NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 23.02.2021
Komentar tržišta - PBZ Invest - siječanj 2021.

Komentar tržišta - PBZ Invest - siječanj 2021.

PBZ START fond

Fond je u siječnju ostvario rast uz prinos 0,07% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,42.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom okruženju bez velikih volumena te uz rekordnu razinu viška likvidnosti u sustavu od čak 62 milijarde kuna. Tržišne kamatne stope ostale su nepromijenjene a banke su nesmetano održavale kunski dio obvezne pričuve, pa nije bilo potražnje na tjednim repo aukcijama HNB-a. U siječnju je održana aukcija trezorskih zapisa uz povećani interes investitora te je prinos posljedično pao za 1 bazni poen na novu povijesnu razinu od 0,05%. U narednom razdoblju očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

PBZ D-START fond

Fond je u siječnju ostvario rast uz prinos 0,13% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske denominirane u dolaru, trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 1,30.

Američka središnja banka (FED), prema očekivanju investitora, zadržala je referentni kamatnjak unutar raspona 0,00%-0,25% te potvrdila neto kupnju imovine u vrijednosti 120 milijardi dolara mjesečno. Čelnici FED-a zadržat će referentni kamatnjak na postojećim razinama sve dok se ne postigne značajan daljnji napredak na tržištu rada i u inflaciji. Tijekom nadolazećih mjeseci očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike te kretanje dolarskih kamatnih stopa na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond

Fond je u siječnju porastao 0,10%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi povećan je u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 202 milijuna kuna, ali opet uz mnoštvo dana bez ikakvog trgovanja obveznicama. U siječnju ove godine najtrgovanija kunska obveznica bila je obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2026. godine, uz prinos od 0,25% te obveznica dospijeća 2028. godine, uz prinos od 0,40%. S ove dvije državne obveznice Republike Hrvatske ostvareno je gotovo polovica ukupnog prometa obveznicama u siječnju. Modificirana duracija PBZ Short term bond fonda krajem siječnja iznosi 1,76.

PBZ Euro short term bond fond

Fond je u siječnju izgubio na vrijednosti 0,01%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi povećan je u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 202 milijuna kuna, ali opet uz mnoštvo dana bez ikakvog trgovanja obveznicama. U siječnju najlikvidnije domaće izdanje denominirano u valutnoj klauzuli bila je državna obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2024. godine uz prinos od 0,01%, dok je sa značajno manjim prometom slijedilo indeksirano izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2034. godine uz prinos od 1,05%. Potražnja za rumunjskim euroobveznicama i dalje je visoka što se pozitivno odražava na cijenu, uslijed atraktivnih prinosa koje nose navedeni dužnički vrijednosni papiri te očekivanja o fiskalnoj stabilizaciji zbog nove političke opcije. Modificirana duracija PBZ Euro short term bond fonda krajem siječnja iznosi 1,98.

PBZ Bond fond

Fond je u siječnju izgubio -0,16%. Početak godine je obilježio značajan rast prinosa ′core′ (temeljnih) zemalja, poput rasta od 5bp na njemački Bund te čak 15bp na američki US Treasury. Većina ostalih obvezničkih tržišta slijedila je navedeni smjer te su u siječnju zabilježila negativne izvedbe. Porast prinosa ′core′ zemalja uslijedio je zbog očekivanja tržišta da bi Američka središnja banka (FED) mogla ublažiti svoju ekspanzivnu monetarnu politiku na način da uskoro najavi smanjenje otkupa obveznica na mjesečnoj razini te da bi se u doglednoj budućnosti mogao očekivati i porast referentne kamatne stope. Navedena očekivanja čelnik FED-a Jerome Powell je demantirao na posljednjoj sjednici, što je djelomično umirilo financijska tržišta.

Euroobveznice Republike Hrvatske pratile su globalne trendove te su se cjenovno korigirale uslijed rasta prinosa, a najveći negativan doprinos u siječnju imale su najdulje euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine. Rumunjske euroobveznice mjesec su završile raznoliko, pojedine obveznice na kraćem i srednjem dijelu krivulje zabilježile su blagi rast cijene, dok one najduljih dospijeća siječanj su zaključile uz korekciju cijene. Modificirana duracija PBZ Bond fonda krajem siječnja iznosi 5,45.

