NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVESTObjavljeno: 18.05.2020
Komentar tržišta - PBZ Invest - travanj 2020.

Komentar tržišta - PBZ Invest - travanj 2020.

PBZ START fond

Fond je u travnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,21.

Globalna pandemija uzrokovana korona virusom i u travnju je ostavila posljedice na financijskim tržištima. HNB je za izvanredne potrebe dogovorio valutni swap s ECB-om u vrijednosti 2 milijarde EUR-a čime je ojačao svoju poziciju u održavanju stabilnosti domaće valute. Ministarstvo financija uspješno je održalo dvije aukcije trezorskih zapisa uz nepromijenjeni prinos jednogodišnjeg kunskog trezorskog zapisa 0,06%. HNB je i u travnju otkupio obveznice te tako povećao likvidnost u sustavu za preko 9 mlrd. kuna stabiliziravši tržište državnih vrijednosnih papira. Trgovanje na domaćem novčanom tržištu prošlo je u letargičnom tonu uz izostanak većih volumena trgovanja. U narednom razdoblju očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike, izdašnu likvidnost u sustavu te nepromijenjene kamatne stope duž krivulje.

PBZ D-START fond

Fond je u travnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka te ulagao u obveznice RH denominiranih u dolaru i u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 0,94.

Krajem travnja Američka središnja banka ostavila je, prema očekivanju investitora, kamatnu stopu nepromijenjenom u rasponu 0,00%-0,25% te nastavila s programom otkupa državnih vrijednosnih papira kao potpora ekonomiji uslijed globalne krize uzrokovane korona virusom. Snažan pad pokazatelja s američkog tržišta rada te niz ostalih relevantnih ekonomskih pokazatelja daju naslutiti isti smjer kretanja monetarne politike u idućim tjednima. U svibnju očekujemo pojačanu volatilnost na svjetskim tržištima te kamatne stope na dolar na nešto nižim razinama.

PBZ Short term bond fond

PBZ Short term bond fond je u travnju porastao 0,20%. Ukupni promet obveznicama registriran na Zagrebačkoj burzi u travnju je porastao u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio visokih 11,3 milijardi kuna. Najveći dio prometa odnosi se na još jednu operaciju fine prilagodbe od strane Hrvatske narodne banke, na kojoj je krajem mjeseca otkupila 9,53 milijarde kuna nominalnog iznosa obveznica RH. Ovim putem HNB je ulio dodatnu dozu likvidnosti u financijski sustav RH uz mogućnost novih aukcija u slučaju potrebe. Najveći dio prometa u travnju ostvaren je kunskom obveznicom RH dospijeća 2026. godine uz prinos od 0,70%. Za početak svibnja najavljeno je novo izdanje obveznica RH na domaćem tržištu, denominiranih u valutnoj klauzuli na rok od 7 godina. Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 2,13.

PBZ Euro short term bond fond

Fond je u travnju uvećao svoju vrijednost za 0,02%. Ukupni promet obveznicama registriran na Zagrebačkoj burzi u travnju je porastao u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio visokih 11,3 milijardi kuna. Najveći dio prometa odnosi se na još jednu operaciju fine prilagodbe od strane Hrvatske narodne banke, na kojoj je krajem mjeseca otkupila 9,53 milijarde kuna nominalnog iznosa obveznica RH. Ovim putem HNB je ulio dodatnu dozu likvidnosti u financijski sustav RH uz mogućnost novih aukcija u slučaju potrebe. Nešto veći promet među obveznicama RH denominiranima u valutnoj klauzuli ostvaren je obveznicom s dospijećem u veljači 2022. godine uz prinos od 1%. Hrvatske euroobveznice istih dospijeća nose dodatnu premiju u prinosu te su potencijalni kupci bili okrenuti više prema eurobond izdanjima. Za početak svibnja najavljeno je novo izdanje obveznica RH na domaćem tržištu, denominiranih u valutnoj klauzuli na rok od 7 godina. Modificirana duracija PBZ Euro short term bond fonda krajem travnja iznosi 1,64.

