NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA D.O.O. Objavljeno: 16.03.2022
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - veljača 2022.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - veljača 2022.

Eurizon HR Start fond

Fond je u veljači pao za -0,87% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 1,80.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u očekivano mirnom okruženju uz konstantno slabu potražnju za kunama te visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od cca 80 milijardi kuna. Tržišne kamatne stope, sukladno tome, ostale su nepromijenjene a zbog visoke likvidnosti u sustavu i dalje izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. U veljači su održane tri aukcija trezorskih zapisa na kojoj je jednogodišnji trezorski zapis ostao na istih 0,01% a Ministarstvo financija upisalo 3,9 milijardi kuna. U narednom razdoblju očekujemo i dalje beznačajnu potražnju za kunama, skromne volumene te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

Eurizon HR D-Start fond

Fond je u veljači pao za -0,60% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, obveznice i trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-Start fonda je krajem mjeseca bila 1,17.

Američka središnja banka (FED) je u siječnju, prema očekivanju, zadržala referentni kamatnjak unutar raspona 0,00%-0,25% te je nastavila s programom smanjenja otkupa neto imovine koja u idućem mjesecu završava. Indeks potrošačkih cijena u SAD-u porastao je 7,5% u odnosu na godinu ranije, potvrdivši time FED-ovo vjerojatno podizanje kamatnih stopa u ožujku. Obzirom na eskalaciju sukoba na relaciji Rusija-Ukrajina tržište više ne očekuje najveći broj podizanja u ovoj godine te smatra izglednim prvo podizanje kamatne stope za 25 baznih bodova, a ne 50. Tijekom ožujka, zbog očekivanog zaoštravanja monetarne politike, očekujemo povećanje kamatnih stopa duž cijele dolarske krivulje.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Fond je u veljači izgubio na vrijednosti -1,24%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi značajno je porastao te je iznosio visokih 1,43 milijarde kuna. Protekli mjesec protrgovano je više kunskih obvezničkih izdanja sa prometom izraženim u stotinama milijuna kuna, a najveći interes budilo je najduže kunsko izdanje Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine uz prinos na kraju mjeseca od 1,90%.

Geopolitičke nestabilnosti vezane uz ratnu situaciju u Ukrajini dovele su do smanjenog interesa za obveznicama zemalja Srednje i Istočne Europe što se također prelilo i na domaće obvezničko tržište, unatoč i nadalje ogromnom višku likvidnosti u sustavu. Modificirana duracija Eurizon HR Short Term Bond fonda krajem veljače iznosi 1,95.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Fond je u veljači izgubio na vrijednosti -1,51%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi značajno je porastao te je iznosio visokih 1,43 milijarde kuna. U veljači se ponovio trend općenito dominantnijeg trgovanja kunskim izdanjima obveznica Republike Hrvatske, ali najveći pojedinačni ostvareni promet u veljači ostvaren je izdanjem denominiranim u valutnoj klauzuli dospijeća 2024. godine uz prinos od 0,35%.

Euroobveznice zemalja Srednje i Istočne Europe našle su se pod pritiskom u veljači uslijed želje investitora da skrate svoje pozicije zbog eskalacije sukoba na relaciji Ukrajina-Rusija i neizvjesnosti kad i kako bi se situacija mogla vratiti u normalu. Modificirana duracija Eurizon HR Euro Short Term Bond fonda krajem veljače iznosi 1,84.

Eurizon HR Bond fond

Fond je u veljači zabilježio negativnu promjenu cijene udjela od -4,32%. Uslijed eskalacije vojnog sukoba između Ukrajine i Rusije institucionalni investitori su odlučili smanjiti izloženost obveznicama Srednje i Istočne Europe, posebice onim zemljama koje su najbliže sukobu te alocirati dio imovine u najsigurnije imovinske klase poput obveznica najrazvijenijih zemalja tipa SAD-a i Njemačke. Obveznice Republike Hrvatske i Rumunjske su bile pod prodajnim pritiskom posebice ona obveznička izdanja koja su bila duljih dospijeća.

