NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

EURIZON ASSET MANAGEMENT CROATIA Objavljeno: 17.10.2022
Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - rujan 2022.

Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - rujan 2022.

Eurizon HR Start fond

Fond Eurizon HR Start je u rujnu pao za -0,96% ulažući u obveznice Republike Hrvatske te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. Duracija Eurizon HR Start fonda je krajem mjeseca bila 1,15.

Trgovanje na novčanom tržištu i dalje karakterizira smanjena potražnja za kunama, niski volumeni trgovanja te značajan višak likvidnosti u sustavu od čak 86 milijardi kuna. U rujnu je održana jedna aukcija trezorskih zapisa na kojoj je upisano 51 mio kuna šestomjesečnog trezorca po prinosu 0,10% te 581 mio kuna po nepromijenjenom prinosu 0,20%. Visoka likvidnost u sustavu te stagnacija tržišnih kamatnih stopa i dalje su razlog što izostaje interes banaka na tjednim repo aukcijama HNB-a. U narednom razdoblju i dalje očekujemo skromne volumene trgovanja te zadržavanje kamatnih stopa na gotovo istim razinama.

Eurizon HR D-Start fond

Fond Eurizon HR D-Start je u rujnu pao za -0,50% ulažući u obveznice Republike Hrvatske denominirane u dolaru, obveznice Rumunjske i Italije denominirane u dolaru, obveznice i trezorske zapise Sjedinjenih Američkih Država te upravljajući ročnošću depozita kod najvećih banaka. Duracija Eurizon HR D-Start fonda je krajem mjeseca bila 1,10.

Američka središnja banka je na zasjedanju u rujnu, u borbi protiv i dalje rastuće inflacije, povećala referentni kamatnjak za 75 baznih bodova te se sada nalazi u rasponu 3,00-3,25%. Predsjednik FED-a Jerome Powell jasno je istaknuo da suzbijanje inflacije ostaje prioritet nauštrb gospodarskog rasta. Trenutno tržišni sudionici očekuju podizanje kamatne stope za 75 baznih bodova na idućem zasjedanju u studenom. Zbog navedene oštre restriktivne monetarne politike, očekujemo povećanje kamatnih stopa duž cijele dolarske krivulje u narednom mjesecu.

Eurizon HR Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Short Term Bond je u rujnu izgubio na vrijednosti 1,18%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi iznosio je 399 milijuna kuna uz nešto intenzivnije trgovanje u drugoj polovici mjeseca. Veći dio prometa ovaj mjesec ostvaren je kunskim obvezničkim izdanjima Republike Hrvatske, a ponajviše se trgovalo obveznicama duljih dospijeća 2026. te 2029. godine, uz prinose od 3,30% te 3,80%. Prinosi na domaćem obvezničkom tržištu nastavili su rasti, a cijene obveznica padati prateći globalna obveznička tržišta koja su se našla pod pritiskom, uslijed nesmiljene borbe centralnih bankara s visokim stopama inflacije, koje će pokušati obuzdati izuzetno restriktivnom monetarnom politikom i novim podizanjima kamatnih stopa. Modificirana duracija fonda krajem rujna iznosi 1,38.

Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Fond Eurizon HR Euro Short Term Bond je u rujnu izgubio na vrijednosti za 1,61%. Ukupni mjesečni promet obveznicama u sastavu indeksa CROBISTR na Zagrebačkoj burzi iznosio je 399 milijuna kuna uz nešto intenzivnije trgovanje u drugoj polovici mjeseca. Manji dio prometa ovaj mjesec ostvaren je obvezničkim izdanjima Republike Hrvatske vezanim uz euro, a ponajviše se trgovalo obveznicama duljeg dospijeća 2032. godine, uz prinos od 3,35%. Prinosi na regionalnim obvezničkim tržištima nastavili su rasti a cijene obveznica padati, prateći globalna obveznička tržišta koja su se našla pod pritiskom, uslijed nesmiljene borbe centralnih bankara s visokim stopama inflacije, koju će pokušati obuzdati izuzetno restriktivnom monetarnom politikom i novim podizanjima kamatnih stopa. Modificirana duracija fonda krajem rujna iznosi 1,15.

