NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 23.09.2020
Komentar tržišta - PBZ Invest - kolovoz 2020.

Komentar tržišta - PBZ Invest - kolovoz 2020.

PBZ START fond

Fond je u kolovozu ostvario rast uz prinos 0,08% upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulaganjem u obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,97.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u očekivano mirnom okruženju uz konstantno slabu potražnju za kunama te visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od čak 42 milijarde kuna. Održana je jedna aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija u iznosu 1,23 mlrd kuna te je prinos na jednogodišnji kunski trezorski zapis ostao isti na povijesno niskih 0,06%. Zbog iznimno visoke likvidnosti u sustavu i dalje izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. Obzirom na nedostatak čimbenika koji bi mogli utjecati na promjenu tržišnih kamatnih stopa, očekujemo da će se njihova stagnacija nastaviti u narednom razdoblju.

PBZ D-START fond

Fond je u kolovozu ostvario rast uz prinos 0,06% upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka te ulaganjem u obveznice RH denominirane u dolaru, u obveznice Rumunjske denominirane u dolaru i u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fonda je krajem mjeseca bila 0,84.

Glavni čelnik Feda, J. Powell predstavio je u kolovozu novu strategiju u vođenju monetarne politike koja uključuje višu razinu inflacije i zaposlenosti što bi trebalo držati kamatne stope na niskim razinama u nadolazećim godinama. Fed će i dalje nastojati zadržati prosječnu stopu inflacije oko 2%. Referentni kamatnjak nalazi se u rasponu 0,00%-0,25% te većina tržišnih sudionika očekuje da će na sjednici u rujnu ostati nepromijenjen. Kretanje kamatnih stopa na dolar i u rujnu očekujemo na postojećim razinama.

PBZ Short term bond fond

Fond je u kolovozu porastao 0,25%. Ukupni promet obveznicama registriran na Zagrebačkoj burzi u kolovozu je bio izuzetno nizak, samo 110 milijuna kuna. Ovime je dosegnut negativan rekord, najnižeg mjesečnog prometa obveznicama na domaćoj burzi u zadnjih 11 godina.

Najveći dio mjesečnog skromnog prometa ovaj put ostvaren je kunskom obveznicom RH dospijeća 2026. godine, uz prinos do dospijeća od 0,60%, koju je po likvidnosti slijedila kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine, uz prinos od 0,30%. Modificirana duracija PBZ Short term bond fonda krajem kolovoza iznosi 2,04.

PBZ Euro short term bond fond

Fond je u kolovozu uvećao svoju vrijednost za 0,06%. Ukupni promet obveznicama registriran na Zagrebačkoj burzi u kolovozu je bio izuzetno nizak, samo 110 milijuna kuna. Ovime je dosegnut negativan rekord najnižeg mjesečnog prometa obveznicama na domaćoj burzi u zadnjih 11 godina. Najveći dio tog skromnog prometa ostvaren je u kunama, dok je značajnija transakcija na domaćoj burzi ostvarena indeksiranom obveznicom RH dospijeća 2032. godine uz prinos od 1,10%. Hrvatske euroobveznice dospijeća 2022. godine trguju se uz prinos od 0% ili čak uz par baznih poena negativnog prinosa. Modificirana duracija PBZ Euro short term bond fonda krajem kolovoza iznosi 1,62.

PBZ Bond fond

Fond je u kolovozu umanjio svoju vrijednost za 0,18%. Svijet i dalje prati podatke o broju zaraženih Covid-om, koji nastavlja s tendencijom globalnog rasta. Utjecaj navedenog na financijska tržišta je zanemariv, jer su investitori okrenuti pronalasku cjepiva i njegovim čim prije stavljanjem u masovnu upotrebu. Za obveznička tržišta bio je značajan sastanak američkog FED-a u kolovozu, na kojem je donesena odluka o promjeni glede monetarne politike, na način da će se ubuduće pratiti prosječna inflacija tijekom duljeg vremenskog perioda umjesto do sada ciljana stopa od 2%. Navedena odluka je dodatna potpora obvezničkim tržištima, jer se može očekivati dulji period niskih kamatnih stopa te posljedično prinosa na obveznička tržišta. Time se nastavlja provođenje ekspanzivne monetarne politike a za očekivati je sličan ton uskoro i od strane ECB-a. Negativne vijesti s rumunjske političke scene te pokušaj izglasavanja nepovjerenja vladi koji na kraju nije uspio, doveli su do korekcije cijena u kolovozu, utječući negativno na mjesečnu izvedbu fonda. Najbolju izvedbu u kolovozu imale su kunske obveznice RH dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija PBZ Bond fonda krajem kolovoza iznosi 5,34.

