NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA D.O.O.Objavljeno: 20.04.2022
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2022.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2022.

Eurizon HR Start fond

Fond je u ožujku pao za -0,18% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 1,54.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom okruženju uz konstantno slabu potražnju za kunama te visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od cca 80 milijardi kuna. Tržišne kamatne stope, sukladno tome, ostale su nepromijenjene a zbog visoke likvidnosti u sustavu i dalje izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. U ožujku je održana samo jedna aukcija trezorskih zapisa na kojoj je jednogodišnji trezorski zapis porastao za 4 bazna boda na 0,05% a Ministarstvo financija upisalo je samo 370 mil. kuna. U narednom razdoblju očekujemo i dalje beznačajnu potražnju za kunama, skromne volumene trgovanja te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

Eurizon HR D-Start fond

Fond je u ožujku pao za -0,21% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, obveznice i trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-Start fonda je krajem mjeseca bila 1,20.
Američka središnja banka (FED) je u ožujku, prema očekivanju investitora, povećala referentni kamatnjak prvi put od 2018. godine za 25 baznih bodova te se sad nalazi unutar raspona 0,25%-0,50%. Osim podizanja referentne stope najavila je i agresivniju monetarnu politiku kroz smanjenje svoje bilance te podizanje kamatnih stopa na svakom sastanku do kraja godine što je iznenadilo sudionike tržišta. Tijekom travnja, zbog jačeg zaoštravanja monetarne politike, očekujemo povećanje kamatnih stopa duž cijele dolarske krivulje.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Fond je u ožujku izgubio na vrijednosti -0,13%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi smanjen je u odnosu na mjesec prije ali je i nadalje relativno visok uz protrgovanih 834 milijuna kuna. Najviše se trgovalo najkraćim kunskim izdanjem Republike Hrvatske dospijeća 2023. godine, kojim je ostvareno preko četvrtine ukupnog mjesečnog prometa, uz prinos od 0,50%. Rast prinosa domaćih kunskih izdanja nastavio se uslijed nastavka sukoba u Ukrajini te pojačanih inflatornih pritisaka kojima svjedočimo. Modificirana duracija Eurizon HR Short Term Bond fonda krajem ožujka iznosi 1,68.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Fond je u ožujku izgubio na vrijednosti -0,43%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi smanjen je u odnosu na mjesec prije ali je i nadalje relativno visok uz protrgovanih 834 milijuna kuna. Petina ukupnog prometa ostvarena je izdanjima vezanim uz euro, a ponajviše se trgovalo najduljom indeksiranom obveznicom Republike Hrvatske, ultra dugog dospijeća daleke 2040. godine, uz prinos od 2,50%. Euroobveznice zemalja regije kojima je fond izložen nastavile su bilježiti rast prinosa, tj. pad cijena obvezničkih izdanja uslijed nastavka ratnih sukoba u Ukrajini te zaoštravanja monetarne politike globalno, posebice nakon prvog podizanja kamatnih stopa od strane FED-a u ožujku, kako bi pokušali suzbiti rast cijena. Modificirana duracija Eurizon HR Euro Short Term Bond fonda krajem ožujka iznosi 1,65.

