NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 21.04.2021
Komentar tržišta - PBZ Invest - ožujak 2021.

Komentar tržišta - PBZ Invest - ožujak 2021.

PBZ START fond

Fond je u ožujku ostvario rast uz prinos 0,02% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,44.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je uz slabu potražnju za kunama te stagnaciju kamatnih stopa duž cijele krivulje. Ministarstvo financija održalo je početkom mjeseca samo jednu aukciju trezorskih zapisa uz veliki interes investitora. Izdani su trezorski zapisi na 182 dana po prinosu od 0,00% te na 364 dana po 0,02%. Novi rekordno niski prinos na godinu dana ne iznenađuje s obzirom na izdašan višak likvidnosti u sustavu od čak 65 milijardi kuna. U narednom razdoblju očekujemo nastavak istog smjera monetarne politike, rekordnu likvidnost u sustavu te nepromijenjenu krivulju kamatnih stopa.

PBZ D-START fond

Fond je u ožujku ostvario pad od -0,07% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske denominirane u dolaru, trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 1,37.

Američka središnja banka (FED) u ožujku je, prema očekivanju investitora, zadržala referentni kamatnjak unutar raspona 0,00%-0,25%. Neto kupnja imovine nastavlja se nepromijenjenom dinamikom od 120 milijardi dolara mjesečno sve dok se ne postigne značajan napredak u kretanju gospodarstva. Tijekom nadolazećih mjeseci očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike te kretanje dolarskih kamatnih stopa na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond

Fond je u ožujku porastao 0,05%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi zabilježio je još jedan mjesec uz porast prometa, ovaj put na solidnih 805 milijuna kuna. Ožujak je bio specifičan jer se trgovalo baš svim kunskim dužničkim vrijednosnim papirima izdanima od Republike Hrvatske uz poprilično ujednačene volumene duž krivulje. Ponajviše se trgovalo kunskom obveznicom Republike Hrvatske dospijeća 2023. godine uz prinos od 0,05% kojom je ostvarena desetina ukupnog prometa. Modificirana duracija PBZ Short term bond fonda krajem ožujka iznosi 1,68.

PBZ Euro short term bond fond

Fond je u ožujku uvećao svoju vrijednost za 0,06%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi zabilježio je još jedan mjesec uz porast prometa, ovaj put na solidnih 805 milijuna kuna. Za razliku od uobičajenih mjeseci kad na domaćoj burzi dominiraju kunska izdanja, ožujak su obilježila čak tri izdanja Republike Hrvatske denominirana u valutnoj klauzuli ili indeksirana s prometom od preko 100 milijuna kuna. U ožujku je najveći promet ostvaren državnom obveznicom Republike Hrvatske dospijeća 2024. godine uz prinos od 0,05%, koju je slijedilo izdanje Republike Hrvatske dospijeća 2032. godine uz prinos od 1,00%. Hrvatska eurobond izdanja zabilježila su pad prinosa odnosno rast cijena u ožujku, dok su rumunjska izdanja ostala na razinama od kraja veljače. Za razliku od njih obveznice Republike Makedonije kojima smo najmanje izloženi u fondu su doživjele blaži pad cijena. Modificirana duracija PBZ Euro short term bond fonda krajem ožujka iznosi 1,87.

PBZ Bond fond

Fond je u ožujku zabilježio blagi pad cijene udjela od 0,10%. FED je na svojoj redovitoj sjednici u ožujku najavio kako će trenutne kamatne stope ostati nepromijenjene kroz iduće dvije godine te kako trenutno ne planira mijenjati svoju politiku vezano uz kupnje obveznica. Program pomoći u iznosu od 1,9 bilijuna dolara odobren je od strane demokrata kojim će većina Amerikanaca dobiti 1400$ direktne pomoći, uz različite ostale potpore drugim segmentima gospodarstva u sklopu programa. Navedeno bi trebalo utjecati na porast inflacije i gospodarskog rasta u nešto duljem roku, što se očituje u novim projekcijama FED-a. ECB je na svojoj redovitoj sjednici ususret rastu prinosa na obvezničkom tržištu najavila pojačati dinamiku otkupa obveznica na tržištu ali bez povećanja ukupnog iznosa, kako bi usporila rast kamatnih stopa koji se dogodio pod utjecajem odluka preko Atlantika. Obveznice Republike Hrvatske na mjesečnoj razini nisu zabilježile značajne promjene svojih cijena unatoč zadržavanju kreditnog rejtinga od strane S&P-a na BBB-, dok su Rumunjske euroobveznice blago korigirale svoje vrijednosti u ožujku uslijed povećanih očekivanja o rastu stope inflacije. Modificirana duracija PBZ Bond fonda krajem ožujka iznosi 5,65.