Eurizon HR Bond fond

Fond Eurizon HR Bond je u rujnu umanjio svoju vrijednost za 3,84%. S obzirom na i nadalje prisutne visoke stope inflacije američki FED je nastavio sa zaoštravanjem monetarne politike te je ponovo podigao referentne kamatne stope za 75 baznih bodova, što je peto podizanje kamata u nizu uz trenutni raspon stopa od 3-3,25%. S obzirom na trenutne makroekonomske pokazatelje u SAD-u posebice i nadalje izrazito visoke stope inflacije i dobre pokazatelje s tržišta rada, razumno je očekivati nastavak oštre restriktivne politike i vjerojatno dizanje kamata za novih 75 baznih bodova, također na sljedećem sastanku početkom studenog. ECB djeluje u istom smjeru te se u rujnu odlučila za do sad najveće povijesno povećanje kamatnih stopa za istih 75 baznih bodova, uz nastavak politike zaoštravanja bar do kraja godine kako bi suzbili inflaciju i vratili kredibilitet monetarne politike. Navedene odluke centralnih banaka imale su snažan utjecaj na globalno obvezničko tržište koje se cjenovno korigiralo.

Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2029. godine.
Modificirana duracija fonda krajem rujna iznosi 3,51.

Eurizon HR Conservative 10 fond

Fond Eurizon HR Conservative 10 je u rujnu izgubio na vrijednosti 3,27%, a obveznička komponenta fonda ovaj mjesec je imala negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2027. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su kunske obveznice Republike Hrvatske dospijeća 2028. godine. S obzirom na i nadalje prisutne visoke stope inflacije američki FED je nastavio sa zaoštravanjem monetarne politike te je ponovo podigao referentne kamatne stope za 75 baznih bodova, što je peto podizanje kamata u nizu uz trenutni raspon stopa od 3-3,25%. S obzirom na trenutne makroekonomske pokazatelje u SAD-u posebice i nadalje izrazito visoke stope inflacije i dobre pokazatelje s tržišta rada, razumno je očekivati nastavak oštre restriktivne politike i vjerojatno dizanje kamata za novih 75 baznih bodova, također na sljedećem sastanku početkom studenog.

ECB djeluje u istom tonu te se u rujnu odlučila za do sad najveće povijesno povećanje kamatnih stopa za istih 75 baznih bodova, uz nastavak politike zaoštravanja bar do kraja godine kako bi suzbili inflaciju i vratili kredibilitet monetarne politike. Navedene odluke centralnih banaka imale su snažan utjecaj na globalno obvezničko tržište koje se cjenovno korigiralo. Modificirana duracija fonda krajem rujna iznosi 3,19.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od financijskog instrumenta (ETF-a) s izloženošću prema njemačkom DAX indeksu bilježi negativan doprinos prinosu fonda, s padom od 5,61% u rujnu. Spomenuta borba vodećih središnjih banaka u fokusu je investitora, koji nastoje procijeniti kada bi ta restriktivna monetarna politika mogla završiti i u kojoj mjeri će negativno utjecati na ekonomsku aktivnosti, što je i u rujnu srušilo dionička tržišta. Krajem mjeseca, dodatno je na sentiment negativno djelovala najava britanske Vlade da će izglasati velike porezne olakšice, najveće od 1972. godine i značajno povećati zaduživanje na tržištu, kako bi potaknuli rast i ublažili efekte restriktivne monetarne politike. Tržište je reagiralo negativno pribojavajući se da će to dodatno potaknuti inflaciju.

