NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 22.05.2019
Komentar tržišta - PBZ Invest - travanj 2019.

Komentar tržišta - PBZ Invest - travanj 2019.

PBZ START fond

PBZ START je u travnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,15.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom ozračju uz očekivano slabu potražnju za kunama, niske volumene trgovanja te obilje likvidnosti. U travnju su održane dvije aukcije trezorskih zapisa Ministarstva financija. Prinos jednogodišnjeg trezorskog zapisa, uz povećanu potražnju investitora te nedostatak atraktivnijih investicija, pao je na razinu 0,08%. Višak likvidnosti u sustavu premašuje 30 milijardi kuna stoga domaće banke i dalje ne iskazuju interes za dodatnim sredstvima na redovitoj operaciji HNB-a. Ekspanzivan karakter monetarne politike te stagnaciju kamatnih stopa duž cijele krivulje očekujemo i u narednom razdoblju.

PBZ E-START fond

PBZ E-START je u travnju upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ E-START fonda je krajem mjeseca bila 0,02.

Na zasjedanju u travnju Europska centralna banka nije nimalo promijenila svoju retoriku niti postojeće monetarne mjere te je referentnu kamatnu stopu ostavila nepromijenjenu (depozitna stopa na -0,4%, glavna stopa refinanciranja 0,0%, stopa graničnog refinanciranja 0,25%). U ovoj godini nije izgledno zaoštravanje monetarne politike od strane ECB-a. Očekujemo zadržavanje referentne kamatne stope na postojećim razinama do kraja ove godine odnosno koliko god bude potrebno da se stopa inflacije sustavno kreće prema ciljanoj razini ECB-a (2%).

PBZ D-START fond

PBZ D-START je u travnju ostvario rast uz prinos 0,17% (na godišnjoj razini 1,99%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka, kupnjom obveznica RH denominiranih u dolaru te uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,10.

Referentna kamatna stopa na dolar nalazi se unutar raspona 2,25%-2,50%. Zbog potencijalnog usporavanja gospodarstva te nešto lošijih makroekonomskih pokazatelja od očekivanih FED je i u travnju potvrdio zaokret monetarne politike te stagnaciju kamatnih stopa u ovoj godini. Sukladno projekcijama kamatne stope na dolarske depozite i u svibnju očekujemo na postojećim razinama.

PBZ SHORT TERM BOND FOND

PBZ Short term bond je u travnju ostao na gotovo istim razinama kao i krajem ožujka uz zaista simboličan porast vrijednosti od 0,003%. Promet obveznicama na domaćem tržištu u sastavu indexa Crobistr u travnju je ostao opet ispod razine od milijardi kuna, točnije uz promet od 854 milijuna kuna. Travanj je obilježio značajan broj radnih dana bez ikakvog prometa, što se dogodilo čak 4 puta ovaj mjesec te je uzevši navedeno u obzir promet bio solidan. Nastavljen je trend dominantnog trgovanja kunskim obveznicama prisutan na domaćem tržištu, uz iznimku obveznice RH denominirane u valutnoj klauzuli dospijeća 2024. godine koja je zabilježila visok promet ovaj mjesec. Većina prometa obveznicama RH u travnju ostvarena je duljim dospijećima kao što su dospijeća 2026, 2028, 2023 te 2029. godine uz prinose od 1,27%, 1,60%, 0,58% te 1,73%. Krajem travnja rejting agencija Moody′s je ostavila kreditni rejting Hrvatske nepromijenjen na Ba2, uz promjenu outlooka s neutralnog na pozitivan. Modificirana duracija fonda u travnju iznosi 1,51.