PBZ Conservative 10 fond

Fond je u siječnju izgubio 0,46%, a obveznička komponenta fonda početkom godine imala je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine te euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2022. godine. Uz navedene pozicije blagi pozitivan doprinos unutar mjeseca imala je kunska obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2026. godine. Modificirana duracija fonda krajem siječnja iznosi 4,20. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi pad od 2,11% u siječnju. Početak godine obilježio je optimizam na svjetskim dioničkim tržištima pa tako i njemačkom. Optimizmu su doprinijela pozitivna očekivanja vezana uz ekonomiju i projekt cijepljenja stanovništa te pozitivan ishod trgovinskih pregovora između Europske unije i Velike Britanije. Kraj siječnja donio je rast volatilnosti i blagu korekciju te su brojni indeksi razvijenih zemalja mjesec zaključili s negativnim prinosima, pa tako i njemački DAX. Na negativne prinose utjecale su objave poslovnih rezultata kompanija, različite vijesti vezane uz dostupnost cjepiva, još uvijek neizglasan novi paket pomoći američkom gospodarstvu od strane Senata te volatilno trgovanje pojedinim dionicama na američkom tržištu, nakon sve većeg utjecaja malih investitora na trgovanje dionicama putem sve popularnijih besplatnih aplikacija za trgovanje. Udio dioničke komponente u neto imovini PBZ Conservative 10 fonda krajem siječnja je iznosio 7,74%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda u siječnju bilježi pad od 0,15%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale negativan doprinos promijeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta, novu kalendarsku godinu započela su s pozitivnim prinosima, odnosno, nastavila su s oporavkom iz kraja protekle godine. Međutim, krajem siječnja, došlo je do korekcije na globalnoj razini te su većina ključnih dioničkih indeksa mjesec zaključila s negativnim prinosima. Jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa Dow Jones u prosincu je oslabio za 2,04%, dok je S&P 500 pao za 1,11%, u odnosu na prosinac. Slika je bila slična i na europskim tržištima gdje je njemački Dax Indeks oslabio za 2,08% u odnosu na prosinac. Obveznička komponenta, u siječnju je bilježila mješovite prinose. Pozitivnim prinosima mogu se pohvaliti fondovi iz kategorije „High Yield", na koje je utjecaj imao rast prinosa na dugoročne američke državne obveznice u navedenom mjesecu. Na žalost, obveznički fondovi drugih kategorija uglavnom su bilježili negativne prinose. Na razvoj situacije na obvezničkim ali i dioničkim tržištima u narednim mjesecima, utjecat će napredak procjepljivanja stanovništva na svjetskoj razini. Dionička izloženost PBZ International Multi Asset fonda krajem mjeseca iznosila je oko 2,60%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda u siječnju bilježi pad od 0,61% pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale negativan doprinos promjeni cijene udjela fonda. S oporavkom koji traje još od studenog, svjetska su dionička tržišta nastavila i u prvoj polovici siječnja. Krajem mjeseca, došlo je do korekcije na tržištima diljem svijeta te su unatoč kvalitetnom početku godine, većina vodećih svjetskih indeksa mjesec zaključila s negativnim prinosima. Daljnji tijek događaja ovisit će o razvoju programa procjepljivanja na globalnoj razini, ali i o narednim makro pokazateljima koji su do sada bili vrlo stabilni. Europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 u proteklom je mjesecu oslabio za 2,00, dok je američki S&P 500 u istom periodu pao za 1,11%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u proteklom su mjesecu zabilježili mješovite prinose, odnosno, jedan je porastao za 1,03% dok je drugi oslabio za 2,47%. Obveznička komponenta fonda, u siječnju je bilježila mješovite prinose. Promjeni cijele udjela fonda pozitivno su doprinijeli fondovi iz „High Yield" kategorije te pojedini „Emerging Market" fond, dok su ostali bili neutralni ili negativni. Dionička izloženost PBZ Flexible 30 fonda krajem mjeseca iznosila je oko 19,80%.

PBZ Moderate 30 fond

Vrijednost udjela fonda u siječnju umanjena je za 0,16%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Obveznice zemalja Europske Unije kojima smo izloženi u fondu, poput obveznica Republike Hrvatske i Italije cjenovno su se korigirale uslijed rasta prinosa ′core′ (temeljnih) zemalja, dok su euroobveznice Rumunjske zbog razvoja nove političke situacije i očekivanja stabilizacije financija cjenovno blago porasle. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi negativan doprinos u siječnju uz mješovitu izvedbu, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile prinose u rasponu od -0,74% do 0,04%. Nakon optimizma i rasta svjetskih dioničkih tržišta početkom godine, kraj siječnja donio je rast volatilnosti i blagu korekciju na vodećim svjetskim tržištima te su brojni indeksi razvijenih zemalja mjesec zaključili s negativnim prinosima. Na negativne prinose utjecale su objave poslovnih rezultata kompanija, različite vijesti vezane uz dostupnost cjepiva, još uvijek neizglasan novi paket pomoći američkom gospodarstvu od strane Senata te volatilno trgovanje pojedinim dionicama na američkom tržištu, nakon sve većeg utjecaja malih investitora na trgovanje dionicama putem sve popularnijih besplatnih aplikacija za trgovanje. Krajem siječnja udio dioničkih investicijskih fondova u neto imovini PBZ Moderate 30 fonda iznosio je 25,67%.