Eurizon HR Bond fond

Fond je u ožujku umanjio svoju vrijednost -0,37%. Rast inflatornih pritisaka u pojedinim zemljama na razine neviđene posljednjih 40 godina, uz nastavak sukoba u Ukrajini te globalno zaoštravanja monetarne politike i prvo podizanje referentnog kamatnjaka za 25 baznih poena s druge strane Atlantika, obilježili su mjesec ožujak. Navedene vijesti su navele investitore na smanjenje izloženosti prema dužničkim vrijednosnim papirima posebice zemalja Srednje i Istočne Europe. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća u veljači 2028. godine. Međunarodna kreditna rejting agencija S&P potvrdila je investicijski rejting Republike Hrvatske BBB-, uz očekivanje realnog rasta gospodarstva. Modificirana duracija Eurizon HR Bond fonda krajem ožujka iznosi 4,12.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Fond je u ožujku izgubio -0,28%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2026. godine. Rast inflatornih pritisaka uz nastavak sukoba u Ukrajini te globalno zaoštravanje monetarne politike i prvo podizanje referentnog kamatnjaka s druge strane Atlantika, obilježili su mjesec ožujak. Međunarodna kreditna rejting agencija S&P potvrdila je investicijski rejting Hrvatske BBB-, uz očekivanje realnog rasta gospodarstva. Modificirana duracija Eurizon HR Conservative 10 fonda krajem ožujka iznosi 3,68. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi pad od 0,35% u ožujku. Ožujak je počeo negativno za njemačko dioničko tržište, pod utjecajem rata u Ukrajini i rasta cijene nafte do višegodišnjih maksimuma, da bi do kraja mjeseca tržište uspješno apsorbirala vijesti vezane uz rat u Ukrajini a pad bilježi cijena nafte, zbog čega se vratila sklonost riziku investitora i indeks bilježi oporavak prema kraju mjeseca. Europski ECB je zauzeo restriktivniji ton od očekivanja na sjednici u ožujku, što su europska dionička tržišta također uspješno apsorbirala. Promatrajući prvi kvartal tekuće godine, DAX je ostvario značajan pad od 9,25%. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem ožujka je iznosio 5,76%, što je smanjenje za otprilike 1,6 postotnih bodova u odnosu na kraj veljače.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela Eurizon HR International Multi Asset fonda u ožujku bilježi pad od 0,78%, pri čemu je obveznička komponenta dala negativan doprinos, dok je dionička komponenta pozitivno doprinijela promjeni cijene udjela fonda. Nakon vrlo loših rezultata zabilježenih u siječnju i veljači, globalna dionička tržišta u ožujku doživjela djelomičan oporavak. Zbog spleta okolnosti u Ukrajini, nastavka podizanja kamatnih stopa od strane monetarnih vlasti te daljnjeg rasta stope inflacije, prvu su polovicu mjeseca obilježili negativni prinosi. U drugoj polovici mjeseca situacija je bila upravo suprotna pa smo sukladno tome svjedočili isključivo pozitivnim prinosima. Najviše prinose na mjesečnoj su razini ostvarili ključni dionički indeksi Sjedinjenih Država, dok su najslabije prinose ponajprije zbog situacije u Ukrajini ostvarili europski dionički indeksi. Vodeći njemački dionički indeks Dax u ožujku je oslabio za 0,32%, dok je američki blue - chip indeks Dow Jones porastao za 2,32%.

Od ostatka svijeta vrijedi napomenuti lijep prinos japanskog Nikkei 225 indeksa od 4,88%, ali i značajan pad kineskog Shanghai Composite indeksa od 6,07%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda na mjesečnoj su razini porasli za 3,72%, odnosno 2,10%. Obveznička tržišta u ožujku su uglavnom obilježena padom cijena odnosno porastom prinosa dužničkih vrijednosnih papira svih vrsta. Sukladno tome, obveznička komponenta fonda nastavila je s vrlo slabim prinosima vrlo sličnim onima iz proteklih mjeseci. Zaključno tome, osim dioničke komponente, pozitivne prinose zabilježili su tek dva financijska instrumenta koja pripadaju „Flexible Multi Asset" strategiji. Krajem ožujka, izloženost fonda direktnim dioničkim strategijama iznosila je otprilike 3,30%.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela Eurizon HR Flexible 30 fonda u ožujku bilježi porast od 0,24%, pri čemu je dionička komponenta pozitivno doprinijela promjeni cijene udjela fonda, dok je obveznička komponenta kao i u proteklim mjesecima dala negativan doprinos. Globalna dionička tržišta, u ožujku su se djelomično oporavila od negativnih prinosa zabilježenih tijekom siječnja i veljače ove godine. Iako su prvi dani u mjesecu uglavnom obilježeni padom vrijednosti vodećih svjetskih dioničkih indeksa, ponajprije zbog daljnjeg nastavka rasta stope inflacije na globalnoj razini, ali i zbog početka ruske invazije na Ukrajinu, u drugoj polovici mjeseca svjedočili smo gotovo isključivo pozitivnim prinosima. Najviše prinose na mjesečnoj razini ostvarili su vodeći dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država, dok su najslabije prinose slijedom okolnosti ostvarili dionički indeksi zemalja članica Europske Unije. Sukladno tome, američki S&P 500 indeks u ožujku je porastao za 3,58%, dok je europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 oslabio za 0,55%. Jedan od financijskih instrumenata koji sačinjava dioničku komponentu fonda u ožujku je porastao za 6,08%, dok je drugi oslabio za 0,39%.

