NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA D.O.O. Objavljeno: 17.12.2021
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - studeni 2021.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - studeni 2021.

Eurizon HR Start fond

Eurizon HR Start fond je u studenom pao za -0,04% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 1,49.

Trgovanje na novčanom tržištu proteklo je u očekivano mirnom okruženju uz konstantno slabu potražnju za kunama te visoku razinu viška likvidnosti u sustavu od cca 69 milijardi kuna. Tržišne kamatne stope, sukladno tome, ostale su nepromijenjene a zbog visoke likvidnosti u sustavu i dalje izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. Krajem studenog održana je jedna aukcija trezorskih zapisa te je uz veliki interes Ministarstvo Financija upisalo 1,985 milijardi kuna uz nepromijenjeni prinos od 0%. U narednom razdoblju očekujemo nastavak ekspanzivne monetarne politike, letargično trgovanje uz beznačajnu potražnju za kunama te stagnaciju kamatnih stopa duž krivulje.

Eurizon HR D-Start fond

Eurizon HR D-Start fond je u studenom pao za -0,18% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-start fonda je krajem mjeseca bila 1,27.

Američka središnja banka je u studenom očekivano zadržala referentni kamatnjak unutar raspona 0,00%-0,25%. FED je sredinom studenog, sukladno najavi, započeo sa postupnim smanjenjem otkupa imovine u vrijednosti 15 mlrd dolara dok će povećanje referentne kamatne stope ovisiti o oporavku tržišta rada i postizanja pune zaposlenosti. Tržišna su očekivanja, glede povećanja kamatne stope, pomaknuta bliže sredini 2022. Tijekom prosinca, zbog postupnog stezanja monetarne politike, očekujemo blago povećanje kamatnih stopa duž cijele dolarske krivulje.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Eurizon HR Short Term Bond fond je u studenom zabilježio pad od 0,07%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi zabilježio je skroman iznos u visini od 205 milijuna kuna. U studenom većina prometa ostvarena je obveznicama Republike Hrvatske vezanim uz euro, dok je manji dio ostvaren kunskim izdanjima. Najveći promet od svih kunskih obveznica Republike Hrvatske na domaćoj burzi ostvarila je zadnje izdana dospijeća u srpnju 2028. godine uz prinos od 0,26% dok su se ostala kunska izdanja trgovala uz simbolične volumene. Pod dojmom globalnog zaoštravanja monetarne politike lokalna izdanja u studenom su zabilježila blagi rast prinosa, tj. pad cijena obvezničkih izdanja. Pozitivna vijest je podizanje kreditnog rejtinga od strane agencije Fitch sa BBB- na BBB, uz pozitivne izglede uslijed približavanju zemlje euro području. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 1,89.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond je u studenom izgubio na vrijednosti 0,44%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi zabilježio je skroman iznos u visini od 205 milijuna kuna. U studenom većina prometa ostvarena je obveznicama Republike Hrvatske vezanim uz euro, dok je manji dio ostvaren kunskim izdanjima. Najlikvidnija obveznica u studenom bila je indeksirano izdanje Republike Hrvatske dospijeća 2034. godine, uz prinos od 1,20%. Euroobveznice zemalja regije kojima smo izloženi protekli mjesec nastavile su s rastom prinosa, tj. padom cijena svojih izdanja zbog zabrinutosti investitora vezano uz novi soj virusa te najavljenog zaoštravanja monetarne politike s druge strane Atlantika, što je utjecalo na odluku investitora da smanje izloženost obveznicama manje razvijenih zemalja. Pozitivna vijest je podizanje kreditnog rejtinga od strane agencije Fitch s BBB- na BBB, uz pozitivne izglede uslijed približavanju zemlje euro području. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 1,93.

