NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 26.03.2021
Komentar tržišta - PBZ Invest - veljača 2021.

Komentar tržišta - PBZ Invest - veljača 2021.

PBZ START fond

Fond je u veljači ostvario rast uz prinos 0,03% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,38.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je uz slabu potražnju za kunama te stagnaciju kamatnih stopa duž cijele krivulje. Ministarstvo financija je na međunarodnom tržištu kapitala izdalo 2 milijarde eura novih euroobveznica kroz dvije tranše uz snažan interes investitora te produljilo krivulju prinosa na povijesno najdulji rok do 2041. godine. Nova rekordna razina viška likvidnosti u sustavu od čak 66 milijarde kuna dodatno je povećala interes investitora za jednogodišnjim kunskim trezorskim zapisom. Ministarstvo financija uspješno je iskoristilo priliku na tržištu te upisalo trezorske zapise po prinosu manjem za čak 2 bazna poena (0,03%). U narednom razdoblju očekujemo nastavak istog smjera monetarne politike, rekordnu likvidnost u sustavu te nepromijenjenu krivulju kamatnih stopa.

PBZ D-START fond

Fond je u veljači ostvario pad od -0,04% ulažući najvećim dijelom u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske denominirane u dolaru, trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 1,41.

Američka središnja banka (FED) u siječnju je zadržala referentni kamatnjak unutar raspona 0,00%-0,25% te potvrdila neto kupnju imovine u vrijednosti 120 milijardi dolara mjesečno. Tijekom veljače na tržištu su dominirala rastuća inflatorna očekivanja u SAD-u kao posljedica izglednog izglasavanja paketa fiskalne pomoći vrijednog 1,9 bilijuna dolara. Prinos na 10-godišnju američku obveznicu bilježio je stoga rast tijekom cijelog mjeseca. Nervozu na tržištu djelomično je umirio čelnik Fed-a J.Powell, izjavom kako će zbog nepovoljnih kretanja na tržištu rada monetarna politika ostati akomodativna. Tijekom nadolazećih mjeseci očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike te kretanje dolarskih kamatnih stopa na postojećim razinama.

PBZ Short Term Bond fond

Fond je u veljači porastao 0,04%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi nastavio je sa trendom rasta prisutnim od početka ove godine te je iznosio ukupno 389 milijuna kuna. U veljači, iako je najkraći mjesec u godini, trgovalo se svim kunskim obveznicama dostupnima na Zagrebačkoj burzi. Najlikvidnije izdanje bila je najduža kunska obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine uz prinos od 0,55% kojom je ostvarena trećina ukupnog prometa. Sljedeća obveznica po volumenima u veljači bilo je jedno od najkraćih kunskih izdanja tj. obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2023. godine uz prinos od 0,05%. Modificirana duracija PBZ Short Term Bond fonda krajem veljače iznosi 1,86.

PBZ Euro Short Term Bond fond

Fond je u veljači izgubio na vrijednosti 0,26%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi nastavio je s trendom rasta prisutnim od početka ove godine te je iznosio ukupno 389 milijuna kuna. U veljači najlikvidnija indeksirana domaća izdanja bila su državne obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2040. godine uz prinos od 1,25% te ono dospijeća 2034.godine uz prinos od 1,00%. Sva eurobond izdanja porasla su u prinosu, odnosno pala u cijeni tijekom veljače uslijed rasta prinosa ′core′ (temeljnih) zemalja. Navedeni trend pratile su i euroobveznice zemalja Srednje i Jugoistočne Europe kojima smo izloženi poput Hrvatske, Rumunjske te Sjeverne Makedonije. Modificirana duracija PBZ Euro Short Term Bond  fonda krajem veljače iznosi 1,87.