PBZ Bond fond

Fond je u travnju porastao 0,34%. Nakon turbulentnog ožujka na financijskim tržištima travanj je donio blagi oporavak i smirivanje kako se pandemija uzorkovana koronavirusom stabilizirala. Na obveznička tržišta značajno su stabilizacijski utjecale centralne banke koje su svojim programima otkupa obveznica zaustavile rast prinosa. Navedenu politiku primjenjivale su najznačajnije globalne centrale banke poput FED-a i ECB-a a naš HNB ovaj put ih je pratio u stopu. Krajem travnja organizirana je još jedna operacija fine prilagodbe od strane HNB-a koji je otkupio 9,53 milijarde kuna nominalnog iznosa obveznica RH. Ovim putem HNB je ulio dodatnu dozu likvidnosti u financijski sustav RH uz mogućnost novih aukcija u slučaju potrebe. Za početak svibnja najavljeno je novo izdanje obveznica RH na domaćem tržištu, denominiranih u valutnoj klauzuli na rok od 7 godina. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija PBZ Bond fonda krajem travnja iznosi 5,58.

PBZ Conservative 10 fond

PBZ Conservative 10 fond je u travnju porastao 0,95%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine te kunska obveznica RH dospijeća 2026. godine. Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 3,95. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema njemačkom DAX indeksu također bilježi pozitivan doprinos ukupnom prinosu fonda u travnju. Situacija na svjetskim financijskim tržištima se u travnju nastavila normalizirati, potaknuta vijestima da se pandemija koronavirusa stabilizira u najpogođenijim državama i globalno. Njemačka je sredinom travnja objavila da je epidemija u toj zemlji pod kontrolom te je prema kraju travnja započela s postupnim popuštanjem mjera. Do sada nezabilježen pad cijena nafte na negativne razine ipak nije značajnije utjecao na ostatak financijskih tržišta iz razloga jer su razlozi pada cijena nafte otprije bili poznati (smanjenje potražnje zbog usporavanja ekonomije i strukturalni čimbenici vezani uz prekomjernu opskrbu). Financijski instrument (ETF) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi rast od 9,42% u travnju. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda na kraju travnja je iznosio 3,50%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda u travnju bilježi rast od 2,87%. Strategije s direktnom i fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima bilježile su pozitivne rezultate, no važno je napomenuti da je i obveznička komponenta fonda dala pozitivan doprinos cijeni udjela fonda. Najveće poraste bilježila su dionička tržišta u Sjevernoj Americi pa je sukladno tome i američki S&P 500 indeks na mjesečnoj razini porastao za visokih 12,68%. Europska tržišta također su nastavila oporavak nakon što su najznačajniji indeksi dotakli dno sredinom ožujka pa je tako u travnju europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 ojačao za značajnih 5,06%. Unatoć znatno većoj prisutnosti COVID-19 virusa na američkom kontinentu nego u Europi u proteklih mjesec dana, prema navedenim prinosima može se zaključiti da je američka ekonomija snažnije te je s više optimizma ušla u fazu oporavka od europske ekonomije. MSCI All Country World indeks u proteklom je mjesecu porastao za 10,58% što ulijeva nadu za buduće razdoblje no treba imati na umu da je njegova trenutna vrijednost još uvijek mnogo niža od rekordnih vrijednosti dosegnutih početkom ove godine. Obveznička komponenta fonda zabilježila je vrlo dobar učinak zahvaljućući oporavku obvezničkih tržišta diljem svijeta. Pravovremene reakcije ECB-a i FED-a u vidu programa kvantitativnog olakšavanja vratile su nadu i povjerenje ulagačima te je tržište to percipiralo na pozitivan način. Dionička izloženost PBZ International Multi Asset fonda kroz fleksibilne strategije, krajem travnja, iznosila je oko 5,3%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela PBZ Flexible 30 fonda u travnju bilježi rast od 1,30%, pri čemu dionička i obveznička komponenta fonda bilježe pozitivne rezultate. Globalna obveznička tržišta doživjela su oporavak u proteklom mjesecu nakon što su zbog posljedica uzrokovanih COVID-19 virusom, središnje banke diljem svijeta krenule u programe otkupljivanja istih. Također, veseli činjenica da su najpozitivnije prinose zabilježile obveznice iz takozvanong „spread" (raspon) segmenta, što bi značilo da ulagači vjeruju u oporavak velikog dijela kompanija čije su dnevne operacije bile ili još uvijek jesu zahvaćene utjecajem COVID-19 virusa. Dionička tržišta diljem svijeta, također su ušla u fazu oporavka pa su sukladno tome svi vodeći svjetsi indeksi u travnju zabilježili pozitivne rezultate. Oporavak u Americi pokazao se znatno bržim od onoga u Europi pa su prema tome i američki indeksi rasli bržim tempom od europskih. Dionička komponenta fonda izložena američkom S&P 500 indeksu u travnju je zabilježila rast od 10,99% dok je ona izložena europskom blue - chip indeksu Euro Stoxx 50 u istome mjesecu porasla za 5,44%. Sudeći prema prošlomjesečnom oporavku, može se zaključiti da su globalna dionička i obveznička tržišta pozitivno percipirala učinkovitost mjera donesenih u svrhu suzbijanja COVID-19 virusa ali i akcije ekonomske politike usmjerene prema ublažavanju negativnog gospodarskog utjecaja. Krajem travnja, udio dioničkih financijskih instrumenata iznosio je otprilike 11,3%.

