NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA Objavljeno: 16.11.2022
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - listopad 2022.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - listopad 2022.

Eurizon HR Start fond

Fond Eurizon HR Start je u listopadu pao za -0,25% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 1,05.

Trgovanje na novčanom tržištu i dalje karakterizira smanjena potražnja za kunama, niski volumeni trgovanja te značajan višak likvidnosti u sustavu od čak 78 milijardi kuna. U listopadu je održana jedna aukcija trezorskih zapisa na kojoj je upisano 230 mil. kuna šestomjesečnog trezorca po nepromijenjenom prinosu od 0,10% te 546 mil. kuna godišnjeg trezorca po nepromijenjenom prinosu od 0,20%.

Visoka likvidnost u sustavu te stagnacija tržišnih kamatnih stopa i dalje su razlog što izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. U narednom razdoblju i dalje očekujemo skromne volumene trgovanja te zadržavanje kamatnih stopa na gotovo istim razinama.

Eurizon HR D-Start fond

Fond Eurizon HR D-Start je u listopadu porastao za 0,14% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, obveznice i trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-Start fonda je krajem mjeseca bila 1,12.

Američka središnja banka je na zasjedanju u rujnu, u borbi protiv i dalje rastuće inflacije, povećala referentni kamatnjak za 75 baznih bodova te se sada nalazi u rasponu 3,00-3,25%. Rastuće stope inflacije nastavljaju zabrinjavati FED pa tako tržišni sudionici očekuju podizanje kamatne stope za 75 baznih bodova i na idućem zasjedanju u studenom. Zbog navedene oštre restriktivne monetarne politike, očekujemo povećanje kamatnih stopa duž cijele dolarske krivulje u narednom mjesecu.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Short Term Bond je u listopadu izgubio na vrijednosti 0,05%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi porastao je na mjesečnoj razini te je iznosio 510 milijuna kuna. Dominantan dio prometa ovaj mjesec ostvaren je kunskim obvezničkim izdanjima Republike Hrvatske, a ponajviše se ponovo trgovalo obveznicama Republike Hrvatske duljih dospijeća 2026. te 2029. godine, uz prinose od 3,25% te 4,00%. Prinosi na domaćem obvezničkom tržištu zabilježili su mješovitu izvedbu uz manje cjenovne promjene te se nakon poduljeg perioda mogao primijetiti povećan interes investitora za kupnjama, koji je u prva tri kvartala ove godine bio na skromnim razinama. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 1,33.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Euro Short Term Bond je u listopadu uvećao svoju vrijednost za 0,20%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi porastao je na mjesečnoj razini te je iznosio 510 milijuna kuna. I ovaj mjesec jedan skromniji dio ukupnog prometa ostvaren je obvezničkim izdanjima Republike Hrvatske vezanim uz euro, a ponajviše se trgovalo obveznicama Republike Hrvatske kraćeg dospijeća, 2024. godine, uz prinos od 2,65%. S obzirom na podizanje referentnih kamatnih stopa od strane ECB-a za 75 baznih bodova, kratkoročni prinosi zemalja Europske unije postali su atraktivni za ulaganja te smo u listopadu investirali u kratkoročne obveznice Italije i Austrije, uz regionalne obveznice kojima smo do sada bili izloženi. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 1,16.

Eurizon HR Bond fond

Fond Eurizon HR Bond je u listopadu porastao za 0,28%. ECB je na redovitom sastanku u listopadu podigao referentni kamatnjak za 75 baznih bodova, čime je depozitna stopa dosegla razinu od 1,50%, što je najviše od daleke 2009. godine. Navedena odluka je donesena pod utjecajem visokih inflacijskih pritisaka u Europi uslijed još jedne objave stope inflacije koje je bila iznad očekivanja, s tim da u kratkoročnom vremenskom razdoblju možemo očekivati vrhunac stope inflacije ako već nije zabilježen.

ECB se obvezao nastaviti s oštrom monetarnom politikom i nastavkom podizanja kamata u sličnom intenzitetu, sve dok se ne obuzdaju brojke vezane uz inflaciju. Obvezničko tržište zabilježilo je blago pozitivnu izvedbu uslijed sužavanja „spreada" (raspona) obveznica Republike Hrvatske zbog skorog ulaska u Eurozonu te očekivanja kako je većina negativnih informacija već uračunata od strane investitora. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine, a slijedile su ih euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2025. godine.

Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 3,46.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Fond Eurizon HR Conservative 10 je u listopadu uvećao svoju vrijednost 0,50%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec je imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2027. godine, a slijedile su ih euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2025. godine.

ECB je na redovitom sastanku u listopadu podigao referentni kamatnjak za 75 baznih bodova, čime je depozitna stopa dosegla razinu od 1,50%, što je najviše od daleke 2009. godine. Navedena odluka je donesena pod utjecajem visokih inflacijskih pritisaka u Europi uslijed još jedne objave stope inflacije koje je bila iznad očekivanja. Obvezničko tržište zabilježilo je blago pozitivnu izvedbu uslijed sužavanja „spreada" (raspona) obveznica Republike Hrvatske zbog skorog ulaska u Eurozonu te očekivanja kako je većina negativnih informacija već uračunata od strane investitora. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 3,03.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi pozitivan doprinos prinosu fonda, s izvrsnim rastom od 9,56% u listopadu. Nakon izrazito negativnog rujna listopad je bio pozitivan za zapadnoeuropska dionička tržišta, a potporu oporavku dioničkih tržišta pružili su uglavnom bolji od očekivanja poslovni rezultati kompanija te tržišta ovog puta nisu negativno reagirala na daljnji rast prinosa na obveznice razvijenih zemalja. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem rujna je iznosio 1,31%, što predstavlja neznatan rast u odnosu na kraj rujna.

Eurizon HR Global fond

Cijena udjela Eurizon HR Global fonda u listopadu bilježi rast od 1,84%, uz pozitivan doprinos dioničke komponente fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima. Svi financijski instrumeni (ETF-ovi) izuzev onih izloženih prema regiji Azija bez Japana i tržištima u razvoju, bilježe rast. Najveći rast bilježi ETF izložen prema američkom dioničkom tržištu (8,12%), dok najveći pad bilježi ETF izložen prema regiji Azija bez Japana (-8,42%). Nakon izrazito negativnog rujna listopad je bio pozitivan za zapadna dionička tržišta a negativan za azijska tržišta i brojna tržišta u razvoju.

Potporu oporavku zapadnih dioničkih tržišta pružili su uglavnom bolji od očekivanja poslovni rezultati kompanija. Negativnim prinosima azijskih tržišta i tržišta u razvoju doprinio je negativan sentiment investitora nakon održanog kongresa Komunističke partije Kine u drugoj polovici listopada, na kojem je potvrđen i treći mandat trenutnom predsjedniku Xi Jinpingu, a koji je stavio naglasak na sigurnost ispred gospodarskog rasta i isključio iz vlasti pojedince koje se zalažu za protržišne ekonomske reforme. Američki S&P 500 indeks bilježi rast od 7,99% u listopadu, njemački DAX 9,41%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 9,02%, japanski Nikkei 225 6,36% a kineski Shanghai Composite pad od 4,33%. Krajem listopada udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 49,98%, što predstavlja povećanje izloženosti za otprilike 1 postotni bod u odnosu na kraj rujna.

Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine, a slijedile su ih euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine. ECB je na redovitom sastanku u listopadu podigao referentni kamatnjak za 75 baznih bodova, čime je depozitna stopa dosegla razinu od 1,50%, što je najviše od daleke 2009. godine. Navedena odluka je donesena pod utjecajem visokih inflacijskih pritisaka u Europi uslijed još jedne objave stope inflacije koje je bila iznad očekivanja. Obvezničko tržište zabilježilo je blago pozitivnu izvedbu uslijed sužavanja „spreada" (raspona) obveznica Republike Hrvatske zbog neminovnog skorog ulaska u Eurozonu te očekivanja kako je većina negativnih informacija već uračunata od strane investitora. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 1,28.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Fond Eurizon HR Moderate 30 je u listopadu porastao na vrijednosti 2,16%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Od obvezničkog segmenta najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Italije dospijeća 2031. godine koje su po pozitivnoj izvedbi slijedile euroobveznice Rumunjske dospijeća 2031. godine.

