NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 17.07.2020
Komentar tržišta - PBZ Invest - lipanj 2020.

Komentar tržišta - PBZ Invest - lipanj 2020.

PBZ START fond

Fond je u lipnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 1,06.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u nepromijenjenom i mirnom ozračju uz višak likvidnosti u sustavu od čak 40 milijardi kuna. Održane je jedna aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija te je prinos na jednogodišnji kunski trezorski zapis ostao isti na povijesno niskih 0,06%. Država je treći put ove godine uspješno plasirala obveznice na domaćem tržištu kapitala. Uz prinos do dospijeća 0,85% Ministarstvo financija izdalo je 2,46 mlrd. kunskih obveznica dospijeća 2026. godine te 2,59 mlrd. kuna kunskih obveznica s dospijećem 2028. godine po prinosu 0,94%. S druge strane, kako bi održala stabilnost na tržištu državnih obveznica HNB je nastavila kupovati obveznice te je kroz dvije operacije fine prilagodbe otkupila vrijednosne papire nominalnog iznosa 4,07 mlrd. kuna. U narednim danima očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike, izdašnu likvidnost i letargično trgovanje.

PBZ D-START fond

PBZ D-START fond je u lipnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka te ulagao u obveznice RH denominiranih u dolaru i u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,75.

U lipnju je Američka središnja banka (FED), prema očekivanju investitora, ostavila kamatnu stopu nepromijenjenom u rasponu 0,00%-0,25% te nastavila s programom otkupa državnih vrijednosnih papira kao potpora ekonomiji uslijed globalne krize uzrokovane korona virusom. FED se također odlučio na proširenje kupnje na sekundarnom tržištu obveznica gdje je počeo kupovati široki i diverzificirani portfolio američkih korporativnih obveznica. Prema FED-ovim projekcijama ne očekuje se podizanje referentnog kamatnjaka prije 2022 godine. Kretanje kamatnih stopa na dolar u srpnju očekujemo na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond

PBZ Short term bond fond je u lipnju porastao 0,27%. Ukupni promet obveznicama registriran na Zagrebačkoj burzi u lipnju je značajno porastao te je iznosio čak 2,9 milijardi kuna. Iako se na prvu promet čini izrazito visokim stvarnu situaciju prikriva činjenica da je gotov sav promet od ukupno 2,8 milijardi kuna, ostvaren na operaciji fine prilagodbe HNB-a krajem mjeseca, kojom je HNB nudio mogućnost otkupa kunskih obveznica RH. Najveći dio mjesečnog prometa i ovaj mjesec, ostvaren je kunskom obveznicom RH dospijeća 2023. godine, uz prinos od 0,50%. Zadnjeg dana lipnja, Republika Hrvatska se ponovo uspješno zadužila na domaćem tržištu, izdajući treću tranšu kunske obveznice dospijeća 2026. godine, uz prinos od 0,85% te drugu tranšu obveznice dospijeća 2028. godine, uz prinos od 0,94%. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 2,04.

PBZ Euro Short Term Bond fond

PBZ Euro Short Term Bond fond je u lipnju uvećao svoju vrijednost za 0,62%. Ukupni promet obveznicama registriran na Zagrebačkoj burzi u lipnju je značajno porastao te je iznosio čak 2,9 milijardi kuna. Većina ostvarenog prometa realizirana je obveznicama denominiranima u lokalnoj valuti, a među obveznicama denominiranima u valutnoj klauzuli najtrgovanija je bila ona dospijeća 2024. godine, uz prinos od 0,80%. Hrvatske euroobveznice posebice kraćih dospijeća, su se gotovo izjednačile u prinosu s domaćim izdanjima denominiranim u valutnoj klauzuli, što je doprinijelo pozitivnom prinosu fonda u lipnju. Zadnjeg dana lipnja, Republika Hrvatska se ponovo uspješno zadužila na domaćem tržištu, izdajući treću tranšu kunske obveznice dospijeća 2026. godine, uz prinos od 0,85% te drugu tranšu kunske obveznice dospijeća 2028. godine, uz prinos od 0,94%. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 1,68.

