NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 19.09.2019
Komentar tržišta - PBZ Invest - kolovoz 2019.

Komentar tržišta - PBZ Invest - kolovoz 2019.

PBZ START fond

PBZ START je u kolovozu upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,91.

Trgovanje na novčanom tržištu i dalje karakterizira letargija i izostanak većih volumena trgovanja. Nakon dvije intervencije HNB-a povećala se likvidnost na tržištu novca na rekordnih 36 milijardi kuna. Na aukciji trezorskih zapisa zabilježen je posljedično i pad prinosa na jednogodišnjem trezorcu za 1 bazni poen na 0,07%, dok je jednogodišnji trezorac izražen u eurima prvi put u povijesti zabilježio negativnih -0,05%. Takav obujam likvidnosti dovoljan je za zadržavanje kamatnih stopa na postojećim minimalnim razinama i u narednom razdoblju.

PBZ E-START fond

PBZ E-START je u kolovozu upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Ostvario je prinos na mjesečnoj razini 0,18%. Duracija PBZ E-START fonda je krajem mjeseca bila 1,69.

U kolovozu nije bilo sjednice ECB-a te se iduća očekuje sredinom rujna. Referentna kamatna stopa na euro je i dalje nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita -0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). S obzirom na nisku stopu inflacije i niske stope rasta BDP-a monetarna politika ostaje izrazito ekspanzivna i sklona daljnjem labavljenju kroz rezanje referentnih kamatnih stopa i obnovu programa kupnji obveznica. Sukladno navedenom, očekujemo eurske kamatne stope u narednom razdoblju na povijesnom minimumu.

PBZ D-START fond

PBZ D-START je u kolovozu ostvario rast uz prinos 0,31% (na godišnjoj razini 3,80%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka, kupnjom obveznica RH denominiranih u dolaru te uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,81.

Američka središnja banka na zadnjem sastanku u srpnju, prema očekivanju investitora, spustila je referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena te se sada nalazi unutar raspona 2,00%-2,25%. Izvješće s posljednjeg sastanka FOMC-a, nije donijelo iznenađenja potvrdivši da je smanjenje referentne kamatne stope više priprema i odgovor monetarne politike na potencijalan negativan utjecaj trgovinskih razmirica na gospodarski rast. Na sljedećoj sjednici u rujnu izgledno je spuštanje referentne stope za novih 25 baznih poena.

PBZ Short Term Bond fond

PBZ Short Term Bond bilježi blagi pad u kolovozu od -0,03%. Promet obveznicama u sastavu indeksa Crobistr je značajno smanjen, čak i za uobičajeno skromne ljetne mjesece te je iznosio samo 279 milijuna kuna. To je najniži mjesečni promet obveznicama u zadnjih 9 i pol godina te je upola manji od ionako skromnog prometa u srpnju. Najviše se trgovalo obveznicom RH denominiranoj u valutnoj klauzuli dospijeća 2022. godine čiji prinos do dospijeća iznosi 0,07% te najduljom kunskom obveznicom RH dospijeća 2029. godine uz prinos od 0,53%. Modificirana duracija fonda na kraju kolovoza iznosi 1,42.

PBZ Euro Short Term Bond fond

PBZ Euro Short Term Bond je u kolovozu porastao 0,27%. Promet obveznicama u sastavu indeksa Crobistr je značajno smanjen te je iznosio samo 279 milijuna kuna.

Navedeno je najniži mjesečni promet obveznicama u zadnjih 9 i pol godina. Najviše se trgovalo obveznicom RH denominiranoj u valutnoj klauzuli dospijeća 2022. godine čiji prinos do dospijeća iznosi 0,07%. Rastu fonda u kolovozu najviše su doprinijele obveznice RH denominirane u valutnoj klauzuli dospijeća 2024. te 2022. godine. Uz prethodno navedene, pozitivan unutarmjesečni utjecaj imale su i euroobveznice RH dospijeća 2022. godine. Modificirana duracija fonda na kraju kolovoza iznosi 2,04.