Obveznička komponenta fonda u ožujku je nastavila s negativnim prinosima koji sežu još s kraja protekle odnosno početka tekuće godine. Pozitivne prinose na mjesečnoj su razini ostvarili tek poneki instrumenti koji ulažu u dužničke vrijednosne papire Republike Italije te pojedinih zemalja u razvoju denominiranih u lokalnim valutama. Dionička izloženost fonda krajem ožujka iznosila je otprilike 19,50%.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Fond je u ožujku izgubio na vrijednosti -0,13%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos Eurizon HR Moderate 30 fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Italije dospijeća 2031. godine, a slijedio ih je po negativnoj izvedbi Eurizonov globalni obveznički fond. Euroobveznice Republike Hrvatske, posebice duljih dospijeća, zabilježile su pozitivnu unutarmjesečnu izvedbu.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi blago negativan doprinos u ožujku, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile prinose u rasponu od -0,77% do 0,18%. Ožujak je počeo negativno za svjetska dionička tržišta, pod utjecajem rata u Ukrajini i rasta cijene nafte do višegodišnjih maksimuma, da bi do kraja mjeseca tržišta uspješno apsorbirala vijesti vezane uz rat u Ukrajini a pad bilježi cijena nafte, zbog čega se vratila sklonost riziku investitora i dionički indeksi bilježe djelomični oporavak. Analitičari i investitori vjeruju kako je mala vjerojatnost da će rat u Ukrajini uzrokovati globalnu recesiju, uzevši u obzir snažnu fazu ekonomskog oporavka prije početka rata, no neminovno je da će uzrokovati usporavanje ekonomskog rasta u tekućoj godini.

Američki FED je u ožujku revidirao procjenu stope rasta američke ekonomije u 2022. s 4% na 2,8%, uz zadržavanje procijenjene stope rasta u 2023. od 2,2%. Europski ECB je spustio prognozu za euro područje za 2022. s 4,2% na 3,7% te za 2023. s 2,9% na 2,8%. Prema očekivanim stopama rasta BDP-a razvidno je kako investitori ne očekuju recesiju. Američki S&P 500 indeks bilježi rast od 3,58%, u ožujku, prvi mjesečni rast u tekućoj godini, francuski CAC 40 neznatan rast od 0,02%, a blagi pad od 0,32% bilježi njemački DAX te pad od 0,55% Euro Stoxx 50 indeks. Krajem ožujka, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 29,54%, što predstavlja povećanje izloženosti od otprilike 1,5 postotnih bodova u odnosu na kraj veljače.

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Fond je u ožujku umanjio svoju vrijednost -0,17%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Prinos dolarskih obveznica zemalja u razvoju nastavio je rasti, tj. cijene obveznica su pale uslijed najavljene oštrije monetarne politike kako bi se borili s inflacijom, a koja se očitovala prvim dizanjem referentnog kamatnjaka u SAD-u u ožujku za 0,25%, uz očekivanja da će se kamate nastaviti dizati na svakom od predstojećih sastanaka FED-a, do kraja tekuće godine. Modificirana duracija Eurizon HR Dollar Progressive fonda krajem ožujka iznosi 1,26. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu, u veljači je zabilježila negativan doprinos, uz negativan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (-2,74%), Eurizon Fund Equity Planet (-3,25%) i Eurizon Fund Equity People (-3,16%). Negativan sentiment koji je započeo u siječnju nastavio se i kroz drugi mjesec u godini. U prvoj polovici veljače prinosi su bili uglavnom negativni ali uz dosta pozitivnih dana koji su popravili ukupni dojam, dok su se u drugoj polovici mjeseca nažalost redali negativni prinosi.

