NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 24.08.2020
Komentar tržišta - PBZ Invest - srpanj 2020.

Komentar tržišta - PBZ Invest - srpanj 2020.

PBZ START fond

Fond je u srpnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,01.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u očekivano mirnom okruženju uz konstantno slabu potražnju za kunama te visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od čak 42 milijarde kuna. Sukladno tome izostao je interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. U srpnju nije bilo aukcije trezorskih zapisa Ministarstva financija te je prinos na jednogodišnji kunski trezorski zapis na povijesno niskih 0,06. Obzirom na nedostatak čimbenika koji bi mogli utjecati na promjenu tržišnih kamatnih stopa, očekujemo da će se njihova stagnacija nastaviti u narednom razdoblju.

PBZ D-START fond

Fond je u srpnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka te ulagao u obveznice RH denominiranih u dolaru i u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 0,91.

U srpnju je Američka središnja banka, prema očekivanju investitora, ostavila kamatnu stopu nepromijenjenom u rasponu 0,00%-0,25% . FOMC je zadržao referentni kamatnjak na trenutnim razinama s obzirom da podaci iz realnog sektora kao ni razvoj situacije s pandemijom ne ukazuju da je oporavak na vidiku. Ipak, optimizam investitora podržava očekivanje skorog pronalaska cjepiva protiv koronavirusa. Prema FED-ovim projekcijama ne očekuje se podizanje referentnog kamatnjaka prije 2022 godine. Kretanje kamatnih stopa na dolar u kolovozu očekujemo na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond

Fond je u srpnju porastao 0,33%. Ukupni promet obveznicama registriran na Zagrebačkoj burzi u srpnju je nešto manji nego li prethodni mjesec iako je i dalje visok, posebice za ljetne mjesece te je iznosio 927 milijuna kuna. Najveći dio mjesečnog prometa još jedan mjesec u nizu, ostvaren je kunskom obveznicom RH dospijeća 2023. godine, uz prinos od 0,30%. Po volumenu slijedi kunska obveznica dospijeća 2025. godine uz prinos od 0,73%. Modificirana duracija PBZ Short term bond fonda krajem srpnja iznosi 2,07.

PBZ Euro short term bond fond

Fond je u srpnju uvećao svoju vrijednost za 0,68%. Ukupni promet obveznicama registriran na Zagrebačkoj burzi u srpnju nešto je manji nego li prethodni mjesec iako je i dalje visok, posebice za ljetne mjesece te je iznosio 927 milijuna kuna. Većina ostvarenog prometa je s obveznicama denominiranima u lokalnoj valuti, a od obveznica denominiranih u valutnoj klauzuli najtrgovanija je bila ona dospijeća 2022. godine s dospijećem u veljači, uz prinos od 0,50%. Hrvatske euroobveznice nakon dugo vremena nose u prosjeku prinose nešto niže nego li domaća izdanja RH. Navedeno je posljedica velike potražnje institucionalnih investitora za navedenima nakon pozitivnih ekonomskih vijesti: poput ulaska Hrvatske kune u tečajni mehanizam ERM II te turističke sezone koja iako je ispod lanjskih razina ipak je iznad početnih očekivanja. Modificirana duracija PBZ Euro short term bond fonda krajem srpnja iznosi 1,54.

PBZ Bond fond

Fond je u srpnju porastao 1,34%. Svjetska gospodarstva u posljednjim mjesecima bilježe poboljšane makroekonomske pokazatelje, dok je broj zaraženih i nadalje relativno visok no ipak povećani broj zaraženih Covidom se većinom seli iz razvijenih zemalja u zemlje u razvoju. Globalne centralne banke poput FED-a i ECB-a i nadalje izjavljuju kako su spremne poduprijeti svoja gospodarstva. Jedan od primjera pomoći je i npr. Fond za oporavak EU u iznosu od čak 750 milijardi eura od kojih će Republici Hrvatskoj pripasti čak 22 milijarde eura. Nakon povoljnih vijesti iz EU institucija i njihovi građani su nas pozitivno iznenadili svojim brojnim dolascima na Jadran. Naravno, broj dolazaka je značajno niži nego lani u isto doba ali ipak znatno veći no što su ukazivali prvi ljetni dani. Povećani priljev eura je doveo do aprecijacije kune tijekom srpnja, a u navedenom periodu je Hrvatska ušla u sustav Europskog tečajnog mehanizma (ERM II), kojim je fiksiran EUR/HRK tečaj na razini od 7,5345. Navedene vijesti su bile pozitivne za obveznička tržišta, te su dovele do povećane potražnje za obveznicama Republike Hrvatske i Rumunjske u srpnju. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su: kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine te euroobveznica RH dospijeća 2025. godine. Modificirana duracija PBZ Bond fonda krajem srpnja iznosi 5,33.