PBZ BOND FOND

PBZ Bond je u travnju porastao 0,17%. ECB je na svom sastanku u travnju zadržao referentne kamatne stope te projekcije budućih kretanja nepromijenjene. Uz navedeno, napomenuto je da planiraju u potpunosti reinvestirati sve prihode od dospjelih dužničkih vrijednosnih papira još dugo vremena čak i nakon dizanja kamatnih stopa. Prinos na njemačke državne obveznice (Bund) kretao se u uskom rasponu od -0,10% do +0,10%, a mjesec su završile na sredini tog raspona. Hrvatske euroobveznice mjesec su završile mješovito, uz simbolične promjene cijena. Na domaćem obvezničkom tržištu nastavio se trend pada volumena primjetan od početka godine uz nešto izraženije trgovanje kunskim izdanjima. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda u travnju, imala je najdulja kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine. Također, značajan pozitivan utjecaj na unutarmjesečni prinos imale su: kunska obveznica RH dospijeća 2026. te 2028. godine. Krajem travnja rejting agencija Moody′s je ostavila kreditni rejting Hrvatske nepromijenjen na Ba2, uz promjenu outlooka sa neutralnog na pozitivan. Modificirana duracija fonda u travnju iznosi 4,00.

PBZ CONSERVATIVE 10 FOND

PBZ Conservative 10 je u travnju porastao 0,48%, a obveznička komponenta fonda i ovaj mjesec je imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imala je kunska obveznica RH dospijeća 2029. godine. Uz nju značajan i pozitivan doprinos rastu vrijednosti fonda imala je kunska obveznica RH dospijeća 2026. godine. Modificirana duracija fonda u travnju iznosi 3,72.

Dionička komponenta fonda izložena njemačkom DAX indeksu također bilježi pozitivan doprinos s rastom od 6,97% u travnju. Poticajni makroekonomski podaci iz Kine i SAD-a i solidan početak sezone poslovnih izvještaja tvrtki za prvi kvartal, osigurali su nastavak rasta globalnih dioničkih tržišta u travnju, pa tako i njemačkog. Izloženost fonda njemačkom dioničkom tržištu na kraju travnja je iznosila nešto iznad 5%.

PBZ FLEXIBLE 30 FOND

PBZ Flexible 30 u travnju bilježi pozitivan prinos od 0,66%. Pozitivan doprinos ukupnom prinosu većinski dolazi od dioničke komponente fonda, dok obveznička komponenta fonda ima mješovitu izvedbu, pri čemu najveći pozitivan doprinos (0,17%) dolazi od izloženosti lokalnom obvezničkom tržištu. Dioničku komponentu fonda na kraju travnja su činile izloženost dioničkom tržištu SAD-a (9,90% neto imovine fonda), koja bilježi rast od 3,99% u travnju i izloženost dioničkom tržištu Zapadne Europe (7,49% neto imovine fonda) s rastom 5,30% u travnju.

Poticajni makroekonomski podaci iz Kine i SAD-a i solidan početak sezone poslovnih izvještaja tvrtki za prvi kvartal, osigurali su nastavak rasta tržišta u travnju. Dobrom raspoloženju na tržištu pridonijela je i nada u prijateljsko rješenje trgovinskog spora između SAD-a i Kine. Unatoč snažnim podacima iz SAD-a i Kine, koje su trenutno vodeće svjetske ekonomije, kamatne su stope porasle samo neznatno budući da je rast inflacije ostao malo vjerojatan. Kombinacija niskih kamatnih stopa i nastavak globalnog rasta predstavljaju i dalje povoljno okruženje za ulaganje u dionice. Volatilnost je tako pala na novi minimum u tekućoj godini, s vrijednošću CBOE Volatility Index-a (VIX) sada znatno ispod njegovog dugoročnog prosjeka. Što se tiče Europe, Europska centralna banka (ECB) nema posebnog razloga da napusti svoju ultra-ekspanzivnu monetarnu politiku i povisi kamatne stope, budući da nema rasta inflacije u Eurozoni unatoč rastu plaća.