PBZ Bond fond

Fond je u veljači ostvario negativan prinos od 1,03%. Nastavljen je trend rasta prinosa ′core′ (temeljnih) zemalja i u veljači, što je kao posljedicu imalo rast prinosa, odnosno pad cijena obveznica ostalih zemalja poput Republike Hrvatske i Rumunjske, kojima smo izloženi u fondu. Najveći negativan doprinos mjesečnoj izvedbi fonda imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2032. te 2030. godine. Porast prinosa ′core′ zemalja pratio je očekivanja tržišta da bi FED (Američka središnja banka) mogao ranije nego li je dosad očekivano krenuti s dizanjem kamatnih stopa, čime bi započeo proces zaoštravanja monetarne politike. Ministarsto financija je krajem veljače uspješno izdalo 2 nove tranše euroobveznica Republike Hrvatske dosad najduljih dospijeća, onog od 12 te od 20 godina. Izdano je tako 1 milijardu eura euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2033. godine uz prinos do dospijeća od 1,257% te 1 milijardu eura euroobveznica dospijeća 2040. godine uz prinos od 1,788%. Potražnja institucionalnih investitora višestuko je nadmašila izdanje te je iznosila 6,4 milijardi eura. Sredstva prikupljena navedenim zaduženjem iskoristiti će se za otplatu dolarskih obveznica Republike Hrvatske u iznosu 1,5 milijardi USD koje dospijevaju u ožujku. Modificirana duracija PBZ Bond fonda krajem veljače iznosi 5,69.

PBZ Conservative 10 fond

Cijena udjela fonda u veljači je umanjena za 0,58%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine te euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine. Pad cijena navedenih euroobveznica je posljedica globalnog rasta prinosa na obvezničkim tržištima uslijed očekivane mogućnosti pojave inflacije, posebice u SAD-u. Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 4,64. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi rast od 2,68% u veljači. Pozitivna očekivanja investitora vezana uz nastavak oporavka njemačke ekonomije te ubrzanje tempa procjepljivanja stanovništva podržala su rast indeksa u veljači. Sredinom veljače optimizam investitora u SAD-u kreirao je inflatorna očekivanja kod dijela investitora, što je stvorilo volatilnost na svjetskom obvezničkom tržištu i rezultiralo rastom prinosa, odnosno padom cijena obveznica. Volatilnost na obvezničkom tržištu potaknula je volatilnost i na dioničkom tržištu, pa tako i njemačkom, no taj pad nije ugrozio pozitivno ostvarenje na mjesečnoj razini. Udio dioničke komponente u neto imovini PBZ Conservative 10 fonda krajem veljače je iznosio otprilike 2,6%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda u veljači bilježi rast od 0,10%, pri čemu je dionička komponenta dala pozitivan doprinos promjeni cijene udjela, dok je obveznička komponenta negativno doprinijela promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta, u veljači su se u potpunosti oporavila od korekcije do koje je došlo krajem siječnja. Optimizam stvoren oko gospodarskog oporavka, padajućeg broja COVID - 19 slučajeva na globalnoj razini te očekivanog novog fiskalnog paketa pomoći američkom gospodarstvu, glavni su razlozi pozitivnih prinosa na dioničkim tržištima diljem svijeta u proteklome mjesecu. Vodeći američki dionički indeksi Dow Jones i S&P 500 u veljači su porasli za 3,17% odnosno 2,61% u odnosu na siječanj. Ista razina optimizma osjetila se i na dioničkim tržištima u Europi gdje su velika većina dioničkih indeksa ostvarila odlične rezultate. Sukladno tome, njemački Dax indeks u proteklom je mjesecu porastao za 2,63% dok je primjera radi francuski CAC Indeks porastao za visokih 5,63%, u odnosu na siječanj. Obveznička su tržišta u proteklom mjesecu uglavnom obilježena rastom prinosa odnosno padom cijena obveznica. Najslabije prinose zabilježili su instrumenti koji pripadaju „Directional bond" komponenti fonda, no niti instrumenti koji pripadaju ostalim strategijama ne mogu se pohvaliti pozitivnim rezultatima u veljači. Dionička izloženost PBZ International Multi Asset fonda krajem mjeseca iznosila je oko 5,00%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda u veljači bilježi rast od 0,33% pri čemu je dionička komponenta dala pozitivan doprinos rastu cijene udjela, dok je obveznička komponenta negativno pridonijela promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta, u veljači su ostvarila odlične prinose, u potpunosti se oporavivši od korekcije do koje je došlo krajem siječnja. Nastavak procjepljivanja svjetskog stanovništva, smanjenje broja novo - zaraženih na globalnoj razini te optimizam oko očekivanog novog fiskalnog paketa pomoći američkom gospodarstvu, pozitivno su utjecali na gospodarski oporavak u proteklom mjesecu što se pozitivno odrazilo na prinose. Europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 u proteklom je mjesecu porastao za odličnih 4,45%, dok je američki S&P 500 u istome periodu ojačao za 2,61%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u proteklom su mjesecu porasli za 4,64% odnosno 3,40%. Na obvezničkom tržištu u proteklom smo mjesecu uglavnom svjedočili padu cijena odnosno porastu prinosa obveznica. Glavni razlog tome su očekivanja dijela ulagatelja oko rastuće stope inflacije u budućnost, zbog pozitivnih očekivanja vezanih uz ekonomiju i brzinu oporavka, u uvjetima povijesno niskih kamatnih stopa. Najlošije prinose zabilježila je komponenta fonda koja ulaže u obveznice tržišta u razvoju, no niti ostale komponente ne mogu se pohvaliti dobrim prinosima u veljači. Dionička izloženost PBZ Flexible 30 fonda krajem mjeseca iznosila je oko 12,00%.