PBZ Conservative 10 fond

Fond je u srpnju porastao 1,26%, a obveznička komponenta fonda i ovaj mjesec imala je pozitivan doprinos te je zaslužna za ostvareni prinos fonda. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su: kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine te euroobveznica RH dospijeća 2031. godine. Pristupanje Republike Hrvatske Europskom tečajnom mehanizmu (ERM II) 10. srpnja te dogovor na razini Europske unije o Fondu za oporavak teškom 750 milijardi eura i novom sedmogodišnjem europskom proračunu u drugoj polovici srpnja, utjecali su na nastavak pozitivnih kretanja na domaćem obvezničkom tržištu i daljnje smanjenje premije rizika države. Potražnja za domaćim obveznicama dolazila je i od domaćih institucionalnih ulagatelja te je primjerice primjetan rast imovine obvezničkih investicijskih fondova, koji se dijelom dogodio zbog uplata ulagatelja. Modificirana duracija fonda krajem srpnja iznosi 4,14.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti njemačkom DAX indeksu u srpnju bilježi blago negativan prinos od -0,08%. Nakon snažnog rasta u lipnju, DAX je završio mjesec gotovo nepromijenjen na mjesečnoj razini. Iako su makroekonomski podaci i dalje bili bolji od očekivanja, više nisu uspjevali toliko pozitivno iznenaditi ulagatelje kao u prethodnom mjesecu. Također porast broja zaraženih na globalnoj razini te naznake usporavanja tempa oporavka ekonomija, posebice u SAD-u, pozivali su ulagatelje na oprez. Svejedno, epidemiološka situacija u Europi je znatno bolja nego u SAD-u, a dogovoreni novi europski sedmogodišnji proračun i Fond za oporavak, trebali bi omogućiti potporu oporavku europske ekonomije. Udio dioničke komponente u neto imovini PBZ Conservative 10 fonda na kraju srpnja je iznosio 8,54%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda u srpnju bilježi rast od 0,86%, pri čemu najveći rast bilježe fleksibilne "multi-asset" i obvezničke strategije te „carry" strategije. Strategije s direktnom izloženošću prema obveznicama te tržištima u razvoju s denominacijom u vodećim svjetskim valutama, bilježe negativan doprinos. Srpanj je pružio daljnje dokaze da se ekonomska aktivnost poboljšala nakon popuštanja mjera protiv virusa, ali podaci su ukazivali na usporavanje tempa oporavka, posebice u SAD-u. Tempo porasta novih infekcija virusom također je porastao u većini regija od početka srpnja, ali čini se da je usporio krajem mjeseca u SAD-u, dok je u Europi i Japanu porastao, iako s mnogo nižih razina. Izgrađeni pozitivan sentiment se uspijeva održati, balansirajući između ohrabrujućih makroekonomskih podataka i izazovne epidemiološke situacije. Dionička izloženost PBZ International Multi Asset fonda krajem mjeseca je iznosila oko 5,00%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda u srpnju bilježi rast od 0,50%, pri čemu većina instrumenata unutar obvezničke komponente bilježi pozitivan prinos, dok dionička komponenta fonda, koja se sastoji od izloženosti prema američkom indeksu S&P 500 i europskom Euro Stoxx 50, bilježi mješovitu izvedbu. Financijski instrument (ETF) s izloženošću prema američkom S&P 500 indeksu bilježi rast od 0,43%, dok onaj s izloženošću prema europskom blue-chip dioničkom indeksu Euro Stoxx 50 bilježi pad od 1,55%. Okruženje povijesno niskih kamatnih stopa, izostanak inflacije, potpora centralnih banaka i izglasavanje novog sedmogodišnjeg europskog proračuna i Fonda za oporavak, nastavili su pružati potporu obvezničkom tržištu i u srpnju. Nakon snažnog rasta u lipnju, europski dionički indeksi uglavnom stagniraju ili bilježe pad u srpnju, dok su američki indeksi nastavili rasti. Makroekonomski podaci sugeriraju nastavak oporavka, no ipak sporijim tempom, posebice u SAD-u, dok epidemiološka situacija ostaje izazovna, iako su stope smrtnosti znatno niže nego u proljetnim mjesecima. Izgrađeni pozitivan sentiment uglavnom se uspijeva održati, balansirajući između ohrabrujućih makroekonomskih podataka i izazovne epidemiološke situacije. Dionička izloženost PBZ Flexible 30 fonda krajem mjeseca, iznosila je oko 20%.