PBZ Conservative 10 fond

PBZ Conservative 10 fond je u kolovozu porastao 0,37%, a obveznička komponenta fonda i ovaj mjesec imala je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su: kunska obveznica RH dospijeća 2026. godine te kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda krajem kolovoza iznosi 3,95. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema njemačkom DAX indeksu također je imala pozitivan doprinos, s rastom od 5,4% u kolovozu. Kolovoz je bio izvrstan za vodeća svjetska dionička tržišta, pa tako i njemačko, koje je ponovno ubrzalo na putu oporavka. Makroekonomski podaci nastavili su pobjeđivati prethodna očekivanja, a epidemiološka situacija, iako izazovna, nije zahtijevala uvođenje strožih mjera, a time nije niti ometala nastavak oporavka ekonomije. Krajem kolovoza njemačka Vlada revidirala je očekivanu stopu pada BDP-a u 2020. godini, s prethodnih -6,3% na ispod 6% pada. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem kolovoza je iznosio 6,44%.

PBZ International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda u kolovozu bilježi rast od 0,56%, pri čemu se zasluge ponajviše mogu pripisati dioničkoj komponenti fonda koja je u proteklom mjesecu odradila sjajan posao. Unatoč ubrzanju stope rasta virusa u pojedinim američkim saveznim državama, ponajviše onima na jugu, na dioničkim tržištima prevladavao je pozitivan sentiment. Sukladno tome glavni američki dionički indeksi S&P 500 te Dow Jones Industrial Average u kolovozu su porasli za visokih 7,01% odnosno 7,51%. U Europi se virus ponovno počeo ubrzano širiti pojedinim državama no uglavnom među mlađom populacijom, te su neke od vlada država ograničile putovanja prema određenim državama članicama Europske Unije. Sukladno tome dionička tržišta u Europi zabilježila su nešto konzervativnije prinose od američkih pa je tako europski Blue - Chip indeks Euro Stoxx 50 u kolovozu porastao za 3,09%. S druge strane, obveznička komponenta fonda realizirala je mješovite rezultate pri čemu su „Directional Bond" strategije negativno doprinijele promjeni cijene udjela fonda dok su „Flexible Bond" strategije te „Flexible Multi Asset" strategije pozitivno doprinijele porastu cijene udjela fonda. Dionička izloženost PBZ International Multi Asset fonda krajem mjeseca iznosila je oko 5,40%.

PBZ Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda u kolovozu bilježi rast od 0,74%, pri čemu je dionička komponenta fonda zabilježila sjajne rezultate dok je obveznička komponenta fona protekli mjesec završila s mješovitim prinosima. Vrhunski rezultat dioničke komponente fonda ponajviše se može pripisati rastu američkog dioničkog tržišta koje je u kolovozu realiziralo visoke prinose. Iako se virus tokom proteklog mjeseca ubrzano širio pojedinim saveznim državama, vlada je pokazala visoku stopu tolerancije, te nije pomišljala na ponovno uvođenje pojedinih mjera koje bi potencijalno mogle naštetiti gospodarstvu, što je jedan od ključnih faktora pozitivnih prinosa na tamošnjem dioničkom tržištu. Financijski instrument (ETF) koji prati prinose američkog S&P 500 indexa u proteklom je mjesecu porastao za 6,93%. U Europi je situacija bila malo drugačija, te su pojedine države odlučile ograničiti kretanja svojih građana prema nekim drugim europskim državama što je rezultiralo nešto konzervativnijim prinosima na dioničkim tržištima u Europi od onih u Americi. Sukladno tome MSCI Europe je u proteklom mjesecu porastao za 2,73%, dok je najviši prinos u Europi zabilježio njemački Dax indeks koji je u kolovozu porastao za 5,13%. Prinosi obvezničke komponente fonda bili su poprilično mješoviti. Obveznički fondovi koji se sastoje od državnih obveznica zapadnih zemalja te državnih obveznica zemalja u razvoju u proteklom su mjesecu uglavnom bilježili negativne prinose. S druge strane većina fondova koji se sastoje od korporativnih obveznica pozitivno su doprinijeli formiranju cijene fonda krajem mjeseca. Dionička izloženost PBZ Flexible 30 fonda krajem mjeseca iznosila je 22,6%.

PBZ Global fond

Cijena udjela fonda u kolovozu bilježi rast od 2,17%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice RH dospijeća 2029. te 2026. godine. Modificirana duracija fonda krajem kolovoza iznosi 1,93. Dionička komponenta fonda, koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, zaslužna je za najveći dio ostvarenog rasta u kolovozu. Pri tome su svi dionički financijski instrumenti (ETF-ovi) zabilježili pozitivan prinos. Kolovoz je bio izvrstan za vodeća svjetska dionička tržišta, koja su ponovno ubrzala na putu oporavka, predvođena američkim dioničkim tržištem. Američki dionički indeks S&P 500 se vratio na razinu prije Covida, a zatim nastavio rasti, dosegnuvši nove povijesne maksimume, uz skok od 7% u kolovozu. Dionička tržišta zemalja u razvoju također su zabilježila rast, kao i europska, s rastom njemačkog DAX indeksa od 5,13%, francuskog CAC 40 indeksa od 3,42% te europskog blue-chip indeksa Euro Stoxx 50 od 3,09%. Japanski Nikkei 225 indeks bilježi rast od 6,59% u kolovozu. Makroekonomski podaci su se nastavili poboljšavati, a nakon pada ekonomske aktivnosti u drugom tromjesečju ove godine, globalno gospodarstvo ubrzava te su podaci do sada sustavno pobijali prognoze koje su se pokazale pretjerano pesimističnim. Epidemiološka situacija, iako izazovna, nije zahtijevala uvođenje strožih mjera, a time nije niti ometala nastavak oporavka ekonomije. Krajem kolovoza udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini PBZ Global fonda iznosio je 50,60%.