PBZ Moderate 30 fond

Cijena udjela fonda u veljači umanjena je za 1,02%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Eurobveznice zemalja EU poput Hrvatske, Italije i Rumunjske izgubile su na vrijednosti u veljači nakon pojave globalnog rasta prinosa na obvezničkim tržištima uslijed očekivane mogućnosti porasta inflacije, posebice u SAD-u. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi pozitivan doprinos u veljači, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile rast u rasponu od 0,3% do 1,42%. Optimizam investitora gurnuo je vodeće američke indekse na nove povijesne maksimume početkom veljače, pri čemu su rast bilježila i europska dionička tržišta. Potporu optimizmu pružala su pozitivna očekivanja oko očekivanog fiskalnog paketa pomoći američkom gospodarstvu, nastavku oporavka globalne ekonomije te ubrzanja tempa procjepljivanja stanovništva. Sredinom veljače optimizam investitora u SAD-u kreirao je inflatorna očekivanja kod dijela investitora, što je stvorilo volatilnost na svjetskom obvezničkom tržištu i rezultiralo rastom prinosa, odnosno padom cijena obveznica. Volatilnost na obvezničkom tržištu potaknula je volatilnost i na dioničkom tržištu SAD-a i Europe, prije sve tehnološkog sektora te vodeći indeksi bilježe pad, no taj pad nije ugrozio pozitivno ostvarenje na mjesečnoj razini. Krajem veljače, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima u neto imovini PBZ Moderate 30 fonda, iznosio je blizu 26%.

PBZ Global fond

Cijena udjela fonda u veljači je porasla za 0,44%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos ovaj mjesec. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine te euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine.

Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 2,36. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi pozitivan doprinos u veljači, pri čemu najveći rast bilježi financijski instrument (ETF) s izloženošću prema Sjevernoj Americi (+3.4%), a rast bilježe i svi ostali dionički financijski instrumenti. Početkom veljače američki dionički indeksi dosegnuli su nove povijesne maksimume, a rast su bilježila i ostala dionička tržišta, potaknuta optimizmom oko očekivanog fiskalnog paketa pomoći američkom gospodarstvu, nastavku oporavka globalne ekonomije te ubrzanju tempa procjepljivanja stanovništva. Sredinom veljače optimizam investitora u SAD-u kreirao je inflatorna očekivanja kod dijela investitora, što je stvorilo volatilnost na svjetskom obvezničkom tržištu i rezultiralo rastom prinosa, odnosno padom cijena obveznica. Volatilnost na obvezničkom tržištu potaknula je volatilnost i na dioničkom tržištu, prije sve tehnološkog sektora te vodeći indeksi bilježe pad, no taj pad nije ugrozio pozitivno ostvarenje na mjesečnoj razini. Krajem veljače udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini PBZ Global fonda iznosio je 48,81%.

