NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA Objavljeno: 16.03.2023
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - veljača 2023.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - veljača 2023.

Eurizon HR Start fond

Fond Eurizon HR Start je u veljači pao za -0,27% ulažući u obveznice Republike Hrvatske, Njemačke te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 0,92.

Od početka godine i uvođenja eura intenzivirao se volumen trgovanja na domaćem novčanom tržištu. Kamatne stope na domaćem tržištu, sukladno kamatnim prilikama u Europi, bilježe rast duž cijele krivulje. Tijekom veljače Ministarstvo financija održalo je čak tri aukcije trezorskih zapisa. Upisano je 468,47 mil EUR trezorskih zapisa od ukupno 1.312,64 mil EUR pristiglih ponuda. Najveći interes na svim aukcijama zabilježen je na najdužem dospijeću. Prinos na jednogodišnji trezorski zapis porastao je na posljednjoj aukciji za 20 baznih bodova na 2,70%. Prinosi na trezorske zapise dospijeća 91 i 182 dana ostali su na dvije uzastopne aukcije nepromijenjeni 2,00% i 2,20%. Za najveći udio izdanja i ovaj mjesec zaslužan je nebankovni sektor. U narednom razdoblju na domaćem tržištu, nakon sastanka ECB-a, očekujemo blago povećanje kamatnih stopa duž krivulje.

Eurizon HR D-Start fond

Fond Eurizon HR D-Start je u veljači pao za -0,08% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, obveznice i trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-Start fonda je krajem mjeseca bila 1,12.

Američka središnja banka (FED) je na zasjedanju u veljači nastavila s restriktivnom monetarnom politikom, ali manje agresivno nego dosad, podignuvši referentni kamatnjak za 25 baznih bodova te se sada nalazi u rasponu 4,50-4,75%. Potvrđeno je primjetno posustajanje inflatornih pritisaka uz zadržanu otpornost američkog gospodarstva te je guverner Powell naglasio izgledno daljnje podizanje kamatnih stopa da bi se inflacija vratila na ciljanih 2%. U ožujku , u skladu s navedenim, očekujemo blago povećanje kamatnih stopa duž cijele dolarske krivulje.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Short Term Bond je u veljači umanjio svoju vrijednost za -0,49%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi je manji u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 51 milijun eura. Od svih obvezničkih izdanja daleko najviše se trgovalo obveznicom Republike Hrvatske dospijeća u srpnju 2024. godine, uz prinos od 3,40%, a po volumenu slijedile su obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2034. godine, uz prinos od 4,00%. U veljači je nastavljen porast prinosa na domaće obveznice kratkih rokova dospijeća zbog nastavka zaoštravanja monetarne politike ECB-a. Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 1,28.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Euro Short Term Bond je u veljači umanjio svoju vrijednost za -0,41%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi je manji u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 51 milijun eura. Od svih obvezničkih izdanja daleko najviše se trgovalo obveznicom Republike Hrvatske dospijeća u srpnju 2024. godine, uz prinos od 3,40%, a po volumenu slijedile su obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2034. godine, uz prinos od 4,00%. U veljači je nastavljen trend diverzifikacije imovine u obveznice zemalja Zapadne Europe najkraćih dospijeća, koje trenutno nose atraktivne prinose zbog restriktivne monetarne politike ECB-a. Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 1,25.

Eurizon HR Bond fond

Fond Eurizon HR Bond je u veljači izgubio na vrijednosti -1,40%. ECB je na redovitom sastanku početkom veljače odlučio podignuti referentne kamate za 50 baznih bodova, uz najavljeno identično povećanje na sljedećem sastanku te nastavak povećanja kamatnih stopa u mjesecima koji slijede. Očekuje se zadržavanje visokih kamatnih stopa kroz dulji vremenski period, a potencijalno rezanje kamata moguće je tijekom 2024. godine.

Američki FED je podigao referentni kamatnjak za 25 baznih bodova u veljači na raspon od 4,50-4,75%, dok je njegov čelnik gospodin Powell najavio također nova podizanja kamata i njihovo zadržavanje na povišenim razinama kroz dulji vremenski period, uslijed i nadalje prisutne izrazito visoke stope inflacije, unatoč blagom silaznom trendu. U veljači je nastavljen trend diverzifikacije imovine u obveznice zemalja Zapadne Europe duljih dospijeća koje trenutno nose atraktivne prinose zbog restriktivne monetarne politike ECB-a. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine. Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 4,58.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Fond Eurizon HR Conservative 10 je u veljači izgubio -1,05%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec je imala negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2027. godine, koje su slijedile domaće obveznice dospijeća 2028. godine. ECB je na redovitom sastanku početkom veljače odlučio podignuti referentne kamate za 50 baznih bodova, uz najavljeno identično povećanje na sljedećem sastanku te nastavak povećanja kamatnih stopa u mjesecima koji slijede. Očekuje se zadržavanje visokih kamatnih stopa kroz dulji vremenski period, a potencijalno rezanje kamata moguće je tijekom 2024. godine.