U nastojanju da stabilizira tržište, prije svega britanskih državnih obveznica, Britanska središnja banka (BoE) objavila je program kupnje obveznica velikih razmjera - koji je naizgled u suprotnosti s istovremenom monetarnom politikom. Kulminacija svega toga bio je porast prinosa na obveznice i slabljenje rizične imovine na globalnoj razini. Udio dioničke komponente u neto imovini fonda krajem rujna je iznosio 1,16%, što je smanjenje za otprilike 2 postotna boda u odnosu na kraj kolovoza.

Eurizon HR Global fond

Cijena udjela Eurizon HR Global fonda u kolovozu bilježi pad od 4,67%, uz negativan doprinos dioničke komponente fonda koja se sastoji od izloženosti prema svjetskim dioničkim tržištima. Svi financijski instrumeni (ETF-ovi) bilježe negativan prinos a najveći minus bilježi ETF izložen prema američkom dioničkom tržištu (-9,70%), dok najmanji pad bilježi ETF izložen prema europskim dioničkim tržištima (-5,60%). Nakon blaže od očekivane inflacije u srpnju, 13. rujna je objavljeno kako je američki CPI (indeks potrošačkih cijena) iznenadio porastom u kolovozu na 8,3% u odnosu na konsenzusna predviđanja od 8,1%. Iako je to bio još jedan pad stope inflacije na mjesečnoj razini, nije bio dovoljan da umiri tržišta jer je pružio dodatno opravdanje američkom FED-u da nastavi agresivno dizati kamatne stope. Povrh toga, pokazatelji inflacije u SAD-u nastavili su pristizati u drugom dijelu mjeseca, sa solidnim podacima o prihodu i potrošnji kućanstava, koji su imali suprotan učinak na tržišta, jer se smatra da pružaju potporu zadržavanju visokih stopa inflacije.

Američki FED je 21. rujna prema očekivanju podignuo referentu kamatnu stopu za dodatnih 0,75 postotnih bodova na raspon 3,00% - 3,25%, najvišu razinu od 2008. godine. FED je snizio i očekivanu stopu rasta BDP-a za ovu godinu s 1,7% na 0,2% te za iduću godinu s 1,7% na 1,2% i povisio očekivanu stopu nezaposlenosti s 3,7% na 3,8% u ovoj godini i s 3,9% na 4,4% u idućoj. Uz potvrđen čvrst restriktivan stav i spremnost na kratkoročno žrtvovanje ekonomskog rasta u borbi protiv inflacije te uz podignute očekivane razine kamatnih stopa do kraja godine i u idućoj godini, Powell je još jednom iznenadio investitore, što je rezultiralo rastom volatilnosti i padom tržišta.

Krajem mjeseca, dodatno je na sentiment negativno djelovala najava britanske Vlade da će izglasati velike porezne olakšice, najveće od 1972. godine i značajno povećati zaduživanje na tržištu, kako bi potaknuli rast i ublažili efekte restriktivne monetarne politike. Tržište je reagiralo negativno pribojavajući se da će to dodatno potaknuti inflaciju. U nastojanju da stabilizira tržište, prije svega britanskih državnih obveznica, Britanska središnja banka (BoE) objavila je program kupnje obveznica velikih razmjera - koji je naizgled u suprotnosti s istovremenom monetarnom politikom. Kulminacija svega toga bio je porast prinosa na obveznice i slabljenje rizične imovine na globalnoj razini. Početkom rujna i Europska središnja banka (ECB) podignula je referentne kamatne stope za 0,75 postotnih bodova na 0,75%, što je najviša razina od 2011. godine.

Dakle, borba vodećih središnjih banaka s inflacijom se nastavlja i u fokusu je investitora, koji nastoje procijeniti kada bi ta restriktivna monetarna politika mogla završiti i u kojoj mjeri će negativno utjecati na ekonomsku aktivnosti.
Američki S&P 500 indeks bilježi pad od 9,34% u rujnu, njemački DAX indeks -5,61%, francuski CAC 40 -5,92%, kineski Shanghai Composite -5,55% a japanski Nikkei 225 -7,67%. Krajem rujna udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 48,90%, što predstavlja blago smanjenje izloženosti za otprilike 0,4 postotnih bodova u odnosu na kraj kolovoza.

Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos ovaj mjesec. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Rumunjske dospijeća 2030. godine, a po negativnoj izvedbi slijedile su ih euroobveznice Republike Hrvatske dospijeća 2031. godine. S obzirom na trenutne makroekonomske pokazatelje u SAD-u posebice i nadalje izrazito visoke stope inflacije i dobre pokazatelje s tržišta rada, razumno je očekivati nastavak oštre restriktivne politike i vjerojatno dizanje kamata za novih 75 baznih bodova, također na sljedećem sastanku početkom studenog. ECB djeluje u istom tonu te se očekuje nastavak politike zaoštravanja bar do kraja godine kako bi suzbili inflaciju i vratili kredibilitet monetarne politike. Modificirana duracija fonda krajem rujna iznosi 1,30.

Eurizon HR Moderate 30 fond

Fond Eurizon HR Moderate 30 je u rujnu izgubio na vrijednosti 4,63%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Unutar obvezničkog segmenta najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su euroobveznice Italije dospijeća 2031. godine koje su po negativnoj izvedbi slijedile euroobveznice Rumunjske dospijeća 2031. godine. Američki FED nastavio je sa zaoštravanjem monetarne politike u rujnu te je podigao referentne kamatne stope za 75 baznih bodova, čime je dosegao raspon od 3-3,25%. Fed će i nadalje ponajviše pratiti makroekonomske podatke, posebice stopu inflacije kod donošenja odluka vezano uz monetarnu politiku, pri čemu s obzirom na trenutno stanje možemo očekivati novo značajnije podizanje kamatnih stopa, također na sljedećem sastanku početkom studenog.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe bilježi negativan doprinos u rujnu, pri čemu su cijene udjela fondova zabilježile prinose u rasponu od -4,45% do -6,20%. Dana 13. rujna je objavljeno kako je američki CPI (indeks potrošačkih cijena) iznenadio porastom u kolovozu na 8,3% u odnosu na konsenzusna predviđanja od 8,1%. Iako je to bio još jedan pad stope inflacije na mjesečnoj razini, nije bio dovoljan da umiri tržišta jer je pružio dodatno opravdanje američkom FED-u da nastavi agresivno dizati kamatne stope.

Povrh toga, pokazatelji inflacije u SAD-u nastavili su pristizati u drugom dijelu mjeseca, sa solidnim podacima o prihodu i potrošnji kućanstava, koji su imali suprotan učinak na tržišta, jer se smatra da pružaju potporu zadržavanju visokih stopa inflacije. Uz potvrđen čvrst restriktivan stav i spremnost na kratkoročno žrtvovanje ekonomskog rasta u borbi protiv inflacije te uz podignute očekivane razine kamatnih stopa do kraja godine i u idućoj godini, Powell je još jednom iznenadio investitore, što je rezultiralo rastom volatilnosti i padom tržišta. Krajem mjeseca, dodatno je na sentiment negativno djelovala najava britanske Vlade da će izglasati velike porezne olakšice, najveće od 1972. godine i značajno povećati zaduživanje na tržištu, kako bi potaknuli rast i ublažili efekte restriktivne monetarne politike.

Tržište je reagiralo negativno pribojavajući se da će to dodatno potaknuti inflaciju. U nastojanju da stabilizira tržište, prije svega britanskih državnih obveznica, Britanska središnja banka (BoE) objavila je program kupnje obveznica velikih razmjera - koji je naizgled u suprotnosti s istovremenom monetarnom politikom. Kulminacija svega toga bio je porast prinosa na obveznice i slabljenje rizične imovine na globalnoj razini. Početkom rujna i Europska središnja banka (ECB) podignula je referentne kamatne stope za 0,75 postotnih bodova na 0,75%, što je najviša razina od 2011. godine. Dakle, borba vodećih središnjih banaka s inflacijom se nastavlja i u fokusu je investitora, koji nastoje procijeniti kada bi ta restriktivna monetarna politika mogla završiti i u kojoj mjeri će negativno utjecati na ekonomsku aktivnosti.