PBZ Conservative 10 fond

Fond je u ožujku porastao 0,61%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su najdulje obveznice euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2033. godine te euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine. Modificirana duracija fonda krajem ožujka iznosi 4,59. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi rast od izvrsnih 8,7% u ožujku. Pozitivan sentiment na američkom dioničkom tržištu nakon usvajanja novog fiskalnog plana teškog 1,9 bilijuna dolara, podržao je optimizam i na ostalim dioničkim tržištima, pa tako i njemačkom. Tome treba dodati i pozitivna očekivanja investitora vezana uz nastavak oporavka njemačke ekonomije, očekivanja ubrzavanja tempa procjepljivanja stanovništva te zadržavanja ultra-ekspanzivne monetarne politike ECB-a. Iako u Njemačkoj, kao i u ostatku Europe još uvijek prevladavaju stroge epidemiološke mjere koje ograničavaju poslovnu aktivnost, njemačka ekonomija, koja je fleksibilna i izvozno orijentirana, ima koristi od oporavka potražnje glavnih vanjskotrgovinskih partnera, koji imaju bolju epidemiološku situaciju. Iz tog razloga indeksi poslovnog povjerenja su na relativno visokim razinama, iako će zbog strogih epidemioloških mjera ekonomija u prvom kvartalu vjerojatno zabilježiti kontrakciju. Udio dioničke komponente u neto imovini PBZ Conservative 10 fonda krajem ožujka je iznosio otprilike 3,7%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela PBZ International Multi Asset fonda u ožujku bilježi rast od 0,37%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos ukupno ostvarenom prinosu fonda. Na globalnim dioničkim tržištima, još jedan odličan mjesec je iza nas. Nakon blage korekcije krajem siječnja te oporavka u veljači, u ožujku su tržišta ubrzala s rastom i sukladno tome zabilježila najviše mjesečne prinose u tekućoj godini. Nastavak procjepljivanja svjetske populacije te smanjenje broja oboljelih na globalnoj razini, neki su od ključnih razloga ubrzanja oporavka u proteklom mjesecu. Vodeći američki dionički indeksi Dow Jones i S&P 500 u ožujku su porasli za 6,62% odnosno 4,24%, te se trenutno nalaze na razinama oko 50,00% iznad onih iz istoga mjeseca protekle godine. Pozitivni sentiment nastavio se i na dioničkim tržištima zemalja članica Europske unije, pa je sukladno tome njemački Dax indeks u ožujku porastao za 8,68% dok je francuski CAC indeks u istome periodu ojačao za 6,38%. Oporavak je krenuo i na obvezničkim tržištima što se osjetilo i na obvezničkoj komponenti našega fonda. Gotovo sve strategije osim ponekih „flexible bond" strategija dale su solidan doprinos porastu cijene udjela fonda, dok su se najvišim prinosima istaknule „flexible multi - asset" strategije.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda u ožujku bilježi rast od 1,08%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos promjeni cijene udjela fonda.

Nakon vrlo dobrih prinosa zabilježenim u veljači na dioničkim tržištima diljem svijeta, pozitivan sentiment nastavio se i u ožujku kada su zabilježeni rekordno visoki prinosi na razini tekuće godine. Više je ključnih razloga za porast optimizma na tržištima, a ono između ostalog uključuje i nastavak podrške monetarnih i fiskalnih vlasti koja je nužna za brz oporavak ekonomije. Ne treba naravno ni izostaviti ubrzanu distribuciju cjepiva protiv COVID - 19 diljem svijeta, ta kao produkt toga smanjeni broj oboljelih, što je naravno nužno za potpuni oporavak gospodarstva. Europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 u proteklom je mjesecu porastao za 7,78%, dok je S&P 500 u istome periodu ojačao za 4,24%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u proteklom su mjesecu porasli za 7,93% odnosno 6,97%. Na obvezničkim tržištima također je zabilježen vrlo dobar mjesec, te su se ona djelomično oporavila od negativnih prinosa zabilježenih u veljači. Rast prinosa odnosno pad cijena zabilježen je tek kod ponekih korporativnih obveznica, te pojedinih obveznica država u razvoju, dok je kod većine zapravo situacija bila suprotnog predznaka. Dionička izloženost PBZ Flexible 30 fonda krajem mjeseca iznosila je oko 16,50%.

PBZ Global fond

Cijena udjela fonda u ožujku je porasla za 3,08%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2033. godine te euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine.

Modificirana duracija fonda krajem ožujka iznosi 2,19. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi pozitivan doprinos u ožujku, uz rast svih financijskih instrumenata, pri čemu najveći rast bilježi financijski instrument (ETF) s izloženošću prema Europi (+6,58%). Odobravanje novog fiskalnog paketa pomoći američkom gospodarstvu teškog 1,9 bilijuna dolara, a zatim i najava velikih infrastrukturnih ulaganja teških više od 2 bilijuna dolara, podržali su optimizam na američkom dioničkom tržištu. Pozitivan sentiment prenio se i na ostala dionička tržišta, čemu su pomogli i čvrsti stavovi vodećih središnjih banaka o zadržavanju ultra-ekspanzivne monetarne politike i ocjeni kako su inflatorni pritisci privremeni, umjereni i neće ugroziti ekonomski oporavak niti uzrokovati promjenu smjera monetarne politike. Investitori očekuju i nastavak oporavka svjetske ekonomije, iako će taj oporavak biti neravnomjeran, odnosno regije s boljom epidemiološkom situacijom poput SAD-a i Azije, vjerojatno će se oporavljati brže od primjerice Europe. Optimizam je bio podržan i očekivanjima o ubrzavanju tempa procjepljivanja stanovništva. Krajem ožujka udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini PBZ Global fonda iznosio je približno 50%.

