH dospijeća 2032. godine uz prinos od 1,00%. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 1,71.

PBZ Bond fond

PBZ Bond je u listopadu izgubio na vrijednosti -0,43%. Protekli mjesec je obilježila izjava predsjednika Trumpa kako pregovori vezani uz trgovinski rat između SAD-a i Kine dobro napreduju. Investitori su nakon navedene izjave bili spremni preuzeti nešto više rizika što je kao posljedicu imalo smanjenje izloženosti obvezničkim a povećanje dioničkim tržištima. Globalne cijene obvezničkih izdanja su korigirane u listopadu a iznimka navedenom nisu bile niti obveznice RH. Navedeno se ponajviše osjetilo na eurobond tržištu (izdanja denominirana u stranim valutama) dok je domaće obvezničko tržište (denominirano u kuni) bilo na sličnim razinama kao i prethodni mjesec, uz i dalje vrlo skromne volumene trgovanja. U mjesecu pred nama očekujemo novo domaće izdanje jer krajem studenog dospijeva obveznica RH denominrana u valutnoj klauzuli u iznosu 1 milijardu eura. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 3,81.

PBZ Conservative 10 fond

PBZ Conservative 10 je u listopadu zabilježio pad od -0,31%, pri čemu obveznička komponenta fonda bilježi negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je euroobveznica RH dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 3,93.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti njemačkom DAX indeksu bilježi pozitivan doprinos prinosu fonda, s rastom cijene od 3,54%. Optimizam vezan uz trgovinske pregovore između SAD-a i Kine, izbjegavanje Brexita bez dogovora te povratak i potvrda ekspanzivnije monetarne politike centralnih banaka, vratili su pozitivan sentiment na dioničko tržište i potaknuli rast njemačkog DAX indeksa do najviših razina od sredine 2018. Njemački DAX indeks u prvih deset mjeseci 2019. bilježi rast od 21,86%.

Udio dioničke komponente u neto imovini fonda na kraju listopada je iznosio 3,57%.