Primjerice, američki S&P 500 indeks bilježi pad od 9,34% u rujnu, njemački DAX indeks -5,61% a francuski CAC 40 -5,92%. Krajem rujna, udio investicijskih fondova s fleksibilnom izloženošću prema dioničkim tržištima SAD-a i Europe u neto imovini fonda, iznosio je 28,02%, što predstavlja neznatno povećanje u odnosu na kraj kolovoza.

Eurizon HR Flexible 30 fond

Cijena udjela Eurizon HR Flexible 30 fonda u rujnu bilježi pad od 3,23%, pri čemu su dionička i obveznička komponenta fonda negativno doprinijele promjeni cijene udjela fonda. Globalna dionička tržišta u rujnu su nažalost nastavila trend negativnih prinosa koji je obilježio i drugu polovicu kolovoza. Od samog početka pa sve do kraja mjeseca, svjedočili smo gotovo isključivo negativnim trgovinskim danima na svjetskim burzama, pa su sukladno tome vodeći svjetski dionički indeksi u rujnu ostvarili neke od najslabijih rezultata u ovoj kalendarskoj godini. Najmanje negativni prinosi ostvareni su na dioničkim tržištima zemalja članica Europske unije, pa ja tako i europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 u rujnu oslabio za 5,66%. Dosta slabiji prinosi ostvareni su na dioničkom tržištu Sjedinjenih Američkih Država, te je jedan od tamošnjih vodećih dioničkih indeksa S&P 500 u proteklom mjesecu oslabio za 9,34%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u rujnu su oslabili za 5,64% odnosno 5,46%.

Obveznička komponenta fonda, u rujnu je nastavila s negativnim rezultatima kakvima smo nažalost svjedočili u gotovo svim dosadašnjim mjesecima 2022. godine. Mjesec je na obvezničkom tržištu kao i većina prethodnih protekao u vidu porasta prinosa odnosno pada cijena dužničkih vrijednosnih papira svih kategorija i potkategorija. Negativan prinos na mjesečnoj razini bez izuzetaka, ostvarili su svi financijski instrumenti koji sačinjavaju obvezničku komponentu fonda. Najveći utjecaj na negativan trend kako na obvezničkom tako i na dioničkom tržištu, imali su ponovna podizanja kamatnih stopa od strane centralnih banaka te viša od očekivane stopa inflacije u vodećim svjetskim ekonomijama. Krajem rujna, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 5,60%.

Eurizon HR International Multi Asset fond

Cijena udjela Eurizon HR International Multi Asset fonda u rujnu bilježi pad od 3,72%, pri čemu su obveznička i dionička komponenta negativno doprinijele promjeni cijene udjela fonda. Nakon izvrsnih rezultata zabilježenih u srpnju, te ponovnog povratka na negativan trend u kolovozu, globalna dionička tržišta u rujnu su nažalost nastavila sa slabim prinosima. Od prvoga pa sve do zadnjega dana u mjesecu, pratili su nas uglavnom negativni prinosi na svjetskim burzama, uz nekoliko pozitivnih dana za koje nije pogrešno kazati da su bili izuzetak. Dionička tržišta na svim krajevima svijeta bila su zahvaćena lošim prinosima u proteklom mjesecu, bez izuzetaka. Sukladno tome, MSCI All Country World indeks na mjesečnoj je razini oslabio za 9,74%. Najbolje su prošli vodeći europski dionički indeksi pa je tako njemački Dax indeks u rujnu oslabio za 5,61%.