Uz navedeno, visoke stope inflacije kojima smo svjedoci ovih dana dodatno kompliciraju situaciju zbog potrebnog zaoštravanja monetarne politike koja je logičan odgovor u takvoj situaciji. Početkom mjeseca Republika Hrvatska se uspješno zadužila na domaćem tržištu, izdavši obveznice denominirane u valutnoj klauzuli u vrijednosti 1 milijardu eura, s dospijećem za 8 godina, uz prinos od 1,39%. Modificirana duracija Eurizon HR Bond fonda krajem veljače iznosi 4,35.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Fond je u veljači zabilježio pad cijene udjela od -4,43%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2028. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. te 2027. godine. Početkom mjeseca Republika Hrvatska se uspješno zadužila na domaćem tržištu, izdavši obveznice denominirane u valutnoj klauzuli u vrijednosti 1 milijardu eura, s dospijećem za 8 godina, uz prinos od 1,39%. Modificirana duracija Eurizon HR Conservative 10 fonda krajem veljače iznosi 3,88.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi pad od 6,49% u veljači. Veći dio veljače DAX je bio pod blagim pritiskom, ponajviše zbog pomalo neočekivane promjene tona Europske središnje banke (ECB) na redovitom zasjedanju održanom 3. veljače, gdje ECB po prvi put nije isključio mogućnost početka dizanja kamatnih stopa već ove godine, kao odgovor na zadržavanje povišenih stopa inflacije.

No, glavnina negativnog prinosa ostvarena je krajem mjeseca, nakon napada Rusije na Ukrajinu 24. veljače i averzije investitora prema riziku, koja je potom uslijedila. Rat na europskom tlu i njegov očekivano negativan utjecaj na europsku ekonomiju, pa samim time i njemačku, uzevši u obzir i ovisnost Njemačke o ruskim energentima, spustili su vrijednost njemačkih dionica. No treba reći kako se u osnovnom scenariju, unatoč ratu u Ukrajini, očekuje rast njemačke ekonomije u tekućoj godini. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem veljače je iznosio 7,4%, gotovo nepromijenjeno u odnosu na kraj siječnja.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda u veljači bilježi pad od 1,40%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale negativan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Obveznička komponenta fonda u veljači je nastavila sa slabim prinosima koji su započeli početkom tekuće godine. Mjesec je obilježen padom cijena odnosno porastom prinosa dužničkih vrijednosnih papira svih kategorija. Rast cijena zabilježen je tek kod ponekih financijskih instrumenata koji ulažu u kineske obveznice denominirane u lokalnoj valuti. Nakon vrlo slabih prinosa zabilježenih u siječnju, globalna dionička tržišta u veljači su nastavila negativan trend. U prvoj polovici mjeseca prinosi su bili uglavnom negativni uz nekoliko pozitivnih dana koji su ublažili ukupni dojam.

Međutim, u drugoj polovici mjeseca počeli su se nizati negativni prinosi na svim krajevima svijeta te nas je takva slika pratila do kraja mjeseca. Početak ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače, nastavak rasta stope inflacije, te najave monetarnih vlasti o skorom početku podizanja kamatnih stopa, ključni su razlozi za tako negativan mjesec na svjetskim dioničkim tržištima.

Pozitivne prinose zabilježili su tek poneki dionički indeksi iz regije Azija - Pacifik poput kineskog Shanghai Composita (+3,00% na mjesečnoj razini). Suprotno od toga, vodeći njemački dionički indeks Dax u veljači je oslabio za 6,53% a najveći utjecaj na takav rezultat imao je baš početak invazije na Ukrajinu. Američki S&P 500 na mjesečnoj je razini oslabio za 3,14%, što je puno bolji rezultat od bilo kojeg europskog dioničkog indeksa, ali on ni ne treba čuditi iz razloga što trenutna situacija u Ukrajini najviše šteti europskom gospodarstvu. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u proteklom su mjesecu oslabili za 2,93%, odnosno 2,60%. Dionička izloženost Eurizon HR International Multi Asset fonda krajem mjeseca iznosila je otprilike 4,00%.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela Eurizon HR Flexible 30 fonda u veljači bilježi pad od 2,17%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale negativan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta u veljači su nastavila negativan trend koji je počeo u prvim danima siječnja, odnosno nedugo nakon ulaska u 2022. godinu. Gotovo svakodnevno smo svjedočili negativnim prinosima sa svih krajeva svijeta, među kojima su neki indeksi ipak ostvarili manje negativne rezultate od ostalih.

