NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIAObjavljeno: 18.07.2022
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - lipanj 2022.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - lipanj 2022.

Eurizon HR Start fond

Fond Eurizon HR Start je u lipnju pao za -0,51% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 1,46.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom okruženju bez velikih volumena trgovanja uz značajan višak likvidnosti u sustavu od čak 74 milijardi kuna. Tržišne kamatne stope ostale su nepromijenjene a banke su nesmetano održavale kunski dio obvezne pričuve, pa nije bilo potražnje na tjednim repo aukcijama HNB-a. U lipnju je održana jedna aukcija trezorskih zapisa na kojoj je jednogodišnji kunski trezorski zapis ostao nepromijenjen na 0,20%, dok je tromjesečni kunski trezorski zapis porastao 7 baznih bodova na razinu 0,10%. U narednom razdoblju i dalje očekujemo skromne volumene trgovanja te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

Eurizon HR D-Start fond

Fond Eurizon HR D-Start je u lipnju pao za -0,14% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, obveznice i trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-Start fonda je krajem mjeseca bila 1,13.

Američka središnja banka (FED) je na zasjedanju u lipnju povećala referentni kamatnjak za čak 75 baznih bodova, što je najveće povećanje od 1994 g. te se sada nalazi u rasponu 1,50-1,75%. Oštra retorika čelnika FED-a te ubrzano podizanje kamatne stope u borbi sa snažnom inflacijom daje naslutiti da ćemo i u srpnju svjedočiti povećanju kamatnjaka od 50 ili ponovno 75 baznih bodova. Zbog navedenog jačeg zaoštravanja monetarne politike, očekujemo povećanje kamatnih stopa duž cijele dolarske krivulje u narednom mjesecu.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Short Term Bond je u lipnju izgubio na vrijednosti -0,71%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi je tradicionalno na niskim razinama ususret ljetu, uz ostvareni promet od 75 milijuna kuna te mnoštvo dana bez ostvarenog trgovanja. Polovica ukupnog prometa ostvarena je kunskim izdanjima, a najlikvidnije izdanje ovog mjeseca ponovo je bila najdulja kunska obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine, uz rast prinosa na 3,30%. Nastavljen je trend rasta prinosa na domaćem obvezničkom tržištu kao posljedica usklađivanja s likvidnijim eurobond tržištem, čime su se prinosi navedenih gotovo izjednačili. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 1,51.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Euro Short Term Bond je u lipnju izgubio na vrijednosti -0,89%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi je tradicionalno na niskim razinama ususret ljetu, uz ostvareni promet od 75 milijuna kuna te mnoštvo dana bez ostvarenog trgovanja. Polovica ukupnog prometa ostvarena je izdanjima vezanim uz euro, a najveći volumen ostvaren je indeksiranom obveznicom Republike Hrvatske dospijeća 2032. godine, uz prinos od 3,05%. Euroobveznice zemalja regije u koje ulaže fond nastavile su s rastom prinosa, tj. padom cijena obveznica uslijed bojazni zbog početka podizanja kamatnih stopa od strane ECB-a koje je najavljeno u srpnju, kako bi se pokušala suzbiti visoka inflacija. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 1,40.

Eurizon HR Bond fond

Fond Eurizon HR Bond je u lipnju zabilježio pad cijene udjela od 2,23%. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine. Sredinom mjeseca američki FED je podigao referentnu kamatnu stopu za čak 75 baznih bodova, što je najveće podizanje kamata od daleke 1994. godine, a sve kako bi pokušali suzbiti i nadalje visoku i rastuću inflaciju. Posljedice navedene odluke mogle su se osjetiti kroz prodajni pritisak na obvezničkim tržištima diljem svijeta. U periodu koji je pred nama očekuje se nastavak restriktivne monetarne politike, uz barem još dva podizanja referentnih kamatnih stopa u SAD-u na sljedećim sastancima FED-a u srpnju i u rujnu, u rasponu od 50 do 75 baznih bodova. ECB je također započela sa postupkom zaoštravanja monetarne politike završetkom programa kupnje obveznica krajem lipnja te najavom podizanja kamatnih stopa na sastanku u srpnju za 25 baznih bodova.

