NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

PBZ INVEST Objavljeno: 19.12.2018
Komentar tržišta - PBZ Invest - studeni 2018.

Komentar tržišta - PBZ Invest - studeni 2018.

PBZ START fond

PBZ START fond je u studenom upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj te ulagao u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske. Duracija PBZ START fonda je krajem mjeseca bila 0,07.

Slaba potražnja za kunama te visoka razina viška likvidnosti u sustavu od 23,9 milijardi kuna rezultirali su daljnjom stagnacijom kamatnih stopa na domaćem novčanom tržištu.

Krajem studenog održana je samo jedna aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija te je upisano 1,5 milijardi kuna. Uz nešto izraženiju potražnju investitora prinos jednogodišnjeg trezorskog zapisa ipak je ostao nepromijenjen na razini 0,09%. Na redovitim tjednim obrnutim repo aukcijama HNB-a ni dalje nije bilo interesa banaka za dodatnom likvidnošću. U narednom mjesecu očekujemo zadržavanje kamatnih stopa na novčanom tržištu na postojećim razinama.

PBZ E-START FOND

PBZ E-START fond je u studenom upravljao ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise i obveznice Republike Hrvatske kratke duracije. Duracija PBZ E-START fonda je krajem mjeseca bila 0,05.

Referentna kamatna stopa na Euro i dalje je nepromijenjena (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita -0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Čelnik ECB-a Draghi ponovio je prošli mjesec da se očekivanja vezana uz kretanje inflacije nisu promijenila unatoč nešto slabijim ekonomskim podacima u trećem tromjesečju. Program kupnje vrijednosnica završit će se krajem ove godine kako je i najavljeno, ali će ECB zadržati značajan stupanj monetarnih poticaja kako bi se osigurao nastavak kretanja inflacije prema željenoj razini. Kamatne stope na euro i u prosincu očekujemo na postojećim rekordno niskim razinama.

PBZ D-START FOND

PBZ D-START fond je u studenom ostvario rast uz prinos 0,16% (na godišnjoj razini 1,94%) upravljanjem ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj uz ulaganja u trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država. Duracija PBZ D-START fond-a je krajem mjeseca bila 0,02.
Referentna kamatna stopa na dolar nalazi se unutar raspona 2,00%-2,25%. Čelnik FED-a Powell izjavio je kako su trenutne kamatne stope nadomak neutralnom teritoriju, dok će razdoblje u kojem će se u potpunosti materijalizirati učinak podizanja kamatnih stopa potrajati još godinu ili nešto duže. Tržišta su protumačila njegov govor kao naznaku da bi FED mogao usporiti s podizanjem kamatnjaka. Očekujemo da će FED ipak s obzirom na snažne ekonomske pokazatelje podignuti referetni kamatnjak u prosincu. Kamatne stope na dolarske depozite u prosincu očekujemo na nešto višim razinama.

PBZ SHORT TERM BOND FOND

PBZ Short term bond fond je u studenom porastao 0,03%. Promet obveznicama na domaćem tržištu u studenom je dosegao nove niske razine, sa skromnih 446 milijuna kuna prometa, što je najniži mjesečni promet obveznicama od daleke 2012. godine. Najveći dio prometa ostvaren je kunskom obveznicom RH dospijeća 2026. godine uz prinos od 1,85%. Ostvaren je značajan broj trgovinskih dana s kunskom obveznicom RH dospijeća 2023. godine, uz signifikantan promet i rast cijene obveznice na mjesečnoj razini, uz prinos od 1,05%. Modificirana duracija fonda u studenom iznosi 1,66.

PBZ BOND FOND

Cijena udjela PBZ Bond fonda je u studenom porasla za 0,02%. Hrvatske Euroobveznice imale su blago negativnu mjesečnu izvedbu u studenom uslijed promjene izloženosti dijela investitora, koji su se protekli mjesec okrenuli ulaganjima u obveznice najrazvijenijih zemalja poput SAD-a i Njemačke. Za razliku od globalnog tržišta, domaće obvezničko tržište je uz skromne volumene nastavilo s kupnjama obveznica u uvjetima iznimno visoke likvidnosti koja stoji neiskorištena na domaćem tržištu, potaknuvši tako rast cijena obveznica. Rast cijene udjela u proteklom mjesecu ponajviše je plod utjecaja domaćih kunskih obveznica RH koje čine značajan dio portfelja, poput one dospijeća 2023. godine. Modificirana duracija fonda u studenom iznosi 3,01.

