NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 15.09.2021
Komentar tržišta - PBZ Invest - kolovoz 2021.

Komentar tržišta - PBZ Invest - kolovoz 2021.

PBZ START fond

Fond je u kolovozu ostvario rast uz prinos 0,07% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,59.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u očekivano mirnom okruženju uz konstantno slabu potražnju za kunama te visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od oko 60 milijardi kuna. Tržišne kamatne stope ostale su nepromijenjene a zbog visoke likvidnosti u sustavu i dalje izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. U kolovozu je održana jedna aukcija trezorskih zapisa te je prinos na jednogodišnji kunski trezorski zapis pao na novu povijesno nisku razinu od 0,01%. U narednom razdoblju očekujemo nastavak istog smjera monetarne politike, izdašnu likvidnost u sustavu te nepromijenjenu krivulju kamatnih stopa.

PBZ D-START fond

Fond je u kolovozu pao za 0,02% ulažući u obveznice RH denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 1,30.

Američka središnja banka je u srpnju, prema očekivanju investitora, zadržala referentni kamatnjak unutar raspona 0,00%-0,25%. Kolovoz je obilježilo obraćanje guvernera J.Powella na ekonomskom simpoziju u Jackson Hole-u gdje je naglasio kako je gospodarstvo na putu potpunog oporavka te da su uvjeti potrebni za početak stezanja monetarne politike postignuti u kontekstu inflacije, no ne i u pogledu uvjeta na tržištu rada. Tijekom rujna stoga očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike te kretanje dolarskih kamatnih stopa na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond

Fond je u kolovozu porastao 0,07%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi značajno je smanjen te je najniži u nekoliko zadnjih mjeseci uz ostvareni volumen od samo 136 milijuna kuna. Najveći promet od svih kunskih obveznica Republike Hrvatske na domaćoj burzi ostvarila je ona zadnje izdana, dospijeća u srpnju 2028. godine uz prinos od 0,33%, koja će od početka rujna biti uključena u domaći obveznički indeks.

Po likvidnosti slijedi ju obveznica Republike Hrvatske dospijeća za 2 godine uz solidan volumen od 30ak milijuna kuna i prinos tek blago pozitivan, kao posljedica i nadalje ogromnog viška likvidnosti u financijskom sustavu. Modificirana duracija PBZ Short term bond fonda krajem kolovoza iznosi 2,00.

PBZ Euro short term bond fond

Fond je u kolovozu porastao 0,14%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi značajno je smanjen te je najniži u nekoliko zadnjih mjeseci uz ostvareni volumen od samo 136 milijuna kuna. U kolovozu, nešto više od polovice ukupnog prometa ostvareno je indeksiranim obveznicama Republike Hrvatske te onima denominiranima u valutnoj klauzuli. Najtrgovanije izdanje još jedan mjesec u nizu bila je obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2034. godine uz prinos od 1,00% a pratilo ju je izdanje dospijeća 2024. godine. Euroobveznice Rumunjske kraćih do srednjih dospijeća kojima je fond izložen, u kolovozu su nastavile sa pozitivnom mjesečnom izvedbom te su doprinijele rastu vrijednosti fonda. Modificirana duracija PBZ Euro short term bond fonda krajem kolovoza iznosi 2,01.

PBZ Bond fond

Fond je u kolovozu porastao 0,37%. Guverner FED-a, gospodin Powell je na sastanku u Jackson Hole-u zadržao neutralan stav vezan uz moguće zaoštravanje monetarne politike. Naglasio je očit porast stope inflacije ali je također istaknuo da je situacija na tržištu rada još daleko od idealne. Iz njegovih riječi dalo se iščitati da se planira podizanje kamatnih stopa, ali da to još neće biti uskoro, dok bi do kraja godine moglo uslijediti očekivano smanjenje tempa otkupa obveznica, što je umirilo financijsku zajednicu te posljedično dovelo do pada prinosa obvezničkih izdanja globalno, odnosno rasta cijena obveznica.

Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su novoizdane kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2028. godine te euroobveznice Rumunjske dospijeća 2038. godine. BDP Republike Hrvatske u drugom kvartalu ove godine je porastao čak 16,1%, što je naviše u zadnjih čak 25 godina ali moramo imati na umu da je navedeno u najvećem dijelu rezultat izrazito niske baze prethodne godine, kao posljedice zatvaranja gospodarstva vezanog uz Covid. Modificirana duracija PBZ Bond fonda krajem kolovoza iznosi 5,47.