PBZ Global fond

Cijena udjela fonda u travnju povećana je za 5,51%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Najveći pozitivan utjecaj unutar obvezničke komponente imale su kunske obveznice RH dospijeća 2029. te 2026. godine. Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 1,28.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima također bilježi pozitivan doprinos u travnju. Svi financijski instrumenti (ETF-ovi) bilježe pozitivan doprinos a najveći skok bilježi onaj s izloženošću prema američkom S&P 500 indeksu uz rast od 12,68%. Dionička tržišta u travnju bilježe respektabilan rast te primjerice američki S&P 500 indeks bilježi skok od 12,6%, njemački DAX indeks +9,32%, japanski Nikkei 225 +6,75% te kineski Shanghai Composite +3,99%. Vodeći dionički indeksi vratili su se na razine koje su otprilike na pola puta između najviših dostignutih u veljači i najnižih vrijednosti dotaknutih u ožujku. Oporavak rizične imovine materijaliziran je u okruženju ublažavanja nestabilnosti, a podržan je kombinacijom dobrih vijesti o suzbijanju virusa na globalnoj razini i vrlo snažnim akcijama ekonomske politike usmjerenih na obuzdavanje negativnih učinaka zaustavljanja gospodarstva. Ukratko, situacija na financijskim tržištima se nastavila normalizirati, potaknuto vijestima da se pandemija koronavirusa stabilizira u najpogođenijim državama i globalno. Do sada nezabilježen pad cijena nafte na negativne razine ipak nije značajnije utjecao na ostatak financijskih tržišta iz razloga jer su razlozi pada cijena nafte otprije bili poznati (smanjenje potražnje zbog usporavanja ekonomije i strukturalni čimbenici vezani uz prekomjernu opskrbu). Također, niske cijene nafte i roba su faktori koji podržavaju gospodarski oporavak, čiji učinak je sličan onom koji imaju smanjenje kamatnih stopa i mjere ekspanzivne fiskalne politike. Krajem travnja udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini PBZ Global fonda iznosio je 49,50%.

PBZ Equity fond

U travnju su sva regionalna dionička tržišta realizirala pozitivne prinose. Tako je cijena udjela PBZ Equity fonda ojačala za 3,87%. Najveći doprinos porastu vrijednosti udjela Fonda dalo je slovensko dioničko tržište. Slovenski dionički indeks SBITOP ojačao je za 9,37%, a značajno su ojačale dionice Krke (+14,51%), Cinkarne Celje (+17,91%) i Luke Koper (+17,28%). Zbog smanjenja broja zaraženih Slovenija će uvesti postupnu normalizaciju gospodarstva. Slovenska vlada će donijeti drugi krug poticajnog paketa za pomoć slovenskom gospodarstvu u suzbijanju epidemije Covid-19 virusa. Tako će država pružiti brzu pomoć u likvidnosti tvrtkama u iznosu do 2 milijarde eura. Za zajmove mikro, malih i srednjih poduzeća država će garantirati do 80% glavnice, a dok će za veća poduzeća garantirati do 70% glavnice.