PBZ Global fond

Vrijednost udjela fonda u siječnju je porasla za 0,25%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos ovaj mjesec. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine. Modificirana duracija fonda krajem siječnja iznosi 2,18. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi mješovitu izvedbu u siječnju, pri čemu najveći rast bilježi financijski instrument (ETF) s izloženošću prema Aziji isključujući Japan (+6.01%), a najveći pad ETF s izloženošću prema Europi (-1,5%). Nakon optimizma i rasta svjetskih dioničkih tržišta početkom godine, kraj siječnja donio je rast volatilnosti i blagu korekciju na vodećim svjetskim tržištima te su brojni indeksi razvijenih zemalja mjesec zaključili s negativnim prinosima. Na negativne prinose utjecale su objave poslovnih rezultata kompanija, različite vijesti vezane uz dostupnost cjepiva, još uvijek neizglasan novi paket pomoći američkom gospodarstvu od strane Senata te volatilno trgovanje pojedinim dionicama na američkom tržištu, nakon sve većeg utjecaja malih investitora na trgovanje dionicama putem sve popularnijih besplatnih aplikacija za trgovanje. Američki indeks S&P 500 tako bilježi pad od 1,11% u siječnju, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 -2% i francuski CAC 40 -2,74%. S druge strane, tržišta u razvoju bilježe pozitivan prinos te MSCI Emerging Markets Index bilježi rast od 2,97% u siječnju. Krajem siječnja udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini PBZ Global fonda iznosio je 48,99%.

PBZ Equity fond

U siječnju su sva regionalna dionička tržišta pozitivno doprinijela prinosu PBZ Equity fonda, osim dioničkog tržišta u Srbiji gdje je lokalni dionički indeks BELEX15 izgubio na vrijednosti 1,98%. Tako je cijena udjela PBZ Equity fonda u siječnju porasla za 2,30%.

Najveći rast među regionalnim dioničkim tržištima zabilježilo je rumunjsko tržište dionica, a lokalni dionički indeks BET-10 porastao je za 5,11%, a rast su predvodile dionice iz energetskog sektora.

Domaći dionički indeks CROBEX je u siječnju realizirao dobitak od 2,70%. Najbolji performans na Zagrebačkoj burzi realizirala je dionica AD Plastik d.d. koja je ojačala za 14,38%. Končar elektroindustrija je objavila stanje ugovorenih poslova na kraju 2020. u iznosu od 4,4 milijarde kuna te su oni značajno veći u odnosu na stanje na početku godine. Grupa u 2021. godini planira ostvariti prihode u iznosu od 3,4 milijarde kuna, što je 10% više u odnosu na procjenu poslovanja tekuće godine. Tu vijest popratio je i lijepi porast dionica Končar elektroindustrije od 8,62%.

Slovenski dionički indeks SBITOP porastao za 4,40%. Najveći porast od likvidnijih komponenti SBITOP indeksa realizirala je dionica Luke Koper (10,87%), dok je dionica Nove Ljubljanske banke oslabila za 2,18%. U siječnju, vjerojatno najveća vijest na slovenskom dioničkom tržištu bilo je stjecanje 100% udjela u Croduxu od strane Petrola. Nakon transakcije, tržišni udio Petrol grupe u Hrvatskoj povećat će se s 13% na 23%, a cijena dionice Petrola u siječnju je tako porasla za 3,69%.

Mi smo u siječnju povećavali izloženost domaćem dioničkom tržištu, dok smo u manjoj mjeri smanjivali izloženost prema dionicama u Srbiji. U ostalim regionalnim tržištima nije bilo značajnijih promjena.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ analiza

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 12.05.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 12.05.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,532086 0,00
0,04%
1 USD 6,192113 0,00
0,03%
1 GBP 8,752133 0,03
0,34%
1 CHF 6,862949 -0,01
-0,13%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
568,46 10.05.2021
0,26%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.05. 16:00  1950.84
-8,74
-0,45
CROBEX10* 11.05. 16:00  1200.06
-6,67
-0,55
CROBEX10tr* 11.05. 16:00  1211.01
-6,67
-0,55
ADRIAprime* 11.05. 16:00  1224.26
-9,29
-0,75
CROBISTR* 11.05. 16:31  187.5734
-0,02
-0,01
CROBIS* 11.05. 16:31  111.768
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:14 11.05.2021)
(17:08:14 11.05.2021)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 370,00
-3,90%
2.120.988,00
SLPF 22,20
11,00%
1.886.982,00
PODR 592,00
-1,00%
557.912,00
RIVP 29,80
0,68%
475.920,20
ATGR 1.530,00
-1,29%
458.890,00
7CRO 115,00
0,35%
449.299,00
SAPN 575,00
-1,71%
415.240,00
ADRS2 416,00
-1,42%
343.259,00
ERNT 1.700,00
0,00%
341.140,00
HT 186,50
-0,27%
289.120,00
Redovni dionički promet:   9.337.127,37 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   4.995.000,00 kn
Sveukupni promet:   14.332.127,37 kn