NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA D.O.O. Objavljeno: 20.06.2022
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - svibanj 2022.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - svibanj 2022.

Eurizon HR Start fond

Fond Eurizon HR Start je u svibnju pao za -0,19% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 1,41.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u mirnom okruženju bez velikih volumena trgovanja uz značajan višak likvidnosti u sustavu od čak 75 milijardi kuna. Tržišne kamatne stope ostale su nepromijenjene a banke su nesmetano održavale kunski dio obvezne pričuve, pa nije bilo potražnje na tjednim repo aukcijama HNB-a. U svibnju su održane dvije aukcije trezorskih zapisa na kojoj je jednogodišnji kunski trezorski zapis porastao za 10 baznih bodova na 0,20%, a trezorski zapis u eurima s negativnih -0,05% na 0,10%. U narednom razdoblju i dalje očekujemo skromne volumene trgovanja te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

Eurizon HR D-Start fond

Fond je u svibnju pao za -0,04% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, obveznice i trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-Start fonda je krajem mjeseca bila 1,14.

Američka središnja banka je na zasjedanju u svibnju, povećala referentni kamatnjak za 50 baznih bodova na raspon 0,75%-1,00%, kako bi suzbila prijeteće inflatorne pritiske. Osim povećanja referentnog kamatnjaka odlučeno je i da se u lipnju počne smanjivati bilanca FED-a putem smanjenja ulaganja u američke obveznice i hipotekarne vrijednosne papire u početnom iznosu od 47,5 milijardi dolara, povećavajući se tijekom tri mjeseca na 95 milijardi dolara. Zbog navedenog jačeg zaoštravanja monetarne politike, očekujemo povećanje kamatnih stopa duž cijele dolarske krivulje u narednom mjesecu.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Short Term Bond je u svibnju izgubio na vrijednosti -0,32%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi i dalje je na skromnim razinama, uz ostvareni volumen od 178 milijuna kuna i pojedine dane u tjednu bez ikakvog trgovanja. Dominantan dio ukupnog prometa ostvaren je kunskim izdanjima, a daleko najlikvidnije izdanje u svibnju s više od polovice ukupnog prometa, bila je najdulja kunska obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine, uz prinos od 2,80%. Primjetan trend rasta prinosa na domaće obveznice nastavljan je i u svibnju, uslijed nastavka ili najave zaoštravanja monetarne politike globalno, putem dizanja kamatnih stopa. Modificirana duracija fonda krajem svibnja iznosi 1,55.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Fond je u svibnju izgubio na vrijednosti -0,30%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi i dalje je na skromnim razinama, uz ostvareni volumen od 178 milijuna kuna i pojedine dane u tjednu bez ikakvog trgovanja. Manji dio ukupnog prometa ostvaren je izdanjima Republike Hrvatske vezanim uz euro, a najveći volumen ostvaren je obveznicom Republike Hrvatske u valutnoj klauzuli dospijeća 2024. godine, uz prinos od 1,40%. Euroobveznice zemalja regije u koje ulaže fond nastavile su bilježiti blagi rast prinosa, tj. pad cijena uslijed nastavka zaoštravanja monetarne politike globalno putem dizanja kamatnih stopa. Modificirana duracija fonda Eurizon HR Euro Short Term Bond krajem svibnja iznosi 1,42.

Eurizon HR Bond fond

Fond je u svibnju zabilježio pad cijene udjela za 0,52%. Ovaj mjesec svjedočili smo nastavku zaoštravanja monetarne politike s druge strane Atlantika podizanjem kamatnih stopa za čak 0,50%, što je najveće podizanje kamatnih stopa u posljednje 22 godine. Čelnik FED-a, gospodin Powell najavio je da u periodu koji je pred nama možemo očekivati nastavak navedene restriktivne monetarne politike, uz još dva dodatna podizanja od po 0,50%, na sljedećim sastancima u lipnju i u srpnju. Uz navedeno, najavljeno je i smanjenje bilance FED-a, prodajom obveznica na tržištu koje će početi početkom lipnja a dosegnuti vrhunac prodajama 95 milijardi dolara mjesečno krajem slijedećeg kvartala. ECB još nije krenuo s dizanjem referentnih kamatnih stopa, ali se očekuje da bi to mogao napraviti u sljedećem kvartalu te napokon izaći iz područja negativnih kamatnih stopa.

Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2026. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine. Modificirana duracija Eurizon HR Bond fonda krajem svibnja iznosi 3,62.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Fond je u svibnju izgubio -0,29%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2026. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća u srpnju 2028. godine. Podizanje referentne kamatne stope za 50 baznih bodova u svibnju od strane FED-a, ukazuje na ozbiljnost situacije vezano uz inflaciju i odlučnost centralnih bankara kako bi obuzdali navedenu, što dovodi do određenih pritisaka na obveznička tržišta. Modificirana duracija fonda Eurizon HR Conservative 10 krajem svibnja iznosi 3,21. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi rast od 1,72% u svibnju. Svibanj je započeo negativno za svjetska dionička tržišta pa tako i za njemačko, pod pritiskom visokih stopa inflacije te s time povezanim očekivanim restriktivnijim pristupom monetarnoj politici od strane vodećih središnjih banaka. Uz drugo po redu ovogodišnje dizanje kamatnih stopa od strane američkog FED-a, sve više članova Vijeća ECB-a u javnost izlazi sa stavom da i ECB treba početi s dizanjem referentnih kamatnih stopa.

Negativnim prinosima na tržištima doprinijele su i stroge epidemiološke mjere koje provode kineske vlasti kako bi suzbile širenje zaraze koronavirusa te strah dijela investitora od možebitne recesije u tekućoj godini. No, u drugoj polovici svibnja obveznički prinosi prestali su rasti, kako su investitori procijenili da inflacija u SAD-u potencijalno doseže vrhunac, a kineske vlasti olabavile su financijske uvjete na tržištu kako bi ekonomiji olakšale oporavak u uvjetima strogih epidemioloških mjera, što je potaknulo optimizam među investitorima. Objavljeni su i bolji od očekivanja makroekonomski podaci za euro područje, pa tako i Njemačku, izuzmu li se očekivano visoke stope inflacije. To je doprinijelo pozitivnoj izvedbi tržišta krajem mjeseca i oporavku njemačkog DAX-a, koji je svibanj završio s pozitivnim prinosom. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem svibnja je iznosio 2,62%, što je smanjenje za otprilike 1,1 postotni bod u odnosu na kraj travnja.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela fonda u svibnju bilježi pad od 0,65%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta fonda dale negativan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta, u svibnju su ostvarila znatno pozitivnije rezultate nego u travnju. Mjesec je započeo u negativnom trendu koji nas je pratio kroz gotovo cijeli travanj. Sukladno tome, većina trgovinskih dana na svjetskim burzama obilježena je padom vrijednosti dionica. U drugoj polovici mjeseca slika na tržištu se popravlja te započinje oporavak zahvaljujući kojem do kraja mjeseca dionički indeksi ponovno dosežu razine s kraja travnja odnosno početka svibnja. Najbolje prinose na mjesečnoj razini ostvarili su vodeći dionički indeksi regije Azija - Pacifik, dok su europski te američki indeksi znatno zaostajali. MSCI All Country World indeks u svibnju je oslabio za 0,13%. Jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P na mjesečnoj je razini porastao za 0,01%, dok je vodeći njemački dionički indeks Dax ojačao za 2,06%.

Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u svibnju su oslabili za 0,57% odnosno 0,67%. Obveznička komponenta fonda u svibnju je ostvarila slab rezultat, no ipak manje negativan nego u prethodnim razdobljima. Mjesec je na obvezničkom tržištu obilježen padom cijena odnosno porastom prinosa dužničkih vrijednosnih papira svih kategorija no to nije spriječilo da neki od financijskih instrumenata koji sačinjavaju obvezničku komponentu fonda na mjesečnoj razini ubilježe pozitivne prinose. Daljnji napredak obvezničkog ali i dioničkog tržišta ovisiti će o više faktora među kojima se kao i do sada u 2022. godini ističe daljnji tijek politike centralnih banaka u vidu podizanja kamatnih stopa, a u svrhu smirivanja rekordno visoke stope inflacije. Izloženost Eurizon HR International Multi Asset fonda direktnim dioničkim strategijama, odnosno financijskim instrumentima, krajem mjeseca iznosila je otprilike 3,10%.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela fonda u svibnju bilježi pad od 0,53% pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale negativan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Nakon vrlo slabih rezultata ostvarenih u travnju, globalna dionička tržišta u svibnju su ostvarila dosta bolje ali i dalje uglavnom negativne rezultate. Mjesec je u svim ključnim regijama svijeta započeo s padom vrijednosti lokalnih dioničkih indeksa odnosno nastavio se negativan trend koji nas je pratio kroz gotovo cijeli travanj. Vrlo slabi prinosi nastavili su se sve do druge polovice mjeseca kada započinje oporavak, zahvaljujući kojem su većina ključnih svjetskih dioničkih indeksa svibanj zaključili na razinama podjednakim ili višim od onih s početka mjeseca. Sukladno tome, američki S&P 500 indeks na mjesečnoj je razini ostao gotovo nepromijenjen (+0,01%), dok je europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 oslabio za 0,36%. Jedan od financijskih instrumenata koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u svibnju je porastao za 1,09%, dok je drugi oslabio za 3,99%.

Obveznička komponenta fonda u svibnju je zabilježila negativan rezultat, no možemo kazati da su prinosi ipak bili bolji nego u prethodnim mjesecima. Pozitivne cjenovne prinose na mjesečnoj su razini ostvarili oni financijski instrumenti koji ulažu u korporativne dužničke vrijednosne papire svih kategorija, ali i oni koji ulažu u obveznice država u razvoju denominirane u lokalnim valutama. Ostali financijski instrumenti uglavnom su realizirali negativne prinose. Razvoj situacije na dioničkom i obvezničkom tržištu u narednom će razdoblju, baš kao i u prethodnim mjesecima diktirati kretanje stope inflacije za koju se čini da se polako smiruje ali je i dalje vrlo visoka, te naravno dinamika podizanja kamatnih stopa od strane monetarnih vlasti u idućim mjesecima, a u svrhu borbe protiv već navedene visoke stope inflacije. Dionička izloženost Eurizon HR Flexible 30 fonda krajem mjeseca iznosila je otprilike 8,80%.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Fond je u svibnju izgubio na vrijednosti -0,78%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Italije dospijeća 2031. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Rumunjske dospijeća 2028. godine. Podizanje referentne kamatne stope za 50 baznih bodova u svibnju od strane FED-a, ukazuje na ozbiljnost situacije vezano uz inflaciju i odlučnost centralnih bankara kako bi obuzdali navedenu, što dovodi do određenih pritisaka na obveznička tržišta.

Dionička komponenta Eurizon HR Moderate 30 fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi pozitivan doprinos u svibnju, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile prinose u rasponu od -0,39% do 1,57%. Svibanj je započeo negativno za svjetska dionička tržišta, pod pritiskom visokih stopa inflacije te s time povezanim očekivanim restriktivnijim pristupom monetarnoj politici od strane vodećih središnjih banaka.

Negativnim prinosima na tržištima doprinijele su i stroge epidemiološke mjere koje provode kineske vlasti kako bi suzbile širenje zaraze koronavirusa te strah dijela investitora od možebitne recesije u tekućoj godini. No, u drugoj polovici svibnja obveznički prinosi prestali su rasti, kako su investitori procijenili da inflacija u SAD-u potencijalno doseže vrhunac, a kineske vlasti olabavile su financijske uvjete na tržištu kako bi ekonomiji olakšale oporavak u uvjetima strogih epidemioloških mjera, što je potaknulo optimizam među investitorima. Krajem svibnja objavljen je Zapisnik sa zasjedanja FED-a početkom svibnja, iz kojeg je vidljivo kako članovi Vijeća FED-a podupiru ubrzani tempo dizanja kamatnih stopa u početnim mjesecima restriktivne monetarne politike, no također ističu kako će im to nakon rujna dati mogućnost procjene dotadašnjih provedenih mjera prije daljnjih poteza, što je tržište protumačilo kao mogućnost pauziranja daljnjeg dizanja kamatnih stop ujesen, ako inflacija počne popuštati. To je doprinijelo pozitivnoj izvedbi tržišta krajem mjeseca i oporavku američkih i europskih dioničkih indeksa, među kojima je dio njih svibanj završio s pozitivnim prinosom.

