NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 02.12.2020
Komentar tržišta - PBZ Invest - listopad 2020.

Komentar tržišta - PBZ Invest - listopad 2020.

PBZ START fond

PBZ START fond je u listopadu ostvario rast uz prinos 0,04% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,91.

Trgovanje na domaćem tržištu proteklo je u očekivano mirnom okruženju uz konstantno slabu potražnju za kunama te visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od čak 44 milijarde kuna. Sukladno navedenom banke su nesmetano održavale kunski dio obvezne pričuve, pa nije bilo potražnje na tjednim repo aukcijama HNB-a. U listopadu je održana jedna aukcija trezorskih zapisa na kojoj je prinos ostao nepromijenjen 0,06% na godinu dana. U narednom razdoblju očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike, izdašnu likvidnost u sustavu te nepromijenjene kamatne stope duž krivulje.

PBZ D-START fond

PBZ D-START fond je u listopadu ostvario rast uz prinos 0,02% ulažući u obveznice RH denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske denominirane u dolaru, trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,79.

Američka središnja banka, uz jesensko pogoršanje epidemiološke situacije, nastavlja podržavati gospodarstvo kroz ekspanzivnu monetarnu politiku. Referentni kamatnjak nalazi se i dalje unutar raspona 0,00%-0,25%. Ova razina kamatnih stopa bit će u primjeni sve dok uvjeti na tržištu rada ne dosegnu razinu pune zaposlenosti i stopa inflacije ne poraste na 2%, odnosno umjereno prelazi 2%. U listopadu je povećana neizvjesnost na tržištu ususret američkim predsjedničkim izborima u studenom, ali bez obzira na to kretanje kamatnih stopa na dolar očekujemo na postojećim razinama u narednom razdoblju.

PBZ Short term bond fond

Fond je u listopadu porastao 0,05%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi je smanjen te je iznosio 267 milijuna kuna. U listopadu se najviše trgovalo kunskom obveznicom Republike Hrvatske dospijeća 2023. godine, uz prinos od 0,25%, koju je po likvidnosti slijedila kunska obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2028. godine, uz prinos od 0,70%. Navedene dvije državne obveznice Republike Hrvatske su jedine čiji je mjesečni promet premašio 50 milijuna kuna. Modificirana duracija PBZ Short term bond fonda krajem listopada iznosi 2,01.

PBZ Euro short term bond fond

Fond je u listopadu uvećao svoju vrijednost za 0,14%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi je smanjen te je iznosio 267 milijuna kuna. Nastavlja se trend prisutan zadnjih mjeseci a to je da većina ostvarenog prometa bude izražena u domaćoj valuti dok je manji dio u valutnoj klauzuli. Od obveznica u valutnoj klauzuli najveći promet ostvaren je obveznicom dospijeća 2024. godine, uz prinos od 0,25%. Hrvatske i rumunjske euroobveznice nastavile su pozitivne trendove iz prethodnog mjeseca te su porasle u cijeni uslijed pozitivnih očekivanja institucionalnih investitora i novih priljeva kupaca. Modificirana duracija PBZ Euro short term bond fonda krajem listopada iznosi 1,47.

PBZ Bond fond

Fond je u listopadu porastao 0,24%. S padom temperatura nastavlja se porast broja zaraženih Covid-om u cijeloj Europi, a tako i u Hrvatskoj. Različite zemlje primjenjuju različite strategije za borbu s virusom, što ima za posljedicu manji, odnosno veći pad gospodarske aktivnosti u pojedinim ekonomijama.

Dvije najjače centralne banke, FED i ECB najavljuju da su spremne dodatno poduprijeti ekonomiju. Od sastanka ECB-a u prosincu očekuje se novi set stimulativnih monetarnih mjera, dok tržišni sudionici nagađaju koje mjere točno bi mogle uslijediti. Ponajviše se špekulira o dodatnom otkupu obveznica te mogućem, novom rezanju kamatnih stopa. Izuzetno neizvjesni predsjednički izbori u SAD-u unose dašak nervoze na financijska tržišta. Listopad je obilježio rast cijena obveznica u srednjoj i istočnoj Europi te smanjenje spreada (raspona) u odnosu na core (referentna, temeljna) izdanja. Hrvatske i rumunjske euroobveznice najduljih dospijeća zabilježile su najveći porast cijene unutar mjeseca. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda u listopadu imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. te 2032. godine. Modificirana duracija PBZ Bond fonda krajem listopada iznosi 5,24.