Američki FED je podigao referentni kamatnjak za 25 baznih bodova u veljači na raspon od 4,50-4,75%, dok je njegov čelnik gospodin Powell najavio također nova podizanja kamata i njihovo zadržavanje na povišenim razinama kroz dulji vremenski period, uslijed i nadalje prisutne izrazito visoke stope inflacije, unatoč blagom silaznom trendu. Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 3,05.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi pozitivan doprinos prinosu fonda, s rastom od 1,50% u veljači. Unatoč rastu prinosa na obvezničkom tržištu (padu cijena obveznica) zbog sporijeg hlađenja inflacije od očekivanja, europska dionička tržišta uglavnom bilježe rast, za razliku od američkog tržišta. Tome su doprinijeli makroekonomski podaci koji pokazuju da će u Europi recesija biti izbjegnuta te ponovno otvaranje kineske ekonomije nakon ukidanja strogih Covid mjera, što bi trebalo povećati potražnju i za europskim proizvodima i uslugama. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem veljače je iznosio 8,13%, što predstavlja povećanje od otprilike 3 postotna boda u odnosu na kraj siječnja.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela Eurizon HR International Multi Asset fonda u veljači pad od 1,06%, pri čemu su obveznička te multi - asset komponenta dale negativan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Nakon jako dobrog početka godine, odnosno pozitivnih prinosa zabilježenih u siječnju, globalna dionička tržišta u veljači su nažalost usporila s rastom. Negativne prinose na mjesečnoj razini ostvarili su vodeći dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država, te neki od ključnih dioničkih indeksa regije Azija - Pacifik, dok su pozitivne prinose ostvarili najznačajniji dionički indeksi zemalja članica Europske unije.

Sukladno tome, na mjesečnoj razini, MSCI North America te MSCI EM oslabili su za 2,65% odnosno 6,54%. Suprotno tome, MSCI Europe ojačao je za 1,64%. Obveznička komponenta fonda nažalost nije ostvarila rezultat približno dobar onome iz prethodnoga mjeseca. Slika s obvezničkog tržišta u veljači bila je potpuna suprotnost siječanjskoj, odnosno svjedočili smo porastu prinosa tj. padu cijena dužničkih vrijednosnih papira svih kategorija i potkategorija. Svi vrijednosni papiri koji pripadaju obvezničkoj komponenti fonda na mjesečnoj su razini ostvarila negativan prinos što ne treba čuditi s obzirom na to kako je mjesec protekao na obvezničkom tržištu.

Multi - asset komponenta fonda u veljači je također ostvarila negativan rezultat, uz negativan prinos svih vrijednosnih papira koji sačinjavaju navedenu komponentu. Na loše rezultate obvezničkog tržišta te nešto bolje no i dalje vrlo slabe rezultate dioničkih tržišta u veljači, utjecalo je više od jednog faktora. Jedan od ključnih je stopa inflacije koja je na globalnoj razini nastavila slabjeti baš kao i u prethodnim mjesecima, no ovoga puta zabilježeni padovi stope u nekim od regija bili su manji od onoga što su tržišta očekivala, što je pokrenulo niz pitanja. S velikom dozom iščekivanja očekuju se sjednice središnjih banaka SAD - a te Europske unije koje su na rasporedu negdje u drugoj polovici ožujka.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela Eurizon HR Flexible 30 fonda u veljači bilježi pad od 1,40%, pri čemu je dionička komponenta dala pozitivan doprinos, dok je obveznička komponenta negativno doprinijela promjeni cijene udjela fonda. Nakon vrlo dobrih rezultata ostvarenih u siječnju, globalna dionička tržišta u veljači su ostvarila mješovite rezultate među kojima su se ipak nešto više isticali negativni prinosi. Do kraja prve polovice mjeseca, vrijednosti vodećih svjetskih dioničkih indeksa držali su se uglavnom oko razina na kojima su se nalazili krajem siječnja. U drugoj polovici mjeseca svjedočili smo nešto većem broju negativnih trgovinskih dana na svjetskim burzama pa je sukladno tome više indeksa mjesec završilo s negativnim umjesto pozitivnim rezultatom.