Eurizon HR Bond fond

Eurizon HR Bond fond je u studenom ostvario negativan prinos od -0,90%. Prinosi na obveznice zemalja regije značajno su porasli tj. cijene su snižene protekli mjesec, uslijed pojave novog soja virusa nazvanog Omikron te strahova vezanih uz moguća nova djelomična ili potpuna zatvaranja gospodarstva zbog navedenog. Uz to postoji bojazan od zaoštravanja monetarne politike, prvenstveno od strane FED-a koji je započeo sa smanjenjem otkupa obveznica koji bi uskoro mogao i intenzivirati, te sljedeće godine započeti s dizanjem kamatnih stopa kako bi obuzdao visoke stope inflacije kojima svjedočimo. S druge strane, pozitivna vijest je podizanje kreditnog rejtinga od strane agencije Fitch s BBB- na BBB uz pozitivne izglede, uslijed približavanju zemlje euro području. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 5,43.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Eurizon HR Conservative 10 fond je u studenom izgubio na vrijednosti 1,10%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec imala je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine, a slijedile su ih po izvedbi euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2027. godine. Negativna izvedba obvezničkog segmenta je pod utjecajem novog soja virusa Omikron i neizvjesnosti vezano uz njegove učinke te očekivanog zaoštravanja monetarne politike od strane većine centralnih banaka. Pozitivna vijest je podizanje kreditnog rejtinga od strane agencije Fitch sa BBB- na BBB, uz pozitivne izglede uslijed približavanja zemlje euro području. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 4,51.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi pad od 3,6% u studenom. Prvu polovicu studenog njemački DAX indeks bilježio je rast, kao i većina ostalih dioničkih indeksa, no s rastom broja Covid slučajeva i mogućih implikacija na ekonomiju, europski indeksi počinju bilježiti pad u drugoj polovici studenog, koji je kulminirao neočekivanom viješću o pojavi nove varijante virusa nazvane omikron, zbog čega je kraj studenog bio izrazito negativan i volatilan. No, prinos njemačkog DAX indeksa u prvih jedanaest mjeseci zadržan je na i dalje izvrsnih 10%. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem studenog je iznosio 6,7%, što je neznatan pad u odnosu na kraj listopada.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela Eurizon HR International Multi Asset fonda u studenome bilježi pad od 0,20%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale negativan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta u studenome su realizirala uglavnom negativne rezultate. Iako je početak mjeseca izgledao vrlo optimistično, te su neki od vodećih svjetskih dioničkih indeksa u više navrata dosezali nove povijesne maksimume, druga polovica mjeseca poništila je taj učinak. Zabrinutost među ulagačima zavladala je u drugoj polovici mjeseca zbog pojave nove varijante virusa „Omicron" za koju se još uvijek sa sigurnošću ne može kazati koliko je zarazna, smrtna te da li su postojeća cjepiva učinkovita u borbi protiv iste. Sve navedeno ulilo je dozu nestabilnosti u dionička tržišta što se je u konačnici prelilo u negativne prinose krajem mjeseca. Sukladno tome, u studenome je jedan od vodećih američkih dioničkih indeksa S&P 500 oslabio za 0,83% dok je vodeći njemački dionički indeks Dax oslabio za dosta viših 3,75%. Pozitivan rezultat na mjesečnoj razini među vodećim indeksima ostvario je tek kineski Shanghai Composite s prinosom od 0,47%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u studenome su oslabili za 1,92% odnosno 2,41%. Obveznička komponenta fonda u proteklom je mjesecu također realizirala negativan rezultat. Pozitivne prinose na mjesečnoj razini ostvarili su tek poneki financijski instrumenti koji ulažu u obveznice „Core" zemalja poput Njemačke i Sjedinjenih Država. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je otprilike 2,50%.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela Eurizon HR Flexible 30 fonda u studenom bilježi pad od 0,78% pri čemu su dionička i obveznička komponenta dale negativan doprinos promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta, studeni su započela u pozitivnom sentimentu koji je krenuo početkom listopada, odnosno nedugo nakon rujanske korekcije. U prvoj polovici mjeseca većina vodećih svjetskih dioničkih indeksa ostvarila je pozitivne prinose, dok su neki od tih u više navrata dosezali svoje nove povijesne maksimume. U drugoj polovici mjeseca, pojavom nove varijante virusa „Omicron", među ulagačima je zavladala zabrinutost koja se je odrazila i na same prinose dionica u navedenom periodu. Upravo zbog neizvjesnosti izazvanom pojavom nove varijante virusa, gotovo svi vodeći svjetski dionički indeksi, mjesec su zaključili s negativnim prinosom. U proteklome mjesecu, američki S&P 500 indeks oslabio je za 0,83% dok je europski blue - chip indeks EuroStoxx 50 oslabio za 4,41%. Jedan od instrumenata koji sačinjava dioničku komponentu fonda u studenome je porastao za 2,46% dok je drugi oslabio za 4,27%. Obveznička komponenta fonda u studenome je nastavila s negativnim prinosima koji su započeli još u rujnu. Mjesec je obilježen padom cijena odnosno porastom prinosa na svim vrstama obveznica što je negativno utjecalo na financijske instrumente koji sačinjavaju obvezničku komponentu fonda. Dionička izloženost fonda krajem mjeseca iznosila je otprilike 22,50%.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Eurizon HR Moderate 30 fond je u studenom umanjio svoju vrijednost za 0,34%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine, a slijedile su ih euroobveznice Rumunjske dospijeća 2031. godine. Negativna izvedba obvezničkog segmenta je pod utjecajem novog soja virusa Omikron i neizvjesnosti vezano uz njegove učinke te očekivanog zaoštravanja monetarne politike od strane većine centralnih banaka.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi također negativan doprinos u studenom, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile pad u uskom rasponu od -0,78% do -0,79%. „Contrarian" pristup upravljanju predmetnim dioničkim fondovima rezultirao je manjim padom u odnosu na referentne „benchmarke" SAD-a i Europe, koji su bili pod negativnim utjecajem rasta broja Covid slučajeva u Europi i mogućih implikacija na ekonomiju te krajem mjeseca i snažnim ali kratkim negativnim utjecajem i na američko dioničko tržište, kao i ostala svjetska tržišta, neočekivane vijesti o pojavi nove varijante virusa, nazvane omikron. Američki S&P 500 indeks tako bilježi -0,83% u studenom, njemački DAX indeks -3,75%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 -4,41%, a francuski CAC 40 -1,6%. Krajem studenog, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 28,41%, što predstavlja pad izloženosti od otprilike 0,8 postotnih bodova u odnosu na kraj listopada.

