NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA Objavljeno: 16.05.2023
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - travanj 2023.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - travanj 2023.

Eurizon HR Start fond

Fond je u travnju porastao za 0,27% ulažući u obveznice Republike Hrvatske, Austrije, Francuske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj.

Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 0,84.

Tijekom travnja nije bilo zasjedanja Europske središnje banke. Kamatna stopa za glavne operacije refinanciranja je i dalje 3,50%, a kamatna stopa na novčani depozit 3,00%. Tijekom travnja održana je samo jedna aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija na kojoj je upisano ukupno 209,6 mln EUR od kojih je 184,6 mln EUR na 365 dana, a ostalo na 182 dana. Prinos na šestomjesečni trezorski zapis porastao je za 30 baznih bodova te sad iznosi 2,50%, dok jena jednogodišnji trezorski zapis porastao za čak 60 baznih bodova na 3,30%. U narednom razdoblju na domaćem tržištu, nakon sastanka ECB-a u svibnju, očekujemo blago povećanje kamatnih stopa duž krivulje i povećanje prinosa na trezorske zapise.

Eurizon HR D-Start fond

Fond je u travnju porastao za 0,38% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, obveznice i trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka.

Duracija Eurizon HR D-Start fonda je krajem mjeseca bila 1,14.

U travnju nije bilo zasjedanja Američke središnje banke. Referentni kamatnjak nalazi se u rasponu 4,75-5,00% a na idućem sastanku FED-a u svibnju tržište očekuje nastavak restriktivne politike kroz još jedno podizanje kamatne stope za 25 baznih bodova, koje bi ujedno trebalo označiti kraj ciklusa podizanja stopa. U svibnju u skladu s navedenim, očekujemo blago povećanje kamatnih stopa duž cijele dolarske krivulje.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Short Term Bond je u travnju povećao svoju vrijednost za 0,31%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi smanjen je u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 39 milijuna eura. Od svih obvezničkih izdanja najviše se trgovalo obveznicom Republike Hrvatske dospijeća u srpnju 2024. godine, uz prinos od 3,30%, a po volumenu slijedile su obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2026. godine, uz prinos od 3,50%.

U travnju nije bilo sjednica ECB-a niti FED-a, dok se na onima u svibnju očekuje nastavak zaoštravanja monetarne politike i skori kraj navedenog trenda. Prinosi na obveznice kratkih dospijeća nastavljaju biti atraktivni. Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 1,05.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Fond je u travnju povećao svoju vrijednost za 0,29%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi smanjen je u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 39 milijuna eura. Od svih obvezničkih izdanja najviše se trgovalo obveznicom Republike Hrvatske dospijeća u srpnju 2024. godine, uz prinos od 3,30%, a po volumenu slijedile su obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2026. godine, uz prinos od 3,50%.

U travnju nije bilo sjednica ECB-a niti FED-a, dok se na onima u svibnju očekuje nastavak zaoštravanja monetarne politike i skori kraj navedenog trenda. Prinosi na obveznice kratkih dospijeća nastavljaju biti atraktivni te mi kontinuirano investiramo u navedene uz povećani udio obveznicama zemalja zapadne Europe. Modificirana duracija Eurizon HR Euro Short Term Bond fonda krajem travnja iznosi 1,21.

Eurizon HR Bond fond

Fond Eurizon HR Bond je u travnju porastao 0,43%. U travnju nije bilo sjednica ECB-a niti FED-a, dok se na onima u svibnju očekuje nastavak zaoštravanja monetarne politike za 25 baznih bodova uz skori kraj navedenog trenda. Referentne kamatne stope su na povišenim razinama i polako djeluju restriktivno na gospodarstvo, dok se stopa inflacije postupno snižava iako je i nadalje na povijesno previsokim razinama, posebice stopa temeljne inflacije.