PBZ Bond fond

PBZ Bond je u kolovozu porastao 0,68%. Uz zabrinutost i strah tržišta od nove potencijalne recesije zbog usporavanja najvećih globalnih gospodarstava, slobodna sredstva se nastavljaju slijevati u sigurnije oblike imovine. Kao posljedica navedenog prinosi obveznica najrazvijenijih zemalja nastavljaju se smanjivati. Američke 10- godišnje obveznice dosegle su razinu od 1,50%, što je najniže u posljednje 3 godine, dok se 10-godišnje Njemačke obveznice BUND trguju uz negativan prinos od čak -0,70%, što je novi povijesni minimum. Uz navedeni pozitivan tržišni moment obveznice RH su nastavile s rastom svojih cijena, odnosno padom prinosa, kako na domaćem tako i na Eurobond tržištu. Iznimna likvidnost koja i dalje prevladava stimulira institucionalne investitore da plasiraju slobodna sredstva u obveznice. Uslijed navedenog pad prinosa primjetan je i na obveznicama RH tako da naše 10-godišnje obveznice nose prinos od 0,50% ili čak i neznatno niže. Rastu fonda u kolovozu najviše su doprinijele kunske obveznice RH dospijeća 2029. godine te euroobveznice RH dospijeća 2029. godine. Uz prethodno navedene, pozitivan unutarmjesečni utjecaj imale su i euroobveznice RH dospijeća 2025. godine. Modificirana duracija fonda na kraju kolovoza iznosi 3,92.

PBZ Conservative 10 fond

PBZ Conservative 10 je u kolovozu porastao 0,52%, a obveznička komponenta fonda i ovaj mjesec je imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine. Uz nju značajan i pozitivan doprinos rastu vrijednosti fonda imale su: Eeroobveznica RH dospijeća 2029. godine te euroobveznica RH dospijeća 2025. godine. Modificirana duracija fonda na kraju kolovoza iznosi 3,86.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti njemačkom DAX indeksu bilježi negativan doprinos prinosu fonda, s padom cijene od 2,02%. Početak kolovoza obilježila je korekcija na dioničkim tržištima pa tako i njemačkom, zbog ponovne eskalacije trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine. Do kraja mjeseca došlo je do postupnog smirivanja situacije i oporavka, no ne dovoljnog da bi vodeći svjetski indeksi mjesec završili u plusu. Negativnom sentimentu na njemačkom tržištu pridonio je i objavljeni podatak o blagom padu njemačkog BDP-a u drugom kvartalu od -0,1%. Unatoč padu u kolovozu, prinos njemačkog DAX-a u 2019. iznosi izvrsnih 13,07%. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda na kraju kolovoza je iznosio 4,50%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela PBZ International Multi Asset fonda u kolovozu bilježi blagi pad od 0,2%, zbog negativnog doprinosa strategija s direktnom i fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima te fleksibilnom "multi-asset" izloženošću. Pozitivan doprinos ostvarile su pak strategije s izloženošću prema obvezničkim tržištima. Kolovoz je obilježila korekcija na dioničkim tržištima početkom mjeseca, zatim postupno smirivanje situacije i oporavak do kraja mjeseca, no ne dovoljan da bi vodeći svjetski indeksi mjesec završili u plusu. No, gledajući prinose od početka godine slika je i dalje pozitivna i pokazuje izrazito dobrih osam mjeseci 2019.: S&P 500 +16,74%, DAX +13,07%, Euro Stoxx 50 +14,17%, Nikkei 225 +3,45% i Shanghai Composite +15,73%.

U kolovozu je razina volatilnosti bila viša nego u srpnju s prosječnom vrijednošću VIX indeksa ("indeks straha") od 19, u odnosu na srpanjskih 13. Početkom kolovoza američki predsjednik Trump je objavio kako uvodi nove carine od 10% na preostalih 300 milijardi USD vrijednog uvoza iz Kine, što je iznenadilo tržišta ali i samu Kinu. Kina je odgovorila protumjerama i najavila dizanje carina na 75 milijardi USD vrijedan uvoz iz SAD-a. Takva retorika ublažila se prema kraju kolovoza, no sentiment investitora već je bio narušen i u kombinaciji s volatilnim makroekonomskim podacima rezultirao je negativnim prinosom dioničkih indeksa.

