NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA Objavljeno: 16.01.2023
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - prosinac 2022.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - prosinac 2022.

Eurizon HR Start fond

Fond Eurizon HR Start je u prosincu pao za -0,15% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 0,93.

Na novčanom tržištu i dalje se nastavlja mirno trgovanje, slaba potražnja za kunama na odlasku te rekordan višak likvidnosti u sustavu od cca 118 milijardi kuna zbog postupnog smanjivanja obvezne rezerve. U prosincu nije bilo aukcije trezorskih zapisa, te prvu očekujemo sredinom siječnja. Rekordna likvidnost u sustavu te stagnacija tržišnih kamatnih stopa i dalje su razlog što izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. U siječnju prelaskom na euro očekujemo rast kamatnih stopa duž krivulje sukladno tržišnim uvjetima te povećanje volumena trgovanja.

Eurizon HR D-Start fond

Fond Eurizon HR D-Start je u prosincu pao za -0,13% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, obveznice i trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-Start fonda je krajem mjeseca bila 1,22.

Američka središnja banka je na zasjedanju u prosincu nastavila s restriktivnom monetarnom politikom, ali manje agresivno nego dosad, podignuvši referentni kamatnjak za 50 baznih bodova te se sada nalazi u rasponu 4,25-4,50%. Ublažavanje temeljne inflacije u studenom razlog je što u narednom razdoblju očekujemo nastavak restriktivne monetarne politike ali uz ublažavanje dinamike podizanja stopa.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Short Term Bond je u prosincu umanjio svoju vrijednost za -0,29%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi smanjen je u prosincu te je iznosio 22 milijuna eura. Od svih obvezničkih izdanja najviše se trgovalo obveznicom Republike Hrvatske dospijeća u ožujku 2025. godine, uz prinos od 3,15%, a po volumenu slijedile su obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine uz prinos od 3,40%. U prosincu se trgovalo u blagdanskom raspoloženju i uz smanjen broj radnih dana ali uz primjetan interes investitora s obje strane. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 1,22.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Euro Short Term Bond je u prosincu umanjio svoju vrijednost za -0,09%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi smanjen je u prosincu te je iznosio 22 milijuna eura. Od svih obvezničkih izdanja najviše se trgovalo obveznicom Republike Hrvatske dospijeća 2034. godine, uz prinos od 3,85%, a po volumenu slijedile su obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2026. godine uz prinos od 2,90%. U prosincu se trgovalo u blagdanskom raspoloženju i uz smanjen broj radnih dana ali uz primjetan interes investitora s obje strane. Nakon novog podizanja referentnog kamatnjaka za 50 baznih bodova u prosincu od strane ECB-a i najave da planiraju nastaviti sa značajnim podizanjem kamata i u sljedećoj godini, optimizam na obvezničkom tržištu zemalja regije je smanjen. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 1,21.

Eurizon HR Bond fond

Fond Eurizon HR Bond je u prosincu izgubio na vrijednosti -0,87%. Nakon rekordnih četiri uzastopna podizanja kamatnih stopa za 75 baznih bodova, u prosincu je FED podigao referentni kamatnjak za „samo" 50 baznih bodova na raspon od 4,25% do 4,50%. Navedeno ukazuje da bi uskoro mogli dosegnuti vrhunac kamatnih stopa te da bi dinamika zaoštravanja mogla dodatno popustiti početkom sljedeće godine, naravno oviseći o nadolazećim ekonomskim podacima.

ECB je u prosincu također podigao kamatne stope za 50 baznih bodova, uz što je naglašeno da namjeravaju nastaviti sa značajnim podizanjima kamatnih stopa i u sljedećoj godini vrlo sličnim intenzitetom. Na sastanku ECB-a podignuta je očekivana stopa inflacije, uz snižavanje izgleda za rast gospodarstva euro područja te uz izglednu blažu recesiju. Uz navedeno ECB je odlučio dodatno zaoštriti svoju monetarnu politiku smanjenjem bilance središnje banke, na način da od početka ožujka 2023. godine, umanjuje njenu vrijednost za prosječno 15 milijardi eura mjesečno, što je u konačnici negativno djelovalo na obveznička tržišta. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 3,47.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Fond Eurizon HR Conservative 10 je u prosincu umanjio svoju vrijednost -0,87%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec je imala negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2027. godine. Nakon rekordna četiri uzastopna podizanja kamatnih stopa za 75 baznih bodova, u prosincu je FED podigao referentni kamatnjak za „samo" 50 baznih bodova na raspon od 4,25% do 4,50%.