PBZ EQUITY FOND

U ožujku su sva regionalna dionička tržišta pozitivno doprinijela prinosu PBZ Equity fonda. Tako je cijena udjela PBZ Equity fonda u siječnju porasla za 3,34%.

Najveći rast među regionalnim dioničkim tržištima zabilježilo je rumunjsko dioničko tržište, a lokalni dionički indeks BET-10 porastao je za 9,68%. Rast su predvodile dionice iz energetskog i financijskog sektora. Najveći porast je zabilježila dionica naftne kompanije SNP koja je skočila za čak 14,67%.

Domaći dionički indeks CROBEX je u ožujku realizirao dobitak od 2,30%. Najbolji performans na Zagrebačkoj burzi realizirala je dionica Atlantic grupe d.d. koja je ojačala za 11,68%. Kompanija je objavila vijest o ulaganju u izgradnju nove tvornice proizvoda pod robnom markom Argeta, s obzirom na odličan razvoj i rast te robne marke. Investicija je vrijedna 50 milijuna eura, a izgradnja je planirana na području općine Kneginec u okolici Varaždina.

Slovenski dionički indeks realizirao je rast od 2,55%, a najviše su ojačale dionice Slovenskog Telekoma (+7,30%) i Nove Ljubljanske banke (+6,83%).
Dioničko tržište u Srbiji zabilježilo je najmanji rast međe regionalnim tržištima, a lokalni dionički indeks BELEX15 porastao je za 1,17%. Od likvidnijih komponenti indeksa značajniji je rast realizirala dionica Komercijalne banke (+2,51%) koja je u postupku preuzimanja od slovenske NLB Grupe. Najlikvidnija dionica NIIS je zabilježila pad od 1,42%.

Mi smo u ožujku povećavali izloženost domaćem rumunjskom i domaćem dioničkom tržištu, dok prema ostalim regionalnim tržištima nije bilo značajnijih promjena.

PBZ Moderate 30 fond

Cijena udjela fonda u ožujku je porasla za 1,02%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Eurobveznice Italije i Hrvatske imale su pozitivnu mjesečnu izvedbu dok su euroobveznice Rumunjske korigirale svoju vrijednost u ožujku. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su talijanske euroobveznice dospijeća 2031. godine, a zatim euroobveznice Republike Hrvatske iste godine dospijeća. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi pozitivan doprinos u ožujku, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile rast u rasponu od 3,69% do 3,91%. Odobravanje novog fiskalnog paketa pomoći američkom gospodarstvu teškog 1,9 bilijuna dolara, a zatim i najava velikih infrastrukturnih ulaganja teških više od 2 bilijuna dolara, podržali su optimizam na američkom dioničkom tržištu. Pozitivan sentiment prenio se i na europsko dioničko tržište, čemu su pomogli i čvrsti stavovi Američke (FED) i Europske (ECB) središnje banke o zadržavanju ultra-ekspanzivne monetarne politike i ocjeni kako su inflatorni pritisci privremeni, umjereni i neće ugroziti ekonomski oporavak niti uzrokovati promjenu smjera monetarne politike. Investitori očekuju i nastavak oporavka svjetske ekonomije, iako će taj oporavak biti neravnomjeran, odnosno regije s boljom epidemiološkom situacijom poput SAD-a i Azije, vjerojatno će se oporavljati brže od primjerice Europe. Krajem ožujka, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima u neto imovini PBZ Moderate 30 fonda, iznosio je blizu 28%.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ komentar tržišta ~ analiza

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 04.08.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 04.08.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,490424 -0,01
-0,10%
1 USD 6,303479 0,00
-0,01%
1 GBP 8,772015 0,00
-0,02%
1 CHF 6,974973 0,01
0,10%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
562,93 02.08.2021
-0,27%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 03.08. 16:00  1953.4
4,13
0,21
CROBEX10* 03.08. 16:00  1205.76
4,61
0,38
CROBEX10tr* 03.08. 16:00  1235.37
4,62
0,38
ADRIAprime* 03.08. 16:00  1327.18
2,13
0,16
CROBISTR* 03.08. 16:31  188.5839
0,07
0,04
CROBIS* 03.08. 16:31  111.7608
0,03
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:32 03.08.2021)
(17:08:32 03.08.2021)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 30,00
1,69%
801.028,50
HPB 555,00
1,83%
654.735,00
TPNG 45,20
2,26%
344.478,00
HT 190,00
0,00%
330.073,00
ARNT 312,00
-0,64%
251.784,00
ATPL 390,00
-2,74%
222.590,00
OPTE 4,95
0,00%
193.567,75
VLEN 9,65
6,04%
162.407,90
IKBA 1.620,00
1,25%
160.380,00
ZABA 61,00
0,99%
147.617,80
Redovni dionički promet:   4.373.198,55 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.373.198,55 kn