PBZ Equity fond

U veljači su sva regionalna dionička tržišta pozitivno doprinijela prinosu PBZ Equity fonda, osim dioničkog tržišta u Rumunjskoj gdje je lokalni dionički indeks Bet-10 izgubio na vrijednosti 1,02%. Tako je cijena udjela PBZ Equity fonda u veljači porasla za 0,87%.

Najveći rast među regionalnim dioničkim tržištima zabilježilo je slovensko dioničko tržište, a indeks SBITOP porastao za 2,72%. Najveći porast od likvidnijih komponenti indeksa realizirala je dionica Podzavarovalnice Sava (+15,15%).

Domaći dionički indeks CROBEX je u veljači realizirao dobitak od 2,46%. Najbolji performans na Zagrebačkoj burzi realizirala je dionica Ingra d.d. koja je ojačala za čak 49,17%. Hrvatski Telekom je objavio rezultate poslovanja u 2020. Kompanija je ostvarila pad prihoda i dobiti poradi manjih prihoda od posjetitelja te zbog utjecaja pandemije. S druge strane Ericsson NT je zabilježio vrlo dobre rezultate poslovanja. Najveći utjecaj pandemija Covid-19 imala je očekivano na turističke kompanije, koje su imale oštar pad prihoda na godišnjoj razini, kao i negativan neto rezultat poslovanja. Unatoč krizi uzrokovanoj pandemijom prihodi Atlantic Grupe su ostali gotovo nepromijenjeni u odnosu na 2019., ako se izuzmu prihodi dezinvestiranog poslovanja. Rast prihoda i dobiti na svim razinama ostvarila je Podravka, zahvaljujući rastu i u segmentu Prehrane i Farmaceutike.

U Srbiji je lokalni dionički indeks BELEX15 porastao za 1,62%, a volumen trgovanja je i nadalje bio mali.

Mi smo u veljači povećavali izloženost domaćem dioničkom tržištu, dok smo u manjoj mjeri smanjivali izloženost prema dionicama u Srbiji. U ostalim regionalnim tržištima nije bilo značajnijih promjena.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ analiza

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3, 2021.)(na kraju Q3, 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,10%  5
Generali Energija A +24,91%  6
Generali Nova Europa A +24,17%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 02.12.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 02.12.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,531682 0,01
0,11%
1 USD 6,649905 0,03
0,42%
1 GBP 8,857676 0,01
0,16%
1 CHF 7,229489 0,01
0,20%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,94 30.11.2021
-0,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.12. 15:52  1991.57
10,57
0,53
CROBEX10* 01.12. 15:52  1221.32
7,92
0,65
CROBEX10tr* 01.12. 15:52  1251.33
8,11
0,65
ADRIAprime* 01.12. 15:52  1371.77
3,09
0,23
CROBISTR* 01.12. 16:31  188.6011
-0,30
-0,16
CROBIS* 01.12. 16:31  110.9859
-0,18
-0,17
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:34 01.12.2021)
(17:08:34 01.12.2021)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN 238,00
1,28%
779.368,00
RIVP 30,80
0,00%
431.799,80
ZABA 62,00
0,00%
366.798,20
CROS 6.600,00
0,00%
356.400,00
HT 183,00
0,00%
336.211,00
HPB 610,00
0,00%
301.950,00
PODR 624,00
2,30%
292.036,00
ATPL 414,00
-0,72%
253.710,00
ATGR 1.620,00
1,25%
168.610,00
ERNT 1.800,00
0,84%
114.900,00
Redovni dionički promet:   4.025.316,96 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   6.439.932,50 kn
Sveukupni promet:   10.465.249,46 kn