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Eurizon HR Dollar Progressive fond u studenom bilježi negativnu promjenu cijene udjela od -0,32%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Prinos dolarskih obveznica zemalja u razvoju porastao je, tj. cijene obveznica su pale uslijed očekivanog nastavka zaoštravanja monetarne politike od strane FED-a kako bi suzbili visoke stope inflacije. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 1,55.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu, bilježi također negativan doprinos u studenom, uz negativan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (-2,33%), Eurizon Fund Equity Planet (-1,03%) i Eurizon Fund Equity People (-2,37%). Svjetska dionička tržišta većinom bilježe negativne rezultate u studenom, pri čemu američki S&P 500 indeks bilježi minus od 0,83%, njemački DAX indeks bilježi pad od 3,75%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 pad od 4,41%, japanski Nikkei 225 -3,71%, a francuski CAC 40 -1,6%. Prvu polovicu studenog indeksi su uglavnom bili u plusu, no rast broja Covid slučajeva u Europi počeo je djelovati negativno na europske indekse, a krajem mjeseca kada se pojavila vijest o novoj omikron varijanti virusa, indeksi bilježe kratki i nagli pad, koji je povećao minuse europskih indeksa i povukao američki S&P 500 indeks u blagi minus na mjesečnoj razini. Krajem studenog, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 9,35%, što je neznatno povećanje u odnosu na kraj listopada.

Eurizon HR Global fond

Dionička komponenta Eurizon HR Global fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima, bilježi negativan doprinos u studenom, uz negativan prinos svih financijskih instrumenata (ETF-ova) izuzev onog izloženog sjevernoameričkom dioničkom tržištu, koji bilježi rast od 1,86%. Najveći pad, od -3,04%, bilježi ETF izložen prema Europi. Prvu polovicu studenog indeksi su uglavnom bili u plusu, no rast broja Covid slučajeva u Europi i moguće implikacije na ekonomiju, počeli su djelovati negativno na europske indekse, a krajem mjeseca kada se pojavila vijest o novoj omikron varijanti virusa, indeksi bilježe kratki i nagli pad, koji je povećao minuse europskih indeksa i povukao američki S&P 500 indeks u blagi minus na mjesečnoj razini. S&P 500 indeks tako bilježi minus od 0,83%, njemački DAX indeks bilježi pad od 3,75%, europski blue-chip indeks Euro Stoxx 50 pad od 4,41%, japanski Nikkei 225 -3,71%, a francuski CAC 40 -1,6%. Makroekonomski podaci i dalje upućuju na nastavak globalnog ekonomskog oporavka, iako po sporijim, „normalnijim" stopama, no što je to bio slučaj u prva tri kvartala tekuće godine. Krajem studenog udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 51,01%, što je otprilike za pola postotnog boda više u odnosu na kraj listopada.

Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos u studenom. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine, a slijedile su ih euroobveznice Hrvatske dospijeća 2031. godine. Modificirana duracija fonda krajem studenog iznosi 2,06. Negativna izvedba obvezničkog segmenta je pod utjecajem novog soja virusa Omikron i neizvjesnosti vezano uz njegove učinke te očekivanog zaoštravanja monetarne politike od strane većine centralnih banaka.

Eurizon HR Equity fond

U proteklom su mjesecu regionalna dionička tržišta realizirala mješovite prinose, a ukupno su negativno doprinijela prinosu Eurizon HR Equity fonda. Tako je vrijednost udjela Eurizon HR Equity fonda u studenome pala za 0,82%. I s tim mjesečnim padom prinos fonda od početka godine je u plusu 16,67%.
Najveći pad indeksa u studenom realiziralo je dioničko tržište u Rumunjskoj, tamo je lokalni dionički indeks BET pao za 3,25%, a pad su predvodile dionice iz energetskog sektora.

