NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 03.11.2020
Komentar tržišta - PBZ Invest - rujan 2020.

Komentar tržišta - PBZ Invest - rujan 2020.

PBZ START fond

PBZ START fond je u rujnu ostvario rast uz prinos od 0,05% upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulaganjem u obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,92.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u očekivano mirnom okruženju uz konstantno slabu potražnju za kunama te visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od čak 42 milijarde kuna. U rujnu nije bilo aukcije trezorskih zapisa, ali niti interesa banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. Obzirom na nedostatak čimbenika koji bi mogli utjecati na promjenu tržišnih kamatnih stopa, očekujemo da će se njihova stagnacija nastaviti u narednom razdoblju.

PBZ D-START fond

PBZ D-START fond je u rujnu ostvario rast uz prinos od 0,04% upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka te ulaganjem u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, u obveznice Rumunjske denominirane u dolaru i u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,82.

Na sjednici u rujnu FED je, sukladno očekivanju većine tržišnih sudionika , ostavio referentni kamatnjak unutar postojećeg raspona 0,00%-0,25%. Američka središnja banka nastavit će provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku, a ova razina kamatnih stopa bit će u primjeni sve dok uvjeti na tržištu rada ne dosegnu razinu pune zaposlenosti i stopa inflacije ne poraste na 2%, odnosno umjereno prelazi 2%. Kretanje kamatnih stopa na dolar i u listopadu očekujemo na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond

PBZ Short term bond fond je u rujnu porastao 0,17%. Ukupni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi u rujnu je porastao u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 469 milijuna kuna. Najveći dio ovomjesečnog prometa ostvaren je opet kunskom obveznicom RH dospijeća 2026. godine, uz prinos od 0,55%, koju je po likvidnosti slijedila kunska obveznica RH dospijeća 2025. godine dospijeća u ožujku, uz prinos od 0,40%. Promet objema obveznicama pojedinačno, bio je veći od 100 milijuna kuna što je zavidna razina likvidnosti, imajući na umu da je to gotovo cjelokupni prošlomjesečni promet. Modificirana duracija fonda krajem rujna iznosi 2,05.

PBZ Euro short term bond fond

PBZ Euro short term bond fond je u rujnu uvećao svoju vrijednost za 0,13%. Ukupni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi u rujnu je porastao u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 469 milijuna kuna. Većina prometa ostvarena je i ovaj put u kunama ali izrazito visok promet ostvaren je ovaj mjesec obveznicom u valutnoj klauzuli dospijeća 2027. godine uz prinos od 0,60%. Značajan volumen ostvaren je također indeksiranim obveznicama RH dospijeća 2034. godine. Euroobveznice Republike Hrvatske i Rumunjske cjenovno su porasle u rujnu uslijed povećane potražnje investitora za obveznicama investicijskog rejtinga, zemalja članica EU, koje nose pozitivan prinos. Modificirana duracija fonda krajem rujna iznosi 1,40.

PBZ Bond fond

PBZ Bond fond je u rujnu porastao 0,59%. Porast broja zaraženih Covid-om u prvim jesenskim danima zasada ne zabrinjava značajnije financijska tržišta. Globalno najjače centralne banke - FED i ECB, nastavile su s ekspanzivnom monetarnom politikom, uz naznake da su u slučaju potrebe spremne još značajnije podržati gospodarstva. Navedeno je doprinijelo povećanoj potražnji za dužničkim vrijednosnim papirima perifernih zemalja Eurozone te srednje i istočne Europe. Rejting agencija S&P je u rujnu potvrdila kreditni rejting Hrvatske na BBB-, čime RH ostaje u investicijskom razredu, uz stabilne izglede. Hrvatske i Rumunjske euroobveznice cjenovno su porasle uslijed povećane potražnje investitora za obveznicama investicijskog rejtinga, zemalja članica EU, koje nose pozitivan prinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda u rujnu imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2032. te 2030. godine. Modificirana duracija fonda krajem rujna iznosi 5,24.

