NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA D.O.O. Objavljeno: 17.05.2022
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - travanj 2022.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - travanj 2022.

Eurizon HR Start fond

Fond je u travnju pao za -0,27% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 1,49.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom okruženju uz konstantno slabu potražnju za kunama te visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od cca 75 milijardi kuna. Tržišne kamatne stope, sukladno tome, ostale su nepromijenjene a zbog visoke likvidnosti u sustavu i dalje izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. U travnju je održana samo jedna aukcija trezorskih zapisa na kojoj je jednogodišnji trezorski zapis porastao za 5 baznih bodova na 0,10% a Ministarstvo financija upisalo je 1,8 milijardi kuna. U narednom razdoblju očekujemo i dalje beznačajnu potražnju za kunama, skromne volumene te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

Eurizon HR D-Start fond

Fond je u travnju pao za -0,42% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, obveznice i trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-Start fonda je krajem mjeseca bila 1,16.

Američka središnja banka je na zadnjem zasjedanju u ožujku, povećala referentni kamatnjak za 25 baznih bodova (0,25%-0,50%) kako bi suzbila prijeteće inflatorne pritiske. FED je najavio agresivniju monetarnu politiku kroz smanjenje svoje bilance te podizanje kamatnih stopa na svakom sastanku do kraja godine. Na sjednici u svibnju očekuje se podizanje kamatne stope za čak 50 baznih bodova. Zbog navedenog jačeg zaoštravanja monetarne politike, očekujemo povećanje kamatnih stopa duž cijele dolarske krivulje u narednom mjesecu.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Eurizon HR Short Term Bond fond je u travnju izgubio na vrijednosti -0,53%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi nastavio je s padom te je iznosio skromnih 197 milijuna kuna, uz ponovo nekoliko dana bez ikakvog trgovanja. Najviše se trgovalo najkraćim kunskim izdanjem Republike Hrvatske dospijeća 2023. godine, kojim je ostvarena skoro polovica ukupnog mjesečnog prometa svim obveznicama, uz prinos od 0,65%. Nastavljen je rast prinosa obvezničkih izdanja globalno što se posljedično prelilo i na domaće obvezničko tržište koje je također zabilježilo rast prinosa, tj. pad cijena obveznica u očekivanju oštrije monetarne politike. Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 1,65.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond je u travnju izgubio na vrijednosti -0,82%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi nastavio je s padom te je iznosio skromnih 197 milijuna kuna, uz ponovo nekoliko dana bez ikakvog trgovanja. Promet domaćim obveznicama Republike Hrvatske vezanim uz euro bio je zaista simboličan uz samo dvije protrgovane obveznice i promet od nešto više od 4 milijuna kuna.

Euroobveznice zemalja regije u koje ulaže fond zabilježile su i ovaj mjesec rast prinosa, tj. pad cijena obvezničkih izdanja uslijed visokih stopa inflacije te očekivanog zaoštravanja monetarne politike od strane centralnih banaka, kako bi pokušali suzbiti navedenu. Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 1,50.

Eurizon HR Bond fond

Eurizon HR Bond fond je u travnju zabilježio pad cijene udjela od 2,40%. Visoke stope inflacije diljem svijeta koje uzrokuju pad realnih prihoda građana najveća su briga centralnih bankara, koji navedenu situaciju pokušavaju riješiti zaoštravanjem monetarne politike dizanjem ili najavom dizanja referentnih kamatnih stopa te smanjenjem bilance. Uz navedeno, rasplamsavanje sukoba u Ukrajini bez naziranja kada bi moglo doći do mirnog rješenja te moguće zaustavljanje dotoka plina pojedinim zemljama EU, dodatno dovode do porasta neizvjesnosti.

Investitori kao posljedicu traže veću premiju za ulaganja u obveznice zemalja Srednje i istočne Europe, što dovodi do rasta prinosa odnosno pada cijena obveznica. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine. Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 4,08.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Eurizon HR Conservative 10 fond je u travnju ostvario pad cijene udjela od 1,80%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2028. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2027. godine. Zaoštravanje monetarne politike na globalnoj sceni se nastavlja u pokušaju suzbijanja visokih stopa inflacije, što kao posljedicu nosi rast prinosa, tj. pad cijena obvezničkih izdanja. Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 3,55.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi pad od 2,22% u travnju. Zaoštravanje monetarne politike vodećih središnjih banaka, stroge epidemiološke mjere u Kini koje usporavaju tamošnju ekonomsku aktivnost i negativno djeluju na globalni ekonomski rast te neposustajanje rata u Ukrajini, glavni su razlog padu dioničkih tržišta u travnju, pa i njemačkog DAX-a. Investitori nastoje procijeniti u kojoj mjeri će zaoštravanje monetarne politike zbog zadržavanja povišenih stopa inflacije, uz ostale navedene rizike, usporiti globalni ekonomski rast, odnosno hoće li uzrokovati recesiju.