Među pozitivnim prinosima u veljači, ističu se vodeći europski dionički indeksi koji su uglavnom bilježili dobre rezultate. Prema tome, europski blue - chip indeks na mjesečnoj je razini porastao za 1,80%. Suprotno tome, vodeći američki dionički indeksi u proteklom su mjesecu bilježili negativne rezultate, te je S&P 500 indeks realizirao prinos od -2,61%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u veljači su porasli za 1,87% odnosno 0,94%. Obveznička komponenta fonda nažalost nije nastavila pozitivan trend koji je započeo u prvim danima tekuće godine.

Mjesec je na obvezničkom tržištu obilježen padom cijena odnosno porastom prinosa dužničkih vrijednosnih papira svih kategorija i potkategorija. Sukladno tome, svi financijski instrumenti koji sačinjavaju obvezničku komponentu fonda u proteklom su mjesecu ostvarili negativan rezultat, dok su najlošije od svih prošli instrumenti koji ulažu u državne obveznice „core" zemalja.

Daljnji nastavak oporavka kako na obvezničkom tako i na dioničkom tržištu u narednom razdoblju ovisiti će o smjeru kretanja stope inflacije u Sjedinjenim Državama i eurozoni te ključnim makroekonomskim podacima. Također važnu ulogu mogle bi odigrati sjednice FED - a i ECB - a koje su na rasporedu u ožujku. Krajem veljače, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 15,50%.

Eurizon HR Global fond

Cijena udjela Eurizon HR Global fonda u veljači bilježi pad od 0,69%, uz blago negativan doprinos dioničke komponente fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima. Najveći rast (2,86%) bilježi ETF izložen prema Europi dok najveći pad (-6,29%) bilježi ETF izložen prema regiji Azija bez Japana. Sporije hlađenje inflacije od očekivanja i solidni makroekonomski podaci u veljači koji potvrđuju otpornost ekonomija doveli su do ponovnog rasta prinosa na obveznice (pada cijena obveznica) i pada na američkom dioničkom tržištu, dok su europski dionički indeksi uglavnom bili u plusu.

Uz ekonomske podatke koji pokazuju da recesija u SAD-u možda neće biti neizbježna, investitori su ponovno prilagodili svoja očekivanja i približili se stavovima središnjih banaka, kako za za vrhunac kamatnih stopa tako i za naknadni tempo smanjenja stopa, budući da bi put do ciljane inflacije mogao biti duži nego što se prethodno očekivalo. Iako obično dobri makroekonomski podaci djeluju pozitivno na dionička tržišta, ovog puta to nije bio slučaj jer su investitori bili više fokusirani na politiku FED-a, a dobri makroekonomski podaci u SAD-u znače vjerojatno i sporije spuštanje inflacije i još dizanja kamatnih stopa od strane FED-a. Europsko dioničko tržište pozitivno je pak reagiralo na makroekonomske podatke koji pokazuju da će u Europi recesija biti izbjegnuta te na ponovno otvaranje kineske ekonomije nakon ukidanja strogih Covid mjera, što bi trebalo povećati potražnju i za europskim proizvodima i uslugama. U takvom okruženju američki S&P 500 indeks bilježi pad od 2,61% u veljači a Dow Jones -4,19%, dok blagi rast od 0,43% bilježi japanski Nikkei 225, +0,74% kineski Shanghai Composite, +1,57% njemački DAX indeks te +1,80% europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50.

Krajem veljače udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 50,88%, što predstavlja blago povećanje izloženosti za 0,76 postotnih bodova u odnosu na kraj siječnja.

Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos ovaj mjesec. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2033. godine koje su po izvedbi pratile euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine . Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 2,02.

Eurizon HR Equity fond

U veljači su sva regionalna dionička tržišta realizirala pozitivne prinose, pa je i tako sveukupan doprinos tih tržišta prinosu portfelja Eurizon HR Equity fonda bio pozitivan. Cijena udjela Eurizon HR Equity fonda u veljači je porasla za 3,76%.