Suprotno tome, najgore su prošli dionički indeksi regije Azija - Pacifik pa je tako lokalni dionički indeks u Hong Kongu, „Hang Seng" na mjesečnoj razini oslabio za 13,69%. Jedan od ključnih američkih dioničkih indeksa Dow Jones u rujnu je oslabio za 8,84%. Financijski instrumenti koji sačinjavaju dioničku komponentu fonda u proteklom su mjesecu oslabili za 5,97% te 9,23%. Obveznička komponenta fonda u rujnu je nažalost nastavila s negativnim prinosima koji sežu još s kraja protekle odnosno samoga početka ove godine. Negativan prinos na mjesečnoj razini ostvarili su svi financijski instrumenti koji sačinjavaju obvezničku komponentu, što ustvari odražava i sam performans globalnog obvezničkog tržišta u proteklom mjesecu.

Slabi rujanski rezultati, kako na obvezničkom tako i na dioničkom tržištu, posljedica su više od očekivane stope inflacije ponajprije u Sjedinjenim Državama ali i u Europi, te ponovna podizanja kamatnih stopa od strane FED - a i ECB - a. Izloženost direktnim dioničkim strategijama krajem mjeseca iznosila je otprilike 2,90%.

Eurizon HR Dollar Progressive fond

Fond Eurizon HR Dollar Progressive je u rujnu umanjio svoju vrijednost za 3,08%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos. Najveći negativan utjecaj na prinos fonda unutar mjeseca imale su dolarske obveznice Republike Hrvatske a slijedile su ih dolarske obveznice Italije, obje dospijeća 2024. godine. Američki FED nastavio je sa zaoštravanjem monetarne politike u rujnu te je podigao referentne kamatne stope za 75 baznih bodova, čime je dosegao raspon od 3-3,25%. Fed će i nadalje ponajviše pratiti makroekonomske podatke, posebice stopu inflacije kod donošenja odluka vezano uz monetarnu politiku, pri čemu s obzirom na trenutno stanje možemo očekivati novo značajnije podizanje kamatnih stopa, također na sljedećem sastanku početkom studenog. Modificirana duracija fonda krajem rujna iznosi 1,04.

Dionička komponenta fonda koja se sastoji od udjela u investicijskim fondovima s izloženošću prema globalnom dioničkom tržištu u rujnu je zabilježila negativan rezultat, uz negativan prinos sva tri dionička fonda, Eurizon Fund Equity Innovation (-11,64%), Eurizon Fund Equity Planet (-10,15%) i Eurizon Fund Equity People (-9,90%). Ponovni početak negativnog trenda na globalnim dioničkim tržištima, nažalost se je prelio iz kolovoza u rujan. Od početka mjeseca pa sve do samoga kraja, pratili su nas uglavnom negativni trgovinski dani na svjetskim burzama. Sukladno tome, niti jedan od vodećih svjetskih dioničkih indeksa ne može se pohvaliti pozitivnim prinosom u rujnu.

Spomenuti nastavak programa podizanja kamatnih stopa od strane monetarnih vlasti te ponovno veća od očekivane stopa inflacije u ključnim svjetskim gospodarstvima glavni su uzroci slabih prinosa na dioničkim tržištima i ovaj mjesec. Američki S&P 500 indeks u rujnu je oslabio za 9,34%, njemački Dax indeks za 5,61% a japanski Nikkei 225 za 7,67%. Krajem rujna, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je otprilike 21,15%.

Eurizon HR Equity fond

U rujnu su sva regionalna dionička tržišta realizirala negativne prinose. Tako je cijena udjela Eurizon HR Equity fonda u rujnu pala za 7,5%.
Ovakav slab performans regionalnih dioničkih tržišta ostvaren je zbog nadalje prisutnih inflatornih pritisaka, agresivnih povećanja kamatnih stopa od strane američke središnje banke (FED-a) i ostalih vodećih središnjih banaka, straha od recesije te daljnjim intenziviranjem rata u Ukrajini. Situacija na tržištu se krajem mjeseca stabilizirala, odnosno zaustavljen je daljnji pad većine regionalnih dioničkih indeksa.

