EURIZON HR ACTIVE DEFENSIVE 2 FOND

01.02.2023

-0,23%

95,3502 €
NAPOMENA
Eurizon HR Active Defensive 2 fond je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme). Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 08. kolovoza 2027. Izdavanje udjela u fondu bilo je moguće isključivo tijekom razdoblja početne ponude - saznaj više.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Eurizon HR Active Defensive 2 fond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda
08.08.2022.
Starost fonda
0,50 god (5mj 25d)
Imovina fonda
12,487 mil €
94,083 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
uplate više nisu moguće
Daljnje uplate
uplate više nisu moguće
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela u fondu bilo je moguće isključivo tijekom razdoblja početne ponude udjela.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR. Zamjena udjela isključivo iz fonda (ne u fond).

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
kupnja udjela više nije moguća
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Zamjena udjela isključivo iz fonda, ne u fond
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
do dospijeća 08.08.2027.
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,16%
1 Mjesec+2,01%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2023+2,01%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 % do dospijeća fonda.
0,00 % po dospijeću fonda.
Dospijeće fonda 08.08.2027.
Godišnja naknada za upravljanje
0,48 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,16 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR ACTIVE DEFENSIVE 2 2023 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR ACTIVE DEFENSIVE 2 2023 01
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Eurizon 2023 01
Mjesečna izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i PRIIP KID-u fonda.

Investicijski cilj; Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati 100% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenoj diversifikaciji. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren, odnosno ne jamči povrat uložene imovine ili minimalni povrat na ulaganje.

Investicijska politika; Umjereni porast vrijednosti imovine nastoji se postići kroz izloženost različitim vrstama "rizične" imovine, koja se može realizirati izravnim ulaganjem u dioničke financijske instrumente, obveznice i strane valute ili korištenjem izvedenih financijskih instrumenata koji imaju istu temeljnu imovinu. Pri ulaganju u dionice favorizirat će se europska dionička tržišta, zanimljiva sa stajališta valuacije, posebice uzimajući u obzir visoka očekivanja vezana uz dividende, profitabilnost kompanija i održivost politike isplate dividendi tijekom vremena. Korištenje izvedenih financijskih instrumenata za postizanje izloženosti dioničkim tržištima, izvršavat će se primarno korištenjem call opcija. Primjer europskih dioničkih indeksa prema kojima će se korištenjem call opcija potencijalno, iako ne isključivo, postići izloženost, su EURO STOXX 50 ®, EURO STOXX ® Select Dividend 30, STOXX® Europe 600 i Dax ®. Očuvanje 100% početne vrijednosti ulaganja na dan prestanka fonda, nastoji se postići ulaganjem pretežito u državne obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, Republika Italija, druga država članica EU i OECD-a te manjim dijelom u depozite. Na taj način najveći dio imovine Fonda bit će uložen u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom, te će se nastojati da njihov zbroj nakon svih naknada i troškova Fonda, na dan prestanka Fonda, čini 100% početne vrijednosti ulaganja u Fond. Alokacija između različitih klasa obveznica može se vremenom mijenjati kako bi se postigao cilj očuvanja 100% početne vrijednosti ulaganja. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

Sukladno članku 256. Zakona, dozvoljeno je ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče Republika Hrvatska ili Republika Italija. Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda te u svrhu zaštite imovine Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Fond je denominiran u eurima (EUR). Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u visini 30% neto imovine Fonda, u valutama zemalja EU (različitih od EUR) i OECD-a. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada Društvo zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravanju povući svoj novac do pet (5) godina obzirom da je Fond osnovan na razdoblje od pet (5) godina. Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,01%

30.12.2022

93,4715 €

01.02.2023

95,3502 €
Datum Cijena
01.02.2023
95,35020 €
31.01.2023
95,56620 €
30.01.2023
95,79090 €
27.01.2023
96,22850 €
26.01.2023
96,37190 €
25.01.2023
96,46810 €
24.01.2023
96,60370 €
23.01.2023
96,34850 €
20.01.2023
95,99920 €
19.01.2023
96,05570 €
18.01.2023
96,59400 €
Datum Cijena
17.01.2023
96,53210 €
16.01.2023
96,17100 €
13.01.2023
96,06810 €
12.01.2023
95,98490 €
11.01.2023
95,54190 €
10.01.2023
95,04140 €
09.01.2023
95,39560 €
05.01.2023
94,54530 €
04.01.2023
95,08200 €
03.01.2023
94,08590 €
02.01.2023
93,85550 €
Datum Cijena
30.12.2022
93,47150 €
29.12.2022
94,01430 €
28.12.2022
93,56410 €
27.12.2022
93,70490 €
23.12.2022
93,93180 €
22.12.2022
93,80320 €
21.12.2022
94,00630 €
20.12.2022
93,69820 €
19.12.2022
94,14810 €
16.12.2022
93,94830 €
15.12.2022
94,61930 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09880 0,01
0,86%
GBP
0,89289 0,01
0,99%
CHF
0,99920 0,00
0,12%
JPY
141,12000 -0,25
-0,18%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
73,13 €
551,00 kn
01.02.2023
-0,04%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 02.02. 16:00  2115,56
-2,19
-0,10
CROBEX10* 02.02. 16:00  1232,93
-4,07
-0,33
CROBEX10tr* 02.02. 16:00  1303,12
-4,28
-0,33
ADRIAprime* 02.02. 16:00  1407,10
3,90
0,28
CROBISTR* 02.02. 16:31  165,6522
0,03
0,02
CROBIS* 02.02. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 02.02.2023)
(17:07:51 02.02.2023)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN
43,50 €
327,75 kn
-3,33%
461.875,00 €
3.479.997,19 kn
PODR
94,00 €
708,24 kn
-1,05%
205.597,00 €
1.549.070,60 kn
PLAG
250,00 €
1.883,63 kn
0,00%
114.938,00 €
866.000,36 kn
ARNT
32,60 €
245,62 kn
1,88%
87.179,60 €
656.854,70 kn
ADRS2
51,60 €
388,78 kn
-0,77%
59.690,40 €
449.737,32 kn
ATPL
51,60 €
388,78 kn
0,78%
55.409,80 €
417.485,14 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
0,88%
54.119,00 €
407.759,61 kn
ERNT
247,00 €
1.861,02 kn
0,00%
45.282,00 €
341.177,23 kn
VIRO
8,65 €
65,17 kn
3,59%
35.916,30 €
270.611,36 kn
HT
24,30 €
183,09 kn
0,00%
35.682,00 €
268.846,03 kn
Redovni dionički promet:   
1.417.892,90 €
10.683.114,06 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
1.417.892,90 €
10.683.114,06 kn