EURIZON HR TARGET 2027 FOND

01.02.2023

-0,03%

97,1200 €
NAPOMENA

Eurizon HR Target 2027 fond je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme). Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 20. srpnja 2027. Izdavanje udjela u fondu bilo je moguće isključivo tijekom razdoblja početne ponude - saznaj više.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Eurizon HR Target 2027 fond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda
20.07.2022
Starost fonda
0,54 god (6mj 14d)
Imovina fonda
21,235 mil €
159,995 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
uplate više nisu moguće
Daljnje uplate
uplate više nisu moguće
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela u fondu bilo je moguće isključivo tijekom razdoblja početne ponude udjela.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR. Zamjena udjela isključivo iz fonda (ne u fond).

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
kupnja udjela više nije moguća
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Zamjena udjela isključivo iz fonda, ne u fond
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
do dospijeća 20.07.2027.
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,63%
1 Mjesec+1,29%
6 Mjeseci-4,28%
12 MjeseciN/A
2023+1,29%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 % do dospijeća fonda.
0,00 % po dospijeću fonda.
Dospijeće fonda 20.07.2027.
Godišnja naknada za upravljanje
0,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,72 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR TARGET 2027 2023 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR TARGET 2027 2023 01
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Eurizon 2023 01
Mjesečna izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i PRIIP KID-u fonda.

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,52% - 5,93% (1,081% - 1,158% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.
Očuvanje početne vrijednosti ulaganja o dospijeću Fonda i ostvarivanje ciljanog prinosa nije zajamčeno od strane Društva, neke kreditne ili druge institucije ili pak države, s obzirom da se isto nastoji postići ciljanom strukturom ulaganja te može biti pod utjecajem sposobnosti podmirivanja preuzetih obveza neke države i/ili kreditne institucije ("potencijalni "default").

Investicijska politika; Investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u ciljanom rasponu u razdoblju trajanja ulaganja te istovremeno, minimiziranje vjerojatnosti gubitka uložene imovine o dospijeću Fonda, odnosno očuvanja početne vrijednosti ulaganja na dan prestanka fonda, nastoji se postići ciljanom strukturom portfelja, odnosno, na način da novčani tijekovi iz ciljane strukture ulaganja (kuponi i dospijeća dužničkih vrijednosnih papira, kamate po depozitima, isplate depozita te ostali dozvoljeni instrumenti i tehnike ulaganja) na dan prestanka Fonda dosežu ciljani raspon prinosa, pritom vodeći računa o rizičnosti i disperziji ulaganja, kao i očuvanju početne vrijednosti ulaganja. Ulaganjem pretežito u državne obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče Republika Hrvatska, Republika Italija, druga država članica EU i OECD-a te manjim dijelom u depozite, najveći dio imovine fonda bit će uložen u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom te će se nastojati da njihov zbroj nakon svih naknada i troškova Fonda, na dan prestanka Fonda, čini barem iznos jednak početnoj vrijednosti ulaganja u Fond za vrijeme razdoblja početne ponude udjela, odnosno porastu imovine u ciljanom rasponu. Alokacija između različitih klasa obveznica može se vremenom mijenjati kako bi se postigao cilj očuvanja početne vrijednosti ulaganja. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države i s njima povezani izdavatelji bez obzira na rejting. Dozvoljeno je ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče Republika Hrvatska ili Republika Italija.

Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda i postizanja investicijskih ciljeva Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Fond je denominiran u eurima (EUR). Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u visini 30% neto imovine Fonda, u valutama zemalja EU (različitih od EUR) i OECD-a. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Otkup udjela; Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada Društvo zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravanju povući svoj novac do 5 (pet) godina obzirom da je Fond osnovan na razdoblje od 5 (pet) godina. Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,29%

30.12.2022

95,8830 €

01.02.2023

97,1200 €
Datum Cijena
01.02.2023
97,12000 €
31.01.2023
97,15390 €
30.01.2023
97,03530 €
27.01.2023
97,38220 €
26.01.2023
97,56630 €
25.01.2023
97,73200 €
24.01.2023
97,77890 €
23.01.2023
97,48250 €
20.01.2023
97,55330 €
19.01.2023
98,04990 €
18.01.2023
98,17210 €
Datum Cijena
17.01.2023
97,86860 €
16.01.2023
97,46050 €
13.01.2023
97,44150 €
12.01.2023
97,41590 €
11.01.2023
97,25900 €
10.01.2023
96,85320 €
09.01.2023
96,94980 €
05.01.2023
96,59120 €
04.01.2023
96,81870 €
03.01.2023
96,26920 €
02.01.2023
96,18350 €
Datum Cijena
30.12.2022
95,88300 €
29.12.2022
96,18140 €
28.12.2022
95,99550 €
27.12.2022
95,95510 €
23.12.2022
96,14580 €
22.12.2022
96,27150 €
21.12.2022
96,26410 €
20.12.2022
96,16680 €
19.12.2022
96,46420 €
16.12.2022
96,55060 €
15.12.2022
97,01030 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09880 0,01
0,86%
GBP
0,89289 0,01
0,99%
CHF
0,99920 0,00
0,12%
JPY
141,12000 -0,25
-0,18%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
73,13 €
551,00 kn
01.02.2023
-0,04%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 02.02. 16:00  2115,56
-2,19
-0,10
CROBEX10* 02.02. 16:00  1232,93
-4,07
-0,33
CROBEX10tr* 02.02. 16:00  1303,12
-4,28
-0,33
ADRIAprime* 02.02. 16:00  1407,10
3,90
0,28
CROBISTR* 02.02. 16:31  165,6522
0,03
0,02
CROBIS* 02.02. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 02.02.2023)
(17:07:51 02.02.2023)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN
43,50 €
327,75 kn
-3,33%
461.875,00 €
3.479.997,19 kn
PODR
94,00 €
708,24 kn
-1,05%
205.597,00 €
1.549.070,60 kn
PLAG
250,00 €
1.883,63 kn
0,00%
114.938,00 €
866.000,36 kn
ARNT
32,60 €
245,62 kn
1,88%
87.179,60 €
656.854,70 kn
ADRS2
51,60 €
388,78 kn
-0,77%
59.690,40 €
449.737,32 kn
ATPL
51,60 €
388,78 kn
0,78%
55.409,80 €
417.485,14 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
0,88%
54.119,00 €
407.759,61 kn
ERNT
247,00 €
1.861,02 kn
0,00%
45.282,00 €
341.177,23 kn
VIRO
8,65 €
65,17 kn
3,59%
35.916,30 €
270.611,36 kn
HT
24,30 €
183,09 kn
0,00%
35.682,00 €
268.846,03 kn
Redovni dionički promet:   
1.417.892,90 €
10.683.114,06 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
1.417.892,90 €
10.683.114,06 kn