PBZ Conservative 10 fond

PBZ Conservative 10 fond je u rujnu izgubio na vrijednosti 0,24%, a obveznička komponenta fonda i ovaj mjesec imala je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su: euroobveznica RH dospijeća 2031. godine te kunska obveznica RH dospijeća 2026. godine. Modificirana duracija fonda krajem rujna iznosi 3,91. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema njemačkom DAX indeksu imala je negativan doprinos, s padom od 1,38% u rujnu. Pad vrijednosti dionica u rujnu započeo je s realizacijom profita dijela investitora na američkim tehnološkim dionicama, što je potaknulo volatilnost, na koju je kasnije utjecao i rast broja novozaraženih u Europi te bojazan investitora kako makroekonomski podaci neće nastaviti nadmašivati sada veća očekivanja investitora. Iako se njemačko gospodarstvo pokazalo otpornijim od većine europskih na Covid 19 krizu, zahvaljujući snažnoj i diverzificiranoj strukturi gospodarstva, DAX indeks također bilježi pad na mjesečnoj razini. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem rujna je iznosio 8,65%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela PBZ International Multi Asset fonda u rujnu bilježi pad od 0,51%, pri čemu obveznička komponenta nije imala značajniji utjecaj na promjenu cijene udjela fonda, dok je korekcija na dioničkim tržištima negativno utjecala na formiranje cijene udjela fonda. Početkom mjeseca, došlo je do navedene korekcije, primarno uzrokovane padom dionica američkih tehnoloških kompanija koje su se nakon korekcije vratile na razine na kojima su se nalazile sredinom srpnja. Pozitivna vijest je da su se iste zadnjih dana u mjesecu krenule oporavljati te se približavaju razinama s kraja kolovoza.

Sukladno navedenom, nakon odličnih prinosa ostvarenih u kolovozu, glavni američki dionički indeksi S&P 500 i Dow Jones Industrial Average u rujnu su oslabili za 3,92% odnosno 2,28% . S druge strane, na obvezničkim tržištima nije bilo značajnijih promjena, što podrazumijeva da su stope državnih obveznica vodećih svjetskih ekonomija (SAD-a i Njemačke) ostale gotovo nepromijenjene. Ipak, takozvane „Directional Bond" strategije fonda u rujnu su ostvarile izvrsne prinose zahvaljujući porastu vrijednosti talijanskih državnih obveznica. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je oko 2,50%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela PBZ Flexible 30 fonda u rujnu bilježi pad od 0,58% pri čemu je dionička komponenta fonda dala negativan doprinos formiranju cijene udjela fonda dok je obveznička komponenta fonda također zabilježila negativne prinose, uz nekoliko iznimaka. Korekcija tehnoloških dionica na američkom dioničkom tržištu početkom mjeseca povukla je lančanu reakciju te su u drugoj polovici mjeseca zabilježena i slabljenja glavnih indeksa na europskim te ostalim svjetskim dioničkim tržištima. Dio „zasluge" može se i pripisati ponovnom ubrzanju širenja virusa u pojedinim državama u kojima je započeo drugi val pandemije. Financijski instrumenti (ETF-ovi) koji prate američki indeks S&P 500 te europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 u proteklom su mjesecu oslabili za 1,71% odnosno 2,35%. MSCI All Country World indeks u rujnu je oslabio za 4,42%. Kod obvezničke komponente fonda, pozitivan doprinos cijeni udjela dali su isključivo fondovi iz tako zvane „Green Bond" kategorije, dok su najlošije prošli fondovi koji su investirani u „Corporate High Yield" segment. Daljnji razvoj situacije uvelike će ovisiti o ponovnim mogućim zatvaranjima širom svijeta koja će ako se dogode, naštetiti gospodarstvu do određene razine koju je u ovom trenutku teško procijeniti. Također na pragu su predsjednički izbori u SAD - u čiji potencijalni utjecaj na tržišta ne treba zanemariti. Svejedno, u ovom trenutku se čini kako niti jedan od spomenutih faktora rizika nema snagu prekinuti ekonomski oporavak, već ga samo usporiti, odnosno produljiti razdoblje oporavka. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je oko 19,50%.

