FONDOVI INFO 0800 600 700

Otvoreni fondovi > Sigurnost investicije

Sigurnost investicije

Sigurnost investiranja u fondove je regulirana na više nivoa. Načini kontrole su, prema elementima sigurnosti, identični kao u zemljama gdje fondovi uspješno funkcioniraju više od 100 godina. U Hrvatskoj je preuzeta europska zakonska regulativa, UCITS regulativa.

1. Element sigurnosti

Zakonska regulativa

 • rad otvorenih investicijskih fondova je zakonom strogo regulirano područje
 • osnivanje društva za upravljanje otvorenih investicijskih fondova te upravljanje njima regulirano je Zakonom (NN, br. 16/13 ) i izmjenama (NN, br. 143/14) zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i pravilnicima.
  Njihovo osnivanje i poslovanje pod stalnim je nadzorom HANFA-e (Hrvatska Agencija za nadzor financijskih usluga)
 • društvo za upravljanje mora upravljati otvorenim investicijskim fondovima u skladu s navedenim zakonima te ostalim podzakonskim aktima.
Detalje o dozvoljenim ulaganjima fondova i ograničenjima ulaganja fondova možete potražiti u Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN, br. 16/13) u člancima 249. i 250, koji su izmijenjeni na način kako je to opisano u izmjenama Zakona (NN, br. 143/14) u člancima 249. do 250. f kao i u pravilniku o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja fondova.

Izdvojena zakonska ograničenja ulaganja imovine fonda

 • najviše 5% imovine fonda u prenosive vrijednosne papire (dionice, obveznice i instrumenti tržišta novca – dalje u tekstu vrijednosni papir) jednog izdavatelja
 • izuzetno može se ulagati u vrijednosne papire jednog izdavatelja više od 5% do najviše 10% imovine fonda pod uvjetom da ukupna vrijednost takvih investicija ne prelazi 40% ukupne imovine investicijskog fonda (ne odnosi se na depozite)
 • najviše 20% imovine fonda može se uložiti u depozite kod jedne te iste kreditne institucije
 • (ne uključuje se u ograničenje od 40%) iznimno najviše 35% imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica
 • (ne uključuje se u ograničenje od 40%) iznimno najviše 25% imovine fonda može biti uloženo u pokrivene obveznice koje izdaju kreditne institucije koje imaju registrirano sjedište u RH ili drugoj državi članici. Ako je više od 5% neto vrijednosti imovine fonda uloženo u takve obveznice jednog izdavatelja, ukupna vrijednost takvih ulaganja koja čine više od 5% neto vrijednosti imovine fonda ne smije prijeći 80% neto vrijednosti imovine fonda
 • najviše 20% imovine fonda može biti uloženo u vrijednosne papire čiji su izdavatelji osobe koje čine povezana društva.

Ako fond ulaže u vrijednosne papire (npr. dionice) raznih poduzeća pojedinačni do 5% imovine fonda (ili manje), može na taj način ulagati sredstva bez ograničenja ali u skladu s prospektom fonda.

Diverzifikacija odnosno raspršenost imovine

Diverzifikacija je, uz stručnost i iskustvo upravljača, jedna od najvećih prednosti investicijskih fondova. Poznata uzrečica je da se nikad ne drže sva jaja u jednoj košari, što je glavna značajka fondova koji investiraju:

 • u veliki broj različitih vrijednosnih papira (dionice poduzeća, obveznice…)
 • u različite gospodarske grane
 • u različitim geografskim područjima.

2. Element sigurnosti

Kontroliranje i nadzor poslovanja, primjenjivanje gore navedenih zakona

Depozitar - Depozitna banka
 • cjelokupna imovina fonda je pod svakodnevnim nadzorom depozitara
 • u slučaju stečaja depozitara i/ili Društva za upravljanje, imovina fonda ne pripada stečajnoj masi, jer zakonodavac određuje da se imovina fonda vodi na posebnim računima iz kojih banka/Društvo ne smije te ne može namiriti nikakva potraživanja vezana uz stečaj
 • u slučaju stečaja banke imovina fonda prenosi se na drugu banku..

Svrha depozitara:

 • Depozitar osigurava izdvojeno vođenje računa za imovinu fonda i odvojeno vođenje imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, imovine depozitara i drugih klijenata depozitara te društva za upravljanje
 • osigurava da novčana sredstva od otkupa udjela fondu (isplata ulagača) budu odmah uplaćena na poseban račun fonda (pohrana i evidencija zasebne imovine fonda)
 • isplaćuje ulagačima novac od otkupa (prodaje) udjela
 • zaprima uplate ulagača i svih prihoda i drugih prava dospjelih u korist fonda
 • svakodnevno i potvrđuje da je izračun vrijednosti imovine fonda te cijena udjela u fondu obavljen u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja, zakonom, propisima, važećim propisima te prospektom fonda
 • osiguravanje da se kupnja (izdavanje), prodaja (otkup) i isplata udjela obavljaju u skladu s zakonom i svim važećim propisima
 • izvršava naloge Društva vezane s transakcijama financijskim instrumentima (kupnja i prodaja vrijednosnih papira) i drugom imovinom koja čini portfelj fonda, pod uvjetom da nisu u suprotnosti sa zakonom, propisima i prospektom fonda
 • kontrolira da se imovina fonda ulaže u skladu s ciljevima ulaganja i odredbama prospekta, zakona, podzakonskih propisa i drugih važećih propisa
 • osigurava da se prihodi fonda koriste u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima i prospektom, te da su troškovi koje plaća fond u skladu s uvjetima iz prospekta, Zakonom, podzakonskim propisima, i drugim propisima,
 • prijavljuje HANFI svako ozbiljnije ili teže kršenje zakona i podzakonskih propisa od strane društva za upravljanje
 • revizorima i drugim osobama ovlaštenima za obavljanje uvida, uključujući HANFU, omogućuje pristup i razmjenjuje informacije o podacima i računima vezanim uz fond i njegovu imovinu
 • prema ugovoru s društvom depozitar obračunava godišnju naknadu za svoje usluge.