Domaće dioničko tržište bilo je drugi gubitnik sa padom dioničkoga indeksa CROBEX za 2,53%. Među likvidnijim komponentama CROBEX indeksa najviše je oslabila dionica Atlantske plovidbe d.d. (-13,84%). Taj gubitak posljedica je snažnog pada BDI indeksa (indeksa cijena brodarskih transportnih troškova) koji je pao krajem studenog na vrijednost od 3.018 bodova, sa svoje rekordne vrijednosti u zadnjih 11 godina dosegnute u listopadu (oko 5.500 bodova). Nadzorni odbor turističke kompanije Valamar Riviera d.d. odobrio je dokapitalizaciju austrijske podružnice Valamar-a zbog akvizicije hotela Marietta u Obertauernu, koji će time postati drugi hotel u Austriji pod upravljanjem Valamara. Atlantic Grupa je objavila da je sa s austrijskom kompanijom Gittis Naturprodukte GmbH potpisala ugovor o kupoprodaji proizvodne lokacije Mirna u Sloveniji. Riječ je o zaključenju procesa započetog prodajom brenda Bebi, odnosno o nastavku procesa optimizacije portfelja u skladu s strategijom kompanije. Gittis preuzima ukupnu proizvodnu lokaciju sa zaposlenicima, a vrijednost ugovora nije javno objavljena.

Slovenski dionički indeks SBITOP je ojačao za 3,73%, što je najveći rast među regionalnim dioničkim tržištima. Značajni rast realizirala je dionica osiguravajućeg društva Zavarovalnica Triglav d.d. koja je skočila za 8,33% u studenome.
Tržište dionica u Srbiji zabilježilo je rast lokalnog dioničkog indeksa BELEX15 za 1,88%, a najviše je ojačala dionica Komercijalne banke d.d. (+4,49%).
Mi smo u studenom smanjivali izloženost rumunjskim dionicama, dok ostalih značajnijih promjena nije bilo.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda bilježi rast od 0,67% u studenome. Na strani dobitnika su se našle sve komponente fonda koja su izložene dioničkim tržištima Sjeverne Amerike, a najveći rast realizirao je ETF koji prati kretanje indeksa S&P 500 (+2,46%). Imovina fonda koja je posredno izložena prema Europi, Japanu, tržištima u razvoju općenito i regiji Azija bez Japana, većinom je zabilježila negativne prinose. Tako je najveći minus realiziran na dioničkim tržištima Europe (MSCI Europe -3,04%).

Početkom studenog izgledalo je da će globalna dionička tržišta nastaviti pozitivan trend od prošlog razdoblja, ali je u drugoj polovici mjeseca objavljena vijest o pojavi nove varijante virusa „Omicron". Stoga je dosta nepoznanica oko novog virusa natjerala investitore na smanjivanje izloženosti dioničkim tržištima. U tim trenucima je na dioničkim tržištima zavladala kraća rasprodaja dionica, te je tako u samo jednom danu (26/11/2021) vodeći njemački dionički indeks DAX izgubio 660 bodova što predstavlja pad veći od 4%. Nervoza na dioničkim tržištima se smanjila do kraja mjeseca, ali to nije bilo dovoljno te su gotovo svi vodeći svjetski dionički indeksi studeni zaključili s negativnim prinosom.

Krajem studenoga, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 88,92%.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.08.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.08.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,513726 0,01
0,12%
1 USD 7,460755 0,08
1,08%
1 GBP 8,856348 -0,05
-0,59%
1 CHF 7,804847 0,06
0,79%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
536,90 18.08.2022
0,85%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.08. 16:00  2009.02
-5,36
-0,27
CROBEX10* 19.08. 16:00  1201.95
-0,40
-0,03
CROBEX10tr* 19.08. 16:00  1263.18
-0,40
-0,03
ADRIAprime* 19.08. 16:00  1395.31
0,82
0,06
CROBISTR* 19.08. 16:31  172.6335
0,01
0,01
CROBIS* 19.08. 16:31  99.8706
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:57 19.08.2022)
(17:07:57 19.08.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 180,50
0,84%
1.395.956,00
ERNT 1.625,00
0,00%
591.520,00
ARNT 260,00
0,00%
501.696,00
IKBA 2.260,00
3,67%
447.200,00
SPAN 256,00
-1,92%
244.945,00
ADRS2 407,00
0,00%
183.450,00
SNBA 52,00
15,56%
180.555,60
ADRS 430,00
-0,46%
150.602,00
ATPL 437,00
-0,46%
96.559,00
ATGR 390,00
0,00%
93.600,00
Redovni dionički promet:   4.581.525,80 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.581.525,80 kn