PBZ Conservative 10 fond

Fond je u kolovozu porastao 0,53%, a obveznička komponenta fonda još jedan mjesec imala je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su novoizdane kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2028. godine te euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine, a slijedile su ih sa pozitivnom unutar mjesečnom izvedbom euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija PBZ Conservative 10 fonda krajem kolovoza iznosi 4,76.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi skok od 1,80% u kolovozu. Dobri poslovni rezultati njemačkih kompanija za drugi kvartal, odnosno prvu polovicu godine, pružili su potporu dioničkom tržištu, u kombinaciji s nepromijenjenim inflacijskim očekivanjima i zadržavanjem ekspanzivne monetarne politike vodećih središnjih banaka. Očekivana najava guvernera FED-a Jeromea Powella krajem kolovoza o skorom početku smanjenja tempa otkupa obveznica u SAD-u, ali i zadržavanja povijesno niskih kamatnih stopa, uz izvještaj o stanju ekonomije i očekivanjima, dala je i naznaku mogućeg smjera monetarne politike ECB-a te je umirila ulagatelje. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem kolovoza je iznosio 6,88% i bio je za otprilike 2 postotna boda viši u odnosu na kraj srpnja.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda u kolovozu bilježi rast od 0,22% pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos promjeni cijene udjela. Globalna dionička tržišta u kolovozu su realizirala jedne od najboljih prinosa na mjesečnoj razini u tekućoj godini. Samim time, ponovno su ušla u pozitivan trend oporavka, nakon vrlo slabih rezultata ostvarenih u srpnju. Dionički indeksi razvijenih zemalja ostvarili su visoke rezultate, iako su njihovi prinosi i u mjesecu prije bili uglavnom pozitivni. Više je razloga za velikom dozom optimizma na razvijenim tržištima u proteklom mjesecu te je jedan od njih zasigurno i potpuno popuštanje mjera u velikom broju zapadnih zemalja koje je dovelo do povećane potražnje za dobrima ali i uslugama. Za razliku od proteklog mjeseca, u kolovozu su i ključni vodeći indeksi zemalja u razvoju te regije Azija - Pacifik ostvarili pozitivne rezultate, unatoč regulatornom pritisku kineskih vlasti na lokalne kompanije. U kolovozu je jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P 500 porastao za 2,90%, dok je vodeći njemački dionički indeks Dax ojačao za 1,87%, što kako je i rečeno, ukazuje na pozitivan trend oporavka u odnosu na mjesec prije. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu, u kolovozu su porasli za 2,81% odnosno 2,55%. Većina financijskih instrumenata koji sačinjavaju obvezničku komponentu fonda u kolovozu su ostvarili pozitivne prinose. Negativne rezultate postigli su tek poneki instrumenti koji ulažu u obveznice „core" zemalja čije su cijene u uglavnom padale. Dionička izloženost PBZ International Multi Asset fonda krajem mjeseca iznosila je oko 3,00%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda u kolovozu bilježi rast od 0,71% pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos promjeni cijene udjela. Nakon mješovitih prinosa ostvarenih u srpnju, globalna dionička tržišta u kolovozu su bilježila isključivo pozitivne rezultate. Vodeći dionički indeksi razvijenih zemalja zabilježili su bolje rezultate nego u srpnju, iako su i srpanjski prinosi u tim zemlja bili solidni. Glavni dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država u kolovozu su dosegli nove povijesne maksimume, a snažan vjetar u leđa dao im je predsjednik FED - a Jerome Powell, svojim govorom na simpoziju u Jackson Hole - u. S druge strane, oporavak bilježe i vodećihdionički indeksi zemalja u razvoju te regije Azija - Pacifik koji su srpnju bilježili uglavnom negativne prinose. U proteklome mjesecu, američki S&P 500 indeks porastao je za 2,90% dok je europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 ojačao za 2,62%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u kolovozu su porasli za 3,70% odnosno 2,54%. Obveznička komponenta fonda realizirala je nešto slabije no i dalje pozitivne rezultate. Pozitivne prinose ostvarili su instrumenti koji ulažu o obveznice zemalja u razvoju te su se isti oporavili od negativnog rezultata ostvarenog u prethodnom mjesecu. Suprotno tome, negativne prinose realizirali su instrumenti koji ulažu u državne obveznice razvijenih zemalja visokog kreditnog rejtinga. Dionička izloženost PBZ Flexible 30 fonda krajem mjeseca iznosila je oko 21,50%.