Podaci s tržišta rada nastavljaju biti iznad očekivanja što dodatno otežava vođenje monetarne politike. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine a po pozitivnoj izvedbi pratile su ih domaće obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 4,65.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Fond Eurizon HR Conservative 10 je u travnju porastao 0,44%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec je imala pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su obveznice Republike Hrvatske izdane na domaćem tržištu dospijeća 2028. godine, koje su slijedile obveznice Republike Hrvatske izdane na domaćem tržištu dospijeća 2026. godine. U travnju nije bilo sjednica ECB-a niti FED-a, dok se na onima u svibnju očekuje nastavak zaoštravanja monetarne politike za 25 baznih bodova uz skori kraj navedenog trenda. Referentne kamatne stope su na povišenim razinama i polako djeluju restriktivno na gospodarstvo, dok se stopa inflacije postupno snižava iako je i nadalje na povijesno previsokim razinama, posebice stopa temeljne inflacije. Podaci s tržišta rada nastavljaju biti iznad očekivanja što dodatno otežava vođenje monetarne politike. Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 3,37.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi pozitivan doprinos prinosu fonda, s rastom od 1,76% u travnju. Makroekonomski podaci za eurozonu iznenadili su u pozitivnom smislu te se ekonomija eurozone vratila pozitivnim stopama rasta (+0,1%) u prvom kvartalu 2023. godine, nakon stagnacije u posljednja tri mjeseca prethodne godine. Iako je njemačka ekonomija stagnirala u prvom kvartalu, odnosno zabilježila rast od 0,2% na godišnjoj razini, investitori su bili pozitivni i prema njemačkim dionicama, uzme li se u obzir da je inflacija nastavila usporavati u Njemačkoj, s procijenjenom godišnjom stopom od 7,2% u travnju, u odnosu na 7,4% u ožujku te uzevši u obzir općenito bolje stanje europske ekonomije od prethodnih očekivanja.

Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem travnja je iznosio 9,66%, što predstavlja povećanje od približno 1,4 postotna boda u odnosu na kraj ožujka.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela Eurizon HR International Multi Asset fonda u travnju bilježi pad od 0,08%, pri čemu su obveznička te multi - asset komponenta imale gotovo neutralan učinak na promjenu cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta u travnju su nastavila s pozitivnim rezultatima, vrlo sličnim onima koji su obilježili i mjesec prije. Pozitivne prinose na mjesečnoj razini ostvarili su svi ključni svjetski dionički indeksi, dok su jedni ipak imali nešto bolje odnosno slabije rezultate od drugih. Najbolji prinosi na mjesečnoj razini ostvareni su na dioničkom tržištu Japana gdje je lokalni dionički indeks Nikkei 225 zabilježio porast od 2,91%.

Nešto slabiji no i dalje vrlo dobri prinosi ostvareni su na dioničkom tržištu Sjedinjenih Američkih Država gdje su vodeći indeksi S&P 500 i Dow Jones porasli za 1,46% odnosno 2,48%. Pozitivne prinose bilježili su i europski dionički indeksi pa je sukladno tome europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 ojačao za 1,03%. MSCI All Country World indeks na mjesečnoj je razini porastao za 1,27%.

Obveznička komponenta fonda u travnju je nastavila s dobrim rezultatima, no ipak nešto malo slabijima od onih ostvarenih u ožujku. Obvezničko tržište nastavilo je s trendom porasta cijena odnosno pada prinosa dužničkih vrijednosnih papira gotovo svih kategorija i potkategorija, dok se kao i u mjesecu prije ističe porast cijena obveznica „core" zemalja. Mutli - asset komponenta u travnju je također zabilježila pozitivan rezultat, vrlo sličan rezultatu ostvarenom u ožujku. Vrlo dobrim rezultatima kako obvezničke tako i multi - asset komponente zasluge pripisujemo očekivanom popuštanju restriktivne monetarne politike kao i nastavku pada stope inflacije na godišnjoj razini kod većine najznačajnijih svjetskih gospodarstava.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela Eurizon HR Flexible 30 fonda u travnju bilježi porast od 0,24%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale pozitivan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Nakon pozitivnih rezultata ostvarenih u ožujku, svjetska dionička tržišta u travnju su nastavila s pozitivnim prinosima. Iako je prva polovica mjeseca bila uglavnom neutralna po pitanju prinosa, u drugoj polovici mjeseca prevladali su pozitivni trgovinski dani na svjetskim burzama pa je sukladno tome mjesec završio pozitivno. Svi najznačajniji svjetski dionički indeksi na mjesečnoj su razini ostvarili pozitivan rezultat uz vrlo mala međusobna odstupanja u prinosu. Prema tome, američki S&P 500 indeks u travnju je porastao za 1,46% dok je europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 ojačao za 1,03%.

Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda na mjesečnoj su razini porasli za 1,68% odnosno 0,17%. Obveznička komponenta fonda također je nastavila pozitivan trend koji je započeo u ožujku, te je i u travnju ostvarila pozitivne, no ipak nešto slabije rezultate. Na obvezničkom tržištu uglavnom smo svjedočili nastavku pada prinosa odnosno porasta cijena dužničkih vrijednosnih papira svih kategorija te potkategorija, što je naravno pomoglo prinosu samoga fonda. Nabolje rezultate zabilježili su dužnički vrijednosni papiri koji ulažu u obveznice „core" zemalja no niti ostali nisu mnogo zaostajali. Negativan rezultat zabilježio je tek jedan financijski instrument koji sačinjava obvezničku komponentu fonda te on ulaže u obveznice zemalja u razvoju.

Daljnji tijek napretka kako obvezničkog tako i dioničkih tržišta ovisiti će o smjeru kretanja politike centralnih banaka te o stopi inflacije u vodećim svjetskim gospodarstvima u narednom razdoblju, kao što je to bio slučaj i u prethodnim razdobljima. Krajem travnja, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 18,50%.

Eurizon HR Global fond

Cijena udjela Eurizon HR Global fonda u travnju bilježi rast od 0,11%, uz pozitivan doprinos dioničke komponente fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima. Financijski instrumenti su imali mješovitu izvedbu, a najveći rast (4,27%) bilježi ETF izložen prema europskom dioničkom tržištu dok najveći pad (-4,89%) bilježi ETF izložen prema regiji Azija bez Japana. Makroekonomski podaci pokazali su da je travanj bio pozitivan mjesec za globalno gospodarstvo uz nastavak rasta i izuzetno otporno gospodarstvo u uvjetima viših kamatnih stopa. Indeksi poslovne klime u SAD-u i eurozoni nadmašili su očekivanja, a kineski BDP u prvom tromjesečju također je bio jači od očekivanog.

Pad cijena energije pomogao je smanjiti ukupnu inflaciju u glavnim razvijenim gospodarstvima. Tijekom mjeseca zadržano je konsenzusno mišljenje investitora da će Fed na svom sastanku u svibnju podići kamatne stope za dodatnih 0,25 postotnih bodova, ali da će središnja banka tada pauzirati sa svojom restriktivnom monetarnom politikom. Sve prethodno navedeno pružilo je potporu dionicama unatoč i dalje prisutnom stresu među regionalnim američkim bankama. U takvom okruženju američki S&P 500 indeks bilježi rast od 1,46% u travnju, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 +1,03%, njemački DAX indeks +1,88%, japanski Nikkei 225, +2,91% te kineski Shanghai Composite, +1,54%.

Krajem travnja udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 52,10%, što predstavlja povećanje izloženosti za 0,5 postotnih bodova u odnosu na kraj ožujka.

Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos ovaj mjesec. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine koje su po izvedbi pratile obveznice Republike Hrvatske izdane na domaćem tržištu dospijeća 2028. godine. Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 2,06.

Eurizon HR Equity fond

U travnju je većina regionalnih dioničkih tržišta realizirala pozitivne prinose, osim domaćeg dioničkog tržišta, gdje je zagrebački CROBEX indeks zabilježio manji mjesečni pad (-0,29%). Tako je sveukupan doprinos tih tržišta cijeni udjela Eurizon HR Equity fonda bio pozitivan (+1,26%).