PBZ Global fond

Cijena udjela PBZ Global fonda u rujnu je umanjena za 0,64%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je hrvatska euroobveznica dospijeća 2031. godine. Modificirana duracija fonda krajem rujna iznosi 2,25. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi negativan doprinos u rujnu, čemu su prvenstveno doprinijeli dionički financijski instrumenti (ETF-ovi) s izloženošću prema tržištu SAD-a i Zapadne Europe. Američki S&P 500 indeks u rujnu je tako zabilježio pad od 3,92%, europski blu-chip indeks Euro Stoxx 50 -2,41%, francuski CAC 40 -2,91% te njemački DAX -1,43%. Nakon što su američki indeksi nekoliko puta tijekom kolovoza pa i početkom rujna dosezali nove povijesne razine, došlo je do korekcije u vrlo kratkom vremenu s padom od 10% u odnosu na prethodno dosegnute maksimume, da bi se do kraja rujna indeksi djelomično oporavili. Visoki prinosi i valuacije tehnološkog sektora potaknuli su dio investitora da realiziraju zarade, što je povećalo volatilnost na tržištu i bilo povod korekciji.

Procjene dijela investitora kako su fiskalni i monetarni poticaji gospodarstvu vjerojatno dosegli vrhunac, zatim procjene kako će makroekonomski podaci teže nadmašiti sada viša očekivanja investitora te približavanje američkih predsjedničkih izbora, također su utjecali na povećanu volatilnost i pad dioničkih tržišta u rujnu. Krajem rujna udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 51,55%.

PBZ Equity fond

U rujnu je većina regionalnih dioničkih indeksa realizirala negativne prinose, ali oni su bili svi manji od 1%, dok je cijena udjela PBZ Equity fonda porasla za 0,55% Tako je rujnu jedini dobitak realiziralo rumunjsko tržište dionica. Tamo je lokalni dionički indeks BET-10 ojačao za 0,11%. Većina je dionica zabilježila negativne prinose dok su značajan rast realizirale dionice iz bankarskog sektora (BRD +8,33%), što je na kraju i rezultiralo pozitivnim mjesečnim prinosom lokalnog dioničkog indeksa BET-10. Domaći dionički indeks CROBEX je u rujnu oslabio za 0,53%. Značajno su oslabile dionice VIRO tvornice šećera (-15,45%) i Atlantske plovidbe (-8,25%). Valamar Riviera je izvijestila da u 2020. očekuje realizirati oko 30% prihoda u usporedbi s 2019. i pozitivnu razinu operativne dobiti. Kao odgovor na krizu uzrokovanu koronavirusom, u 2020. kompanija je obustavila 125 milijuna kuna vrijedna ulaganja u buduće projekte. Odbor za indekse Zagrebačke burze izvršio je redovnu reviziju indeksa CROBEX. Iz sastava indeksa isključuju se dionice Auto Hrvatske, HPB-a, Maistre, PBZ-a i Vira, dok u sastav ulaze Arena Hospitality Group, Ingra i Končar. CROBEX indeksi se računa s novim sastavom od 21. rujna 2020. Slovensko dioničko tržište realiziralo je pad od 0,32%, ali su značajno ojačale dionice Petrola (+12,00%). Dioničko tržište u Srbiji realiziralo je gubitak od 0,13%, a najviše se trgovalo dionicom (bez blok transakcija) NIS-a s prometom od 0,32 milijuna eura.

Mi smo u rujnu povećavali izloženost prema domaćem i rumunjskom dioničkom tržištu, ostalih značajnih promjena nije bilo.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ komentar tržišta

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528000 0,01
0,07%
1 USD 6,651940 0,02
0,26%
1 GBP 8,980079 -0,02
-0,24%
1 CHF 7,294574 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
546,59 21.01.2022
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.01. 16:00  2109.83
-54,99
-2,54
CROBEX10* 24.01. 16:00  1288.39
-34,89
-2,64
CROBEX10tr* 24.01. 16:00  1320.05
-35,75
-2,64
ADRIAprime* 24.01. 16:00  1460.97
-34,35
-2,30
CROBISTR* 24.01. 16:31  186.8718
0,01
0,01
CROBIS* 24.01. 16:31  109.6062
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:55 24.01.2022)
(17:07:55 24.01.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 33,80
-1,74%
3.123.675,20
HT 184,00
-0,54%
2.285.856,00
ADRS2 415,00
-3,49%
1.326.407,00
ATPL 351,00
-3,31%
1.263.794,00
ERNT 1.930,00
-1,03%
1.254.035,00
PODR 664,00
-4,60%
1.244.856,00
HPB 740,00
-5,13%
1.033.100,00
7SLO 160,48
-2,21%
1.024.592,80
SPAN 217,00
-0,91%
916.159,00
ADPL 161,50
-4,44%
776.636,00
Redovni dionički promet:   19.596.030,65 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   19.596.030,65 kn