PBZ Global fond

Cijena udjela fonda PBZ Global u listopadu se smanjila -0,16%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj unutar obvezničke komponente imale su euroobveznice RH dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 1,99.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskih instrumenata (ETF-ova) izloženih globalnom dioničkom tržištu, bilježi rast u listopadu, pri čemu najveći rast bilježi ETF izložen američkom S&P 500 indeksu (+2,16%). Optimizam vezan uz trgovinske pregovore između SAD-a i Kine, izbjegavanje Brexita bez dogovora te povratak i potvrda ekspanzivnije monetarne politike centralnih banaka, vratili su pozitivan sentiment na dioničko tržište i približili brojne dioničke indekse novim povijesnim ili višegodišnjim maksimumima. Prinosi za prvih deset mjeseci 2019. su tako dodatno porasli, primjerice S&P 500 +21,17%, Euro Stoxx 50 +20,62%, Nikkei 225 +15,74% i Shanghai Composite +17,86%. Na kraju listopada udio obveznica u neto imovini fonda iznosio je blizu 43%, a dioničkih financijskih instrumenata 50%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda PBZ International Multi Asset u listopadu bilježi rast od 0,40%, zahvaljujući pozitivnom doprinosu fleksibilnih "multi-asset" i obvezničkih strategija te strategija s direktnom izloženošću dioničkim tržištima. Strategije s direktnom izloženošću prema obvezničkim tržištima, uključujući tržištima u razvoju, bilježe negativan doprinos. Listopad je prošao u znaku optimizma i rasta svjetskih dioničkih tržišta te blagog rasta prinosa odnosno pada obvezničkih tržišta. Optimizam vezan uz trgovinske pregovore između SAD-a i Kine, izbjegavanje Brexita bez dogovora te povratak i potvrda ekspanzivnije monetarne politike centralnih banaka, vratili su pozitivan sentiment na dioničko tržište i približili brojne dioničke indekse novim povijesnim ili višegodišnjim maksimumima. Treba reći kako su i objavljeni poslovni rezultati kompanija za treći kvartal u velikoj mjeri nadmašili očekivanja analitičara. Upravo zbog povratka optimizma i povećane sklonosti riziku investitora te većinom ugrađenim očekivanjima o nastavku perioda niskih kamatnih stopa u trenutne cijene obveznica, zaustavljen je višemjesečni trend rasta cijene obveznica. Također treba još jednom napomenuti kako je Europska centralna banka (ECB) u rujnu snizila referentnu kamatnu stopu s -0,4% na -0,5% te se očekuje nastavak politike niskih kamatnih stopa i u narednom razdoblju, što znači da se ne očekuje pritisak na obvezničko tržište od strane centralnih banaka, odnosno trenutno okruženje niske inflacije i kamatnih stopa i dalje pruža potporu tržištima. Krajem listopada, Američka centralna banka (FED) snizila je po treći puta ove godine referentnu kamatnu stopu, čime je ona ukupno smanjenja za 1%, na trenutni raspon od 1,5% - 1,75%. Kako je ta odluka bila očekivana, kraj listopada nije donio veću promjenu u prinosu američkih desetogodišnjih obveznica, koji su se kretali oko 1,69%. U Europi je pak došlo do blagog rasta prinosa, pri čemu se primjerice prinos na desetogodišnju njemačku obveznicu povećao s -0,57% krajem rujna, na -0,41% krajem listopada.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda PBZ Flexible 30 u listopadu bilježi neznatan pad od -0,01%. Pozitivan doprinos prinosu fonda dolazi od dioničke komponente a negativan od obvezničke, pri čemu su obje komponente imale mješovitu izvedbu. Dionička komponenta se sastoji od izloženosti američkom indeksu S&P 500 i europskom indeksu Euro Stoxx 50, kroz financijske instrumente (ETF-ove), a koji u listopadu bilježe prinos od -0,5%, odnosno +1,22%. Udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda na kraju listopada je iznosio nešto iznad 12%. Listopad je prošao u znaku optimizma i rasta svjetskih dioničkih tržišta te blagog rasta prinosa odnosno pada obvezničkih tržišta. Prinosi dioničkih indeksa za prvih deset mjeseci 2019. su tako dodatno porasli: S&P 500 +21,17%, Euro Stoxx 50 +20,62%. Optimizam vezan uz trgovinske pregovore između SAD-a i Kine, izbjegavanje Brexita bez dogovora te povratak i potvrda ekspanzivnije monetarne politike centralnih banaka, vratili su pozitivan sentiment na dioničko tržište i približili brojne dioničke indekse novim povijesnim ili višegodišnjim maksimumima. Treba reći kako su i objavljeni poslovni rezultati kompanija za treći kvartal u velikoj mjeri nadmašili očekivanja analitičara. Upravo zbog povratka optimizma i povećane sklonosti riziku investitora te većinom ugrađenim očekivanjima o nastavku perioda niskih kamatnih stopa u trenutne cijene obveznica, zaustavljen je višemjesečni trend rasta cijene obveznica. Također treba još jednom napomenuti kako je Europska centralna banka (ECB) u rujnu snizila referentnu kamatnu stopu s -0,4% na -0,5% te se očekuje nastavak politike niskih kamatnih stopa i u narednom razdoblju, što znači da se ne očekuje pritisak na obvezničko tržište od strane centralnih banaka, odnosno trenutno okruženje niske inflacije i kamatnih stopa i dalje pruža potporu tržištima. Krajem listopada, Američka centralna banka (FED) snizila je po treći puta ove godine referentnu kamatnu stopu, čime je ona ukupno smanjenja za 1%, na trenutni raspon od 1,5% - 1,75%. Kako je ta odluka bila očekivana, kraj listopada nije donio veću promjenu u prinosu američkih desetogodišnjih obveznica, koji su se kretali oko 1,69%. U Europi je pak došlo do blagog rasta prinosa, pri čemu se primjerice prinos na desetogodišnju njemačku obveznicu povećao s -0,57% krajem rujna, na -0,41% krajem listopada. Sličan trend, uz manju stopu promjene zabilježile su i hrvatske euroobveznice, koje su mjesec završile s prinosom do dospijeća od otprilike 0,56% na desetogodišnju obveznicu, u odnosu na 0,46% s kraja rujna.