Nakon značajnih gubitaka i rasprodaja u ožujku, koje je rezultiralo značajnim porastom volumena trgovanja na Zagrebačkoj burzi od 651,2 milijuna kuna, u travnju se primijetila stabilizaciju trgovanja i oporavak cijena dionica. Tako je domaći dionički indeks CROBEX realizirao rast od 4,31%. Od ukupne vrijednosti kojima se trgovalo u travnju (bez blok transakcija) dionicama Valamar Riviera ostvareno je 17% posto prometa, a zatim slijedi dionica HT na drugom mjestu sa udjelom od 14%. Mjere za obuzdavanje širenja Covid-19 virusa imaju znatan nepovoljan utjecaj na poslovanje većine domaćih kompanija. To se tako odnosi i na nemogućnost održavanja Glavnih skupština uslijed zabrane okupljanja. Odgodu termina održavanja Glavne skupštine zasad su objavili Valamar Riviera, Privredna banka Zagreb, Hrvatski telekom te još neke domaće kompanije. Od pozitivnih korporativnih objava izdvajamo vijest AD Plastika o ponovnom pokretanju rada njihove tvornice u Rusiji. Naime, iako je travanj proglašen neradnim mjesecom u Rusiji, njihovom kupcu AvtoVAZ-u je kao proizvođaču od posebne državne važnosti te njihovim dobavljačima dozvoljen rad. AvtoVAZ će za početak raditi s 50% svojih kapaciteta te će u skladu s navedenim i AD Plastik ponovno pokrenuti proizvodnju. Upravo je dionica AD Plastik-a u travnju zabilježila značajan porast cijene od čak 21%. Upravno vijeće HANFA-e donijelo je odluku kojom se osiguravajućim društvima zabranjuje isplata dividende do 30. travnja 2021. godine. Krajem travnja i hrvatski je premijer Andrej Plenković predstavio Prijedlog mjera za pokretanje gospodarskih aktivnosti te popuštanje uvedenih ograničenja u 3 faze.

U travnju je na Beogradskoj burzi zabilježen prosječni dnevni promet od 0,12 milijuna eura, a lokalni dionički BELEX15 indeks zabilježio je porast od 2,97%. Najviše se trgovalo dionicama NIS-a, koje su zbog značajnog slabljenja cijene nafte na globalnim tržištima pale za 5,27%. Od likvidnijih dioničkih komponenti BELEX15 indeksa značajan rast realizirale su dionice Messer Tehnogas (+14,77%) i Aerodroma Nikola Tesla (+13,07%).

Rumunjsko dioničko tržište je također ostvarilo rast, a lokalni BET indeks je ojačao za 4,63%. Od značajnijih komponenti BET indeksa veći rast su zabilježile pojedine dionice iz energetskog sektora. Rumunjska je vlada najavila konkretan plan za ublažavanje uvedenih restrikcija od 15. svibnja te očekuje se postupna normalizacija gospodarstva.

Mi smo u travnju povećavali izloženost prema domaćem, slovenskom i rumunjskom dioničkom tržištu, dok smo smanjivali izloženost prema dionicama u Srbiji.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ komentar tržišta

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 10.08.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 10.08.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,461907 -0,01
-0,08%
1 USD 6,315087 0,02
0,29%
1 GBP 8,266209 -0,03
-0,39%
1 CHF 6,909813 -0,03
-0,40%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
496,17 06.08.2020
-0,30%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.09.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 07.08. 16:00  1576.45
-13,53
-0,85
CROBEX10* 07.08. 16:00  975.62
-4,32
-0,44
ADRIAprime* 07.08. 15:32  976.99
-1,46
-0,15
CROBISTR* 07.08. 16:31  184.7109
0,00
0,00
CROBIS* 07.08. 16:31  112.135
-0,01
-0,01
CROBEX10TR* 07.08. 16:00  973.41
-4,25
-0,43
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:46 07.08.2020)
(17:07:46 07.08.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE 4,65
-21,19%
2.323.901,27
ADRS2 361,00
-0,28%
1.172.901,00
IGH 115,00
-4,96%
1.045.486,00
ERNT 1.240,00
-0,80%
370.400,00
ADPL 130,00
-0,38%
232.570,00
KODT2 1.300,00
0,00%
217.100,00
DLKV 5,68
-0,35%
181.854,96
RIVP 24,60
-1,60%
169.656,50
PODR 419,00
-0,24%
156.287,00
ATGR 1.210,00
0,00%
143.990,00
Redovni dionički promet:   6.962.125,65 kn
Redovni obveznički promet:   72.659,85 kn
Sveukupni promet:   7.034.785,50 kn