NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 15.06.2018
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2018.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2018.

InterCapital Bond - obveznički fond

Svibanj je bio turbulentan mjesec u kontekstu obvezničkih tržišta, a najveći utjecaj na kretanje cijena su imala geopolitička događanja u eurozoni, konkretnije politička nestabilnost prije svega u Italiji te Španjolskoj. Plan koalicije Movimento 5 Stelle (M5S) i Lega Nord, koji je uključivao potencijalne porezne rezove te povećane potrošnje već suviše zaduženog talijanskog gospodarstva, veto talijanskog predsjednika Sergio Mattarella na prijedlog koalicije da ministar financija bude Paolo Savona, na glasu kao euroskeptik, te protuprijedlog predsjednika da na čelu tehničke vlade bude bivši direktor u MMF-u dio su događanja koji su u vrlo kratkom vremenu utjecali na rasprodaju talijanskih obveznica. Nervoza na tržištu se povećala kako je rasla mogućnost novih izbora, pri čemu su ankete pokazivale da bi još veću potporu mogle dobiti populističke stranke sklone euroskepticizmu. Situacija se donekle smirila krajem svibnja dogovorom oko nove vlade čija se uspostava očekuje početkom lipnja. U Španjolskoj je situacija bila manje dramatična stoga nismo vidjeli pretjeranu reakciju tržišta na vijesti povezane s korupcijskim skandalom u čijem središtu je bio, sada već bivši, premijer Mariano Rajoy, kojem je 01.06.2018. izglasano nepovjerenje u španjolskom parlamentu te je za novog premijera izabran Pedro Sánchez.

Navedena politička previranja su imala snažan utjecaj na kretanje prinosa obveznica eurozone te su značajan pad cijena osim Italije bilježile i obveznice ostatka „periferije" koje investitori smatraju sličnima uzimajući u obzir visinu duga te osjetljivost na šokove; Španjolska, Portugal i Grčka, dok su rast cijena bilježile „sigurnije" obveznice, prije svega njemačke državne obveznice.

Talijanske obveznice su zabilježile pad cijene i povećanje spread-a koji nije viđen godinama. Dvogodišnja obveznica je imala najveći dnevni pad u više od 25 godina, a razlika prinosa (spread) između njemačke i talijanske 10-godišnje državne obveznice prešla je 300 bps, najviše razine od 2013. godine. U daljnjem periodu, s obzirom na formiranje vlade u Italiji, očekujemo smirenje situacije i povratak prinosa na nešto niže razine, ipak ne na razine prije političke nestabilnosti zbog brojnih otvorenih pitanja.

Navedena događanja su se negativno odrazila i na prinos obvezničkog pod-fonda InterCapital Bond koji je svibanj završio padom prinosa, te je prinos u 2018. godini -0,21%. Od obveznica u sastavu pod-fonda najveće padove su zabilježile portugalske državne obveznice kao i hrvatske obveznice denominirane u EUR, a izdane na međunarodnom tržištu. U svibnju je također vidno širenje spread-a između hrvatskih i njemačkih državnih obveznice kao posljedica kretanja cijena u suprotnim smjerovima, odnosno rastu cijena njemačkih obveznica, a padu cijena hrvatskih obveznica.