Najveći porast realiziralo je slovensko dioničko tržište, gdje je lokalni dionički indeks SBITOP ojačao za 5,60%. Sve su sastavnice SBITOP indeksa tijekom veljače zabilježile rast. Najveći rast bilježi dionica Nova Ljubljanska banka d.d. s rastom od 13,46%, slijedi je dionica Zavarovalnica Triglav d.d. s rastom cijene od 11,40%, te dionica Cinkarna Celje d.d. koja je ojačala za 9,30%. Osiguravajuća kuća Zavarovalnica Triglav d.d. objavila poslovne rezultate za prošlu godinu: na razini Grupe kompanija je imala 1,6 milijardi eura prihoda, što je 10% više nego godinu prije. Dobit prije oporezivanja porasla je za 1%, na 134,5 milijuna eura, dok je neto dobit pala za 2%, na 110,2 milijuna eura.

Drugo najbolje regionalno dioničko tržište bilo je domaće dioničko tržište, gdje je zagrebački dionički indeks CROBEX porastao za 5,54%. Od likvidnijih sastavnica CROBEX indeksa najveći rast bilježi Zagrebačka banka d.d. (+24,23%). Hrvatske kompanije su počele sa objavom financijskih rezultata u 2022. godini. Izdvojili bi rezultat Zagrebačke banke d.d. koja je zabilježila rast neto prihoda od kamata od 8,2% na godišnjoj razini, rast neto naknada i provizija od 13,9%, rast poslovnih prihoda od 11,7%, te neto dobit od 248,4 milijuna eura, što je povećanje od 24,7% na godišnjoj razini.

Dioničko tržište u Srbiji realiziralo je rast, a lokalni dionički indeks BELEX15 je porastao za 1,85%. Od likvidnijih komponenti indeksa značajan raste realizirala je dionica Naftne industrije Srbije a.d. (+9,21%).

Najmanji rast realiziralo je rumunjsko tržište dionica gdje je lokalni dionički indeks BET zabilježio porast od 1,41%. Ovaj rast su predvodile dionice iz energetskog sektora. Prema preliminarnim rezultatima fiskalne godine 2022., Banca Transilvania zabilježila je rast neto prihoda od kamata od 40,9% u odnosu na prethodnu godinu, povećanje neto prihoda od naknada i provizija od 21,5%, rast operativnog prihoda od 27,1%, te neto prihod od 2,49 milijardi RON, a to je povećanje od 22,9% na godišnjoj razini.

Mi smo u veljači povećavali izloženost prema domaćim, slovenskim i rumunjskim dionicama, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo. Na kraju veljače ukupna izloženost fonda prema regionalnim dionicama iznosila je 79,34%.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Fond Eurizon HR Moderate 30 je u veljači izgubio na vrijednosti -0,79%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Od obvezničkog segmenta najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imali su globalni obveznički fond te euroobveznice Italije dospijeća 2031. godine.
Sporije hlađenje inflacije od očekivanja i solidni makroekonomski podaci u veljači koji potvrđuju otpornost ekonomija doveli su do ponovnog rasta prinosa na obveznice (pada cijena obveznica) i pada na američkom dioničkom tržištu, dok su europski dionički indeksi uglavnom bili u plusu.

Uz ekonomske podatke koji pokazuju da recesija u SAD-u možda neće biti neizbježna, investitori su ponovno prilagodili svoja očekivanja i približili se stavovima središnjih banaka, kako za za vrhunac kamatnih stopa tako i za naknadni tempo smanjenja stopa, budući da bi put do ciljane inflacije mogao biti duži nego što se prethodno očekivalo. Iako obično dobri makroekonomski podaci djeluju pozitivno na dionička tržišta, ovog puta to nije bio slučaj jer su investitori bili više fokusirani na politiku FED-a, a dobri makroekonomski podaci u SAD-u znače vjerojatno i sporije spuštanje inflacije i još dizanja kamatnih stopa od strane FED-a.

Europsko dioničko tržište pozitivno je pak reagiralo na makroekonomske podatke koji pokazuju da će u Europi recesija biti izbjegnuta te na ponovno otvaranje kineske ekonomije nakon ukidanja strogih Covid mjera, što bi trebalo povećati potražnju i za europskim proizvodima i uslugama. U takvom okruženju američki S&P 500 indeks bilježi pad od 2,61% u veljači a Dow Jones -4,19%, dok njemački DAX indeks bilježi rast od 1,57% a europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 +1,80%. Krajem veljače, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 27,79%, neznatno smanjenje u odnosu na kraj siječnja.

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Fond Eurizon HR Dollar Progressive je u veljači umanjio svoju vrijednost -0,20%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su dolarske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2023. godine, a po pozitivnoj izvedbi slijedile su ih dolarske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2024. godine.