Navedeno ukazuje da bi uskoro mogli dosegnuti vrhunac kamatnih stopa te da bi dinamika zaoštravanja mogla dodatno popustiti početkom slijedeće godine, naravno oviseći o nadolazećim ekonomskim podacima. ECB je u prosincu također podigao kamatne stope za 50 baznih bodova, uz što je naglašeno da namjeravaju nastaviti sa značajnim podizanjima kamatnih stopa i u sljedećoj godini vrlo sličnim intenzitetom. EBC je odlučio dodatno zaoštriti svoju monetarnu politiku smanjenjem bilance središnje banke, na način da od početka ožujka 2023. godine, umanjuje njenu vrijednost za prosječno 15 milijardi eura mjesečno. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 2,91.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi negativan doprinos prinosu fonda nakon dva pozitivna mjeseca zaredom, s padom od 3,29% u prosincu. Posljednji mjesec u godini je krenuo u pozitivnom tonu, kako su najnoviji podaci o inflaciji u SAD-u bili niži od očekivanja. Rani dobici brzo su izbrisani kasnije u mjesecu kada su i američki FED i europski ECB povisili svoje referentne kamatne stope za dodatnih 0,50 postotnih bodova, uz zadržavanje restriktivnog tona. Negativnim prinosom u prosincu zaključena je jedna od najgorih godina za financijska tržišta, koju je njemački DAX indeks zaključio s minusom od 12,35%. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem prosinca je iznosio 7,66%, što predstavlja rast iznad tri postotna boda u odnosu na kraj studenog.

Eurizon HR Global fond

Cijena udjela Eurizon HR Global fonda u prosincu bilježi pad od 3,49%, uz negativan doprinos dioničke komponente fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima. Svi financijski instrumeni (ETF-ovi) bilježe pad. Najveći pad (-6,96%) bilježi ETF izložen prema regiji Sjeverna Amerika, dok najmanji pad (-2,51%) bilježi ETF izložen regiji Azija bez Japana. Nakon dva pozitivna mjeseca za redom i prosinac je krenuo u pozitivnom tonu, kako su najnoviji podaci o inflaciji u SAD-u bili niži od očekivanja, s godišnjom stopom inflacije od 7,1% u studenom u odnosu na očekivanih 7,3%.

Rani dobici brzo su izbrisani kasnije u mjesecu kada su i američki FED i europski ECB povisili svoje referentne kamatne stope za dodatnih 0,50 postotnih bodova, uz zadržavanje restriktivnog tona. Tako je negativan prosinac zaključio jednu od najgorih godina za tržišta. Američki S&P 500 indeks bilježi pad od 5,90% u prosincu i 19,44% u 2022. godini, europski Euro Stoxx 50 -4,32% u prosincu i -11,74% u 2022., njemački DAX -3,29% i -12,35%, francuski CAC 40 -3,93% i -9,50%, kineski Shanghai Composite -1,97% i -15,13% i japanski Nikkei 225 -6,70% i -9,37%. Krajem prosinca udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 48,76%, što predstavlja smanjenje izloženosti za otprilike 1,3 postotna boda u odnosu na kraj studenog.

Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos ovaj mjesec. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 1,49.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Fond Eurizon HR Moderate 30 je u prosincu izgubio na vrijednosti -1,57%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Unutar obvezničkog segmenta najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2031. godine. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi negativan doprinos u prosincu nakon dva pozitivna mjeseca zaredom, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile prinose u rasponu od -2,53% do -1,74%.

Prosinac je krenuo u pozitivnom tonu, kako su najnoviji podaci o inflaciji u SAD-u bili niži od očekivanja, s godišnjom stopom inflacije od 7,1% u studenom u odnosu na očekivanih 7,3%. Rani dobici brzo su izbrisani kasnije u mjesecu kada su i američki FED i europski ECB povisili svoje referentne kamatne stope za dodatnih 0,50 postotnih bodova, uz zadržavanje restriktivnog tona. Tako je negativan prosinac zaključio jednu od najgorih godina za tržišta.