PBZ INTERNATIONAL MULTI ASSET FOND

PBZ International Multi Asset bilježi rast od 0,76% u travnju, čemu su najviše pridonijele fleksibilne multi-asset strategije te strategije s direktnom i fleksibilnom izloženošću dionicama. Strategije s direktnom izloženošću obveznicama su imale blago negativan prinos. Poticajni makroekonomski podaci iz Kine i SAD-a i solidan početak sezone poslovnih izvještaja tvrtki za prvi kvartal, osigurali su nastavak rasta dioničkih tržišta u travnju. I industrijski podaci i obujam građevinskih radova u SAD pokazali su pozitivno iznenađenje, dok su kineski indeksi povjerenja i sentimenta menadžera zabilježili povratak u stabilnost. Dobrom raspoloženju na tržištu pridonijela je i nada u prijateljsko rješenje trgovinskog spora između SAD-a i Kine. Unatoč snažnim podacima iz SAD-a i Kine, koje su trenutno vodeće svjetske ekonomije, kamatne su stope porasle samo neznatno budući da je rast inflacije ostao malo vjerojatan. Kombinacija niskih kamatnih stopa i nastavak globalnog rasta predstavljaju i dalje povoljno okruženje za ulaganje u dionice.

Volatilnost je tako pala na novi minimum u tekućoj godini, s vrijednošću CBOE Volatility Index-a (VIX) sada znatno ispod njegovog dugoročnog prosjeka. Što se tiče Europe, Europska centralna banka (ECB) nema posebnog razloga da napusti svoju ultra-ekspanzivnu monetarnu politiku i povisi kamatne stope, budući da nema rasta inflacije u Eurozoni unatoč rastu plaća. Što se tiče obveznica, prinosi na američke državne obveznice bilježe blagi rast a prinosi na europske obveznice daljnji pad.

PBZ GLOBAL FOND

Cijena udjela PBZ Global fonda u travnju je uvećana za 1,75%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj od obvezničke komponente imale su kunske obveznice RH dospijeća 2029. te 2026. godine. Modificirana duracija fonda u travnju iznosi 1,65.

Dionička komponenta je zaslužna za najveći dio ostvarenog prinosa u travnju. Poticajni makroekonomski podaci iz Kine i SAD-a i solidan početak sezone poslovnih izvještaja tvrtki za prvi kvartal, osigurali su nastavak rasta tržišta u travnju. Dobrom raspoloženju na tržištu pridonijela je i nada u prijateljsko rješenje trgovinskog spora između SAD-a i Kine. Kombinacija niskih kamatnih stopa i nastavak globalnog rasta predstavljaju i dalje povoljno okruženje za ulaganje u dionice. Volatilnost je tako pala na novi minimum u tekućoj godini, s vrijednošću CBOE Volatility Index-a (VIX) sada znatno ispod njegovog dugoročnog prosjeka. Što se tiče Europe, Europska centralna banka (ECB) nema posebnog razloga da napusti svoju ultra-ekspanzivnu monetarnu politiku i povisi kamatne stope, budući da nema rasta inflacije u Eurozoni unatoč rastu plaća. U nastavku se nalazi pregled prinosa vodećih globalnih dioničkih indeksa u travnju: američki S&P 500 (+3,93%), europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 (+4,86%), francuski CAC (4,41%), njemački DAX (+7,10%), japanski Nikkei 225 (+4,97%), kineski Shanghai Composite (-0,40%). Izloženost fonda dioničkim tržištima na kraju travnja je iznosila približno 53%.

PBZ EQUITY FOND

U travnju je cijena udjela PBZ Equity fonda ojačala za 5,23%, dok je prinos od početka godine narastao do 8,05%. Najveći doprinos tom mjesečnom rastu dolazi s dioničkog tržišta u Srbiji. Sam rast lokalnog BELEX15 indeksa i nije bio nešto značajan (+1,51%), ali Fond je ostvario znatne prinose na tom tržištu od isplate dividende Aerodroma Nikola Tesla te značajnog rasta pojedinih dionica u portfelju. Najviše je ojačala dionica Fitofarmacije (+11,93%), a prati je dionica Energoprojekt holding-a sa rastom od 11,90%. Kvartalne rezultate za sada su objavili NIS i Komercijalna Banka. NIS je razočarao investitore zbog manje neto dobiti (-31%) iako se cijena nafte značajno oporavila. I Komercijalna banka je objavila pad neto dobiti i to prije svega zbog pada prihoda od naknada i kamata.