Najlošije prinose na mjesečnoj razini ostvarili su ključni dionički indeksi europskih zemalja. Iako su se do samog kraja mjeseca držali uz bok ostalim svjetskim indeksima, početak rata u Ukrajini 24. veljače pogurao je europske dioničke indekse u veće minuse u odnosu na druge svjetske indekse zbog činjenice da navedeni događaj više šteti europskom gospodarstvu nego ostalim svjetskim ekonomijama. Osim početka ruske invazije na Ukrajinu, kao i u prethodnim mjesecima, ponovno smo svjedočili porastu stope inflacije u gotovo svim vodećim svjetskim ekonomijama što je jedan od glavnih razloga za slabe prinose dioničkih tržišta u prvoj polovici mjeseca.

U veljači je američki S&P 500 indeks oslabio za 3,14% dok je europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 pao za dosta viših 6,00%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u proteklom su mjesecu oslabili za 1,91% odnosno 5,89%. Obveznička komponenta fonda u veljači je nastavila s lošim rezultatima koji su također započeli u siječnju. Gotovo svi financijski instrumenti koji sačinjavaju obvezničku komponentu na mjesečnoj su razini ostvarili negativan rezultat. Pozitivan prinos ostvario je tek jedan financijski instrument koji ulaže u dužničke vrijednosne papire sa srednjim rokom dospijeća denominirane u kineskom Juanu. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je blizu 24,00%.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Fond je u veljači izgubio na vrijednosti -2,78%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos Eurizon HR Moderate 30 fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine, a slijedile su ih euroobveznice Rumunjske dospijeća 2031. godine. Euroobveznice zemalja Istočne Europe te Italije kojima smo najviše izloženi nastavljaju bilježiti rast prinosa (pad cijena obveznica) uslijed neizvjesnosti vezanih uz ratna zbivanja u Ukrajini i visokih stopa inflacije koje prijete gospodarskom rastu.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi negativan doprinos u veljači, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile pad u rasponu od 1,75% do 2,23%, manje od pada vodećih američkih i europskih indeksa. U većem dijelu veljače su američka i vodeća europska dionička tržišta bila pod pritiskom zbog najavljenog skorog početka restriktivnije monetarne politike američkog FED-a te pomalo iznenađujuće promjene tona europskog ECB-a na redovitom zasjedanju 3. veljače, također kao odgovora na zadržavanje povišenih stopa inflacije. Nakon što je 24. veljače Rusija napala Ukrajinu, na tržištima je prevladala averzija prema riziku te je rat osim ljudske tragedije dodatno zakomplicirao ekonomski i tržišni scenarij početkom 2022. Američki dionički indeks S&P 500 pao je 3,14% u veljači, što je njegov najveći mjesečni pad od ožujka 2020., povećavši minus od početka godine na 8%.

No treba reći da je u odnosu na veljaču prošle godine, indeks i dalje u plusu za više od 16%. Europski indeksi pod pritiskom ratnih zbivanja na europskom tlu bilježe veće minuse te je francuski CAC 40 zabilježio minus od 4,86%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 -6% te njemački DAX indeks -6,53%. Krajem veljače, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 28,1%, što predstavlja pad izloženosti od otprilike 1,3 postotna boda u odnosu na kraj siječnja.


Eurizon HR Dollar Progressive fond

Fond je u veljači umanjio svoju vrijednost za -0,92%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Prinos dolarskih obveznica zemalja u razvoju nastavio je s rastom, tj. cijene obveznica su nastavile padati zbog visokih stopa inflacije globalno, a koje će možda biti dulje prisutne nego li se prvotno očekivalo, uslijed rasta cijene energenata ponajviše u Europi koja je ovisna o ruskom plinu i nafti. Zaoštravanje monetarne politike očekuje se na sljedećem sastanku američkog FED-a sredinom ožujka, uz prvo podizanje kamatnih stopa. Modificirana duracija Eurizon HR Dollar Progressive fonda krajem veljače iznosi 1,44.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu, u veljači je zabilježila negativan doprinos, uz negativan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (-2,74%), Eurizon Fund Equity Planet (-3,25%) i Eurizon Fund Equity People (-3,16%). Negativan sentiment koji je započeo u siječnju nastavio se i kroz drugi mjesec u godini. U prvoj polovici veljače prinosi su bili uglavnom negativni ali uz dosta pozitivnih dana koji su popravili ukupni dojam, dok su se u drugoj polovici mjeseca nažalost redali negativni prinosi.