PBZ Conservative 10 fond

Fond je u listopadu izgubio na vrijednosti -0,30%, a obveznička komponenta fonda i ovaj mjesec imala je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su: euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine te najdulja euroobveznica Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 4,03.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu imala je negativan doprinos u listopadu, uz pad cijene od 9,56%. Tržišta su veći dio mjeseca provela u oprezu i iščekivanju novih vijesti vezanih uz dvije spomenute teme, prije nego što je najava novih strožih protuepidemioloških mjera diljem Europe, pa tako i u Njemačkoj, u posljednjim danima listopada preokrenula do tada balansirano tržište u minus. Dobici na europskim dioničkim tržištima tijekom prvih nekoliko tjedana listopada tako su izbrisani u posljednjem tjednu mjeseca, nakon naglog skoka volatilnosti kao reakcije na nove protuepidemiološke mjere u Europi. Udio dioničke komponente u neto imovini PBZ Conservative 10 fonda krajem listopada je iznosio 3,24%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela PBZ International Multi Asset fonda u listopadu bilježi rast od 0,03% pri čemu je dionička komponenta dala negativan doprinos, dok je obveznička komponenta pozitivno doprinijela promjeni cijene udjela fonda. Početkom proteklog mjeseca, globalna su se dionička tržišta krenula oporavljati od blage korekcije do koje je došlo u drugoj polovici rujna. Ipak, od sredine listopada na dalje glavni svjetski dionički indeksi ponovno su počeli slabjeti, te su se neki od njih krajem mjeseca našli na najnižim razinama u proteklih nekoliko mjeseci, nakon čega su ponovno ušli u fazu oporavka. Ponovna slabljenja dioničkih tržišta krajem listopada ponajprije se pripisuju ponovnom porastu broja novooboljelih osoba od COVID - 19 te ponovnim uvođenjem restriktivnih mjera u pojedinim državama, posebice na europskom tlu. Vodeći američki dionički indeks Dow Jones u proteklom je mjesecu oslabio za 4,61% dok je njemački Dax Indeks u istome periodu izgubio 9,44% svoje vrijednosti. Ipak, obveznička komponenta fonda nadoknadila je gubitke ostvarene od strane dioničke komponente. Posebno dobre rezultate zabilježile su takozvane „Directional Bond" i „Carry" komponente fonda, dok je „Flexible Bond" komponenta realizirala nešto slabije rezultate. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je oko 2,40%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela PBZ Flexible 30 fonda u listopadu bilježi pad od 0,42% pri čemu je dionička komponenta fonda dala negativan doprinos formiranju cijene udjela, dok je obveznička komponenta fonda pomogla ublažiti negativan učinak dioničke komponente na cijenu udjela. Globalna dionička tržišta, protekli su mjesec započela u pozitivnom sentimentu, potaknuta dobrim makro podacima na globalnoj razini. Ipak, svakodnevne informacije o naglom porastu broja novooboljelih od COVID - 19, te ponovnom uvođenju restriktivnih mjera u pojedinim europskim državama (Francuska, Njemačka), dovelo je do naglog pada vrijednosti dioničkih indeksa, posebice europskih. Također, negativnim prinosima u drugoj polovici listopada pridonijela je i neizvjesnost oko nadolazećih predsjedničkih izbora u SAD - u koji su na rasporedu početkom studenog. Sukladno tome europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 u proteklom je mjesecu oslabio za 7,37% dok je američki S&P 500 u istome periodu pao za 2,77%. Obveznička su tržišta pozitivno odradila protekli mjesec te su komponente fonda koje ulaže u ista pomogla ublažiti negativan učinak dioničkih tržišta. Posebice veseli da su pozitivan doprinos formiranju cijene udjela dali fondovi koji ulažu u korporativne obveznice, te obveznice tržišta u razvoju, budući da je uobičajeno da su navedene obveznice osjetljivije u kriznim vremenima. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je oko 8,50%.

PBZ Moderate 30 fond

Cijena udjela PBZ Moderate 30 fonda u listopadu je porasla za 0,14%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Obveznice zemalja kojima smo izloženi u fondu, a to su dominantno hrvatske i rumunjske euroobveznice cjenovno su porasle u listopadu uslijed pozitivnih očekivanja institucionalnih investitora i pojačanih priljeva kupaca. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je euroobveznica Rumunjske dospijeća 2031. godine. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe, imala je negativan doprinos u listopadu, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile pad u rasponu od -0,45% do -2,9%. Pritom su primjerice američki S&P 500 indeks i njemački DAX zabilježili minuse od -2,77% i -9,44% u istom razdoblju. U listopadu su dominirale dvije teme: ponovno širenje Covid-19 virusa u Europi i predstojeći američki izbori. Dionička tržišta SAD-a i Europe su veći dio mjeseca provela u oprezu i iščekivanju novih vijesti vezanih uz dvije spomenute teme, prije nego što je najava novih strožih protuepidemioloških mjera diljem Europe u posljednjim danima listopada preokrenula do tada balansirano tržište u minus. Dobici na američkim i europskim dioničkim tržištima tijekom prvih nekoliko tjedana listopada tako su izbrisani u posljednjem tjednu mjeseca, nakon naglog skoka volatilnosti kao reakcije na nove protuepidemiološke mjere u Europi. Krajem listopada udio dioničkih investicijskih fondova u neto imovini fonda iznosio je 24,04%.