S druge strane, obveznička tržišta bilježe nastavak pozitivnog trenda na krilima ekspanzivnih monetarnih politika, umjerene inflacije i kao "sigurnija" klasa imovine u uvjetima volatilnosti na dioničkim tržištima i trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine. Prinos do dospijeća na američke desetogodišnje obveznice spustio se ispod 1,5%, po prvi puta od 2016., a prinos na njemačke desetogodišnje obveznice ispod rekordno niskih -0,7%. Također po prvi puta, cijela krivulja njemačkih državnih obveznica, što znači i obveznice s rokom dospijeća od primjerice 30 godina, nose negativan prinos do dospijeća.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda PBZ Flexible 30 u kolovozu bilježi neznatan pad od 0,08%. Negativan doprinos prinosu fonda dolazi od fleksibilne obvezničke strategije izložene tržištima u razvoju te dioničke komponente koja se sastoji od izloženosti američkom indeksu S&P 500 i europskom indeksu Euro Stoxx 50, kroz financijske instrumente (ETF-ove), a koji u kolovozu bilježe negativan prinos od -1,61%, odnosno -1,02%. Udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda na kraju kolovoza je iznosio 13,43%. Preostale obvezničke strategije izložene globalnom i domaćem obvezničkom tržištu bilježe pozitivan prinos.

Kolovoz je obilježila korekcija na dioničkim tržištima početkom mjeseca, zatim postupno smirivanje situacije i oporavak do kraja mjeseca, no ne dovoljan da bi vodeći svjetski indeksi mjesec završili u plusu. Gledajući prinose od početka godine slika je i dalje pozitivna i pokazuje izrazito dobrih osam mjeseci 2019. gdje S&P 500 bilježi rast od +16,74%, a Euro Stoxx 50 +14,17%.

U kolovozu je razina volatilnosti bila viša nego u srpnju s vrijednošću VIX indeksa ("indeks straha") od 19, u odnosu na srpanjskih 13. Početkom kolovoza američki predsjednik Trump je objavio kako uvodi nove carine od 10% na preostalih 300 milijardi USD vrijednog uvoza iz Kine, što je iznenadilo tržišta ali i samu Kinu. Kina je odgovorila protumjerama i najavila dizanje carina na 75 milijardi USD vrijedan uvoz iz SAD-a. Takva retorika ublažila se prema kraju kolovoza, no sentiment investitora već je bio narušen i u kombinaciji s volatilnim makroekonomskim podacima rezultirao je negativnim prinosom dioničkih indeksa.

S druge strane, obveznička tržišta bilježe nastavak pozitivnog trenda na krilima ekspanzivnih monetarnih politika, umjerene inflacije i kao "sigurnija" klasa imovine u uvjetima volatilnosti na dioničkim tržištima i trgovinskih napetosti između SAD-a i Kine.

PBZ Global fond

Cijena udjela fonda PBZ Global u kolovozu se smanjila za -0,45%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj od obvezničke komponente imale su euroobveznice RH dospijeća 2029. godine te kunske obveznice RH dospijeća iste godine. Modificirana duracija fonda na kraju kolovoza iznosi 2,11.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskih instrumenata (ETF-ova) izloženih globalnom dioničkom tržištu, bilježi pad u kolovozu, pri čemu je prednjačio financijski instrument izložen tržištima u razvoju s padom od 3,88%. Početkom kolovoza američki predsjednik Trump je objavio kako uvodi nove carine od 10% na preostalih 300 milijardi USD vrijednog uvoza iz Kine, što je iznenadilo tržišta ali i samu Kinu. Kina je odgovorila protumjerama i najavila dizanje carina na 75 milijardi USD vrijedan uvoz iz SAD-a. Takva retorika ublažila se prema kraju kolovoza, no sentiment investitora već je bio narušen i u kombinaciji s volatilnim makroekonomskim podacima rezultirao je negativnim prinosom dioničkih indeksa.

Američki S&P 500 indeks u kolovozu tako bilježi pad od 1,81%, njemački DAX -2,05%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 -1,16%, japanski Nikkei 225 -3,8% te kineski Shanghai Composite -1,58%. Gledajući prinose od početka godine slika je i dalje pozitivna i pokazuje izrazito dobrih osam mjeseci 2019.: S&P 500 +16,74%, DAX +13,07%, Euro Stoxx 50 +14,17%, Nikkei 225 +3,45% i Shanghai Composite +15,73%.

