NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA Objavljeno: 19.12.2022
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - studeni 2022.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - studeni 2022.

Eurizon HR Start fond

Fond Eurizon HR Start je u studenom porastao za 0,38% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 1,02.

Na novčanom tržištu i dalje prevladava mirno trgovanje, slaba potražnja za kunama duž cijele krivulje te značajan višak likvidnosti u sustavu od preko 87 milijardi kuna. U studenom je održana jedna aukcija trezorskih zapisa na kojoj je upisano 1315 mil kuna trezorskih zapisa. Prinos na šestomjesečni trezorski zapis (0,10%) te prinos na jednogodišnji trezorski zapis ostali su nepromijenjeni (0,20%) dok je tromjesečni prinos zabilježio pad za dva bazna poena na 0,08%. Visoka likvidnost u sustavu te stagnacija tržišnih kamatnih stopa i dalje su razlog što izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. U narednom razdoblju i dalje očekujemo skromne volumene trgovanja te zadržavanje kamatnih stopa na gotovo istim razinama.

Eurizon HR D-Start fond

Fond Eurizon HR D-Start je u studenom porastao za 0,55% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, obveznice i trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-Start fonda je krajem mjeseca bila 1,22.

Američka središnja banka je na zasjedanju u studenom nastavila sa zaoštravanjem monetarne politike te je ponovno podigla referentni kamatnjak za 75 baznih bodova te se sada nalazi u rasponu 3,75-4,00%. Inflacija u SAD-u za listopad bila je niža nego mjesec ranije čime su se pojavile špekulacije da bi FED mogao ublažiti svoj tempo restriktivne monetarne politike. Zadnjim govorom u studenom guverner FED-a Jerome Powell potvrdio je da inflacija i dalje ostaje prijetnja, ali da se mogu očekivati manja podizanja kamatnih stopa u narednom razdoblju.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Short Term Bond je u studenom uvećao svoju vrijednost za 0,61%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi nastavio je s rastom te je ovaj mjesec iznosio 845 milijuna kuna. Veći dio prometa ovaj mjesec ostvaren je ponovo kunskim obvezničkim izdanjima Republike Hrvatske, a ponajviše se trgovalo najduljom obveznicom dospijeća 2029. godine, uz prinos od 3,33%. Trgovalo se svim kunskim izdanjima uz povećan interes investitora i primjetno povećanje potražnje. Prinosi na domaćem obvezničkom tržištu zabilježili su pad na mjesečnoj razini, prateći situaciju na globalnim obvezničkim tržištima. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 1,29.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Euro Short Term Bond je u studenom uvećao svoju vrijednost za 1,18%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi nastavio je s rastom te je ovaj mjesec iznosio 845 milijuna kuna. U ukupnom prometu udio obveznica Republike Hrvatske vezanih uz euro čini manji dio, no unatoč tome ostvareno je trgovanje gotovo svim obvezničkim izdanjima. Ponajviše se trgovalo obveznicom Republike Hrvatske duljeg dospijeća 2032. godine, uz prinos od 3,60%. Uz očekivanja da je vrhunac inflatornog pritiska najvjerojatnije iza nas, počeli su se pojavljivati znakovi oporavka na obvezničkom tržištu globalno, što se također prelilo i na obveznice zemalja regije kojima smo izloženi, uz nastavak investiranja u obveznice zemalja Zapadne Europe. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 1,22.

Eurizon HR Bond fond

Fond Eurizon HR Bond je u studenom porastao za 2,26%. FED je početkom studenog nastavio zaoštravati monetarnu politiku četvrtim u nizu podizanjem referentne kamate za 0,75%, čime je doveo kamatnjak u raspon od 3,75%-4,00%. Zbog činjenice da je kasnije objavljena stopa inflacije u SAD-u za listopad od 7,7% na godišnjoj razini, koja je bila niža nego li mjesec ranije te također niža od očekivanja, možemo vidjeti prve naznake pozitivnog djelovanja oštre monetarne politike. S obzirom na makroekonomske podatke te kasniju komunikaciju članova Odbora FED-a za očekivati je nastavak oštre monetarne politike ali nešto blažim intenzitetom, što je dovelo do pozitivne reakcije i oporavka na globalnom tržištu dužničkih vrijednosnih papira. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine, a slijedile su ih kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 3,44.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Fond Eurizon HR Conservative 10 je u studenom uvećao svoju vrijednost 1,45%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec je imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2028. godine a po izvedbi su ih pratile euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2027. godine. FED je početkom studenog nastavio zaoštravati monetarnu politiku četvrtim u nizu podizanjem referentne kamate za 0,75%, čime je doveo kamatnjak u raspon od 3,75%-4,00%. Zbog činjenice da je kasnije objavljena stopa inflacije u SAD-u za listopad od 7,7% na godišnjoj razini, koja je bila niža nego li mjesec ranije te također niža od očekivanja, možemo vidjeti prve naznake pozitivnog djelovanja oštre monetarne politike. S obzirom na makroekonomske podatke te kasniju komunikaciju članova FED-a za očekivati je nastavak oštre monetarne politike ali nešto blažim intenzitetom, što je dovelo do pozitivne reakcije i oporavka na globalnom tržištu dužničkih vrijednosnih papira.