Američki S&P 500 indeks bilježi pad od 5,90% u prosincu i 19,44% u 2022. godini, europski Euro Stoxx 50 -4,32% u prosincu i -11,74% u 2022., njemački DAX -3,29% i -12,35% i francuski CAC 40 -3,93% i -9,50%. Krajem prosinca, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 27,87%, gotovo bez promjene u odnosu na kraj studenog.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela Eurizon HR Flexible 30 fonda u prosincu bilježi pad od 2,43%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta negativno doprinijele promjeni cijene udjela fonda. Nakon vrlo dobrih prinosa ostvarenih u listopadu i studenome, globalna dionička tržišta u prosincu su ostvarila negativan rezultat. Negativan trend trajao je od početka pa sve do kraja mjeseca uz ponešto pozitivnih dana kojih je bilo nedovoljno da bi rezultat na kraju mjeseca bio onakav kakvim smo ga priželjkivali. Na mjesečnoj razini najviše su podbacili ključni dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država, dok su za nijansu bolje no i dalje negativne prinose ostvarili vodeći dionički indeksi zemalja članica Europske unije.

Sukladno tome, u prosincu je jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P 500 oslabio za 5,90% dok je europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 oslabio za 4,32%. Jedan od financijskih instrumenata koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u prosincu je oslabio za 6,47% dok je drugi oslabio za 3,80%. Obveznička komponenta fonda u prosincu nije nastavila s dobrim rezultatom kakav je ostvarila u studenome te je sukladno tome realizirala negativan prinos. Negativne prinose ostvarili su svi financijski instrumenti koji sačinjavaju obvezničku komponentu fonda osim jednoga instrumenta koji ulaže u konvertibilne obveznice. S obzirom na ostvaren rezultat obvezničke komponente, može se zaključiti da je u prosincu obvezničko tržište obilježeno padom cijena odnosno porastom prinosa dužničkih vrijednosnih papira gotovo svih skupina i podskupina što je također bio i trend u 2022. godini.

Iako je stopa inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama bila niža od očekivane drugi mjesec za redom, no ponovno podizanje kamatnih stopa od strane centralnih banaka te izvjestan nastavak takve politike u narednim mjesecima, kao i strah od recesije, negativno je utjecalo na obvezničko ali i dioničko tržište u prosincu. Krajem prosinca, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 16,10%.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela Eurizon HR International Multi Asset fonda u prosincu bilježi pad od 1,26% pri čemu su dionička i obveznička komponenta negativno doprinijele promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta u prosincu nisu nastavila s pozitivnim rezultatima kakve su ostvarila u listopadu i studenome. Uglavnom negativni prinosi sa svjetskih dioničkih tržišta pratili su nas od početka do kraja mjeseca, uz ponešto pozitivnih trgovinskih dana koji su ovog mjeseca bili u manjini.

Sukladno tome MSCI All Country World Index na mjesečnoj je razini oslabio za 4,05%. Najslabije prinose ostvarili su vodeći dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država te su prema tome S&P 500 i Dow Jones u prosincu oslabili za 5,90% odnosno 4,17%. Malo bolje no i dalje negativne prinose ostvarili su dionički indeksi zemalja članica Europske unije, pa je tako njemački Dax indeks oslabio za 3,29%, talijanski FTSEMIB za 3,67% a francuski CAC indeks za 3,93%. Mješovite prinose ostvarili su ključni dionički indeksi regije Azija - Pacifik pa je tako kineski Shanghai Composite u prosincu oslabio za 1,97%, japanski Nikkei 225 indeks za 6,70%, dok je lokalni dionički indeks u Hong Kongu, Hang Seng porastao za čak 6,37%.

Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu u prosincu su oslabili za 6,20% odnosno 3,65%. Obveznička komponenta fonda nažalost nije nastavila s dobrim rezultatima koje je ostvarila u studenome. Pozitivan prinos ostvario je jedan financijski instrument koji ulaže u dužničke vrijednosne papire te on pripada tako zvanoj „carry" strategiji, dok su ostali instrumenti ostvarili negativan prinos. Nastavak podizanja kamatnih stopa od strane monetarnih vlasti ponovno je bio ključan razlog za pad cijena odnosno porast prinosa dužničkih vrijednosnih papira u proteklome mjesecu, a navedena politika također je negativno utjecala i na dionička tržišta. Krajem prosinca, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 3,00%.