Za takvu sliku na dioničkom tržištu krivicu snose rekordno visoka stopa inflacije u SAD - u za siječanj ali najvećim dijelom početak ruske invazije na Ukrajinu koji se dogodio 24. veljače. Američki S&P 500 indeks u veljači je oslabio za 3,14%, njemački Dax indeks pao je 6,54%, dok je japanski Nikkei 225 oslabio za 1,76%. Krajem veljače, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 17,88%.

Eurizon HR Global fond

Dionička komponenta Eurizon HR Global fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi negativan doprinos u veljači, uz negativan prinos svih financijskih instrumenata (ETF-ova), pri čemu najveći pad bilježi onaj s izloženošću prema tržištima u razvoju (-3,62%). Vodeći dionički indeksi veći dio mjeseca bili su pod blagim pritiskom zbog očekivanog skorog početka restriktivnije monetarne politike u SAD-u te pomalo neočekivane promjene tona Europske središnje banke (ECB) na redovitom zasjedanju održanom 3. veljače, prema restriktivnijoj monetarnoj politici. Nakon što je 24. veljače Rusija napala Ukrajinu, na tržištima je prevladala averzija prema riziku te je rat osim ljudske tragedije dodatno zakomplicirao ekonomski i tržišni scenarij početkom 2022.

Vodeća svjetska dionička tržišta doživjela su prvu korekciju (pad veći od -10%) još od početne faze pandemije u 2020. godini. Američki dionički indeks S&P 500 pao je 3,14% u veljači, što je njegov najveći mjesečni pad od ožujka 2020., povećavši minus od početka godine na 8%. No treba reći da je u odnosu na veljaču prošle godine, indeks i dalje u plusu za više od 16%. Europski indeksi pod pritiskom ratnih zbivanja na europskom tlu bilježe veće minuse te je francuski CAC 40 zabilježio minus od 4,86%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 -6% te njemački DAX indeks -6,53%. Japanski Nikkei 225 bilježi pad od 1,76%, a kineski Shanghai Composite rast od 3%. Krajem veljače udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 51,5%, što predstavlja povećanje izloženosti za otprilike 0,8 postotnih bodova u odnosu na kraj siječnja.

Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos u veljači. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2028. godine a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine te euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine. Modificirana duracija fonda krajem veljače iznosi 1,82.

Eurizon HR Equity fond

U veljači su sva regionalna dionička tržišta realizirala negativne prinose. Zbog invazije Rusije na Ukrajinu 24/02/2022 svi su regionalni dionički indeksi taj dan značajnije izgubili na svojoj vrijednosti. Iako se tržište idućih dana pomalo stabiliziralo te se je djelomično zaustavio trend pada vrijednosti dionica to nije bilo dovoljno da se izbrišu gubici na mjesečnoj razini. Tako je cijena udjela Eurizon HR Equity fonda u veljači oslabila za 6,98%.

Najveći pad indeksa u veljači realiziralo tržište dionica u Sloveniji gdje je lokalni dionički indeks pao za 10,16%. Najveći gubitak realizirala je najlikvidnija slovenska dionica Krka d.d. koja je u veljači oslabila za 27,83%.

Domaći dionički indeks CROBEX u veljači je realizirao drugi najveći gubitak (-6,23%), a među likvidnijim dioničkim komponentama CROBEX indeksa najviše je pala dionica AD Plastik d.d. (-25,39%). Ukupni promet dionicama na ZSE (Zagrebačka burza) iznosio je 44,8 milijuna eura (337,6 milijuna kuna), što je neznatno smanjenje od -1,23% na mjesečnoj razini, a povećanje od 80,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Domaće kompanije počele su sezonu objava financijskih izvješća za posljednje tromjesečje 2021., ali zbog događaja u Ukrajini to nije bilo značajnije popraćeno.