Europski Euro Stoxx 50 bilježi pad od 0,36%, francuski CAC 40 -0,99%, dok američki S&P 500 bilježi blagi rast od 0,01% a njemački DAX +2,06%. Krajem svibnja, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 28,06%, što predstavlja smanjenje od približno 1,4 postotna boda u odnosu na kraj travnja.

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Fond je u svibnju umanjio svoju vrijednost za 0,36%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Prinos dolarskih obveznica zemalja u razvoju nastavlja se povećavati, a cijene obveznica padati nakon podizanja referentnog kamatnjaka u SAD-u za 0,50% u mjesecu svibnju, što je najveće povećanje u zadnjih 22 godine, uz očekivanje nastavka podizanja kamatnih stopa za dodatnih 0,50%, na svakom od sljedeća dva zasjedanja FED-a. Modificirana duracija Eurizon HR Dollar Progressive fonda krajem svibnja iznosi 1,23. Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu u svibnju je zabilježila pozitivan rezultat, uz pozitivan prinos dva od tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (+0,45%), Eurizon Fund Equity Planet (+1,81%) i Eurizon Fund Equity People (-2,00%).

Negativan trend na dioničkom tržištu koji je obilježio gotovo cijeli travanj, prelio se je u prvu polovicu svibnja. Međutim, u drugoj polovici mjeseca slika na tržištu znatno se popravila pa sukladno tome do kraja mjeseca dionice nadoknađuju ono što su izgubile u prvih petnaestak svibanjskih dana. Isti čimbenici koji su utjecali na izrazito visoku volatilnost dionica u prethodnim mjesecima, prisutni su bili i u svibnju. Monetarne vlasti su baš kao što je bilo i najavljeno, nastavili s programom podizanja kamatnih stopa u svrhu suzbijanja rekordno visoke stope inflacije za koju se čini da se pomalo smiruje, no još uvijek je izrazito visoka. Američki S&P 500 indeks u svibnju je porastao za 0,01%, Njemački Dax indeks za 2,06%, dok je japanski Nikkei 225 ojačao za 1,61%. Krajem svibnja, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 23,40%.

Eurizon HR Global fond

Fond bilježi negativan prinos od -1,58% u svibnju, pri čemu dionička komponenta fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi negativan doprinos prinosu fonda. Blago pozitivan prinos od 0,32% bilježi jedino financijski instrument (ETF) izložen prema američkom S&P 500 indeksu, dok istovremeno najveći pad bilježi ETF s izloženošću prema široj, sjevernoameričkoj regiji (-4,29%). Svibanj je započeo negativno za svjetska dionička tržišta, pod pritiskom visokih stopa inflacije te s time povezanim očekivanim restriktivnijim pristupom monetarnoj politici od strane vodećih središnjih banaka. Početkom svibnja, sukladno očekivanjima, američki FED je na svom redovnom zasjedanju podignuo referentnu kamatnu stopu za 0,5 postotnih bodova (50 baznih bodova) na raspon 0,75% - 1% te najavio nastavak dizanja kamatnih stopa dok se inflacija ne svede u željene okvire. Negativnim prinosima na tržištima doprinijele su i stroge epidemiološke mjere koje provode kineske vlasti kako bi suzbile širenje zaraze koronavirusa te strah dijela investitora od možebitne recesije u tekućoj godini. Sve to rezultiralo je rastom obvezničkih prinosa, što je pak donosilo dodatnu volatilnost na dioničko tržište.