Njemački BDP bilježi rast od 0,2% u prvom kvartalu u odnosu na zadnji kvartal prethodne godine, što predstavlja rast od 3,7% na godišnjoj razini (prilagođeno za cijene i kalendarski) te upućuje na postpandemijski nastavak oporavka. Stopa inflacije u Njemačkoj je u travnju dosegnula novi maksimum od ujedinjenja Zapadne i Istočne Njemačke, od 7,4% na godišnjoj razini, mjerena indeksom potrošačkih cijena (eng. CPI). Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem travnja je iznosio 3,75%, što je smanjenje za otprilike 2 postotna boda u odnosu na kraj ožujka.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela Eurizon HR International Multi Asset fonda u travnju bilježi pad od 1,68%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale negativan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Nakon vrlo dobrih rezultata zabilježenih u drugoj polovici ožujka, globalna dionička tržišta u travnju su pretrpjela gubitke. Od samog početka pa sve do kraja mjeseca, uglavnom su nas pratili negativni prinosi sa svih krajeva svijeta, uz nekoliko dana koje možemo nazvati izuzetkom. Najlošije prinose na mjesečnoj su razini ostvarili vodeći dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država, no tek malo manje negativnim prinosima mogu se pohvaliti druge velike svjetske regije.

Sukladno tome, MSCI All Country World indeks na mjesečnoj je razini oslabio za značajnih 8,14%, dok su jedan od vodećih američkih indeksa S&P 500 te njemački Dax indeks oslabili za 8,80% odnosno 2,20%. Ključni razlozi za ovako slab performans na mjesečnoj razini su ponovno rekordno visoka stopa inflacije u svim vodećim svjetskim gospodarstvima, te nastavak podizanja kamatnih stopa od strane centralnih banaka u svrhu borbe protiv daljnjeg nastavka porasta stope inflacije na globalnoj razini. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda na mjesečnoj su razini oslabili za 9,61% odnosno 0,67%. Obveznička komponenta fonda u travnju je nastavila sa slabim prinosima koji su započeli još početkom tekuće godine.

Sukladno tome, mjesec je na obvezničkom tržištu obilježen padom cijena odnosno porastom prinosa na dužničke vrijednosne papire svih kategorija. Pozitivnim prinosom na mjesečnoj razini mogu se pohvaliti tek jedan financijski instrument koji ulaže u obveznice država u razvoju denominirane u lokalnim valutama te jedan koji ulaže u dužničke vrijednosne papire izdanih od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država. Izloženost direktnim dioničkim strategijama krajem mjeseca iznosila je otprilike 3,00%.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela Eurizon HR Flexible 30 fonda u travnju bilježi pad od 1,91%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale negativan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Nakon djelomičnog oporavka u drugoj polovici ožujka, globalna dionička tržišta u travnju su pretrpjela gubitke. Vrijednosti svih vodećih svjetskih dioničkih indeksa od početka do kraja mjeseca uglavnom su se kretale nizbrdo. Baš kao i u prethodnim mjesecima, ključnu ulogu za tako slab performans dioničkih tržišta odigrale su monetarne vlasti nastavkom podizanja kamatnih stopa, ali i najavom novih podizanja u narednom razdoblju u svrhu borbe protiv rekordno visoke stope inflacije koja iz mjeseca u mjesec ne prestaje rasti. Najslabije prinose na mjesečnoj su razini ostvarili vodeći dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država, dok se pozitivnim prinosima ne može pohvaliti baš niti jedna od glavnih regija svijeta.

Sukladno tome, američki S&P 500 indeks u travnju oslabio za 8,80%, dok je europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 oslabio za ipak puno blažih 2,55%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda na mjesečnoj su razini oslabili za 2,00% odnosno 2,97%. Obveznička komponenta fonda u travnju je nastavila s negativnim prinosima koji nas prate sada već četiri mjeseca u nizu. Pozitivnim prinosom na mjesečnoj razini može se pohvaliti tek jedan financijski instrument koji ulaže u obveznice država u razvoju denominirane u lokalnim valutama.