U eurozoni, inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena također se smanjila, na 10,0% u studenom, nakon 10,6% u listopadu. Toplije jesensko vrijeme u Europi rezultiralo je smanjenom potražnjom za energijom, čime su otklonjeni strahovi od nestašica, iako su troškovi energije i dalje najveća komponenta koja potiče višu inflaciju. Investitorima su ti podaci, bili poticaj očekivanjima da nas vjerojatno čeka usporavanje tempa dizanja kamatnih stopa i u eurozoni. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 2,95.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi pozitivan doprinos prinosu fonda drugi mjesec za redom, s rastom od 8,67% u studenom. Dionička tržišta bila su pozitivna nakon što su podaci o godišnjoj inflaciji u SAD-u i eurozoni pokazali veći pad inflacije od očekivanog. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem studenog je iznosio 4,25%, što predstavlja rast od približno tri postotna boda u odnosu na kraj listopada.

Eurizon HR Global fond

Cijena udjela Eurizon HR Global fonda u studenom bilježi rast od 1,92%, uz pozitivan doprinos dioničke komponente fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima. Svi financijski instrumeni (ETF-ovi) izuzev onog izloženog prema regiji Sjeverna Amerika, bilježe rast. Najveći rast bilježi ETF izložen prema regiji Azija bez Japana, čak 15,24%, dok ETF izložen prema regiji Sjeverna Amerika bilježi pad od 2,07%.

Dionička tržišta bila su pozitivna i u studenom, nakon što su podaci o godišnjoj inflaciji u SAD-u za listopad pokazali veći pad inflacije od očekivanog, po prvi put od veljače na razine ispod 8%. Optimizam je došao i iz Europe gdje se inflacija u eurozoni, mjerena indeksom potrošačkih cijena, smanjila na 10,0% na godišnjoj razini u studenom, nakon 10,6% u listopadu. Uz podatke o inflaciji, pozitivni signali za tržište stigli su i s američkog tržišta rada, gdje je stopa nezaposlenosti blago porasla s 3,5% u rujnu na 3,7% u listopadu, što bi moglo značiti da počinju popuštati inflacijski pritisci koji dolaze s tržišta rada, gdje potražnja premašuje ponudu i stvara pritisak na rast plaća. Investitorima su ti podaci, uz izjave čelnika vodećih središnjih banaka, bili potvrda da nas vjerojatno čeka usporavanje tempa dizanja kamatnih stopa, nakon najrestriktivnije monetarne politike u posljednjih nekoliko desetljeća.

Dodatna potpora dioničkim tržištima došla je od naznaka da Kina popušta svoja stroga pravila vezana uz Covid koja su opteretila gospodarsku aktivnost. U takvom okruženju, američki S&P 500 indeks bilježi rast od 5,38% u studenom, europski Euro Stoxx 50 +9,6%, njemački DAX +8,63%, francuski CAC 40 +7,53%, kineski Shanghai Composite +8,91% i japanski Nikkei 225 +1,38%. Krajem studenog udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 50,05%, što predstavlja neznatno povećanje izloženosti u odnosu na kraj listopada.

Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine, a slijedile su ih kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2028. godine. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 1,29.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Fond Eurizon HR Moderate 30 je u studenom porastao na vrijednosti 2,91%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Od obvezničkog segmenta najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine koje su po pozitivnoj izvedbi slijedile euroobveznice Rumunjske dospijeća 2028. godine.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi pozitivan doprinos i u studenom, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile prinose u rasponu od 3,97% do 4,41%. Američko i europsko dioničko tržište bilo je pozitivno i u studenom, nakon što su podaci o godišnjoj inflaciji u SAD-u za listopad pokazali veći pad inflacije od očekivanog, po prvi put od veljače na razine ispod 8%. Optimizam je došao i iz Europe gdje se inflacija u eurozoni, mjerena indeksom potrošačkih cijena, smanjila na 10,0% na godišnjoj razini u studenom, nakon 10,6% u listopadu.