Na domaćem tržištu dionica istaknuli bi vijest da je na glavnoj skupštini dioničara Hrvatskog Telekoma d.d. dana suglasnost na raspodjelu dobiti za 2022. godinu koju su već predložili Uprava i Nadzorni odbor Društva. Prema odlukama Glavne skupštine, Hrvatski Telekom d.d. je odobrio dividendu od 1,10 eura po dionici, što bi po cijeni dionice prije objave davalo dividendni prinos od 4,3%. Prvi dana kada se dionicom Hrvatskog telekoma d.d. trguje bez prava na dividendu je 12. svibnja.

Najveći porast realiziralo je slovensko dioničko tržište, gdje je lokalni dionički indeks SBITOP ojačao za 2,53%. Rast su predvodile dionice iz transportnog (Luka Koper d.d.; +12,02%) i farmaceutskog (Krka d.d.; 3,70%) sektora.

Drugo najbolje regionalno dioničko tržište bilo je dioničko tržište u Srbiji, tamo je lokalni dionički indeks BELEX15 ojačao za 1,48%
Najmanji rast realiziralo je rumunjsko tržište dionica gdje je lokalni dionički indeks BET zabilježio porast od 1,29%. Ovaj rast su predvodile dionice iz energetskog sektora.

Regionalna dionička tržišta i nadalje od početka godine imaju relativno dobre prinose. Tako su najveći rast u ovoj godini realizirale slovenske dionice s rastom SBITOP indeksa od 17,56%. Prate ih domaće dionice s rastom CROBEX indeksa od 12,68%. Dionice u Srbiji realizirale su od početka godine rast od 9,69%, a prate ih dionice iz Rumunjske koje su od početka godine ojačale za 5,18%.

Mi smo u travnju povećavali izloženost prema domaćim, slovenskim i rumunjskim dionicama, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo. Na kraju travnja ukupna izloženost fonda prema regionalnim dionicama iznosila je 78,41%.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Fond Eurizon HR Moderate 30 je u travnju povećao svoju vrijednost 0,37%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Od obvezničkog segmenta najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2031. godine te euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine.
Dionička komponenta fonda imala je pozitivan doprinos u travnju, uz prinose fondova u rasponu od 0,16% do 0,83%. Makroekonomski podaci pokazali su da je travanj bio pozitivan mjesec za globalno gospodarstvo uz nastavak rasta i izuzetno otporno gospodarstvo u uvjetima viših kamatnih stopa.

Indeksi poslovne klime u SAD-u i eurozoni nadmašili su očekivanja a pad cijena energije pomogao je smanjiti ukupnu inflaciju u glavnim razvijenim gospodarstvima. Tijekom mjeseca zadržano je konsenzusno mišljenje investitora da će Fed na svom sastanku u svibnju podići kamatne stope za dodatnih 0,25 postotnih bodova, ali da će središnja banka tada pauzirati sa svojom restriktivnom monetarnom politikom. Sve prethodno navedeno pružilo je potporu dionicama unatoč i dalje prisutnom stresu među regionalnim američkim bankama. U takvom okruženju američki S&P 500 indeks bilježi rast od 3,51% u ožujku, njemački DAX +1,88%, francuski CAC 40 +2,31% te europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 +1,03%.

Krajem travnja udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 27,93%, neznatno povećanje u odnosu na kraj ožujka.

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Fond je u travnju povećao svoju vrijednost 0,58%. Obveznički dio portfelja ostvario je pozitivan doprinos. Najveći pozitivan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su dolarske obveznice Italije dospijeća 2024. godine, a po pozitivnoj izvedbi slijedile su ih dolarske obveznice Rumunjske dospijeća 2024. godine. Američki FED nije zasjedao u travnju, dok se na sastanku u svibnju očekuje nastavak zaoštravanja monetarne politike za 25 baznih bodova uz kraj navedenog trenda. Referentne kamatne stope su na povišenim razinama i polako djeluju restriktivno na gospodarstvo, dok se stopa inflacije postupno snižava iako je i nadalje na povijesno previsokim razinama, posebice stopa temeljne inflacije.