Američki FED je podigao referentni kamatnjak za 25 baznih bodova u veljači na raspon od 4,50-4,75%, dok je njegov čelnik gospodin Powell najavio nova podizanja kamata i njihovo zadržavanje na povišenim razinama kroz dulji vremenski period, uslijed i nadalje prisutne izrazito visoke stope inflacije, unatoč blagom silaznom trendu. Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 0,80.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu u veljači je zabilježila negativan rezultat, uz negativan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (-1,69%), Eurizon Fund Equity Planet (-2,24%) i Eurizon Fund Equity People (-2,10%). Globalna dionička tržišta u veljači nažalost nisu nastavila s pozitivnim rezultatima nalik onima iz prethodnog mjeseca. Iako je mjesec u nekim regijama svijeta protekao u vidu pozitivnih prinosa, većina vodećih svjetskih dioničkih indeksa na mjesečnoj je razini ostvarila negativan rezultat.

Za prvu polovicu mjeseca možemo reći da je bila vrlo neutralna pa su sukladno tome vrijednosti dioničkih indeksa oko petnaestoga u mjesecu bile slične onima s početka mjeseca. U drugoj polovici mjeseca u većini svjetskih regija prevladao je negativan trend pa je tako i većina indeksa mjesec zaključila na nižim razinama od onih s kraja siječnja. Američki S&P 500 indeks u veljači je oslabio za 2,61%, njemački Dax indeks je porastao za 1,57% a japanski Nikkei 225 ojačao je za 0,43%. Krajem veljače, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 26,20%.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u veljači je porasla za 0,13%. Dioničke komponente fonda zabilježile su mješovite prinose. Najviše su ojačale dioničke komponente koje pokrivaju dionička tržišta Europe (CEMR GY - ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM; +2,86% i SPIOEUZ LX - EURIZON FUND-EQ EUROPE LTE-Z; +1,85%). Najlošije su prošle dioničke komponente koje pokrivaju tržišta Azije te tržišta u razvoju (XAXJ GY - XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN; -6,29% i IQQE GY - ISHARES MSCI EM; -4,88%).

Investitori na dioničkim tržištima bili su više fokusirani na politiku FED-a, a dobri makroekonomski podaci objavljeni ovoga mjeseca u SAD-u znače vjerojatno i sporije spuštanje inflacije i još dizanja kamatnih stopa od strane FED-a.

Europsko dioničko tržište pozitivno je pak reagiralo na makroekonomske podatke koji pokazuju da će u Europi recesija biti izbjegnuta te na ponovno otvaranje kineske ekonomije nakon ukidanja strogih Covid mjera, što bi trebalo povećati potražnju i za europskim proizvodima i uslugama. U takvom okruženju američki S&P 500 indeks bilježi pad od 2,61% u veljači a Dow Jones -4,19%, dok njemački DAX indeks bilježi rast od 1,57% a europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 +1,80%.
Krajem veljače, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 89,82%.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08440 0,00
-0,20%
GBP
0,85685 0,00
-0,19%
CHF
0,98550 0,00
0,34%
JPY
168,96000 0,63
0,37%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
97,13 €
16.05.2024
-1,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.05. 16:00  2825,63
3,29
0,12
CROBEX10* 17.05. 16:00  1703,34
-2,51
-0,15
CROBEX10tr* 17.05. 16:00  1879,24
-2,74
-0,15
ADRIAprime* 17.05. 16:00  1945,51
11,01
0,57
CROBISTR* 17.05. 16:31  174,1221
0,05
0,03
CROBIS* 17.05. 16:31  96,4749
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:20 17.05.2024)
(17:08:20 17.05.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
DLKV
2,56 €
7,56%
394.942,66 €
ADRS2
61,00 €
0,33%
247.075,60 €
ERNT
208,00 €
0,48%
110.956,00 €
PODR
158,00 €
0,00%
95.883,00 €
RIVP
5,14 €
0,00%
67.624,90 €
HT
30,50 €
0,00%
56.707,00 €
ZABA
17,90 €
1,70%
45.850,45 €
7BET
14,45 €
1,33%
38.698,70 €
KODT
1.550,00 €
0,00%
29.570,00 €
KODT2
1.540,00 €
0,65%
29.270,00 €
Redovni dionički promet:   
1.238.623,66 €
Redovni obveznički promet:   
4.997,68 €
Sveukupni promet:   
1.547.706,34 €