PBZ Bond fond

PBZ Bond fond je u lipnju porastao 0,92%. Početkom mjeseca Republika Hrvatska se zadužila na inozemnom Eurobond tržištu, izdavši obveznice u iznosu 2 milijarde eura sa rokom dospijeća od 11 godina, uz prinos od 1,64%. Potražnja investitora za navedenim izdanjem je višestruko premašila upisani iznos u omjeru čak 4 naprema 1, no jedan od glavnih razloga je i nešto viši ponuđeni inicijalni prinos koji se tijekom dana izdanja smanjio, baš zbog velikog interesa. Makroekonomski podaci pristigli tijekom lipnja, ukazuju na poboljšanje situacije u globalnim gospodarstvima uslijed postupnog otvaranja ekonomija. Rizici još uvijek postoje, a ponajviše se odnose na povećan broj zaraženih posljednjih dana, kako u Republici Hrvatskoj tako i u regiji te SAD-u. Centralne banke nastavljaju s programima otkupa obveznica: ECB je najavio povećanje otkupa obveznica sa 750 milijardi eura na čak 1,35 bilijuna eura a naš HNB je na operaciji fine prilagodbe u posljednjim danima lipnja otkupio obveznica RH u iznosu 2,8 milijardi kuna. Točno zadnjeg dana lipnja, Republika Hrvatska se ponovo uspješno zadužila na domaćem tržištu u iznosu od 5,05 milijardi kuna izdajući treću tranšu kunske obveznice dospijeća 2026. godine, uz prinos od 0,85% te drugu tranšu obveznice dospijeća 2028. godine, uz prinos od 0,94%. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 5,11.

PBZ Conservative 10 fond

PBZ Conservative 10 fond je u lipnju porastao 1,37%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice RH dospijeća 2025., 2022. i 2027. godine. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 3,43.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti njemačkom DAX indeksu bilježi pozitivan doprinos u lipnju, uz snažan rast od 5,88%. Oporavku tržišta doprinijeli su bolji makroekonomski podaci od očekivanja nakon popuštanja mjera protiv pandemije te brojni monetarni i fiskalni poticaji na globalnoj razini. Europska tržišta bilježe snažniji rast u lipnju od američkog, zbog relativno uspješnijeg nošenja s Covid 19 pandemijom te očekivanog fonda za oporavak Europske unije (Next Generation EU), koji bi trebao smanjiti pritisak na financije najpogođenijih zemalja. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda na kraju lipnja je iznosio 8,95%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela PBZ Internationa Multi Asset fonda u lipnju bilježi rast od 0,63%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos rastu cijene udjela fonda. Na globalnim obvezničkim tržištima proteklog je mjeseca vladao pozitivan trend. Iako se prinosi državnih obveznica vodećih zemalja nisu bitno mijenjali, veseli nastavak oporavka obveznica iz takozvanog "spread" (raspon) segmenta, poglavito korporativnih obveznica investicijskog razreda te "high yield" (visokog prinosa) obveznica. Jačanje navedenih obveznica naznačuje kako kod ulagača prevladava optimizam u smislu daljnjeg oporavka velikog dijela kompanija čije su obveznice obuhvaćene segmentom. Ipak, na obvezničkim tržištima pojedinih zemalja u razvoju, tijekom proteklog mjeseca prevladavao je negativan trend, ponajprije zbog činjenice što su te zemlje (poglavito zemlje Latinske Amrike) nova glavna žarišta COVID - 19 epidemije. Dionička su se tržišta proteklog mjeseca brže oporavljala u Europi nego u ostatku svijeta. Tako je i njemački Dax indeks tijekom lipnja porastao za 6,25% dok su američki S&P 500 indeks te japanski Nikkei 225 ojačali za konzervativnijih 1,84% odnosno 1,88%. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca je iznosila oko 5,00%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela PBZ Flexible 30 fonda u lipnju bilježi rast od 1,18%, pri čemu su i dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos rastu cijene udjela fonda. Svjetska dionička tržišta u lipnju su nastavila s trendom oporavka koji koji je započeo još u travnju nakon što su krajem ožujka vodeći svjetski indeksi zabilježili snažan pad. Europska dionička tržišta u lipnju su se oporavljala bržim tempom od američkih pa su sukladno tome europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 te američki S&P 500 indeks u navedenom mjesecu porasli za 6,03% odnosno 1,84%. Brži oporavak na europskim dioničkim tržištima tokom lipnja, može se pripisati znatno većoj prisutnosti COVID - 19 virusa na američkom tlu, no isto tako valja pohvaliti europske monetarne i fiskalne vlasti koje su kvalitetnim i pravovremenim reakcijama uspjele pružiti potporu europskom gospodarstvu. Daljnje promjene na svjetskim dioničkim tržištima uvelike će ovisiti o kvartalnim rezultatima kompanija čija se objava očekuje od druge polovice srpnja. Na globalnim obvezničkim tržištima, proteklog je mjeseca također prevladavao pozitivan trend te je prema toma i obveznička komponenta fonda dala svoj doprinos konačnom rastu cijene udjela u lipnju. Dionička izloženost fonda, krajem mjeseca, iznosila je oko 21,00%.