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Fond Eurizon HR Dollar Progressive je u prosincu umanjio svoju vrijednost -0,63%. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su dolarske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2023. godine, a po pozitivnoj izvedbi najveći utjecaj imale su dolarske obveznice Italije dospijeća 2024. godine. Nakon rekordna četiri uzastopna podizanja kamatnih stopa za 75 baznih bodova, u prosincu je FED podigao referentni kamatnjak za „samo" 50 baznih bodova na raspon od 4,25% do 4,50%. Navedeno ukazuje da bi uskoro mogli dosegnuti vrhunac kamatnih stopa te da bi dinamika zaoštravanja mogla dodatno popustiti početkom sljedeće godine, naravno oviseći o nadolazećim ekonomskim podacima. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 0,81.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu u prosincu je zabilježila negativan rezultat, uz negativan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (-6,32%), Eurizon Fund Equity Planet (-5,18%) i Eurizon Fund Equity People (-5,57%). Globalna dionička tržišta, u prosincu nažalost nisu nastavila s pozitivnih rezultatima kakvi su ostvareni u studenome. Svjedočili smo i ponekim pozitivnim trgovinskim danima na svjetskim burzama no oni negativni su na koncu prevladali.

Iako je stopa inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama drugi mjesec za redom bila niža od očekivane, ponovno podizanje kamatnih stopa od strane središnjih banaka te strah od recesije u narednom razdoblju pogurali su dionička tržišta na niže razine od one sa kraja studenoga. Američki S&P 500 indeks u prosincu je oslabio za 5,90%, njemački Dax indeks za 3,29% a japanski Nikkei 225 za 6,70%. Krajem prosinca, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 23,15%.

Eurizon HR Equity fond

U prosincu su regionalna dionička tržišta realizirala mješovite prinose, a sveukupan doprinos tih tržišta na prinos Eurizon HR Equity fonda bio pozitivan. Cijena udjela Eurizon HR Equity fonda u prosincu je porasla za 1,30%.

Najveći rast realiziralo je domaće tržište dionica, gdje je zagrebački dionički indeks CROBEX porastao za 4,28%. Od likvidnijih sastavnica CROBEX indeksa najviše je porasla dionica Ericsson Nikola tesla d.d. (+8,95%). Nadzorni odbor Valamar Riviere odobrio je za sljedeću godinu kapitalne investicije u planiranom iznosu od 25,95 milijuna eura. Te će se investicije uglavnom odnositi na nastavak ulaganja u kamp Istra Premium Camping Resort te i u ostale projekte održavanja i unapređenja proizvoda u svim postojećim destinacijama. Cijena dionice Valamar Riviera d.d. porasla je u prosincu za 8,54%.
Drugi najveći prinos u prosincu realiziralo je dioničko tržište u Srbiji, gdje je lokalni dionički indeks BELEX15 je porastao za 1,08%.

Najveći pad u prosincu je realiziralo slovensko tržište dionica, gdje je lokalni dionički indeks SBITOP zabilježio pad od 1,46. Značajno je oslabila dionica Cinkarne Celje d.d. koja je pala za 11,54%.

Rumunjsko tržište dionica je u prosincu oslabilo, a lokalni je dionički indeks BET zabilježio pad od 0,57%.

Kada gledamo učinak regionalnih dioničkih tržišta u 2022. godini, najveći gubitak ostvarilo je slovensko dioničko tržište sa padom SBITOP indeksa od 16,89%, a slijedi ga rumunjsko dioničko tržište gdje je lokalni dionički indeks zabilježio gubitak od 10,70%. Domaće dioničko tržište je ipak zabilježilo manji pad u 2022. godini, tako je zagrebački CROBEX indeks pao za 4,78%. Jedini pozitivan prinos u 2022. godini ostvarilo je tržište dionica u Srbiji, tamo je lokalni dionički indeks BELEX15 porastao za 0,47%.

Mi smo u prosincu povećavali izloženost prema domaćim dionicama, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u prosincu je pala za 4,48%. Sve su dioničke komponente fonda zabilježila negativne prinose. Najviše je oslabila dionička komponenta koja pokriva dioničko tržišta SAD-a (EUEEQUZ LX - EURIZON FUND-EQUITY USA; -9,35%), a prati je dionička komponenta koja pokriva dionička tržišta cijele Sjeverne Amerike (SPIONAZ LX - EURIZON FUND-EQ NO AMRERICA) s gubikom od 9,13%. Najmanje je oslabila dionička komponenta koja pokriva dionička tržišta Azije bez Japana (XAXJ GY - XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN; -2,51%).