Toplije jesensko vrijeme u Europi rezultiralo je smanjenom potražnjom za energijom, čime su otklonjeni strahovi od nestašica, iako su troškovi energije i dalje najveća komponenta koja potiče višu inflaciju. Uz podatke o inflaciji, pozitivni signali za tržište stigli su i s američkog tržišta rada, gdje je stopa nezaposlenosti blago porasla s 3,5% u rujnu na 3,7% u listopadu, što bi moglo značiti da počinju popuštati inflacijski pritisci koji dolaze s tržišta rada, gdje potražnja premašuje ponudu i stvara pritisak na rast plaća. Investitorima su ti podaci, uz izjave čelnika vodećih središnjih banaka, bili potvrda da nas vjerojatno čeka usporavanje tempa dizanja kamatnih stopa, u okviru najrestriktivnije monetarne politike u posljednjih nekoliko desetljeća.

Dodatna potpora dioničkim tržištima došla je od naznaka da Kina popušta svoja stroga pravila vezana uz Covid koja su opteretila gospodarsku aktivnost. U takvom okruženju, američki S&P 500 indeks bilježi rast od 5,38% u studenom, europski Euro Stoxx 50 +9,6%, njemački DAX +8,63% i francuski CAC 40 +7,53%. Krajem studenog, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 27,9%, što predstavlja smanjenje za otprilike 0,6 postotnih bodova u odnosu na kraj listopada.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela Eurizon HR Flexible 30 fonda u studenome bilježi porast od 2,20%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta, u studenome su nastavila s pozitivnim trendom koji je započeo u drugoj polovici listopada. Od početka pa sve do kraja mjeseca svjedočili smo uglavnom pozitivnim trgovinskim danima na svjetskim burzama uz ponešto negativnih dana kojih je u studenome bilo izrazito malo. Odlične prinose u proteklome mjesecu ostvarili su vodeći dionički indeksi zemalja članica Europske Unije, dok su malo slabije no i dalje vrlo dobre prinose ostvarili ključni dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država.

Sukladno tome, u studenome je europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 porastao za 9,60% dok je jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P 500 porastao za 5,38%. Jedan od financijskih instrumenata koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u studenome je porastao za 9,73% dok je drugi oslabio za 2,00%. Nakon niza negativnih mjeseci te općenito slabih rezultata u 2022. godini, obveznička komponenta fonda u studenome je ostvarila dobar rezultat. Posebno nas veseli što su svi financijski instrumenti koji sačinjavaju obvezničku komponentu fonda, bez izuzetaka, na mjesečnoj razini ostvarili pozitivan rezultat. Sukladno navedenome, jasno je da je u studenome došlo do porasta cijena odnosno pada prinosa dužničkih vrijednosnih papira svih kategorija i potkategorija.

Ovako dobar performans kako obvezničkog tako i dioničkog tržišta najvećim dijelom se pripisuje podatcima o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama za listopad koji su nakon dugo vremena napokon bili bolji od očekivanih, odnosno stopa inflacije za listopad bila je niža od očekivane. Zbog navedenoga podatka očekuje se i usporavanje restriktivne monetarne politike od strane FED - a u narednom razdoblju što bi također pozitivno utjecalo na obvezničko tržište. Krajem studenoga, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 11,00%.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela Eurizon HR International Multi Asset fonda u studenome bilježi porast od 1,90%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta pozitivno doprinijele promjeni cijene udjela fonda. Nakon vrlo dobrih rezultata ostvarenih u listopadu, globalna dionička tržišta u studenome su nastavila s pozitivnim trendom. Pozitivni rezultati dioničkih financijskih instrumenata bilježeni su od početka pa do kraja mjeseca u svim ključnim regijama svijeta, s tek ponešto negativnih trgovinskih dana za koje slobodno možemo kazati da su bili izuzetci.

Sukladno tome, MSCI All Country World Index na mjesečnoj je razini porastao za 7,60%. Najviše prinose u listopadu ostvarili su vodeći dionički indeksi regije Azija - Pacifik pa je tako kineski Shanghai Composite porastao za 8,91% a lokalni dionički indeks u Hong Kongu, Hang Seng za čak 26,62%. Odlične prinose ostvarili su i vodeći dionički indeksi zemalja članica Europske unije pa je prema tome njemački Dax indeks porastao za 8,63% a talijanski FTSEMIB indeks za 8,64%. Malo slabije no i dalje vrlo dobre prinose ostvarili su ključni dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država, S&P 500 te Dow Jones, zabilježivši poraste od 5,38% odnosno 5,67% u proteklome mjesecu.

Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u proteklom su mjesecu porasli za 6,46% odnosno 5,07%. Obveznička komponenta fonda u studenome je ostvarila svoj najbolji rezultat u 2022. godini, zahvaljujući porastu cijena odnosno padu prinosa dužničkih vrijednosnih papira svih skupina i podskupina. Tek jedan od financijskih instrumenata koji sačinjavaju obvezničku komponentu fonda u studenome je zabilježio negativan rezultat dok su prinosi svih ostalih instrumenata zabilježili pozitivan prinos. Najviše su se isticali financijski instrumenti koji pripadaju takozvanim „flexible bond" strategijama no niti ostali instrumenti nisu puno zaostajali.

Zasluge za ovako pozitivan mjesec kako na obvezničkom tako i na dioničkom tržištu ponajprije se mogu pripisati konačno nižoj od očekivane stope inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama u listopadu što je bez daljnjega ulilo određenu dozu optimizma među ulagače. Krajem listopada, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 4,00%.

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Fond Eurizon HR Dollar Progressive je u studenom uvećao svoju vrijednost 1,37%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su dolarske obveznice Italije dospijeća 2024. godine, a po pozitivnoj izvedbi slijedile su ih dolarske obveznice Rumunjske dospijeća 2024. godine. FED je početkom studenog nastavio zaoštravati monetarnu politiku četvrtim u nizu podizanjem referentne kamate za 0,75%, čime je doveo kamatnjak u raspon od 3,75%-4,00%.

Zbog činjenice da je kasnije objavljena stopa inflacije u SAD-u za listopad od 7,7% na godišnjoj razini, koja je bila niža nego li mjesec ranije te također niža od očekivanja, možemo vidjeti prve naznake pozitivnog djelovanja oštre monetarne politike. S obzirom na makroekonomske podatke te kasniju komunikaciju članova FED-a za očekivati je nastavak oštre monetarne politike ali nešto blažim intenzitetom, što je dovelo do pozitivne reakcije i oporavka na globalnom tržištu dužničkih vrijednosnih papira. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 0,85.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu u listopadu je zabilježila pozitivan rezultat, uz pozitivan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (+8,21%), Eurizon Fund Equity Planet (+7,18%) i Eurizon Fund Equity People (+5,82%). Globalna dionička tržišta u studenome su nastavila s pozitivnim trendom koji je započeo u drugoj polovici listopada. Od početka pa sve do kraja mjeseca svjedočili smo uglavnom pozitivnim trgovinskim danima na svjetskim burzama, uz ponešto negativnih dana kojih je u studenome bilo izuzetno malo.

Zasluge za ovako pozitivan mjesec na dioničkim tržištima ponajprije se pripisuju spomenutim podacima za inflaciju u Sjedinjenim Američkim Državama za listopad koji su nakon duga vremena bili bolji od očekivanih, odnosno inflacija za listopad bila je niža od očekivane. Američki S&P 500 indeks u studenome je porastao za 5,38%, njemački Dax indeks za 8,63% a japanski Nikkei 225 za 1,38%. Krajem studenoga, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 23,70%.

Eurizon HR Equity fond

U studenom je većina regionalnih dioničkih tržišta realizirala pozitivne prinose, te je tako sveukupan doprinos tih tržišta prinosu Eurizon HR Equity fonda bio pozitivan. Cijena udjela Eurizon HR Equity fonda u studenom je porasla za 1,15%.

Jedino dioničko tržište koje je zabilježilo pad je domaće tržište dionica, gdje je zagrebački dionički indeks CROBEX pao za 1,57%. Od sastavnica CROBEX indeksa najviše je oslabila dionica Tankerska Next Generation d.d. (-10,39%).

Najveći oporavak u studenom realiziralo je rumunjsko tržište dionica gdje je lokalni dionički indeks BET zabilježio rast od 8,59%. Ovaj rast su predvodile dionice iz bankarskog sektora.

Drugi najveći prinos u studenom realiziralo je slovensko tržište dionica gdje je lokalni dionički indeks SBITOP zabilježio rast od 4,40%. Najviše je ojačala dionica Cinkarne Celje d.d. koja je skočila za čak 13,04%.