Za takvu sliku na dioničkom tržištu krivicu snose rekordno visoka stopa inflacije u SAD - u za siječanj ali najvećim dijelom početak ruske invazije na Ukrajinu koji se dogodio 24. veljače. Američki S&P 500 indeks u veljači je oslabio za 3,14%, njemački Dax indeks pao je 6,54%, dok je japanski Nikkei 225 oslabio za 1,76%. Krajem veljače, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 17,88%.

Eurizon HR Global fond

Dionička komponenta Eurizon HR Global fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi mješovitu izvedbu u ožujku ali i pozitivan doprinos prinosu fonda, uz pozitivan prinos financijskih instrumenata (ETF-ova) izloženih prema SAD-u i Europi te negativan prinos instrumenata izloženih prema Japanu, regiji Azija bez Japana te tržištima u razvoju. Najveći rast bilježi ETF s izloženošću prema Sjevernoj Americi (5,86%). Ožujak je počeo negativno za svjetska dionička tržišta, pod utjecajem rata u Ukrajini i rasta cijene nafte do višegodišnjih maksimuma, da bi do kraja mjeseca tržišta uspješno apsorbirala vijesti vezane uz rat u Ukrajini a pad bilježi cijena nafte, zbog čega se vratila sklonost riziku investitora i dionički indeksi bilježe djelomični oporavak. Sredinom ožujka održana je i dugo iščekivana sjednica američkog Fed-a, na kojoj je prema očekivanju dignuta referentna kamatna stopa po prvi put nakon 2018. godine, za 25 baznih bodova na raspon 0,25%-0,5% ali je i najavljen restriktivniji ton od očekivanog u pogledu smjera monetarne politike do kraja godine. Američko dioničko tržište uspješno je apsorbiralo te vijesti uz uvjerenje investitora kako američka ekonomija može izdržati najavljeno dizanje kamatnih stopa bez recesije. Europski ECB je također zauzeo restriktivniji ton od očekivanja na sjednici u ožujku, što su europska dionička tržišta također uspješno apsorbirala. Analitičari i investitori vjeruju kako je mala vjerojatnost da će rat u Ukrajini uzrokovati globalnu recesiju, uzevši u obzir snažnu fazu ekonomskog oporavka prije početka rata, no neminovno je da će uzrokovati usporavanje ekonomskog rasta u tekućoj godini.

Američki FED je u ožujku revidirao procjenu stope rasta američke ekonomije u 2022. s 4% na 2,8%, uz zadržavanje procijenjene stope rasta u 2023. od 2,2%. Europski ECB je spustio prognozu za euro područje za 2022. s 4,2% na 3,7% te za 2023. s 2,9% na 2,8%. Prema očekivanim stopama rasta BDP-a razvidno je kako investitori ne očekuju recesiju. Američki S&P 500 indeks bilježi rast od 3,58%, u ožujku, prvi mjesečni rast u tekućoj godini, japanski Nikkei 225 porastao je 4,88%, francuski CAC 40 neznatan rast od 0,02%, a blagi pad od 0,32% bilježi njemački DAX, pad od 0,55% Euro Stoxx 50, a kineski Shanghai Composite izraženiji pad od 6,07%. Krajem ožujka udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 48,49%, što predstavlja smanjenje izloženosti za otprilike tri postotna boda u odnosu na kraj veljače.

Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos i u ožujku. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Sjeverne Makedonije dospijeća 2025. godine. Rast inflatornih pritisaka uz nastavak sukoba u Ukrajini te globalno zaoštravanje monetarne politike i prvo podizanje referentnog kamatnjaka s druge strane Atlantika, obilježili su mjesec ožujak. Modificirana duracija fonda krajem ožujka iznosi 1,74.

Eurizon HR Equity fond

U ožujku je većina regionalnih dioničkih tržišta zabilježila pozitivne prinose, osim tržišta dionica u Rumunjskoj. Tako se i cijena Eurizon HR Equity fonda u ožujku oporavila za +3,55%.