PBZ CONSERVATIVE 10 FOND

PBZ Conservative 10 fond je u studenom porastao 0,07%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec je imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda imala je kunska obveznica RH dospijeća 2023. godine. Blagi pozitivan doprinos imale su i druge kunske obveznice RH, poput one dospijeća 2022. godine. Modificirana duracija fonda u studenom iznosi 3,16. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti njemačkom DAX indeksu doprinijela je negativno prinosu fonda s padom od 1,75% u studenome. Od početka godine DAX indeks bilježi minus od čak 12,85%, pod pritiskom trgovinskih napetosti između SAD-a i njegovih partnera, zbog nesuglasica između Europske Komisije i Italije oko deficita talijanskog proračuna za 2019. te neizvjesnosti oko ishoda BREXIT-a. Izloženost fonda njemačkom DAX indeksu na kraju studenog iznosila je 1,48%. Fond od početka godine bilježi plus od 1%, zahvaljujući pozitivnom doprinosu obvezničke komponente fonda.

PBZ FLEXIBLE 30 FOND

PBZ Flexible 30 fond je u studenom ostvario blagi pad od 0,04%, čemu je najviše doprinio dio obvezničke komponente fonda izložen svjetskim obvezničkim tržištima te dio dioničke komponente izložen europskim tržištima, dok domaće obvezničko tržište i dioničko tržište SAD-a bilježe pozitivan doprinos. Nastavak dobrih makroekonomskih pokazatelja u SAD-u, optimizam vezan uz trgovinske pregovore između SAD-a i Kine te nagovještaj čelnika američkog FED-a o mogućem usporavanju tempa podizanja kamatnih stopa, djelovao je pozitivno na većinu dioničkih tržišta. No, nesuglasice između Europske Komisije i Italije oko deficita talijanskog proračuna za 2019. te neizvjesnost oko BREXIT-a, srušili su vrijednost europskih dioničkih indeksa. Obveznice zemalja u razvoju i dalje su pod pritiskom dizanja kamatnih stopa u SAD-u, dok domaće euroobveznice bilježe blagi rast nakon korekcije u listopadu. Prinos fonda u 2018. iznosi -2,34%, pod utjecajem negativnih trendova na svjetskim dioničkim i obvezničkim tržištima.

PBZ INTERNATIONAL MULTI ASSET FOND

PBZ International Multi Asset fond je u studenom zabilježio rast od 0,51%. Rastu su najviše doprinijele dioničke i fleksibilne strategije, dok obvezničke strategije većinom bilježe negativan doprinos ukupnom prinosu fonda. Nastavak dobrih makroekonomskih brojki u SAD-u, optimizam vezan uz trgovinske pregovore između SAD-a i Kine te nagovještaj čelnika američkog FED-a o mogućem usporavanju tempa podizanja kamatnih stopa, djelovao je pozitivno na većinu dioničkih tržišta. Negativan prinos bilježe zapadnoeuropska tržišta zbog nesuglasica između Europske Komisije i Italije oko deficita talijanskog proračuna za 2019. te neizvjesnost oko ishoda BREXIT-a. Rast fonda u studenom djelomično je ublažio minus u tekućoj godini, koji sada iznosi -4,35%.

PBZ GLOBAL FOND

Cijena udjela PBZ Global fonda u studenom je porasla 0,49%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos, ponajviše pod utjecajem rasta cijene kunske obveznice RH dospijeća 2023. godine. Modificirana duracija fonda u studenom iznosi 1,67. Dionička komponenta fonda, koja se sastoji od izloženosti globalnim dioničkim indeksima, također bilježi pozitivan doprinos u studenom, zahvaljujući oporavku sjevernoameričkog i japanskog tržišta te tržišta u razvoju, dok su europska tržišta imala negativan doprinos. Nastavak dobrih makroekonomskih brojki u SAD-u, optimizam vezan uz trgovinske pregovore između SAD-a i Kine te nagovještaj čelnika američkog FED-a o mogućem usporavanju tempa podizanja kamatnih stopa, djelovao je pozitivno na većinu dioničkih tržišta. No, nesuglasice između Europske Komisije i Italije oko deficita talijanskog proračuna za 2019. te neizvjesnost oko BREXIT-a, srušili su vrijednost europskih dioničkih indeksa. Izloženost fonda svjetskim dioničkim tržištima na kraju studenog je iznosila nešto manje od 50%, pri čemu je dominantna izloženost prema sjevernoameričkim tržištima (29,25%). Fond bilježi pozitivan prinos od 1,01% u 2018.