ECB je na redovitom sastanku u listopadu podigao referentni kamatnjak za 75 baznih bodova, čime je depozitna stopa dosegla razinu od 1,50%, što je najviše od daleke 2009. godine. Navedena odluka je donesena pod utjecajem visokih inflacijskih pritisaka u Europi uslijed još jedne objave stope inflacije koje je bila iznad očekivanja. Obvezničko tržište zabilježilo je blago pozitivnu izvedbu uslijed sužavanja „spreada" (raspona) obveznica Republike Hrvatske zbog neminovnog skorog ulaska u Eurozonu te očekivanja kako je većina negativnih informacija već uračunata od strane investitora.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi pozitivan doprinos u listopadu, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile prinose u rasponu od 3,94% do 6,86%. Nakon izrazito negativnog rujna listopad je bio pozitivan za američko i europsko dioničko tržište, a potporu oporavku tržišta pružili su uglavnom bolji od očekivanja poslovni rezultati kompanija te tržišta ovog puta nisu negativno reagirala na daljnji rast prinosa na obveznice razvijenih zemalja. Primjerice, američki S&P 500 indeks bilježi rast od 7,99% u listopadu, njemački DAX 9,41%, francuski CAC40 8,75% a europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 9,02% Krajem listopada, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 28,53%, što predstavlja neznatno povećanje u odnosu na kraj rujna.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela Eurizon HR Flexible 30 fonda u listopadu bilježi porast od 0,10%, pri čemu je dionička komponenta dala pozitivan doprinos dok je obveznička komponenta negativno doprinijela promjeni cijene udjela fonda. Svjetska dionička tržišta, u listopadu su prekinula negativan trend koji nas je neprekidno pratio još od druge polovice kolovoza. Prvu polovicu mjeseca obilježili su poprilično mješoviti prinosi, odnosno podjednak broj pozitivnih i negativnih trgovinskih dana na svjetskim burzama. Međutim, u drugoj polovici mjeseca, sentiment na dioničkim tržištima diljem svijeta se okreće te nas do kraja mjeseca prate gotovo isključivo pozitivni prinosi.

Najbolji rezultati na mjesečnoj razini ostvareni su na europskom dioničkom tržištu te je sukladno tome europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 u listopadu ojačao za 9,02%. Nešto slabiji ali i dalje odlični prinosi ostvareni su na dioničkom tržištu Sjedinjenih Američkih Država pa je tako jedan od tamošnjih vodećih dioničkih indeksa S&P 500 u listopadu ojačao za 7,99%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u listopadu su porasli za 9,22% odnosno 4,93%. Obveznička komponenta fonda u listopadu je nažalost nastavila s negativnim prinosom, no vrijedi napomenuti da je isti u proteklome mjesecu ipak bio znatno bolji nego u prethodnim mjesecima. Pojedini instrumenti koji sačinjavaju obvezničku komponentu fonda a pripadaju kategorijama korporativnih te konvertibilnih obveznica na mjesečnoj su razini ostvarili pozitivan prinos.

Kao i u prethodnim mjesecima, najveći utjecaj na negativan trend na obvezničkom tržištu pripada većoj od očekivane stope inflacije za prethodni mjesec u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i očekivanom nastavku podizanja kamatnih stopa od strane FED - a u narednom razdoblju. Krajem listopada, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 6,00%.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela Eurizon HR International Multi Asset fonda u listopadu bilježi porast od 0,71%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta pozitivno doprinijele promjeni cijene udjela fonda. Nakon vrlo slabih rezultata zabilježenih u rujnu, globalna dionička tržišta u listopadu su ostvarila upravo suprotne, odnosno vrlo dobre rezultate. Iako su u prvoj polovici mjeseca prinosi bili vrlo mješoviti uz podjednak broj negativnih i pozitivnih trgovinskih dana na svjetskim burzama, druga polovica listopada ugodno je iznenadila pa smo sukladno tome do kraja mjeseca imali prilike svjedočiti uglavnom pozitivnim prinosima, barem što se tiče zapadnih tržišta.

Prema tome, MSCI All Country World indeks na mjesečnoj je razini porastao za 5,96%. Naviše prinose u listopadu ostvarili su vodeći dionički indeksi zemalja članica Europske unije, pa je tako njemački Dax indeks zabilježio porast od 9,56%. Odlične prinose ostvarili su i vodeći dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država S&P 500 i Dow Jones, ojačavši za 7,99% odnosno 13,95% na mjesečnoj razini. Mješovite prinose ostvarili su ključni dionički indeksi regije Azija - Pacifik pa je sukladno tome kineski Shanghai Composite oslabio za 4,33%, dok je japanski Nikkei 225 ojačao za 6,36%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u proteklom su mjesecu porasli za 8,05% odnosno 6,00%.