Rumunjsko tržište dionica realiziralo je najveći rast među regionalnim dioničkim tržištima, a dionički indeks burze u Bukureštu (BET Indeks) ojačao je za 4,93%. Dio kompanija je objavio rezultate poslovanja te tu nije bilo značajnijih iznenađenja. Izdvojit ćemo samo objavu rezultata Banca Transilvania-e kojoj je neto dobit u prvom tromjesečju ove godine porasla za 19% na 436 milijuna RON-a i bila je iznad razine očekivanja investitora. Neto imovina obveznih privatnih mirovinskih fondova u Rumunjskoj (drugi stup) porasla je za 20% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, što i dalje ima pozitivan poticaj na lokalno dioničko tržište.

Slovenske su dionice u travnju također zabilježile rast, a ljubljanski SBITOP indeks je ojačao za 2,34%. Ove godine dio je slovenskih kompanija predložio veće dividende za isplatu dioničarima i to je bio jedan od razloga rasta dionica u proteklom razdoblju. Od aktivnijih dioničkih komponenti SBITOP indeksa značajnije je ojačala dionica Cinkarne Celje (+4,47%).

Hrvatski dionički indeks CROBEX ojačao je za 2,23%. Najveći doprinos rastu CROBEX-a dale su dionice Valamar Riviere koje su ojačale za 12,54%. Najveći promet na Zagrebačkoj burzi ostvaren je dionicom Hrvatskog Telekoma. Kompanija je objavila kako je u prvom tromjesečju ostvarena neto dobit od 185,6 milijuna kuna, što je 15,8 % više nego u istom razdoblje prošle godine. Adris grupa je objavila prijedlog o isplati dividende za 2018. godinu u iznosu od 18,2 kuna po dionici. Predložena dividenda donijet će vlasnicima redovnih dionica dividendni prinos od 3,6%, dok za povlaštene on iznosi 4%. Svi segmenti te kompanije ostvarili su bolje rezultate u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu. Zagrebačka banka je u prvom kvartalu ove godine ostvarila neto dobit u iznosu od 540 milijuna kuna, što je za 34,3% više od istog prošlogodišnjeg razdoblja. Poslovni prihodi banke povećani su za 23,1%, a najviše su porasli prihodi od trgovanja i ostali prihodi.

Ukoliko gledamo uspješnost regionalnih dioničkih tržišta u prva četiri mjeseca ove godine, po prinosu predvodi dioničko tržište u Rumunjskoj koje je ojačalo za 14,33% u tom razdoblju. Nakon toga slijedi dioničko tržište u Sloveniji (+10,3%), a prati ga hrvatsko dioničko tržište s rastom CROBEX indeksa od 5,1%. Dioničko tržište u Srbiji je jedino regionalno dioničko tržište koje je zabilježilo pad, a lokalni indeks BELEX15 je u prva četiri mjeseca ove godine oslabio za 2,32%.

Mi smo u travnju povećavali izloženost prema hrvatskom i slovenskom dioničkom tržištu, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ fondovi ~ komentar tržišta

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  6
USA Blue Chip A -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 26.05.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 26.05.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,579243 0,01
0,08%
1 USD 6,952796 0,00
-0,02%
1 GBP 8,473162 0,01
0,12%
1 CHF 7,154954 0,01
0,08%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
480,32 22.05.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 04.06.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.05. 16:00  1576.47
6,70
0,43
CROBEX10* 25.05. 16:00  978.91
4,87
0,50
ADRIAprime* 25.05. 16:00  924.25
0,61
0,07
CROBISTR* 25.05. 16:31  181.3118
0,06
0,03
CROBIS* 25.05. 16:31  110.6297
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:22 25.05.2020)
(17:08:22 25.05.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 25,80
3,20%
689.546,70
HT 165,00
-0,30%
204.105,00
ARNT 256,00
0,00%
180.490,00
KRAS 576,00
1,05%
177.568,00
PBZ 800,00
-1,23%
149.600,00
PODR 413,00
-1,20%
146.211,00
ATPL 182,00
2,82%
105.076,00
OPTE 5,82
1,39%
95.845,58
TUHO 2.500,00
0,00%
75.000,00
KODT 1.240,00
1,64%
63.010,00
Redovni dionički promet:   2.234.642,14 kn
Redovni obveznički promet:   44.100,00 kn
Sveukupni promet:   2.278.742,14 kn