U slučaju da se inflatorni pritisci u EU ne smire, za sljedeći sastanak ECB-a u rujnu možemo očekivati podizanje kamatnih stopa u iznosu od 50 baznih bodova. Kreditna rejting agencija Moody′s najavila je da bi mogla povisiti rejting Republike Hrvatske za dvije razine, u slučaju da se u prvoj polovici srpnja potvrdi ulazak Hrvatske u Eurozonu početkom sljedeće godine. Time bi Republika Hrvatska po prvi put u svojoj povijesti prema sve tri renomirane rejtinške agencije (S&P, Fitch, Moody′s) bila na investicijskoj razini kreditnog rejtinga. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 3,52.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Fond Eurizon HR Conservative 10 je u lipnju izgubio -1,44%, a obveznička komponenta fonda još jedan mjesec je imala negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2027. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2026. godine. Sredinom mjeseca američki FED je podigao referentnu kamatnu stopu za čak 75 baznih bodova, što je najveće podizanje kamata od daleke 1994. godine, a sve kako bi pokušali suzbiti i nadalje visoku i rastuću inflaciju. Posljedice navedene odluke mogle su se osjetiti kroz prodajni pritisak na obvezničkim tržištima diljem svijeta. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 3,17. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi značajan pad od 11,16% u lipnju. Lipanj je bio negativan mjesec za svjetska dionička tržišta, pa tako i njemačko. Nakon spomenutog podizanja kamatnih stopa od strane američkog FED-a te zatim i objavljene inflacije za svibanj u SAD-u, koja je u odnosu na travanj dodatno porasla s 8,3% na 8,6% na godišnjoj razini, obveznički prinosi nastavili su rasti dosežući ovogodišnji maksimum sredinom lipnja.

Njemačka desetogodišnja državna obveznica dosegnula je prinos od gotovo 1,8% sredinom lipnja, što je znatno iznad 1,12% s kraja svibnja, da bi se do kraja lipnja prinos spustio na 1,34%. Porast prinosa, dodatno zaoštravanje monetarne politike u SAD-u i najavljeni početak restriktivne monetarne politike ECB-a u srpnju, uzrokovao je volatilnost i pad dioničkih tržišta. Do kraja mjeseca obveznički prinosi su se spustili s razina dosegnutih sredinom lipnja, zbog očekivanog usporavanja ekonomije a samim time i inflacijskih pritisaka, što bi smanjilo pritisak na središnje banke i tempo provođenja restriktivne monetarne politike, no to nije pomoglo njemačkom DAX-u da zaustavi pad vrijednosti do kraja lipnja. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem lipnja je iznosio 2,42%, što je smanjenje za otprilike 0,2 postotna boda u odnosu na kraj svibnja.

Eurizon HR Global fond

Fond Eurizon HR Global bilježi negativan prinos od -3,94% u lipnju, pri čemu dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima i ovaj mjesec bilježi negativan doprinos prinosu fonda. Blago pozitivan prinos od 0,74% bilježi jedino financijski instrument (ETF) izložen prema regiji Azija bez Japana, dok istovremeno najveći pad bilježi ETF s izloženošću prema američkom S&P 500 indeksu (-8,61%). Lipanj je bio negativan mjesec za svjetska dionička tržišta, pod utjecajem dodatnog zaoštravanja monetarne politike američkog FED-a nakon što su objavljeni podaci o inflaciji za svibanj u SAD-u, koji su pokazali novi četrdesetogodišnjim maksimum, nakon što je stopa inflacije u odnosu na travanj dodatno porasla s 8,3% na 8,6% na godišnjoj razini.

Obveznički prinosi nastavili su rasti dosežući ovogodišnji maksimum sredinom lipnja i uzrokujući volatilnost i pad dioničkih tržišta. Do kraja lipnja obveznički prinosi su se spustili s najviših dosegnutih razina, zbog očekivanog usporavanja ekonomije a samim time i inflacijskih pritisaka, što bi smanjilo pritisak na središnje banke i tempo provođenja restriktivne monetarne politike, rezultirajući i djelomičnim oporavkom nekih dioničkih tržišta poput američkog, no niti blizu dovoljno kako bi se nadoknadili minusi realizirani kroz lipanj. Svjetski dionički indeks koji predstavlja razvijena tržišta i glavna tržišta u razvoju - MSCI ACWI, bilježi pad od 8,58% u lipnju, europski Euro Stoxx 50 pad od 8,82%, francuski CAC 40 -8,44%, američki S&P 500 -8,39%, njemački DAX -11,15%, japanski Nikkei 225 pad 3,25% a kineski Shanghai Composite rast od 6,66%, izraženo u lokalnim valutama. Krajem lipnja udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 47,93%, što predstavlja blago smanjenje izloženosti za 0,35 postotnih bodova u odnosu na kraj svibnja.

Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos još jedan mjesec u nizu. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Sjeverne Makedonije dospijeća 2025. godine te euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine. Sredinom mjeseca američki FED je podigao referentnu kamatnu stopu za čak 75 baznih bodova, što je najveće podizanje kamata od daleke 1994. godine, a sve kako bi pokušali suzbiti i nadalje visoku i rastuću inflaciju. Posljedice navedene odluke mogle su se osjetiti kroz prodajni pritisak na obvezničkim tržištima diljem svijeta. Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 1,52.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Fond Eurizon HR Moderate 30 je u lipnju izgubio na vrijednosti -3,30%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Unutar obvezničkog segmenta najveći negativan utjecaj na prinos fonda u lipnju imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. te 2031. godine. Sredinom mjeseca američki FED je podigao referentnu kamatnu stopu za čak 75 baznih bodova, što je najveće podizanje kamata od daleke 1994. godine, a sve kako bi pokušali suzbiti i nadalje visoku i rastuću inflaciju. Posljedice navedene odluke mogle su se osjetiti kroz prodajni pritisak na obvezničkim tržištima diljem svijeta. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi negativan doprinos u lipnju, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile prinose u rasponu od -4,68% do -5,43%. Lipanj je bio negativan mjesec za američko i europsko dioničko tržište, pod utjecajem spomenutog dodatnog zaoštravanja monetarne politike američkog FED-a nakon što su objavljeni podaci o inflaciji za svibanj u SAD-u, koji su pokazali novi četrdesetogodišnjim maksimum, nakon što je stopa inflacije u odnosu na travanj dodatno porasla s 8,3% na 8,6% na godišnjoj razini.

Rast obvezničkih prinosa uz najavljeni početak restriktivne monetarne politike ECB-a u srpnju, uzrokovao je volatilnost i pad i dioničkih tržišta. Europski Euro Stoxx 50 bilježi pad od 8,82%, francuski CAC 40 -8,44%, njemački DAX +2,06% te američki S&P 500 -8,39%. Krajem lipnja, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je približno 29%, što predstavlja povećanje od približno 1 postotni bod u odnosu na kraj svibnja.

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Fond Eurizon HR Dollar Progressive je u lipnju umanjio svoju vrijednost -2,60%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Prinos dolarskih obveznica zemalja u razvoju nastavlja s rastom (cijene obveznica s padom), iako nešto manjeg intenziteta. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su dolarske obveznice Rumunjske dospijeća 2024. godine. Sredinom mjeseca američki FED je podigao referentnu kamatnu stopu za čak 75 baznih poena, što je najveće podizanje kamata od daleke 1994. godine, a sve kako bi pokušali suzbiti i nadalje visoku i rastuću inflaciju. Posljedice navedene odluke mogle su se osjetiti kroz prodajni pritisak na obvezničkim tržištima diljem svijeta. U razdoblju koje je pred nama očekuje se nastavak restriktivne monetarne politike uz barem još dva podizanja referentnih kamatnih stopa u SAD-u na sljedećim sastancima FED-a u srpnju i u rujnu, u rasponu od 50 do 75 baznih bodova.

Modificirana duracija fonda krajem lipnja iznosi 1,19. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu u lipnju je zabilježila negativan rezultat, uz negativan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (-10,95%), Eurizon Fund Equity Planet (-10,36%) i Eurizon Fund Equity People (-9,53%). Nakon pozitivnih prinosa na dioničkom tržištu u drugoj polovici svibnja, u lipnju smo ponovno svjedočili negativnim rezultatima. Mjesec je započeo vrlo loše u gotovo svim ključnim regijama svijeta, no blagi oporavak u zadnjim danima mjeseca pripomogao je tome da ukupna slika izgleda ipak nešto bolje nego što bi to bio slučaj da su se nastavili redati prinosi iz prve polovice mjeseca.