PBZ Global fond

Cijena udjela fonda u srpnju je povećana za 0,74%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su: euroobveznica RH 2031. godine te kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine. Modificirana duracija fonda krajem srpnja iznosi 2,02.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima bilježi mješovitu izvedbu, pri čemu je najveći rast od 5,85% ostvario financijski instrument (ETF) s izloženošću prema američkom S&P 500 indeksu, dok je najveći pad od 6,97% ostvario onaj s izloženošću prema japanskom dioničkom tržištu. Srpanj je pružio daljnje dokaze da se ekonomska aktivnost poboljšala nakon popuštanja mjera protiv virusa, ali podaci su ukazivali na usporavanje tempa oporavka, posebice u SAD-u. Tempo porasta novih infekcija virusom također je porastao u većini regija od početka srpnja, ali čini se da je usporio krajem mjeseca u SAD-u, dok je u Europi i Japanu porastao, iako s mnogo nižih razina. Iako je razina volatilnosti na dioničkim tržištima iznad višegodišnjih prosjeka, ona je i dalje u padu od ožujka, pri čemu se izgrađeni pozitivan sentiment uspijeva održati, balansirajući između ohrabrujućih makroekonomskih podataka i izazovne epidemiološke situacije. Krajem srpnja udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini PBZ Global fonda iznosio je 49,73%.

PBZ Equity fond

U srpnju je većina regionalnih dioničkih tržišta realizirala negativne prinose, dok je cijena udjela PBZ Equity fonda blago pala za 0,23%.

Jedino regionalno dioničko tržište gdje je zabilježen pozitivan mjesečni prinos bilo je dioničko tržište u Srbiji gdje je lokalni dionički indeks BELEX15 realizirao rast od 0,30%. Trgovanje je bilo na niskim razinama, a najveći rast realizirala je dionica Komercijalne banke sa rastom od preko 10%.

Domaći dionički indeks CROBEX je u srpnju realizirao gubitak od 2,95%. Hrvatske su kompanije počele objavljivati rezultate poslovanja za drugo tromjesečje 2020 godine. Hrvatskom telekomu unatoč padu prihoda, profitne marže su zabilježile snažan rast u odnosu na prethodno tromjesečje, kao i u odnosu na isto razdoblje lani. Ericsson Nikola Tesla je ostvario rast prodaje od čak 10% u drugom tromjesečju, ali i pad bruto marže na samo 5,2%. Podravka je zabilježila pad prihoda od prodaje u drugom kvartalu, ali su uštede na troškovnoj strani, pogotovo u dijelu troškova za marketing, rezultirale porastom profitabilnosti na godišnjoj razini. Najveći pad realizirala je dionica Đuro Đaković (-35,25%), dok su značajan rast zabilježile dionice Saponije (+9,09%) i Auto-Hrvatske (+6,67%).

Slovenski dionički indeks SBITOP pao je za 0,65%, a najveći pad od likvidnijih članova indeksa realizirala je dionica Cinkane Celje koja je pala za 7,51%. Rumunjsko dioničko tržište realiziralo je najveći gubitak među regionalnim dioničkim tržištima, tako je lokalni dionički indeks BET-10 potonuo za 3,25%. Mi smo u srpnju povećavali izloženost prema domaćem i rumunjskom dioničkom tržištu, ostalih značajnih promjena nije bilo.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ komentar tržišta ~ fondovi

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.02.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.02.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,582237 0,00
0,06%
1 USD 6,259586 0,06
1,01%
1 GBP 8,693232 -0,09
-0,99%
1 CHF 6,910533 0,07
0,96%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
526,04 25.02.2021
-0,84%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 28.02.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.02. 16:00  1830.19
-8,92
-0,49
CROBEX10* 26.02. 16:00  1132.54
-6,53
-0,57
CROBEX10tr* 26.02. 16:00  1131.95
-6,51
-0,57
ADRIAprime* 26.02. 16:00  1119.07
-6,18
-0,55
CROBISTR* 26.02. 16:31  187.4794
-0,05
-0,03
CROBIS* 26.02. 16:31  112.278
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:05:53 26.02.2021)
(17:05:53 26.02.2021)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO 3.000,00
2,74%
790.240,00
HT 179,50
-0,55%
651.607,00
PODR 502,00
0,00%
634.510,00
RIVP 30,80
-2,22%
579.217,90
TPNG 42,00
-4,55%
384.561,40
INGR 13,50
6,30%
346.149,70
OPTE 6,50
2,52%
334.299,48
DLKV 7,00
-6,17%
259.462,28
ADRS2 412,00
0,00%
189.106,00
ATGR 1.370,00
-1,44%
153.440,00
Redovni dionički promet:   5.568.279,89 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.568.279,89 kn