PBZ Equity fond

U kolovozu su sva regionalna tržišta pozitivno doprinijela prinosu PBZ Equity fonda, te je sukladno tomu i cijena udjela PBZ Equity fonda porasla za 2,85%. Tako je kolovozu najveći dobitak realiziralo rumunjsko tržište dionica. Tamo je lokalni dionički indeks BET-10 ojačao za 7,39%, rast su predvodile dionice iz energetskog i bankarskog sektora. Tako se najviše trgovalo dionicama Banca Transilvania koja je zabilježila najveći promet od 222,3 milijuna RON, a slijedi je dionica OMV Petrom s prometom od 88,5 milijuna RON. Drugo dioničko tržište po prinosu bilo je dioničko tržište u Srbiji gdje je lokalni dionički indeks BELEX15 realizirao rast od 3,88%. Značajno su i ovaj mjesec porasle dionice Komercijalne banke koje su realizirale rast od 10,42%. Banka je najavila da će isplatiti dividende odobrene prethodnih godina, kao i dividende iz prošlogodišnje dobiti. Dioničari će dobiti 12,27 milijardi RSD-a, od čega 83,23% pripada državi Srbiji. Vlasnici običnih dionica dobit će 723,4 dinara po dionici, dok će vlasnici povlaštenih dionica dobiti 290,2 dinara po dionici. Domaći dionički indeks CROBEX je u srpnju realizirao rast od 2,75%. Impresivan rast realizirala je dionica Đure Đakovića koja je porasla za 132,22%. Prema objavljenim informacijama u medijima početni interes za ulazak u vlasničku strukturu kompanije iskazale su hrvatske kompanije DIV Grupa, Prvo plinarsko društvo (PPD) te slovenska Iskra. Rok za dostavu neobvezujućih ponuda je 15. rujna. Institut IGH je potpisao ugovor za konzultantske usluge u Bosni i Hercegovini na nadzoru izgradnje autoceste na koridoru V-C, dionica Tarčin- Konjic. Vrijednost ugovora iznosi 2 milijuna eura, a predviđeni rok pružanja usluga je 46 mjeseci od uvođenja u posao. Najmanji rast realiziralo je slovensko dioničko tržište gdje je lokalni dionički indeks SBITOP porastao za 0,54%. Od ukupne vrijednosti kojom se trgovalo u tom razdoblju, Krka je ostvarila 13,1 milijuna EUR ili 51% ukupnog prometa, a slijedi je NLB sa prometom od 6 milijuna EUR ili 24% ukupnog prometa ostvarenog na Ljubljanskoj burzi.

Mi smo u kolovozu povećavali izloženost prema domaćem i rumunjskom dioničkom tržištu, ostalih značajnih promjena nije bilo.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ komentar tržišta

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2021.)(na kraju 2021.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +36,05%  5
Generali Energija A +35,57%  6
InterCapital SEE Equity - klasa B A +25,26%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528000 0,01
0,07%
1 USD 6,651940 0,02
0,26%
1 GBP 8,980079 -0,02
-0,24%
1 CHF 7,294574 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
546,59 21.01.2022
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.01. 16:00  2109.83
-54,99
-2,54
CROBEX10* 24.01. 16:00  1288.39
-34,89
-2,64
CROBEX10tr* 24.01. 16:00  1320.05
-35,75
-2,64
ADRIAprime* 24.01. 16:00  1460.97
-34,35
-2,30
CROBISTR* 24.01. 16:31  186.8718
0,01
0,01
CROBIS* 24.01. 16:31  109.6062
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:55 24.01.2022)
(17:07:55 24.01.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 33,80
-1,74%
3.123.675,20
HT 184,00
-0,54%
2.285.856,00
ADRS2 415,00
-3,49%
1.326.407,00
ATPL 351,00
-3,31%
1.263.794,00
ERNT 1.930,00
-1,03%
1.254.035,00
PODR 664,00
-4,60%
1.244.856,00
HPB 740,00
-5,13%
1.033.100,00
7SLO 160,48
-2,21%
1.024.592,80
SPAN 217,00
-0,91%
916.159,00
ADPL 161,50
-4,44%
776.636,00
Redovni dionički promet:   19.596.030,65 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   19.596.030,65 kn