Na mjesečnoj razini najviše su oslabili glavni dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država, dok su za nešto boljo, ali i dalje negativne prinose ostvarili vodeći dionički indeksi zemalja članica Europske unije. Sukladno tome, u prosincu je jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P 500 oslabio za 5,90% dok je europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 oslabio za 4,32%. Jedan od financijskih instrumenata koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u prosincu je oslabio za 6,47% dok je drugi oslabio za 3,80%.

Krajem prosinca, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 88,95%.

Eurizon HR Active Defensive fond

Fond Eurizon HR Active Defensive je u prosincu umanjio svoju vrijednost za -1,69%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 3,93. Derivativna komponenta fonda koja se sastoji od call opcija na europske dioničke indekse u prosincu je ostvarila negativan rezultat zbog pada vrijednosti europskih dioničkih indeksa na mjesečnoj razini. Blue - chip indeks Euro Stoxx 50 u prosincu je oslabio za 4,32% dok je Euro Stoxx Select Dividend 30 indeks oslabio za 2,12%. Udio call opcija u neto imovini fonda krajem prosinca iznosio je otprilike 7,10%.

Eurizon HR Target 2027 fond

Fond Eurizon HR Target 2027 je u prosincu umanjio svoju vrijednost za -1,83%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos, nakon što su i FED i ECB podignuli kamatne stope za daljnjih 50 baznih bodova te uz najavu ECB-a da će dodatno zaoštriti svoju monetarnu politiku smanjenjem bilance središnje banke, na način da od početka ožujka 2023. godine umanjuje njenu vrijednost za prosječno 15 milijardi eura mjesečno. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 4,02.

Eurizon HR Active Defensive 2 fond

Fond Eurizon HR Active Defensive 2 je u prosincu umanjio svoju vrijednost za -2,01%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 4,06. Derivativna komponenta fonda koja se sastoji od call opcija na europske dioničke indekse u prosincu je ostvarila negativan rezultat zbog pada vrijednosti europskih dioničkih indeksa na mjesečnoj razini. Blue - chip indeks Euro Stoxx 50 u prosincu je oslabio za 4,32% dok je Euro Stoxx Select Dividend 30 indeks oslabio za 2,12%. Udio call opcija u neto imovini fonda krajem prosinca iznosio je otprilike 4,00%.

Eurizon HR Target 2027 II fond

Fond Eurizon HR Target 2027 II je u prosincu umanjio svoju vrijednost za -1,69%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos, nakon što su i FED i ECB podignuli kamatne stope za daljnjih 50 baznih bodova te uz najavu ECB-a da će dodatno zaoštriti svoju monetarnu politiku smanjenjem bilance središnje banke, na način da od početka ožujka 2023. godine umanjuje njenu vrijednost za prosječno 15 milijardi eura mjesečno.. Modificirana duracija fonda krajem prosinca iznosi 4,09.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08560 0,00
0,04%
GBP
0,85620 0,00
0,15%
CHF
0,95440 0,00
-0,02%
JPY
163,04000 -0,34
-0,21%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
83,98 €
26.02.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.02. 16:00  2790,48
-13,01
-0,46
CROBEX10* 27.02. 15:52  1665,31
-8,46
-0,51
CROBEX10tr* 27.02. 15:52  1810,36
-9,18
-0,50
ADRIAprime* 27.02. 15:52  1850,28
-4,64
-0,25
CROBISTR* 27.02. 16:31  172,5019
0,01
0,01
CROBIS* 27.02. 16:31  96,1077
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:30 27.02.2024)
(17:06:30 27.02.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
18,75 €
-1,32%
242.508,80 €
7CRO
22,19 €
-0,09%
203.610,60 €
ADRS2
61,00 €
-0,33%
177.062,80 €
ERNT
199,00 €
0,00%
100.171,00 €
KOEI
256,00 €
-2,29%
97.878,00 €
IKBA
458,00 €
2,23%
88.894,00 €
ATGR
57,00 €
0,00%
87.553,50 €
7SLO
26,11 €
-0,87%
87.513,67 €
RIVP
4,74 €
0,00%
69.724,21 €
KODT
1.260,00 €
0,00%
48.960,00 €
Redovni dionički promet:   
1.565.413,89 €
Redovni obveznički promet:   
639.210,50 €
Sveukupni promet:   
2.204.624,39 €