Tako da je u rujnu najlošije regionalno tržište dionica bilo slovensko tržište (SBITOP indeks -14,86%), a pad je predvodila dionica Petrola d.d. koja je oslabila za čak 20,09%. Uz sve gore navedena faktore koji su utjecali na pad svjetskih i regionalnih dioničkih tržišta, dionica Petrola d.d. bila je opterećena i zbog informacija da će se slovenska Vlada jače uključiti u reguliranje cijena naftnih derivata te kako bi država mogla značajno povećati svoj utjecaj u toj kompaniji. Investitori su reagirali sa snažnim pritiskom na prodaju, što je na kraju i dovelo do većeg pada cijena dionica Petrola d.d.

Rumunjsko dioničko tržište je imalo drugi najveći pad dionica, a lokalni je dionički indeks BET ostvario gubitak od 11,77%. Pad su predvodile dionice iz energetskog i financijskog sektora.

Hrvatski dionički indeks CROBEX oslabio je u rujnu za 4,72%, a značajan pad realizirala je dionica Valamar Riviera d.d. (-11,31%). Ukupan dionički promet na Zagrebačkoj burzi iznosio je 427,5 milijuna kuna, što predstavlja povećanje za više od 4 puta na mjesečnoj razini te povećanje od 40,5% na godišnjoj razini.
Najmanji pad zabilježilo je tržište dionica u Srbiji gdje je lokalni dionički indeks BELEX15 pao za 2,45%.

Mi smo u rujnu povećavali izloženost prema domaćim dionicama, dok smo smanjili izloženost prema rumunjskim i slovenskim dionicama.

Eurizon HR Equity World fond

Cijena udjela Eurizon HR Equity World fonda u rujnu je pala za 5,65%. Sve su dioničke komponente Fonda zabilježile negativne prinose. Najviše je oslabila dionička komponenta koja prati dionička tržišta u razvoju (IQQE GY - ISHARES MSCI EM; -9,97%), a sa gubitkom od 9,49% prati je dionička komponenta koja pokriva dionička tržišta Azije bez Japana (XAXJ GY - XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN).

Najslabiju izvedbu imali su dionički indeksi regije Azija - Pacifik pa je tako lokalni dionički indeks u Hong Kongu, „Hang Seng" na mjesečnoj razini oslabio za 13,69%. Jedan od ključnih američkih dioničkih indeksa Dow Jones u rujnu je oslabio za 8,84%, dok je S&P 500 indeks u tom zabilježio gubitak od 9,34%. Najmanje negativni prinosi ostvareni su na dioničkim tržištima zemalja članica Europske unije, pa ja tako i Europski blue - chip indeks Euro Stoxx 50 u rujnu oslabio za 5,66%.

Borba vodećih središnjih banaka s inflacijom se nastavlja i u fokusu je investitora, koji nastoje procijeniti kada bi ta restriktivna monetarna politika mogla završiti i u kojoj mjeri će negativno utjecati na ekonomsku aktivnosti, što je i u rujnu srušilo dionička tržišta. Nakon blaže od očekivane inflacije u srpnju, 13. rujna je objavljeno kako je američki CPI (indeks potrošačkih cijena) iznenadio porastom u kolovozu na 8,3% u odnosu na konsenzusna predviđanja od 8,1%. Iako je to bio još jedan pad stope inflacije na mjesečnoj razini, nije bio dovoljan da umiri tržišta jer je pružio dodatno opravdanje američkom FED-u da nastavi agresivno dizati kamatne stope. Američki FED je 21. rujna prema očekivanju podignuo referentu kamatnu stopu za dodatnih 0,75 postotnih bodova na raspon 3,00% - 3,25%, najvišu razinu od 2008. Početkom rujna i Europska središnja banka (ECB) podignula je referentne kamatne stope za 0,75 postotnih bodova na 0,75%, što je najviša razina od 2011. godine.