PBZ EQUITY FOND

Cijena udjela PBZ Equity fonda u studenom je ostala gotovo nepromijenjena (-0,01%). Većina je regionalnih dioničkih tržišta mjesec završila u pozitivnom teritoriju osim domaćeg dioničkog tržišta gdje je zagrebački CROBEX oslabio za 2,8%. Značajan pad unutar CROBEX indeksa realizirale su dionice Dalekovoda (-25,85%) i Đure Đakovića (-16,45%). Na pad cijene Dalekovoda utjecale su objavljene vijesti u medijima o problemima kompanije s likvidnošću, jer navodno nisu uspjeli do određenog roka isplatiti 7 milijuna HRK, koliko iznosi njihova rata sukladno planu predstečajne nagodbe. Dalekovod je kasnije objavio da je uredno podmirio sve obveze iz predstečajne nagodbe prema svim financijskim institucijama za prethodni kvartal, ali se dionica do kraja mjeseca i uz ovu službenu vijest nije uspjela značajnije oporaviti. Većina je domaćih kompanija objavila rezultate poslovanja za treći kvartal ove godine te je većina njih imala veće profite u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Investitori su ponajviše iščekivali rezultate kompanija iz turističkog sektora, kako bi vidjeli koliko je usporavanje stope rasta dolaska turista u glavnoj sezoni utjecalo na vodeće dionice iz tog sektora. Tako je najlikvidnija turistička kompanija na ZSE Valamar Riviera, u prvih devet mjeseci 2018. godine, unatoč usporavanju turističke potražnje u glavnoj sezoni, ostvarila dvoznamenkasti rast poslovnih rezultata (+11%).

Najveći rast unutar portfelja PBZ Equity fonda realizirale su dionice sa slovenskog tržišta kapitala. Tako je ljubljanski SBITOP porastao za 3,49%, a najveći rast su ostvarile dionice iz sektora osiguranja (Zavarovalnica Triglav i Podzavoralnica Sava). Isto tako u Sloveniji je uspješno završena najavljena javna inicijalna ponuda (IPO) dionica Nove Ljubljanske banke. Najveća slovenska banka, NLB, ostvarila je cijenu od 51,50 EUR po dionici u inicijalnoj javnoj ponudi. Ta cijena bila je i minimalna po kojoj su se ponuđene dionice mogle upisati, tako da je država uspjela prodati 59,1% banke za nešto manje od 609 milijuna EURa. Dionice Nove Ljubljanske banke po završetku IPO-a odmah su uvrštene na Ljubljansku i Londonsku burzu, a mjesec su završile s dobitkom od gotovo 10%.

Drugo dioničko tržište po dobitku među regionalnim tržištima bilo je rumunjsko. Tamo je dionički indeks burze u Bukureštu (BET Indeks) ojačao za 1,72%, a najveći rast realizirale su dionice Nuclearelectrica SA (+20,82%). Ova je kompanija objavila izvrsne rezultate poslovanja za prvih 9 mjeseci ove godine i značajno povećanje dividende.

I tržište dionica u Srbiji se našlo među regionalnim dobitnicima, pa je tako lokalni indeks BELEX15 realizirao dobitak od 1%. Od sastavnica indeksa najveći rast realizirala je dionica Sojaprotein AD (+9,09%). Dionice Komercijalne banke su nastavile rast, a samo u studenom su ojačale za 6,67%. Komerijalnu banku očekuje privatizacija iduće godine, a dionica je od početka godine realizirala dobitak od 15,26% što predstavlja i najveći rast među sastavnicama BELEX15 indeksa.

Mi smo u studenom povećavali izloženost domaćem dioničkom tržištu, dok smo prema slovenskom i rumunjskom dioničkom tržištu smanjivali izloženost.

Tečajnica svih fondova PBZ Investa

Izvor: PBZ Invest / Hrportfolio.hr
Ključne riječi:
PBZ Invest ~ analiza tržišta ~ fondovi

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  6
USA Blue Chip A -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.05.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.05.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,578806 0,00
0,06%
1 USD 6,872954 -0,04
-0,52%
1 GBP 8,488806 -0,02
-0,22%
1 CHF 7,090949 -0,05
-0,64%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
486,21 27.05.2020
0,92%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 04.06.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.05. 10:21  1626.97
6,24
0,39
CROBEX10* 28.05. 10:21  1008.14
1,61
0,16
ADRIAprime* 28.05. 10:12  947.14
0,84
0,09
CROBISTR* 27.05. 16:31  181.2326
-0,01
0,00
CROBIS* 27.05. 16:31  110.5633
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (10:23:37 28.05.2020)
(10:23:37 28.05.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ARNT 266,00
0,00%
163.058,00
PODR 416,00
-1,19%
161.744,00
OPTE 6,10
2,01%
136.973,62
ZABA 55,00
3,77%
129.482,80
KOEI 452,00
0,00%
127.564,00
IGH 94,00
6,21%
114.195,00
ERNT 1.210,00
0,00%
113.200,00
ADRS2 378,00
1,61%
110.419,00
RIVP 27,20
0,74%
107.046,00
ATPL 191,50
-1,03%
20.407,00
Redovni dionički promet:   1.223.022,01 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   1.223.022,01 kn