PBZ Moderate 30 fond

Fond je u kolovozu porastao 0,30%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Euroobveznice Hrvatske i Rumunjske imale su pozitivnu mjesečnu izvedbu, a najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine te euroobveznice Rumunjske dospijeća 2028. godine. Za razliku od njih, euroobveznice Italije imale su negativnu mjesečnu izvedbu pod utjecajem korekcije cijene državne obveznice dospijeća 2031. godine.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi pozitivan doprinos u kolovozu, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile rast u rasponu od 0,75% do 0,82%. Kolovoz je donio nastavak rasta dioničkih tržišta, uz dosezanje novih povijesnih maksimuma vodećih američkih indeksa. Dobri poslovni rezultati kompanija za drugi kvartal, odnosno prvu polovicu godine, pružili su potporu spomenutim dioničkim tržištima, u kombinaciji s nepromijenjenim inflacijskim očekivanjima i zadržavanjem ekspanzivne monetarne politike američkog FED-a i europskog ECB-a. Očekivana najava guvernera FED-a Jeromea Powella krajem kolovoza o skorom početku smanjenja tempa otkupa obveznica u SAD-u, ali i zadržavanja povijesno niskih kamatnih stopa, uz izvještaj o stanju ekonomije i očekivanjima, dala je i naznaku mogućeg smjera monetarne politike ECB-a te je umirila ulagatelje. Američki S&P 500 indeks tako u kolovozu bilježi rast od 2,90%, njemački DAX 1,87%, francuski CAC40 1,02% a europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 2,62%. Krajem kolovoza, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini PBZ Moderate 30 fonda, iznosio je približno 27%.

PBZ Dollar Progressive fond

Fond je kolovoz završio na nepromijenjenoj vrijednosti u odnosu na kraj srpnja. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Prinos dolarskih obveznica Republike Hrvatske i Italije porastao je u kolovozu, odnosno cijene su snižene pod utjecajem rasta prinosa obveznica preko Atlantika uslijed očekivanja najave skorog zaoštravanja monetarne politike od strane FED-a. Za razliku od njih, prinos obveznica Rumunjske dospijeća 2024. godine u kolovozu je snižen, tj. pozitivno su utjecale na vrijednost udjela fonda.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu, bilježi pozitivan doprinos u kolovozu, uz pozitivan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (3,12%), Eurizon Fund Equity Planet (+2,69%) i Eurizon Fund Equity People (+0,48%). Globalna dionička tržišta bilježe vrlo dobre rezultate u kolovozu, potaknuta dobrim poslovnim rezultatima kompanija za drugi kvartal, makroekonomskim podacima koji potvrđuju nastavak ekonomskog oporavka te zadržavanjem ekspanzivnog smjera monetarne politike, uz očekivanu najavu početka smanjenja otkupa obveznica na tržištu od strane američkog FED-a. Vodeći američki indeksi ponovno su dosezali nove povijesne maksimume, a promatrajući na mjesečnoj razini, američki S&P 500 indeks bilježi rast od 2,9%, te Dow Jones 1,22%, dok rast bilježe i njemački DAX indeks (+1,87%), francuski CAC 40 (+1,02%) te japanski NIKKEI 225 +2,95%. Oporavak bilježe i indeksi zemalja u razvoju te primjerice kineski Shanghai Composite bilježi rast od 4,31%, a MSCI Emerging Markets 2,42%. Krajem kolovoza, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini PBZ Dollar Progressive fonda iznosio je 4,15%.