Prema tome, mjesec je na obvezničkom tržištu obilježen padom cijena odnosno porastom prinosa na dužničke vrijednosne papire svih kategorija. Slično kao i kod dionica, glavni razlog slabog performansa obvezničkog tržišta je nastavak podizanja kamatnih stopa od strane centralnih banaka. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je otprilike 13,00%.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Fond Eurizon HR Moderate 30 je u travnju izgubio na vrijednosti -2,54%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Italije dospijeća 2031. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine. Zaoštravanje monetarne politike na globalnoj sceni se nastavlja u pokušaju suzbijanja visokih stopa inflacije, što kao posljedicu nosi rast prinosa, tj. pad cijena obvezničkih izdanja.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe također bilježi negativan doprinos u travnju, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile prinose u rasponu od -0,02% do -2,71%. Travanj je bio izraženo negativan mjesec za američko dioničko tržište te nešto manje za europsko, pod utjecajem zaoštravanja monetarne politike vodećih središnjih banaka, strogih epidemioloških mjera u Kini koje usporavaju tamošnju ekonomsku aktivnost i negativno djeluju na globalni ekonomski rast te neposustajanja rata u Ukrajini.

Investitori nastoje procijeniti u kojoj mjeri će zaoštravanje monetarne politike zbog zadržavanja povišenih stopa inflacije, uz ostale navedene rizike, usporiti globalni ekonomski rast, odnosno hoće li uzrokovati recesiju. Objavljeni poslovni rezultati kompanija za prvi kvartal u najvećoj mjeru su opravdali očekivanja analitičara i investitora, no to nije spriječilo pad dioničkih indeksa. Američki S&P 500 indeks bilježi pad od 8,8% u travnju, europski Euro Stoxx 50 pad od 2,55%, njemački DAX -2,2% a francuski CAC 40 -1,89%. Krajem travnja, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 29,43%, što predstavlja neznatno smanjenje u odnosu na kraj ožujka.

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Fond Eurizon HR Dollar Progressive u travnju bilježi pad cijene udjela od 2,01%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Prinos dolarskih obveznica zemalja u razvoju nastavio je rasti, tj. cijene obveznica su pale uslijed očekivanja da će FED nastaviti zaoštravati monetarnu politiku, podizanjem referentnih kamatnih stopa na svakom sljedećem sastanku tijekom 2022. godine, uz još smanjenje bilance koje bi moglo započeti tijekom ljetnih mjeseci.

Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 1,24. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu, u travnju je zabilježila negativan rezultat, uz negativan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (-8,89%), Eurizon Fund Equity Planet (-6,82%) i Eurizon Fund Equity People (-8,46%). Pozitivan trend koji nas je pratio kroz drugu polovicu ožujka, u travnju je u potpunosti izblijedio. Od početka do kraja mjeseca uglavnom su nas pratili negativni prinosi uz sporadične pozitivne dane kao izuzetak.

Kao i u prethodnim mjesecima, ključni razlozi za tako slab performans dioničkog tržišta su nastavak podizanja kamatnih stopa od strane centralnih banaka a u svrhu borbe protiv sada već rekordno visoke stope inflacije na globalnoj razini. Američki S&P 500 indeks u travnju je oslabio za 8,80%, njemački Dax indeks pao je za 2,20%, dok je japanski Nikkei 225 izgubio 3,50% svoje vrijednosti s početka mjeseca. Krajem travnja, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 18,00%.

Eurizon HR Global fond

Dionička komponenta Eurizon HR Global fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi pad u travnju i negativan doprinos prinosu fonda, pri čemu blago pozitivan prinos od 0,13% bilježi jedino financijski instrument (ETF) izložen prema Japanu. Najveći pad bilježi ETF s izloženošću prema američkom dioničkom tržištu (-8,85%). Travanj je bio izraženo negativan mjesec za svjetska dionička tržišta, pod utjecajem zaoštravanja monetarne politike vodećih središnjih banaka, strogih epidemioloških mjera u Kini koje usporavaju tamošnju ekonomsku aktivnost i negativno djeluju na globalni ekonomski rast te neposustajanja rata u Ukrajini.

Investitori nastoje procijeniti u kojoj mjeri će zaoštravanje monetarne politike zbog zadržavanja povišenih stopa inflacije, uz ostale navedene rizike, usporiti globalni ekonomski rast, odnosno hoće li uzrokovati recesiju. Objavljeni poslovni rezultati kompanija za prvi kvartal u najvećoj mjeru su opravdali očekivanja analitičara i investitora, no to nije spriječilo pad dioničkih indeksa. Svjetski dionički indeks koji predstavlja razvijena tržišta i glavna tržišta u razvoju - MSCI ACWI, bilježi pad od 8,14%, američki S&P 500 pad od 8,8%, kineski Shanghai Composite pad od 6,31%, europski Euro Stoxx 50 pad od 2,55%, njemački DAX -2,2% i francuski CAC 40 -1,89%. Krajem travnja udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 47,88%, što predstavlja smanjenje izloženosti za otprilike 0,6 postotnih bodova u odnosu na kraj ožujka.

Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos još jedan mjesec u nizu. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine. Zaoštravanje monetarne politike na globalnoj sceni se nastavlja u pokušaju suzbijanja visokih stopa inflacije, što kao posljedicu nosi rast prinosa, tj. pad cijena obvezničkih izdanja. Modificirana duracija fonda krajem travnja iznosi 1,65.

Eurizon HR Equity fond

U travnju su regionalna dionička tržišta realizirala mješovite prinose, a cijena Eurizon HR Equity fonda je porasla za 0,34%.

Najveći pad indeksa u travnju realiziralo je tržište dionica u Sloveniji gdje je lokalni dionički indeks pao za 2,82%. Najveći gubitak realizirala je najlikvidnija slovenska dionica Krka d.d. koja je u travnju oslabila za 6,46%. Taj pad cijene posljedica je izloženosti kompanije Rusiji. Nadzorni odbor Luke Koper potvrdio je nacrt plana ulaganja vrijedan 248 milijuna eura do 2030. godine. Većina tih ulaganja ići će za povećanje kapaciteta kontejnerskog terminala.
Dionice u Srbiji su zabilježile pad, a lokalni dionički indeks BELEX je oslabio za 1,59%.

Domaći dionički indeks CROBEX u travnju je realizirao najveći dobitak (+1,47%), a među likvidnijim dioničkim komponentama CROBEX indeksa najviše je porasla dionica Atlantske plovidbe d.d. (+14,65%). Ukupni promet dionicama u travnju na Zagrebačkoj burzi iznosio je 20,2 milijuna eura (154,9 milijuna kuna), što je smanjenje od 52,5% mjesečno, ali je povećanje od 15,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rumunjsko tržište dionica zabilježilo je u travnju manji porast, a lokalni dionički indeks BET porastao za 0,09%. Rast su predvodile dionice iz energetskog sektora, a najviše je porasla dionica Transgaz-a (12,91%).

Mi smo u travnju povećali izloženost prema hrvatskim, slovenskim i rumunjskim dionicama, dok smo u Srbiji smanjivali izloženost prema lokalnim dionicama. Ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u travnju je pala za 1,98%. Skoro sve dioničke komponente su zabilježile negativne rezultate osim komponente koja prati dionička tržišta Azije bez Japana (XAXJ GY +0,13%). Najveći gubitak realizirala je dionička komponenta koja prati dioničko tržište u SAD-u - EUEEQUZ LX (-4,38%).

Nakon djelomičnog oporavka u drugoj polovici ožujka, u travnju su globalna dionička tržišta realizirala gubitke. Jedan od razloga loše izvedbe dioničkih tržišta, osim rata u Ukrajini, su i odluke monetarnih vlasti o nastavku podizanja kamatnih stopa. Isto tako, monetarne vlasti su izašle i sa najavom novih podizanja kamatnih stopa u narednom razdoblju u svrhu borbe protiv rekordno visoke stope inflacije. Najslabije prinose na mjesečnoj su razini ostvarili vodeći dionički indeksi Sjedinjenih Američkih Država. Tako je američki S&P 500 indeks u travnju je oslabio za 8,80%, dok je europski Euro Stoxx 50 oslabio za 2,55%. Vodeći njemački dionički indeks DAX u travnju je pao za 2,22%.

Udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda krajem travnja iznosio je 86,89%.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2022.)(na kraju Q1 2022.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,37%  6
Capital Breeder +4,30%  5
Erste Future Equity +0,97%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.07.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.07.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,525207 0,00
-0,04%
1 USD 7,217039 0,05
0,75%
1 GBP 8,758388 0,05
0,54%
1 CHF 7,531232 0,02
0,31%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
551,55 29.06.2022
1,39%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.06. 16:00  2012.13
-23,85
-1,17
CROBEX10* 30.06. 16:00  1192.25
-14,79
-1,23
CROBEX10tr* 30.06. 16:00  1248.31
-12,21
-0,97
ADRIAprime* 30.06. 16:00  1316.59
-14,93
-1,12
CROBISTR* 30.06. 16:31  173.652
0,00
0,00
CROBIS* 30.06. 16:31  100.7878
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:09:02 30.06.2022)
(17:09:02 30.06.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO 4.400,00
6,80%
1.274.980,00
ARNT 250,00
-1,57%
762.528,00
HT 175,00
-1,96%
690.906,00
VLEN 15,70
-14,67%
548.639,00
ADRS2 395,00
-2,47%
485.064,00
SPAN 248,00
-0,80%
418.050,00
RIVP 33,30
0,60%
345.197,60
PODR 590,00
0,34%
247.100,00
ERNT 1.740,00
-4,13%
226.855,00
ADRS 434,00
-0,46%
209.646,00
Redovni dionički promet:   6.940.211,10 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.261.600,00 kn
Sveukupni promet:   10.201.811,10 kn