PBZ Equity fond

U listopadu je većina regionalnih dioničkih indeksa realizirala negativne prinose, osim domaćeg dioničkog tržišta. Zagrebački dionički indeks CROBEX ojačao je za 1,45%, te je tako domaće dioničko tržište doprinijelo da PBZ Equity fond realizira u listopadu blagi pozitivan prinos (+0,11%). Od značajnijih sastavnica CROBEX indeksa veći rast realizirale su dionice Ericsson Nikola tesla d.d. (+6,75%). Domaće su kompanije objavile poslovne rezultate za prvih devet mjeseci ove godine te je više od pola kompanija u sastavu CROBEX indeksa realizirala bolje prihode i neto dobit nego u istom razdoblju 2018. godine. Tako je Ericsson Nikola tesla d.d. u odnosu na isto lanjsko razdoblje ostvario 16% rasta ukupnih prodajnih prihoda te su sada na razini od 1,25 milijardi kuna. Neto dobit uvećana je za gotovo 30% te je na kraju trećeg kvartala iznosila 80,8 milijuna kuna.

Blagi pad realiziran je na dioničkom tržištu u Sloveniji, gdje je lokalni indeks SBITOP oslabio za 0,13%. Neto dobit slovenskih banaka u osam mjeseci ove godine porasla je za 15,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te je tako dosegla razinu od 425,3 milijuna eura. Među sastavnicama SBITOP indeksa najveći pad realizirala je dionica Slovenskog telekoma (-9,55%), a pad je uslijedio nakon "ex-dividend-date" odnosno dana nakon kojeg dioničari nemaju pravo na dividendu. Tako su postojeći dioničari značajno pokrili taj pad dionice dobivenom dividendom koja je iznosila 4,5 EUR-a po dionici.

Dioničko tržite u Srbiji realiziralo je također manji pad, a lokalni indeks BELEX15 je oslabio za 0,16%. Najaktivnija dionica bila je dionica Komercijalne banke, koja je blago porasla na 3.300 RSD. Zračna luka Beograd predvodila je dobitnike rastom od 3,8% na 811 RSD-a.

Najveći pad među regionalnim dioničkim tržištima realizirao se u Rumunjskoj. Tamo je lokalni BET indeks oslabio za 0,58%, a značajniji pad realizirala je dionica Purcari (-6,38%). Rumunjska socijaldemokratska vlada srušena je u 10-tog listopada glasovanjem o nepovjerenju Vladi, gdje je 238 zastupnik glasao za nepovjerenje kabinetu Viorice Dancile.

Mi smo u listopadu povećavali izloženost fonda PBZ Equity prema slovenskom dioničkom tržištu dionica, dok smo smanjivali izloženost prema dionicama u Srbiji.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ komentar tržišta

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 10.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 10.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,626995 0,00
0,02%
1 USD 7,006886 -0,01
-0,20%
1 GBP 8,711588 0,05
0,63%
1 CHF 7,226639 0,00
0,00%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,51 08.04.2020
0,61%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 09.04. 13:28  1586.78
2,76
0,17
CROBEX10* 09.04. 13:28  983.25
-1,69
-0,17
ADRIAprime* 09.04. 13:28  905.65
11,92
1,33
CROBISTR* 08.04. 16:31  181.7841
0,00
0,00
CROBIS* 08.04. 16:31  111.3405
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:29:37 09.04.2020)
(13:29:37 09.04.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 25,00
-1,57%
1.431.275,30
HT 167,00
0,00%
969.270,00
ADPL 136,00
0,00%
931.252,50
ADRS2 386,00
-1,03%
469.782,00
ARNT 230,00
1,77%
361.224,00
ATPL 192,00
2,13%
253.198,00
ATGR 1.190,00
0,85%
206.000,00
PODR 399,00
0,00%
202.797,00
ADRS 448,00
-0,88%
118.330,00
ERNT 1.250,00
0,81%
101.190,00
Redovni dionički promet:   5.538.447,36 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.538.447,36 kn