PBZ Global fond

Vrijednost udjela PBZ Global fonda u lipnju je povećana za 1,08%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine te euroobveznica RH dospijeća 2025. godine. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 1,83.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima također bilježi pozitivan doprinos. Najveći rast od 6,74% ostvario je financijski instrument (ETF) s izloženošću prema tržištima u razvoju, dok blagi pad od -0,17% bilježi jedino onaj s izloženošću prema japanskom dioničkom tržištu. Lipanj je donio nastavak oporavka svjetskih dioničkih tržišta, čemu su doprinijeli bolji makroekonomski podaci od očekivanja nakon popuštanja mjera protiv pandemije te snažni monetarni i fiskalni poticaji na globalnoj razini. Optimizam investitora nije uspio poljuljati niti porast broja novozaraženih u brojnim zemljama u lipnju, posebice na američkom kontinentu, niti ulični prosvjedi povremeno praćeni nasiljem u SAD-u. Krajem lipnja udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 51,37%.

PBZ Equity fond

U lipnju je većina regionalnih dioničkih tržišta realizirala negativni prinose, dok je cijena udjela PBZ Equity fonda blago porasla za 0,26%.

Jedino regionalno dioničko tržište gdje je zabilježen pozitivan mjesečni prinos bilo je slovensko dioničko tržište gdje je lokalni dionički indeks SBITOP realizirao rast od 1,90%. Vodeća slovenska dionica Krka i dalje nastavlja svoj rast te je tako u lipnju zabilježila najveći porast na Ljubljanskoj burzi od 4,02%. Godišnja skupština Telekoma Slovenije odlučila je da će tvrtka isplatiti 22,77 milijuna EUR-a dividende što daje investitorima lijepi dividendni prinos od 7,2%.

Nakon snažnog rasta u travnju i svibnju domaći dionički indeks CROBEX je u lipnju realizirao gubitak od 0,85%. Zagrebačka burza realizirala je relativno nizak promet u lipnju od 17,1 milijuna EUR-a, što je za 21% manje u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine. Od ukupne vrijednosti trgovanja u lipnju, Valamar Riviera ostvarila je 20,4%, a HT je na drugom mjestu sa 12,1% udjela u ukupnoj vrijednosti trgovanja. Ericsson Nikola Tesla održao je svoju Glavnu skupštinu dioničara na kojoj je odobren prijedlog za zadržavanje cjelokupne neto dobiti ostvarene u 2019. godini (95,5 milijuna kuna ). Iako je Ericsson Nikola Tesla godinama stalo isplaćivao dividendu, nedavna odluka ne iznenađuje s obzirom na situaciju u vezi s pandemijom Covid-19. Od vodećih dioničkih komponenti CROBEX-a najveći pad realizirala je dionica Zagrebačke banke (-7,43%), dok je najveći rast ostvarila dionica HT-a (+5,04%).

U lipnju je na Beogradskoj buri zabilježen prosječni dnevni promet od 0,10 milijuna eura. U međuvremenu, BELEX15 zabilježio je pad od 1,09%. U lipnju se najviše trgovalo dionicom Komercijalne banke s prometom od 1,1 milijun EUR-a, dok joj je cijena pala za 5,43%.

Rumunjsko dioničko tržište realiziralo je najmanji gubitak među regionalnim dioničkim tržištima, tako je lokalni dionički indeks BET pao za 0,48%.

Ukoliko gledamo prinose od početka godine do kraja lipnja, najveći pad realiziralo je domaće dioničko tržište gdje je zagrebački CROBEX oslabio za 19,62%. Nakon toga slijedi BELEX indeks sa padom od 16,94% te rumunjski BET indeks sa gubitkom od 13,21%. Najmanji pad u prvoj polovici 2020. godine realiziralo je slovensko dioničko tržište gdje je lokalni SBITOP indeks oslabio za 8,24%.

Mi smo u lipnju povećavali izloženost prema domaćem i rumunjskom dioničkom tržištu, ostalih značajnih promjena nije bilo.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ komentar tržišta

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 08.03.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 08.03.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,580596 0,00
0,05%
1 USD 6,354762 0,06
1,03%
1 GBP 8,767749 0,00
-0,03%
1 CHF 6,842928 0,03
0,47%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
527,47 04.03.2021
-0,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 05.03. 16:00  1829.77
-15,64
-0,85
CROBEX10* 05.03. 16:00  1139.62
-5,91
-0,52
CROBEX10tr* 05.03. 16:00  1139.01
-5,90
-0,52
ADRIAprime* 05.03. 16:00  1136.27
1,39
0,12
CROBISTR* 05.03. 16:31  187.0232
-0,02
-0,01
CROBIS* 05.03. 16:31  111.9488
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:24 05.03.2021)
(17:08:24 05.03.2021)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 183,00
1,10%
2.027.797,50
RIVP 29,70
-2,62%
772.936,20
ADRS2 415,00
0,48%
527.788,00
INGR 12,30
-3,15%
283.293,30
ARNT 322,00
-1,83%
258.200,00
ADPL 183,50
-0,81%
238.997,00
SUKC 160,00
1,27%
197.249,00
PBZ 885,00
-1,67%
187.735,00
ADRS 458,00
0,44%
157.274,00
7SLO 117,70
0,60%
117.700,00
Redovni dionički promet:   5.733.534,60 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.733.534,60 kn