No, u drugoj polovici svibnja obveznički prinosi prestali su rasti, kako su investitori procijenili da inflacija u SAD-u potencijalno doseže vrhunac, a kineske vlasti olabavile su financijske uvjete na tržištu kako bi ekonomiji olakšale oporavak u uvjetima strogih epidemioloških mjera, što je potaknulo optimizam među investitorima. Krajem svibnja objavljen je Zapisnik sa zasjedanja FED-a početkom svibnja, iz kojeg je vidljivo kako članovi Vijeća FED-a podupiru ubrzani tempo dizanja kamatnih stopa u početnim mjesecima restriktivne monetarne politike, no također ističu kako će im to nakon rujna dati mogućnost procjene dotadašnjih provedenih mjera prije daljnjih poteza, što je tržište protumačilo kao mogućnost pauziranja daljnjeg dizanja kamatnih stop ujesen, ako inflacija počne popuštati. To je doprinijelo pozitivnoj izvedbi tržišta krajem mjeseca i oporavku dioničkih indeksa, među kojima su neki svibanj završili i s pozitivnim prinosom.

Svjetski dionički indeks koji predstavlja razvijena tržišta i glavna tržišta u razvoju - MSCI ACWI, bilježi blagi pad od 0,13% u svibnju, europski Euro Stoxx 50 pad od 0,36%, francuski CAC 40 -0,99%, dok američki S&P 500 bilježi blagi rast od 0,01%, njemački DAX +2,06%, japanski Nikkei 225 rast od 1,61% i kineski Shanghai Composite rast od 4,57%, izraženo u lokalnim valutama. Krajem svibnja udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini Eurizon HR Global fonda iznosio je 48,28%, što predstavlja blago povećanje izloženosti za otprilike 0,4 postotnih bodova u odnosu na kraj travnja.

Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos još jedan mjesec u nizu. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Sjeverne Makedonije dospijeća 2025. te 2026. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine. Podizanje referentne kamatne stope za 50 baznih bodova u svibnju od strane FED-a, ukazuje na ozbiljnost situacije vezano uz inflaciju i odlučnost centralnih bankara kako bi obuzdali navedenu, što dovodi do određenih pritisaka na obveznička tržišta. Modificirana duracija fonda krajem svibnja iznosi 1,57.

Eurizon HR Equity fond

U svibnju su regionalna dionička tržišta realizirala većinom negativne prinose, a jedino dioničko tržište koje je imalo pozitivan prinos bilo je dioničko tržište u Srbiji. Tamo je lokalni dionički indeks BELEX ojačao za 0,45%. Sveukupan doprinos regionalnih dioničkih tržišta prinosu Eurizon HR Equity fonda u svibnju je bio negativan, pa je tako i cijena Eurizon HR Equity fonda pala za 1,31%.

Domaći dionički indeks CROBEX realizirao je u svibnju najveći gubitak (-2,39%), a među likvidnijim dioničkim komponentama CROBEX indeksa najviše su oslabile dionice iz turističkog sektora. Tako je Valamar Riviera d.d. oslabila za 7,43%, a Arena Hospitality Group d.d. je pala za 6,38%. Ukupni promet dionicama na Zagrebačkoj burzi u svibnju iznosio je 172,5 milijuna kuna, što je više za 13,3% u odnosu na travanj.

Drugi najveći pad indeksa u svibnju realiziralo je tržište dionica u Sloveniji gdje je lokalni dionički indeks pao za 2,22%. Najveći gubitak realizirala je dionica Petrola d.d. koja je u svibnju oslabila za 7,25%. U svibnju je dionica Krka d.d. prednjačila u trgovanju na Ljubljanskoj burzi i to s ukupnim prometom od 12,6 milijuna eura, što predstavlja gotovo 38% ukupnog prometa tijekom mjeseca.

Rumunjsko tržište dionica zabilježilo je u svibnju pad, a lokalni dionički indeks BET oslabio za 1,68%.