Kao i u prethodnim mjesecima glavni razlozi slabog performansa dioničkog tržišta ponovno su rekordno visoke stope inflacije u najutjecajnijim svjetskim ekonomijama te ponovno podizanje kamatne stope od strane FED - a sredinom mjeseca. Američki S&P 500 indeks u lipnju je oslabio za 8,39%, njemački Dax indeks za 11,15%, a japanski Nikkei 225 za 3,25%. Krajem lipnja, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 22,15%.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela Eurizon HR Flexible 30 fonda u lipnju bilježi pad od 3,50%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta negativno pridonijele promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta, u lipnju su nastavila s negativnim trendom koji seže još s početka tekuće godine. U prvoj polovici mjeseca, prinosi su bilo vrlo loši u svim ključnim regijama svijeta, dok je blagi oporavak nekoliko značajnijih dioničkih indeksa u drugoj polovici mjeseca ipak malo popravio ukupni dojam za lipanj. Sukladno tome, na kraju zadnjega radnoga dana u mjesecu, vrijednosti dionica na globalnoj razini bile su nešto više nego sredinom mjeseca ali znatno niže nego početkom istoga. S&P 500 indeks na mjesečnoj je razini oslabio za 8,39%, dok je europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 oslabio za 8,82%.

Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u lipnju su oslabili za 5,91%, odnosno 8,78%. Obveznička komponenta fonda u lipnju je zabilježila znatno lošiji rezultat od onoga u svibnju. Iako je ukupan utjecaj obvezničke komponente u svibnju također bio negativan, neki od financijskih instrumenata koji sačinjavaju istu ipak su zabilježili pozitivne prinose, što se ne može kazati i za lipanj. Kao i u proteklim razdobljima, ključnu ulogu za daljnji razvoj situacije kako na dioničkim tako i na obvezničkom tržištu odigrati će monetarne vlasti u vidu podizanja kamatnih stopa ponajprije u svrhu borbe protiv rekordno visoke stope inflacije na globalnoj razini. Sporedni ali također utjecajni faktori, posebno za europska tržišta su daljnji razvoj situacije u vezi ruske invazije na Ukrajinu, te potencijalna energetska kriza u Europi. Vrijedi napomenuti i to da će kompanije uskoro krenuti objavljivati svoje polugodišnje rezultate koji će također imati značajnu ulogu u smjeru kretanja cijena dionica u narednom razdoblju. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je otprilike 12,35%.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela Eurizon HR International Multi Asset fonda u lipnju bilježi pad od 2,84%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta fonda negativno doprinijele promjeni cijene udjela fonda. Nakon mješovitih prinosa ostvarenih u svibnju, globalna dionička tržišta u lipnju su realizirala poprilično slabe rezultate. Iako su se krajem svibnja uglavnom bilježili pozitivni prinosi, u prvoj polovici lipnja sentiment se naglo okrenuo, nakon podataka o inflaciju u SAD-u i novom dizanju referentne kamatne stope od strane FED-a za 0,75 postotnih bodova te su se do polovice mjeseca nizali isključivo negativni prinosi. U drugoj polovici mjeseca situacija se ipak popravlja, pa do kraja mjeseca svjedočimo blagom oporavku na globalnoj razini, te se jedan dio izgubljenoga ipak uspijeva nadoknaditi. Najbolje prinose na mjesečnoj razini ostvarili su dionički indeksi regije Azija - Pacifik, dok su najlošije prošli dionički indeksi Sjedinjenih Država te zemalja članica Europske Unije. MSCI All Country World indeks u lipnju je oslabio za 8,58%. Američki S&P 500 indeks na mjesečnoj razini bilježi pad od 8,39%, dok je vodeći njemački dionički indeks Dax oslabio za 11,15%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u lipnju su oslabili za 8,05%, odnosno 8,24%. Obveznička komponenta fonda u lipnju je ostvarila negativan rezultat, nastavljajući tako negativan trend koji nas prati od kraja protekle odnosno početka tekuće godine.

Mjesec je na obvezničkom tržištu baš kao i protekli obilježen padom cijena odnosno porastom prinosa dužničkih vrijednosnih papira svih kategorija, no unatoč tome neki od financijskih instrumenata koji sačinjavaju obvezničku komponentu fonda uspjeli su ostvariti pozitivan rezultat. Daljnji razvoj situacije na obvezničkom te globalnim dioničkim tržištima, kao i u prethodnim razdobljima, najviše će ovisiti o smjeru kretanja stope inflacije u narednim mjesecima te podizanju kamatnih stopa od strane centralnih banaka u svrhu borbe protiv već navedene rekordno visoke stope inflacije. Izloženost direktnim dioničkim strategijama krajem mjeseca iznosila je otprilike 3,00%.

Eurizon HR Equity fond

U lipnju su regionalna dionička tržišta realizirala većinom negativne prinose, a jedino dioničko tržište koje je imalo pozitivan prinos bilo je ono u Srbiji. Tamo je lokalni dionički indeks BELEX ojačao za 1,05%. Sveukupan doprinos regionalnih dioničkih tržišta prinosu Eurizon HR Equity fonda u lipnju je bio negativan, pa je tako i cijena Eurizon HR Equity fonda pala za 1,16%.