Modificirana duracija Eurizon HR Dollar Progressive fonda krajem travnja iznosi 1,08.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu u travnju je zabilježila pozitivan rezultat, uz pozitivan prinos jednog od tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (-0,59%), Eurizon Fund Equity Planet (-0,53%) i Eurizon Fund Equity People (+2,80%). Svjetska dionička tržišta u travnju su nastavila pozitivan trend kakav je obilježio i ožujak, te su prinosi bili vrlo slični onima ostvarenima u prethodnom mjesecu.

Prva polovica mjeseca bila je uglavnom neutralna po pitanju prinosa, dok su u drugoj polovici prevladali pozitivni trgovinski dani na svjetskim burzama. Dionički indeksi u svim ključnim regijama svijeta na mjesečnoj su razini ostvarili pozitivne rezultate što je rezultiralo i porastom MSCI All Country World indeksa od 1,27%. Najviše se istaknuo japanski Nikkei 225 indeks s porastom od 2,91%. Vrlo dobar prinos ostvario je i njemački Dax indeks zabilježivši porast od 1,88%. Vrlo sličan prinos ostvario je i američki S&P indeks koji je na mjesečnoj razini ojačao za 1,46%. Krajem travnja, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 30,40%.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u travnju je ojačala za 0,23%. Dioničke komponente Fonda zabilježile su mješovite prinose. Najviše je ojačala komponenta koja pokriva dionička tržišta Europe (ISH EDGE MSCI ERP MOMENTUM; +4,27%). Najlošije prinos realizirala je dionička komponenta koja prati dionička tržišta Azije bez Japana (XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JA; -4,89%).

Makroekonomski podaci pokazali su da je travanj bio pozitivan mjesec za globalno gospodarstvo uz nastavak rasta i izuzetno otporno gospodarstvo u uvjetima viših kamatnih stopa. Indeksi poslovne klime u SAD-u i eurozoni nadmašili su očekivanja, a kineski BDP u prvom tromjesečju također je bio jači od očekivanog. Pad cijena energije pomogao je smanjiti ukupnu inflaciju u glavnim razvijenim gospodarstvima. Tijekom mjeseca zadržano je konsenzusno mišljenje investitora da će Fed na svom sastanku u svibnju podići kamatne stope za dodatnih 0,25 postotnih bodova, ali da će središnja banka tada pauzirati sa svojom restriktivnom monetarnom politikom.

Sve prethodno navedeno pružilo je potporu dionicama unatoč i dalje prisutnom stresu među regionalnim američkim bankama. U takvom okruženju američki S&P 500 indeks bilježi rast od 1,46% u travnju, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 +1,03%, njemački DAX indeks +1,88%, japanski Nikkei 225, +2,91% te kineski Shanghai Composite, +1,54%.

Krajem travnja, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda blago je porastao te je iznosio 91,28%.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08440 0,00
-0,20%
GBP
0,85685 0,00
-0,19%
CHF
0,98550 0,00
0,34%
JPY
168,96000 0,63
0,37%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
97,13 €
16.05.2024
-1,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.05. 16:00  2825,63
3,29
0,12
CROBEX10* 17.05. 16:00  1703,34
-2,51
-0,15
CROBEX10tr* 17.05. 16:00  1879,24
-2,74
-0,15
ADRIAprime* 17.05. 16:00  1945,51
11,01
0,57
CROBISTR* 17.05. 16:31  174,1221
0,05
0,03
CROBIS* 17.05. 16:31  96,4749
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:20 17.05.2024)
(17:08:20 17.05.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
DLKV
2,56 €
7,56%
394.942,66 €
ADRS2
61,00 €
0,33%
247.075,60 €
ERNT
208,00 €
0,48%
110.956,00 €
PODR
158,00 €
0,00%
95.883,00 €
RIVP
5,14 €
0,00%
67.624,90 €
HT
30,50 €
0,00%
56.707,00 €
ZABA
17,90 €
1,70%
45.850,45 €
7BET
14,45 €
1,33%
38.698,70 €
KODT
1.550,00 €
0,00%
29.570,00 €
KODT2
1.540,00 €
0,65%
29.270,00 €
Redovni dionički promet:   
1.238.623,66 €
Redovni obveznički promet:   
4.997,68 €
Sveukupni promet:   
1.547.706,34 €