Mi smo u svibnju povećavali izloženost prema hrvatskim, slovenskim i rumunjskim dionicama, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u svibnju je pala za 3,00%. Sve su dioničke komponente Fonda zabilježile negativne rezultate. Najveći gubitak realizirala je dionička komponenta koja prati dioničko tržište u Sjevernoj Americi IQQN GY (-4,29%).

Svibanj je započeo negativno za svjetska dionička tržišta, pod pritiskom visokih stopa inflacije te s time povezanim očekivanim restriktivnijim pristupom monetarnoj politici od strane vodećih središnjih banaka. Početkom svibnja, sukladno očekivanjima, američki FED je na svom redovnom zasjedanju podignuo referentnu kamatnu stopu za 0,5 postotnih bodova (50 baznih bodova) na raspon 0,75% - 1% te najavio nastavak dizanja kamatnih stopa dok se inflacija ne svede u željene okvire.

Negativnim prinosima na svjetskim dioničkim tržištima doprinijele su i stroge epidemiološke mjere koje provode kineske vlasti kako bi suzbile širenje zaraze koronavirusa te strah dijela investitora od možebitne recesije u tekućoj godini. U drugoj polovici svibnja dionički indeksi bilježe oporavak kako su obveznički prinosi prestali rasti te kako su investitori procijenili da inflacija u SAD-u potencijalno doseže vrhunac, a kineske vlasti olabavile su financijske uvjete na tržištu kako bi ekonomiji olakšale oporavak u uvjetima strogih epidemioloških mjera, što je potaknulo optimizam među investitorima. Dio indeksa je završio mjesec i u plusu, izraženo u lokalnim valutama, no jačanje eura prema košarici valuta (oko 1,8% prema dolaru) doprinijelo je negativnim prinosima financijskih instrumenata koji sačinjavaju portfelj fonda, a koji su izraženi u euru.

Udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda krajem svibnja iznosio je 86,56%.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2022.)(na kraju Q3 2022.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +9,97%  6
Capital Breeder -2,36%  5
OTP indeksni A -7,56%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.12.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.12.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,546977 0,00
-0,03%
1 USD 7,289652 0,02
0,24%
1 GBP 8,742010 0,01
0,07%
1 CHF 7,672811 0,01
0,10%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
526,01 kn
69,81 €
29.11.2022
0,55%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.11. 16:00  1898,6
-4,08
-0,21
CROBEX10* 30.11. 16:00  1121,29
-5,16
-0,46
CROBEX10tr* 30.11. 16:00  1185,75
-5,42
-0,46
ADRIAprime* 30.11. 16:00  1287,81
-8,40
-0,65
CROBISTR* 30.11. 16:31  167,8587
0,11
0,07
CROBIS* 30.11. 16:31  96,4474
0,06
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:05:41 30.11.2022)
(17:05:41 30.11.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG
1.820,00 kn
241,56 €
2,25%
880.350,00 kn
116.842,52 €
HT
173,50 kn
23,03 €
-0,57%
664.463,50 kn
88.189,46 €
HPB
790,00 kn
104,85 €
1,94%
537.875,00 kn
71.388,28 €
LKRI
70,00 kn
9,29 €
12,90%
362.400,50 kn
48.098,81 €
TKPR
940,00 kn
124,76 €
1,08%
281.705,00 kn
37.388,68 €
VIRO
74,00 kn
9,82 €
-1,33%
213.969,50 kn
28.398,63 €
RIVP
28,10 kn
3,73 €
0,36%
204.532,00 kn
27.146,06 €
ATGR
324,00 kn
43,00 €
-1,22%
191.160,00 kn
25.371,29 €
ATPL
387,00 kn
51,36 €
0,78%
185.001,00 kn
24.553,85 €
JDPL
66,50 kn
8,83 €
10,83%
167.215,00 kn
22.193,24 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
4.431.112,20 kn
588.109,66 €
Redovni obveznički promet:   
0 kn
0,00 €
Sveukupni promet:   
4.431.112,20 kn
588.109,66 €