Domaći dionički indeks CROBEX u lipnju je realizirao najveći gubitak (-3,19%), a među likvidnijim dioničkim komponentama CROBEX indeksa najviše su oslabile dionice Atlantske plovidbe d.d. koje su pale za 11,55%. Ukupan dionički promet na Zagrebačkoj burzi iznosio je 143,3 milijuna kuna, što predstavlja pad od 16,9% na mjesečnoj razini. Ovi podaci ne trebaju čuditi jer se tijekom ljetnih mjeseci promet na Zagrebačkoj burzi uobičajeno smanjuje.
Drugi najveći pad indeksa u lipnju realiziralo je tržište dionica u Sloveniji gdje je lokalni dionički indeks pao za 2,40%. Najveći gubitak realizirala je dionica Zavarovalnice Triglav d.d. koja je u lipnju oslabila za 12,47%.

Rumunjsko tržište dionica zabilježilo je lipnju pad, a lokalni dionički indeks BET oslabio je za 1,72%. U ovom su periodu značajno na vrijednosti izgubile dionice iz bankarskog sektora, dok su dionice iz energetskog sektora realizirale većinom pozitivne rezultate.
Mi smo u lipnju povećavali izloženost prema hrvatskim i rumunjskim dionicama, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u lipnju je pala za 4,91%. Sve su dioničke komponente Fonda zabilježile negativne rezultate, osim dioničke komponente XAXJ GY (XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN) koja prati dioničko tržište u Aziji bez Japana (+0,74%).

Globalna dionička tržišta u lipnju su realizirala poprilično slabe rezultate. Iako su se krajem svibnja uglavnom bilježili pozitivni prinosi, u prvoj polovici lipnja sentiment se naglo okrenuo, nakon podataka o inflaciji u SAD-u i novom dizanju referentne kamatne stope od strane FED-a za 0,75 postotnih bodova te su se do polovice mjeseca nizali isključivo negativni prinosi. Najlošije su prošli dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država te zemalja članica Europske unije. Američki S&P 500 indeks na mjesečnoj razini bilježi pad od 8,39%, dok je njemački dionički indeks Dax oslabio za 11,15%.
Udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda krajem siječnja iznosio je 87,14%.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia / Hrportfolio.hr

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.09.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.09.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,522031 0,00
0,04%
1 USD 7,826481 0,03
0,41%
1 GBP 8,447923 0,12
1,43%
1 CHF 7,909601 0,02
0,31%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
557,91 kn
74,05 €
26.09.2022
-0,55%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.09. 16:00  1935,63
-12,70
-0,65
CROBEX10* 27.09. 16:00  1143,24
-10,89
-0,94
CROBEX10tr* 27.09. 16:00  1207,38
-11,45
-0,94
ADRIAprime* 27.09. 16:00  1247,72
-13,17
-1,04
CROBISTR* 27.09. 16:31  169,906
0,02
0,01
CROBIS* 27.09. 16:31  98,048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:26 27.09.2022)
(17:08:26 27.09.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TPNG
78,40 kn
10,41 €
4,26%
4.631.077,20 kn
614.649,57 €
ATGR
360,00 kn
47,78 €
-0,55%
2.014.524,00 kn
267.373,28 €
HPB
830,00 kn
110,16 €
0,00%
1.980.745,00 kn
262.890,04 €
HT
182,00 kn
24,16 €
-2,15%
1.854.649,00 kn
246.154,22 €
KOEI
855,00 kn
113,48 €
0,00%
1.784.385,00 kn
236.828,59 €
VIDU
414,00 kn
54,95 €
0,00%
913.284,00 kn
121.213,62 €
PODR
568,00 kn
75,39 €
-0,35%
910.310,00 kn
120.818,90 €
RIVP
29,10 kn
3,86 €
-2,02%
870.158,50 kn
115.489,88 €
PLAG
1.590,00 kn
211,03 €
-1,24%
806.410,00 kn
107.029,00 €
ATPL
412,00 kn
54,68 €
-2,83%
777.500,00 kn
103.191,98 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
19.670.744,50 kn
2.610.756,45 €
Redovni obveznički promet:   
0 kn
0,00 €
Sveukupni promet:   
89.822.072,50 kn
11.921.437,72 €