PBZ Global fond

Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos u kolovozu. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine, a slijedile su ih s pozitivnim doprinosom ovog ljeta izdane kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2028. godine. Modificirana duracija fonda krajem kolovoza iznosi 2,52.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi pozitivan doprinos u kolovozu, uz pozitivan prinos svih financijskih instrumenata (ETF-ova), u rasponu od +1,25% do +3,42%. Najveći prinos (+3,42%) bilježi ETF izložen prema regiji Sjeverna Amerika. Kolovoz je bio izvrstan mjesec za dionička tržišta, kojima su potporu pružili dobri poslovni rezultati kompanija za drugi kvartal, odnosno prvu polovicu godine, zatim nepromijenjena inflacijska očekivanja te zadržavanje ekspanzivnog smjera monetarne politike vodećih središnjih banaka, uz očekivanu najavu početka smanjenja otkupa obveznica na tržištu od strane američkog FED-a ali i zadržavanje povijesno niskih kamatnih stopa. Spomenuti faktori nadvladali su zabrinutost oko ubrzanog širenja delta varijante virusa COVID 19. Vodeći američki indeksi ponovno su dosezali nove povijesne maksimume, a promatrajući na mjesečnoj razini, američki S&P 500 indeks bilježi rast od 2,9%, Dow Jones 1,22%, dok rast bilježe i njemački DAX indeks (+1,87%), francuski CAC 40 (+1,02%) te japanski NIKKEI 225 +2,95%. Oporavak bilježe i indeksi zemalja u razvoju te primjerice kineski Shanghai Composite bilježi rast od 4,31%, a MSCI Emerging Markets 2,42%. Krajem kolovoza udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini PBZ Global fonda iznosio je blizu 52%.

PBZ Equity fond

U kolovozu su sva regionalna dionička tržišta pozitivno doprinijela prinosu portfelja, tako je cijena udjela PBZ Equity fonda porasla za 1,43%.
Najveći porast indeksa realiziralo je tržište dionica u Srbiji gdje je lokalni dionički indeks BELEX15 skočio za 3,78%. Taj rast indeksa ne odražava realnu sliku tržišta jer su značajan porast zabilježile dionice s malim volumenom trgovanja, dok je najlikvidnija dionica NIIS SG (Naftna industrija Srbije) realizirala rast od 1,5%.

Domaći dionički indeks CROBEX je u kolovozu realizirao dobitak od 0,99%, što je najmanji rast među regionalnim dioničkim tržištima. Među sastavnicama CROBEX indeksa najviše je porasla dionica IGH (+24,50%). Kompanija je objavila da je potpisala novi ugovor u vrijednosti od 3,9 milijuna kuna.
Slovenski dionički indeks SBITOP je ojačao za 2,17%. Najveći porast od likvidnijih komponenti indeksa realizirala je dionica Nove Ljubljanske banke (+5,78%).
Rumunjski dionički indeks BET ojačao je za 2,77%. Značajan rast ostvarila je dionica Nuclearelectrica (SNN +7,36%). Kompanije je realizirala izvanredne financijske performanse u posljednje dvije godine, a dodatni poticaj za porast cijene dionice bila je liberalizacija tržišta energije te skok cijena električne energije.

Mi smo u kolovozu povećavali izloženost domaćem i rumunjskom dioničkom tržištu, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Svi fondovi društva PBZ Invest

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ analiza

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528000 0,01
0,07%
1 USD 6,651940 0,02
0,26%
1 GBP 8,980079 -0,02
-0,24%
1 CHF 7,294574 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
546,59 21.01.2022
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.01. 16:00  2109.83
-54,99
-2,54
CROBEX10* 24.01. 16:00  1288.39
-34,89
-2,64
CROBEX10tr* 24.01. 16:00  1320.05
-35,75
-2,64
ADRIAprime* 24.01. 16:00  1460.97
-34,35
-2,30
CROBISTR* 24.01. 16:31  186.8718
0,01
0,01
CROBIS* 24.01. 16:31  109.6062
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:55 24.01.2022)
(17:07:55 24.01.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 33,80
-1,74%
3.123.675,20
HT 184,00
-0,54%
2.285.856,00
ADRS2 415,00
-3,49%
1.326.407,00
ATPL 351,00
-3,31%
1.263.794,00
ERNT 1.930,00
-1,03%
1.254.035,00
PODR 664,00
-4,60%
1.244.856,00
HPB 740,00
-5,13%
1.033.100,00
7SLO 160,48
-2,21%
1.024.592,80
SPAN 217,00
-0,91%
916.159,00
ADPL 161,50
-4,44%
776.636,00
Redovni dionički promet:   19.596.030,65 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   19.596.030,65 kn