Na kraju kolovoza udio obveznica u neto imovini fonda iznosio je 43,06%, a dioničkih financijskih instrumenata 49,79%.

PBZ Equity fond

U kolovozu je većina regionalnih dioničkih indeksa realizirala negativne prinose, a cijena udjela PBZ Equity fonda oslabila je za 1,27%. Hrvatski dionički indeks CROBEX oslabio je za 2% u proteklom razdoblju. Najveći doprinos padu indeksa dale su dionice AD Plastik (-7,07%). Hrvatsku je u razdoblju od početka godine do 10. kolovoza posjetilo 13,3 milijuna turista te su isti ostvarili 68,3 milijuna noćenja. Navedeno predstavlja povećanje od 5% u dolascima, odnosno 1% u ostvarenim noćenjima u odnosu na prethodnu godinu.

Slovenske su dionice u proteklom razdoblju zabilježile pad, a ljubljanski SBITOP indeks pao za 1,80%. Od likvidnijih dionica veći pad je realizirala dionica Petrola (6,11%), koja je u prethodnom razdoblju imala ex-div, pa je taj pad dionice bio umanjen. Standard & Poor′s potvrdili su „A" ocjenu financijskog rejtinga Sava Re d.d. i Zavarovalnica Sava, d.d., sa srednjoročnim stabilnim izgledima. Koparska luka smjestila se na 80. mjesto na ovogodišnjoj listi 900 najbolje priključenih kontejnerskih luka u svijetu, koju je objavila Konferencija Ujedinjenih naroda o trgovini i razvoju (Unctad).

Dioničko tržite u Srbiji realiziralo je manji pad, a lokalni indeks BELEX15 je pao 0,33%. Najveći pad realizirala je dionica Metalac koja je oslabila za 2,69%. Vlada je produžila rok za objavu rezultat prikupljenih ponuda za privatizaciju Komercijalne banke na 6. rujna.

Jedino regionalno dioničko tržište koje je realiziralo pozitivan prinos je dioničko tržište u Rumunjskoj, a dionički indeks burze u Bukureštu (BET indeks) porastao je za 0,34%. Značajno su ojačale dionice, Nuclearelectrica (+12,10%). Kompanija je zabilježila 56% veći profit u prvoj polovici godine 2019 u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Proizvođač nafte, plina i električne energije OMV Petrom, koji kontrolira austrijska grupacija OMV, realizirao je u prvoj polovici ove godine dobit od 1.975 milijuna RON-a u prvoj polovici ove godine, što predstavlja povećanje za 53% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tako su ove kompanije u značajnoj mjeri iskoristile rast cijene energenata na lokalnom tržištu u proteklom razdoblju.

Mi smo u kolovozu povećavali izloženost prema domaćem tržištu dionica, dok smo smanjivali izloženost dionicama u Rumunjskoj.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ komentar tržišta ~ fondovi

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 10.08.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 10.08.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,461907 -0,01
-0,08%
1 USD 6,315087 0,02
0,29%
1 GBP 8,266209 -0,03
-0,39%
1 CHF 6,909813 -0,03
-0,40%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
496,17 06.08.2020
-0,30%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.09.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.08. 10:20  1576.87
0,42
0,03
CROBEX10* 10.08. 10:20  976.49
0,87
0,09
ADRIAprime* 10.08. 10:17  981.24
4,25
0,44
CROBISTR* 07.08. 16:31  184.7109
0,00
0,00
CROBIS* 07.08. 16:31  112.135
-0,01
-0,01
CROBEX10TR* 10.08. 10:20  974.27
0,86
0,09
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (10:21:01 10.08.2020)
(10:21:01 10.08.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE 4,60
-1,08%
885.446,39
RIVP 24,90
1,22%
308.324,80
KODT2 1.330,00
2,31%
135.320,00
ERNT 1.240,00
0,00%
135.160,00
IGH 114,00
-0,87%
93.757,00
DLKV 5,50
-3,17%
30.310,00
KRAS 628,00
0,64%
24.484,00
ARNT 266,00
0,76%
19.418,00
LKRI 23,00
4,55%
16.205,60
LRHC 1.330,00
-3,62%
13.770,00
Redovni dionički promet:   1.685.846,79 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   1.685.846,79 kn