PBZ Global fond

Cijena udjela PBZ Global fonda u listopadu umanjena je za 1,08%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. te 2029. godine. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 2,28. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi negativan doprinos u listopadu, pri čemu najveći pad bilježi financijski instrument (ETF) s izloženošću prema Europi (-4,86%), a najbolji prinos bilježi financijski instrument s izloženošću prema tržištima u razvoju (+2,67%). U listopadu su dominirale dvije teme: ponovno širenje Covid-19 virusa u Europi i predstojeći američki izbori. Tržišta su veći dio mjeseca provela u oprezu i iščekivanju novih vijesti vezanih uz dvije spomenute teme, prije nego što je najava novih strožih protuepidemioloških mjera diljem Europe u posljednjim danima listopada preokrenula do tada balansirano tržište u minus. Dobici na američkim i europskim dioničkim tržištima tijekom prvih nekoliko tjedana listopada tako su izbrisani u posljednjem tjednu mjeseca, nakon naglog skoka volatilnosti kao reakcije na nove protuepidemiološke mjere u Europi. Krajem listopada udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 51,55%.

PBZ Equity fond

U listopadu je većina regionalnih dioničkih indeksa realizirala negativne prinose, a najveći pad realiziralo je dioničko tržište u Sloveniji. Cijena udjela PBZ Equity pratila je kretanja regionalnih tržišta, te je vrijednost udjela u listopadu oslabila za 2,29%.

Jedini dobitak realiziralo dioničko tržište u Srbiji gdje je lokalni BELEX15 indeks porastao za 1,27%. Značajan rast realizirala je dionica Komercijalne banke koja je skočila za više od 9%. Taj rast bio je generiran objavom rezultata banke za treći kvartal 2020 godine, koji je bio bolji od očekivanja.

Najviše su oslabile dionice u Sloveniji te je tako lokalni SBITOP indeks pao za 6,22%. Najveći pad realizirala je dionica Petrola koja je realizirala gubitak od 10,12%. Osiguravajuća društva su zabilježila manji pad zbog najave mogućnosti isplate dividende dioničarima, koja je prijašnjom odlukom bila zaustavljena.

Rumunjski dionički indeks BET-10 oslabio je za 5,52%, a pad su predvodile dionice iz bankarskog sektora (BRD -12,46% i TLV -12,09%). Fondul Proprietatea je objavio da je domaćem regulatoru poslao zahtjev za daljnji otkup vlastitih dionica što je djelomično zaustavilo pad dionice na razini od -0,77%.

Domaći dionički indeks CROBEX je u listopadu oslabio za 2,11%. Značajno su oslabile dionice iz sektora brodarstva (Atlantska plovidba -26,74% i Tankerska Next Generation -15,53%). Kompanija Ericsson Nikola Tesla predlaže ipak isplatu dividende ove godine, te tako mijenja ranije donesenu odluko o neisplati dividende. Taj je prijedlog utjecao na porast dionice Ericsson Nikola Tesla za 6,02%. Hrvatski Telekom objavio je da se njegova konsolidirana neto dobit u prvih devet mjeseci ove godine smanjila za 19% u odnosu na prvih devet mjeseci 2020. Konsolidirani prihodi u tome razdoblju pali su za 3,9% na 5,5 milijardi kuna zbog manjeg prihoda od mobilne telefonije, fiksne telefonije te smanjenja ostalih prihoda. Inače, Hrvatski Telekom je postao prvi operater u Hrvatskoj koji pokreće komercijalne usluge 5G mreže.

Mi smo u listopadu povećavali izloženost prema domaćem i rumunjskom dioničkom tržištu, ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ komentar tržišta ~ fondovi

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528000 0,01
0,07%
1 USD 6,651940 0,02
0,26%
1 GBP 8,980079 -0,02
-0,24%
1 CHF 7,294574 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
546,59 21.01.2022
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.01. 16:00  2109.83
-54,99
-2,54
CROBEX10* 24.01. 16:00  1288.39
-34,89
-2,64
CROBEX10tr* 24.01. 16:00  1320.05
-35,75
-2,64
ADRIAprime* 24.01. 16:00  1460.97
-34,35
-2,30
CROBISTR* 24.01. 16:31  186.8718
0,01
0,01
CROBIS* 24.01. 16:31  109.6062
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:55 24.01.2022)
(17:07:55 24.01.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 33,80
-1,74%
3.123.675,20
HT 184,00
-0,54%
2.285.856,00
ADRS2 415,00
-3,49%
1.326.407,00
ATPL 351,00
-3,31%
1.263.794,00
ERNT 1.930,00
-1,03%
1.254.035,00
PODR 664,00
-4,60%
1.244.856,00
HPB 740,00
-5,13%
1.033.100,00
7SLO 160,48
-2,21%
1.024.592,80
SPAN 217,00
-0,91%
916.159,00
ADPL 161,50
-4,44%
776.636,00
Redovni dionički promet:   19.596.030,65 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   19.596.030,65 kn