Obveznička komponenta fonda u listopadu je ostvarila pozitivan rezultat, a veseli činjenica da su gotovo svi instrumenti koji sačinjavaju obvezničku komponentu na mjesečnoj razini ostvarili pozitivan prinos. Najviše prinose ostvarili su dužnički financijski instrumenti koji ulažu u korporativne obveznice te obveznice visokog prinosa. Također, financijski instrumenti koji ulažu u multi - asset strategije u listopadu su ostvarili vrlo dobre rezultate. Pozitivan sentiment iz druge polovice listopada ponajprije se može pripisati uglavnom boljim od očekivanih kvartalnim rezultatima kompanija za treće tromjesečje. Krajem listopada, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 2,10%.

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Fond Eurizon HR Dollar Progressive je u listopadu uvećao svoju vrijednost 1,27%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su dolarske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2024. godine. Iz američkog FED-a nastavljaju se čuti tonovi vezani uz njihov strog fokus na i nadalje povijesno gledano previsoke stope inflacije te sve dok se navedeno ne promijeni, nastavak restriktivne monetarne politike.

Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 0,91. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu u listopadu je zabilježila pozitivan rezultat, uz pozitivan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (+6,17%), Eurizon Fund Equity Planet (+6,61%) i Eurizon Fund Equity People (+5,88%). Globalna dionička tržišta u listopadu su prekinula negativan trend koji traje još od druge polovice kolovoza te su ostvarila odlične prinose. Prva polovica mjeseca, bila je poprilično neutralna u vidu prinosa, odnosno zabilježen je podjednak broj pozitivnih i negativnih trgovinskih dana na svjetskim burzama. U drugoj polovici listopada trend se u potpunosti okreće na pozitivno te većina najvećih svjetskih dioničkih indeksa do kraja mjeseca bilježi vrlo lijepe rezultate.

Za pozitivnu sliku dioničkih tržišta iz druge polovice mjeseca ponajviše možemo zahvaliti uglavnom boljim od očekivanih tromjesečnim rezultatima kompanija. Američki S&P 500 indeks u listopadu je porastao za 7,99%, njemački Dax indeks za 9,56% a japanski Nikkei 225 za 6,36%. Krajem listopada, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 23,10%.

Eurizon HR Equity fond

U listopadu je većina regionalnih dioničkih tržišta realizirala pozitivne prinose, te je tako sveukupan doprinos tih tržišta prinosu portfelja Eurizon HR Equity fonda bio pozitivan. Cijena udjela Eurizon HR Equity fonda u listopadu je porasla za 1,35%.

Jedino regionalno dioničko tržište koje je zabilježilo pad je tržište dionica u Srbiji gdje je lokalni dionički BELEX15 oslabio za 4%. 
Najveći oporavak u listopadu realiziralo je slovensko tržište dionica gdje je lokalni dionički indeks SBITOP zabilježio rast od 5,71%. Ukupan promet dionicama na Ljubljanskoj burzi u listopadu iznosio je 25,9 milijuna eura, što predstavlja pad od 8,4% na mjesečnoj razini te rast od 15,5% na godišnjoj razini. Većina sastavnica SBITOP indeksa oporavila se u ovom periodu od gubitaka zabilježenih u rujnu. Petrol d.d. je povratio dio svoje kapitalizacije rastom cijene dionice od 16,5% u listopadu, a značajan oporavak zabilježile su i dionice iz sektora osiguranja.

Rumunjske dionice su zabilježile rast u listopadu, a lokalni dionički indeks BET10 je ojačao za 1,53%. Rast su predvodile dionice iz energetskog sektora, a među njima prednjači dionica OMV Petrom-a s.a. koja je porasla u listopadu za 8,13%. Nuclearelectrica s.a. ponovno je spojila na mrežu jednu od dvije jedinice elektrane od 700 MW koje su bile zatvorene zbog radova prilagodbe. Blok 1 NE Cernavoda zatvoren je 16. listopada kako bi se izvršiti radove podešavanja pojedinih parametara i zaštitnih granica generatora električne energije.

Domaći dionički indeks CROBEX u listopadu je realizirao dobitak (+1,19%), a među likvidnijim dioničkim komponentama CROBEX indeksa najveći oporavak zabilježile su dionice Podravke d.d. koje su porasle 10,07%. Tijekom listopada 2022. godine zabilježen značajan blok promet dionicama Sunce hotela d.d. u iznosu od 229,2 milijuna kuna (30,4 milijuna eura). Tom transakcijom je većinski vlasnik Sunce hotela d.d., Jako Andabak-a prodao skoro 70% svojih dionica tvrtki Eagle Hills Zagreb Real Estate, iza koje stoji Mohamed Ali Rashed Alabbar iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Domaće kompanije su počele s objavama financijskih rezultata za treće tromjesečje ove godine. Treće tromjesečje 2022. godine obuhvaća i rezultate ljetne turističke sezone, a prema svim pokazateljima ona je uspjela po ostvarenim prihodima nadmašiti pred-pandemijsku 2019. godinu.