Oporavak dionica u ožujku bio je najjači na domaćem dioničkom tržištu gdje je zagrebački CROBEX indeks ojačao za skoro 5%. Od likvidnijih komponenti CROBEX indeksa značajno su porasle dionice Atlantic grupe d.d. (+7,55) i Adris grupe d.d. (povlaštene dionice +6,33%). Ericsson Nikola Tesla d.d. izvijestio je da je s BH Telecomom ugovorio nove poslove u vrijednosti od 14,8 milijuna kuna, dok je na domaćem tržištu ugovoreno novih ugovora u vrijednosti više od 17 milijuna kuna. Hrvatski Telekom je objavio prijedlog dividende u iznosu od 8 kuna po dionici, što u odnosu trenutnu cijenu predstavlja dividendni prinos od oko 4,3%. Dionicom će se bez prava na isplatu dividende trgovati od 4. svibnja 2022.

U ožujku su se značajno oporavile i slovenske dionice te je lokalni dionički indeks SBITOP ojačao za 4,00%. Najviše su ojačale dionice Krke d.d. (+15,66%) i Zavarovalnice Triglav (+15,43%)

U Srbiji je BELEX indeks ojačao za 0,71%, dok je jedino tržište koje je realiziralo manji negativan prinos bilo dioničko tržište u Rumunjskoj (-0,03%).
Mi smo u ožujku povećali izloženost prema hrvatskim i slovenskim dionicama, dok smo u Srbiji smanjivali izloženost prema lokalnim dionicama. Ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u ožujku je porasla za 2,96%. Najveći oporavak zabilježila je komponenta SXR8 GY (+6,08%) koja prati kretanje američkog S&P 500 indeksa. Na strani gubitnika su se našle većinom dionička tržišta iz Azije i tržišta u razvoju. Najveći pad realizirala je komponenta koja je izložena dioničkim tržištima u razvoju (SPIOBEZ LX -3,49%), a prati je komponenta koja je izložena dioničkom tržištu Azije bez Japana (XAXJ GY -2,48%).

Tri su glavna faktora koja su u proteklom razdoblju utjecala na dionička tržišta, a to su rat u Ukrajini, odluke i najave vodećih središnjih banaka te kretanje cijene nafte. Kako su u posljednje vrijeme izostale nove vijesti vezane uz rat u Ukrajini koje bi s ekonomske i tržišne strane negativno iznenadile tržište, a istovremeno je tržište apsorbiralo sve dosadašnje vijesti, taj faktor je doprinio stabilizaciji i djelomičnom oporavku dioničkih tržišta. Najviše prinose na mjesečnoj su razini ostvarili ključni dionički indeksi Sjedinjenih Država, dok su najslabije prinose ponajprije zbog situacije u Ukrajini ostvarili europski dionički indeksi. Vodeći njemački dionički indeks DAX u ožujku je oslabio za 0,32%, dok je američki Dow Jones porastao za 2,32%.

Udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda krajem siječnja iznosio je 87,12%.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia / Hrportfolio.hr

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2022.)(na kraju Q1 2022.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,37%  6
Capital Breeder +4,30%  5
Erste Future Equity +0,97%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.07.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.07.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,525207 0,00
-0,04%
1 USD 7,217039 0,05
0,75%
1 GBP 8,758388 0,05
0,54%
1 CHF 7,531232 0,02
0,31%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
551,55 29.06.2022
1,39%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.06. 16:00  2012.13
-23,85
-1,17
CROBEX10* 30.06. 16:00  1192.25
-14,79
-1,23
CROBEX10tr* 30.06. 16:00  1248.31
-12,21
-0,97
ADRIAprime* 30.06. 16:00  1316.59
-14,93
-1,12
CROBISTR* 30.06. 16:31  173.652
0,00
0,00
CROBIS* 30.06. 16:31  100.7878
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:09:02 30.06.2022)
(17:09:02 30.06.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO 4.400,00
6,80%
1.274.980,00
ARNT 250,00
-1,57%
762.528,00
HT 175,00
-1,96%
690.906,00
VLEN 15,70
-14,67%
548.639,00
ADRS2 395,00
-2,47%
485.064,00
SPAN 248,00
-0,80%
418.050,00
RIVP 33,30
0,60%
345.197,60
PODR 590,00
0,34%
247.100,00
ERNT 1.740,00
-4,13%
226.855,00
ADRS 434,00
-0,46%
209.646,00
Redovni dionički promet:   6.940.211,10 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.261.600,00 kn
Sveukupni promet:   10.201.811,10 kn