Dionice u Srbiji su ojačale uz realizaciju skromnog prometa, a lokalni dionički indeks BELEX15 je porastao za 2,71%.
Mi smo u studenom povećavali izloženost prema domaćim dionicama, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u studenom je porasla za 1,17%. Većina je dioničkih komponenti Fonda zabilježila pozitivne prinose. Najviše je ojačala dionička komponenta koja pokriva dionička tržišta Azije bez Japana (XAXJ GY - XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN; +15,24%). Prati je dionička komponenta koja pokriva tržišta u razvoju (IQQE GY - ISHARES MSCI EM) s rastom od 10,01%. Najlošiju su izvedbu imale dioničke komponente koje pokrivaju Sjevernu Ameriku (IQQN GY - ISHARES MSCI NORTH AMERICA; -2,07% i SXR8 GY - ISHARES CORE S&P 500; -2,00%).

Objavljeni podaci o godišnjoj inflaciji u SAD-u za listopad pokazali veći pad inflacije od očekivanog, po prvi put od veljače na razine ispod 8%. Optimizam je došao i iz Europe gdje se inflacija u eurozoni, mjerena indeksom potrošačkih cijena, smanjila na 10,0% na godišnjoj razini u studenom, nakon 10,6% u listopadu. U takvom okruženju, američki S&P 500 indeks bilježi rast od 5,38% u studenom, europski Euro Stoxx 50 +9,6%, njemački DAX +8,63%, francuski CAC 40 +7,53%, kineski Shanghai Composite +8,91% i japanski Nikkei 225 +1,38%.
Krajem studenog, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 89,81%.

Eurizon HR Active Defensive fond

Fond Eurizon HR Active Defensive je u studenom povećao svoju vrijednost za 2,04%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 4,19. Derivativna komponenta fonda koja se sastoji od call opcija na europske dioničke indekse u studenome je ostvarila pozitivan rezultat. Europsko dioničko tržište, u proteklom je mjesecu ostvarilo odlične rezultate. Blue - chip indeks Euro Stoxx 50 na mjesečnoj je razini porastao za 9,60% dok je Euro Stoxx Select Dividend 30 indeks porastao za 3,64%. Udio call opcija u neto imovini fonda krajem studenoga iznosio je otprilike 7,05%.

Eurizon HR Target 2027 fond

Fond Eurizon HR Target 2027 je u studenom povećao svoju vrijednost za 1,68%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Europsko obvezničko tržište bilo je pozitivno i u studenom, nakon što su podaci o godišnjoj inflaciji u SAD-u za listopad pokazali veći pad inflacije od očekivanog te u eurozoni za studeni. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 4,11.

Eurizon HR Active Defensive 2 fond

Fond Eurizon HR Active Defensive 2 je u studenom povećao svoju vrijednost za 0,68%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 4,27. Derivativna komponenta fonda sastoji se od call opcija na europske dioničke indekse Euro Stoxx 50 i Euro Stoxx Select Dividend 30 koji su u studenome zabilježili prinose od 9,60% odnosno 3,64%. Udio call opcija u neto imovini fonda krajem studenoga iznosio je otprilike 4,00%.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07000 -0,01
-0,71%
GBP
0,89338 0,00
0,07%
CHF
0,99060 -0,01
-0,58%
JPY
141,30000 -1,11
-0,78%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
73,75 €
555,67 kn
06.02.2023
0,82%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 07.02. 16:00  2122,17
-10,79
-0,51
CROBEX10* 07.02. 16:00  1237,03
-1,34
-0,11
CROBEX10tr* 07.02. 16:00  1307,43
-1,41
-0,11
ADRIAprime* 07.02. 16:00  1406,85
-5,20
-0,37
CROBISTR* 07.02. 16:31  165,7229
-0,06
-0,04
CROBIS* 07.02. 16:31  94,7506
-0,04
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:05 07.02.2023)
(17:08:05 07.02.2023)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
4,08 €
30,74 kn
0,74%
143.550,86 €
1.081.583,95 kn
KOEI
123,00 €
926,74 kn
-1,60%
129.132,00 €
972.945,05 kn
PODR
94,40 €
711,26 kn
-0,63%
104.195,20 €
785.058,73 kn
SPAN
43,10 €
324,74 kn
-0,92%
93.540,30 €
704.779,39 kn
ADRS2
51,60 €
388,78 kn
0,39%
57.913,20 €
436.347,01 kn
IGH
12,20 €
91,92 kn
-15,28%
46.168,40 €
347.855,81 kn
7SLO
20,11 €
151,52 kn
-1,13%
42.933,20 €
323.480,20 kn
7CRO
16,21 €
122,13 kn
-0,18%
32.420,00 €
244.268,49 kn
HT
24,60 €
185,35 kn
0,41%
30.401,20 €
229.057,84 kn
CTKS
30,60 €
230,56 kn
0,00%
25.214,40 €
189.977,90 kn
Redovni dionički promet:   
881.150,57 €
6.639.028,97 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
881.150,57 €
6.639.028,97 kn