Krajem mjeseca, dodatno je na sentiment negativno djelovala najava britanske Vlade da će izglasati velike porezne olakšice, najveće od 1972. godine i značajno povećati zaduživanje na tržištu, kako bi potaknuli rast i ublažili efekte restriktivne monetarne politike. Tržište je reagiralo negativno pribojavajući se da će to dodatno potaknuti inflaciju. U nastojanju da stabilizira tržište, prije svega britanskih državnih obveznica, Britanska središnja banka (BoE) objavila je program kupnje obveznica velikih razmjera - koji je naizgled u suprotnosti s istovremenom monetarnom politikom. Kulminacija svega toga bio je porast prinosa na obveznice i slabljenje rizične imovine na globalnoj razini.

Krajem rujna, udio dioničkih financijskih instrumenata u neto imovini fonda iznosio je 86,82%.

Eurizon HR Active Defensive fond

Fond Eurizon HR Active Defensive je u rujnu umanjio svoju vrijednost za 4,17%. Obveznički dio portfelja ostvario je negativan doprinos uslijed nastavka restriktivne monetarne politike od strane FED-a i ECB-a. Modificirana duracija fonda krajem rujna iznosi 4,32. Derivativna komponenta fonda koja se sastoji od call opcija na europske dioničke indekse u rujnu je ostvarila negativan rezultat. Europsko dioničko tržište, kao i sva globalna tržišta, u proteklom je mjesecu ostvarilo slabe rezultate. Blue - chip indeks Euro Stoxx 50 na mjesečnoj je razini oslabio za 5,66% dok je Euro Stoxx Select Dividend 30 indeks oslabio za 4,89%.

Svi fondovi društva Eurizon HR

Izvor: Eurizon Asset Management Croatia / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2022.)(na kraju Q3 2022.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +9,97%  6
Capital Breeder -2,36%  5
OTP indeksni A -7,56%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 05.12.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 05.12.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,534103 -0,01
-0,18%
1 USD 7,156933 -0,09
-1,19%
1 GBP 8,786126 -0,01
-0,10%
1 CHF 7,663618 0,00
-0,05%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
525,56 kn
69,75 €
02.12.2022
-0,35%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 05.12. 11:37  1914,32
-5,12
-0,27
CROBEX10* 05.12. 11:24  1128,09
-6,64
-0,59
CROBEX10tr* 05.12. 11:24  1192,89
-6,99
-0,58
ADRIAprime* 05.12. 11:31  1295,76
-4,01
-0,31
CROBISTR* 02.12. 16:31  168,0407
0,01
0,00
CROBIS* 02.12. 16:31  96,5263
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (11:38:35 05.12.2022)
(11:38:35 05.12.2022)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN
263,00 kn
34,91 €
5,20%
1.276.822,00 kn
169.463,40 €
HT
173,50 kn
23,03 €
-0,57%
369.578,50 kn
49.051,50 €
ZABA
64,00 kn
8,49 €
-0,31%
121.668,00 kn
16.148,12 €
ERNT
1.595,00 kn
211,69 €
-0,31%
103.460,00 kn
13.731,50 €
ATPL
386,00 kn
51,23 €
0,78%
82.195,00 kn
10.909,15 €
ADRS2
366,00 kn
48,58 €
-0,81%
80.520,00 kn
10.686,84 €
RIVP
28,00 kn
3,72 €
-0,36%
63.868,00 kn
8.476,74 €
PODR
632,00 kn
83,88 €
-1,56%
61.444,00 kn
8.155,02 €
LKRI
76,00 kn
10,09 €
4,11%
33.882,00 kn
4.496,91 €
MAIS
300,00 kn
39,82 €
0,00%
6.000,00 kn
796,34 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
2.230.607,08 kn
296.052,44 €
Redovni obveznički promet:   
0 kn
0,00 €
Sveukupni promet:   
2.230.607,08 kn
296.052,44 €