Tako rezultati Valamar Riviere d.d. u trećem kvartalu ove godine pokazuju značajan oporavak u odnosu na isto razdoblje iz prethodne dvije godine, kada je još uvijek bio izražen utjecaj pandemije. Prihodi i dobit Valamar Riviere d.d. na svim razinama bilježe dvoznamenkaste stope rasta. Kompanije iz sektora prehrane povećale su prihode zbog viših cijena prodanih proizvoda, ali je profitabilnost patila zbog viših troškova (materijala i plaća zaposlenika). Telekom sektor ostaje stabilan, dok su industrijske kompanije poput Ericssona NT d.d. i AD Plastika d.d. bila pod utjecajem snažnih inflatornih pritisaka. Tako je je prihod Hrvatskog Telekoma d.d. porastao 7% u trećem kvartalu ove godine, dok operativna dobit (EBIT) bilježi pad od 17% uslijed inflatornih pritisaka na operativne troškove, prije svega se to odnosi na troškove energije.

Mi smo u listopadu smanjivali izloženost prema domaćim i rumunjskim dionicama, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u listopadu je porasla za 2,99%. Većina je dioničkih komponenti Fonda zabilježila pozivne prinose. Najviše su ojačale dioničke komponente koje prate razvijena tržišta (EUEEQUZ LX - EURIZON FUND-EQUITY USA-Z; +7,58%). S druge pak strane, tržišta u razvoju su zabilježila najveće minuse, tako je dionička komponenta koja pokriva dionička tržišta Azije bez Japana (XAXJ GY - XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN) oslabila za 8,42%.

Američki S&P 500 indeks bilježi rast od 7,99% u listopadu, njemački DAX 9,41%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 9,02%, japanski Nikkei 225 6,36%, a kineski Shanghai Composite zabilježio je pad od 4,33%.

Krajem listopada, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 87,84%.

Eurizon HR Active Defensive fond

Fond Eurizon HR Active Defensive je u listopadu povećao svoju vrijednost za 3,55%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos uslijed oporavka na globalnom obvezničkom tržištu. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 4,24. Derivativna komponenta fonda koja se sastoji od call opcija na europske dioničke indekse u listopadu je ostvarila pozitivan rezultat. Europsko dioničko tržište, u proteklom je mjesecu ostvarilo odlične rezultate. Blue - chip indeks Euro Stoxx 50 na mjesečnoj je razini porastao za 9,02% dok je Euro Stoxx Select Dividend 30 indeks porastao za 7,75%.

Eurizon HR Target 2027 fond

Fond Eurizon HR Target 2027 je u listopadu povećao svoju vrijednost za 0,93%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos uslijed oporavka na globalnom obvezničkom tržištu. Modificirana duracija fonda krajem listopada iznosi 4,17.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08900 0,00
0,32%
GBP
0,84029 0,00
-0,33%
CHF
0,97470 0,00
-0,02%
JPY
172,87000 -2,52
-1,44%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
95,19 €
11.07.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.07. 16:00  2865,01
44,42
1,57
CROBEX10* 12.07. 16:00  1724,19
38,02
2,25
CROBEX10tr* 12.07. 16:00  1930,63
41,32
2,19
ADRIAprime* 12.07. 16:00  2086,55
28,22
1,37
CROBISTR* 12.07. 16:31  175,0076
0,01
0,01
CROBIS* 12.07. 16:31  96,6018
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:17 12.07.2024)
(17:08:17 12.07.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
167,00 €
4,38%
273.894,00 €
KOEI
270,00 €
3,85%
190.994,00 €
7CASH
102,62 €
0,08%
129.711,68 €
SPAN
52,40 €
3,15%
81.006,40 €
PLAG
382,00 €
0,53%
62.528,00 €
ATGR
55,00 €
2,80%
62.358,00 €
ERNT
194,00 €
1,57%
60.113,00 €
7BET
15,83 €
0,57%
52.096,20 €
ADRS2
59,80 €
0,34%
47.642,40 €
KODT
1.660,00 €
0,00%
43.080,00 €
Redovni dionički promet:   
1.345.329,11 €
Redovni obveznički promet:   
8.969,98 €
Sveukupni promet:   
1.354.299,09 €