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima

 • dobiva odobrenje za početak poslovanja od HANFE
 • bavi se isključivo djelatnošću upravljanja fondovima
 • nije vlasnik imovine uložene u fondove već upravlja imovinom fonda
 • za svaki fond posjeduje prospekt i pravila fonda a koje prethodno mora odobriti HANFA
 • ima pravo da ulagaču sukladno prospektu zaračuna naknade (ulazna naknada, izlazna naknada, upravljačka naknada)
 • ima cilj ostvariti što veći prinos uz što manji rizik, odnosno što bolje upravljati fondom
 • u slučaju prestanka rada (npr. stečaja društva za upravljanje) ne može oštetiti ulagača jer depozitar fondu dodjeljuje drugog upravljača ili pokreće likvidaciju fonda (likvidacija=rasprodaja imovine i isplata ulagača)
 • prema zakonu mora imati odvojenu imovina društva od imovine fonda radi sigurnosti imovine ulagača
 • u slučaju da prekrši zakon, HANFA ima pravo oduzeti mu dozvolu za upravljanje fondom te upravljanje fonda povjeriti drugom društvu, kako bi osigurala nesmetano upravljanje imovinom fonda.

3. Element sigurnosti

Kontroliranje poslovanja Depozitne banke i Društva za upravljanje vrši Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – HANFA ( www.hanfa.hr )

 • osnovana je prema Zakonu o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN. 140/05). više
 • HANFA je stalna te neovisna pravna osoba
 • HANFA je osnovana radi nadzora hrvatskog tržišta kapitala, a njezine su obveze i javne ovlasti utvrđene Zakonom
 • u obavljanju poslova HANFA je samostalna i neovisna, a odgovorna je Hrvatskom državnom saboru koji predlaže, imenuje i potvrđuje članove uprave i nadzora.

Zadaci HANFA-e vezani za investicijske fondove su:
 • izdavanje dozvola Društvima za upravljanje za obavljanje njihovom djelatnošću, tj. upravljanje investicijskim fondovima
 • izdavanje dozvole društvima za upravljanje pojedinim investicijskim fondom
 • kontrola društava o ispunjenju propisnih uvjeta za Upravu te članove nadzornog odbora
 • kontrola te čuvanje izvješća o poslovanju društva i fondova
 • praćenje poslovanja društva prema dnevnim, mjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim izvješćima
 • kompletni nadzor poslovanja društava i fondova koje društva upravljaju, te sankcioniranje prekršaja.

Nezavisni revizor:

Revizijsko društvo nakon zaključivanja poslovne godine pregledava poslovanje svakog fonda i društva. Njegova uloga je da prosudi i da se pismeno očituje o usklađenosti poslovanja s zakonom.
 • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
 • ULAGAČKI CENTAR
 • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Euro Short Term Bond AKCIJA
Platinum Corporate Bond POČETNA PONUDA
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
453,83 16.05.2019
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 20.05.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,418214 0,01
0,10%
1 USD 6,645954 0,04
0,53%
1 GBP 8,480867 0,00
-0,02%
1 CHF 6,572352 0,02
0,29%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.05. 16:00  1.864,51
14,06
0,76
CROBEX10* 17.05. 16:00  1.103,45
12,22
1,12
CROBEXprime* 17.05. 15:36  1.058,26
13,75
1,32
CROBEXplus* 17.05. 16:00  960,90
1,41
0,15
CROBEXtr* 17.05. 16:00  1.217,58
9,09
0,75
CROBIS* 17.05. 16:31  113,13
-0,05
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:14 17.05.2019)

 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 162,50
0,93%
3.105.792,00
RIVP 39,00
1,30%
1.798.063,00
ATGR 1.200,00
1,69%
926.860,00
KOEI 695,00
2,21%
774.580,00
ADRS2 447,00
0,68%
668.116,00
TUHO 2.500,00
0,81%
509.940,00
PODR 408,00
2,00%
302.548,00
ERNT 1.105,00
-0,45%
187.060,00
HTCP 456,00
1,33%
138.884,00
ADPL 179,00
-0,56%
102.907,00
Redovni dionički promet:   9.017.392,79 kn
Redovni obveznički promet:   4.872,21 kn
Blok promet:   7.290.000,00 kn
Sveukupni promet:   16.312.265,00 kn
Osvježi