Većina je hrvatskih kompanija ostvarila rast prihoda od prodaje, no polako se može zapaziti negativan utjecaj rastućih troškova sirovina i energije, te troškova zaposlenika na ukupnu profitabilnost. Zagrebačka banka je objavila prijedlog o isplati dividende u iznosu od 6,27 kuna po dionici, a potvrda se očekuje na Glavnoj skupštini 6. travnja 2022. Uprava Podravke donijela odluku o novom povećanju plaća zaposlenika, što na godišnjoj razini predstavlja rast izdataka za zaposlenike od oko 35 milijuna kuna.

Rumunjsko tržište dionica zabilježilo je u veljači pad, a lokalni dionički indeks BET oslabio za 3,59%.
Dionice u Srbiji su zabilježile najmanji pad, a lokalni dionički indeks BELEX je oslabio za 2,82%.
Mi smo u veljači većinom zadržali postojeću strukturu imovine, a u manjoj mjeri smo povećali izloženost prema hrvatskim i rumunjskim dionicama. Ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u veljači bilježi pad od 1,90%. Na strani gubitnika su se našle sve dioničke komponente fonda. Najveći pad realizirala je komponenta koja je izložena dioničkim tržištima u razvoju (IQQE GY -3,62%), a prati je komponenta koja je izložena dioničkim tržištima Europe (CEMR GY -3,59%). Komponenta koja je izložena dioničkom tržištu u Japanu realizirala je najmanji pad (-0,12%).

24. veljače kada je Rusija napala Ukrajinu, na tržištima je prevladala averzija prema riziku te je rat osim ljudske tragedije dodatno zakomplicirao ekonomski i tržišni scenarij početkom 2022. Vodeća svjetska dionička tržišta doživjela su prvu korekciju (pad veći od -10%) još od početne faze pandemije u 2020. godini. Američki dionički indeks S&P 500 pao je 3,14% u veljači, što je njegov najveći mjesečni pad od ožujka 2020., povećavši minus od početka godine na 8%. No treba reći da je u odnosu na veljaču prošle godine, indeks i dalje u plusu za više od 16%. Europski indeksi pod pritiskom ratnih zbivanja na europskom tlu bilježe veće minuse te je francuski CAC 40 zabilježio minus od 4,86%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 -6% te njemački DAX indeks -6,53%. Japanski Nikkei 225 bilježi pad od 1,76%, a kineski Shanghai Composite rast od 3%.

Udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda krajem siječnja iznosio je 91,17%.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2022.)(na kraju Q1 2022.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,37%  6
Capital Breeder +4,30%  5
Erste Future Equity +0,97%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 19.05.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 19.05.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,518130 0,00
-0,01%
1 USD 7,145153 -0,03
-0,45%
1 GBP 8,866765 -0,07
-0,82%
1 CHF 7,173788 -0,03
-0,42%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
551,62 17.05.2022
0,00%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.05. 16:00  2080.3
-4,70
-0,23
CROBEX10* 18.05. 16:00  1236.06
-4,32
-0,35
CROBEX10tr* 18.05. 16:00  1277.19
-4,42
-0,34
ADRIAprime* 18.05. 16:00  1320.19
-6,58
-0,50
CROBISTR* 18.05. 16:31  176.9034
0,02
0,01
CROBIS* 18.05. 16:31  102.9823
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:52 18.05.2022)
(17:07:52 18.05.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 177,50
-0,84%
719.540,00
ADRS2 417,00
-0,71%
659.624,00
DLKV 18,40
-38,67%
622.147,20
PODR 594,00
-0,34%
597.936,00
KODT2 2.500,00
-5,30%
565.480,00
KODT 2.580,00
-0,77%
547.520,00
ERNT 1.890,00
1,07%
531.585,00
RIVP 33,60
-1,18%
486.933,80
SNBA 47,80
11,16%
486.160,60
ATGR 1.610,00
0,63%
328.440,00
Redovni dionički promet:   7.385.259,35 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.385.259,35 kn