Vjerujmo kako će se stabilizacijom situacije u Italiji prinosi portugalskih obveznica koje imamo u portfelju vratiti na prijašnje razine. Od hrvatskih eurobondova očekujemo pad prinosa u blažem intenzitetu s obzirom da pad cijena nije proizašao iz promijene fundamenata RH, dapače posljednji podaci o promijeni BDP-a za prvi kvartal 2018. godine su pokazali rast od 2,5% što je iznad očekivanog levela. Očekujemo nastavak pozitivnog performansa lokalnih obveznica Republike Hrvatske koji trenutno čine 48% NAV-a. Valutna izloženost fonda aktivno se vodi u skladu očekivanja sezonalnih kretanja tečaja EUR/HRK pri čemu smo se pozicionirali u 50% HRK dugoj poziciji u očekivanju daljnje aprecijacije kune s obzirom na dolazak ljetne sezone. Navedeno bi se pozitivno odrazilo na performans pod-fonda InterCapital Bond u narednom periodu.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Na globalnom obvezničkom tržištu svjedočili smo političkim neizvjesnostima iz eurozone, prije svega vezano za Italiju te manjim dijelom za Španjolsku. Kretanja prinosa obveznica su najviše bila pod utjecajem niza vijesti koje su dolazile iz Italije; objavljivanjem plana potencijalne vladajuće koalicije Movimento 5 Stelle (M5S) i Lega Nord, u kojem se ističe planiranje državne potrošnje i poreznih rezova koji bi utjecali na dodatno zaduživanje i suviše zaduženog talijanskog gospodarstva, veto predsjednika Sergio Mattarella na prijedlog ministra financija od strane koalicije, mogućnost novih izbora da bi se na kraju mjeseca ipak sastavila nova Vlada. U Španjolskoj je situacija bila manje dramatična stoga nismo vidjeli pretjeranu reakciju tržišta na vijesti povezane s korupcijskim skandalom u čijem središtu je bio, sada već bivši, premijer Mariano Rajoy, kojem je 01.06.2018. izglasano nepovjerenja u španjolskom parlamentu te je za novog premijera izabran Pedro Sánchez.

Navedena politička previranja su imala iznad očekivano snažan utjecaj na kretanje prinosa obveznica eurozone, prije svega obveznica Italije te ostatka periferije, Španjolske i Portugala. Sudionici tržišta su na politička neizvjesnosti, potencijalni rizik rast duga treće po veličini zemlje eurozone te mogućnost jačanja euroskepticizma pokazala iznimnu averziju prema riziku rasprodajući talijanske obveznice duž čitave krivulje te bježeći u „sigurnije" obveznice, prije svega njemačke državne obveznice.

Na posljednji dan svibnja došli su rezultati inflacije Europske Unije, podatku koje je bitan kod komuniciranja monetarne politike, a koji je značajno premašivši očekivanja. Godišnji rast inflacije u svibnju iznosi 1,9% dok se očekivao rast od 1,6%, pod utjecajem prije svega rasta cijene nafte i energenata. S nestrpljenjem očekujemo idući sastanak Upravnog vijeća Europske središnje banke (ECB) koji će se održati 14.06.2018. na kojem očekujemo više informacija o daljnjim koracima monetarne politike te i završetku programa otkupa obveznica, program kvantitativnog olakšanja (QE).

InterCapital Income Plus pod-fond je u svibnju zabilježio pad prinosa od 0,15% te je prinos u 2018. godini 0,53%. Obveznički dio portfelja koji čini 88,3% NAV-a fonda, zabilježio je pad prinosa uslijed turbulentnih događanja povezanih s Italijom. Ukupna izloženost dionicama je na razini 13,1% NAV-a, od čega je dio portfelja izložen indeksu DAX na razini 3,2% NAV-a ostvario rast 1,25% tijekom svibnja dok je portfelj izložen indeksu S&P 500 (3,6% NAV-a), ostvario rast prinosa 3,1%. Ostatak portfelja od 6,3% NAV-a fonda izložen je regionalnom tržištu čije su dionice imale mješovitu izvedbu. Dio prinosa u svibnju je ostvaren uslijed rasta dionica Gorenja s obzirom cijene dionice Gorenja koja je skočila više od 70%, s razine 6,80 EUR na čak 11,90 EUR, na informaciji o namjeri objave ponude za kupnju dionice Gorenja po cijeni od 12 EUR od strane Kineske grupacije Hisense.

Vjerujemo kako će se stabilizacijom situacije u Italiji prinosi portugalskih obveznica koje imamo u portfelju vratiti na prijašnje razine, dok od hrvatskih eurobondova očekujemo povratak prinosa u blažem intenzitetu, što bi se pozitivno odrazilo na performans pod-fonda InterCapital Income Plusu narednom periodu. Očekujemo nastavak pozitivnog performansa lokalnih obveznica Republike Hrvatske čiju izloženost smo povećavali u svibnju, a na kraju svibnja čine 52,6% NAV-a. Valutna izloženost fonda aktivno se vodi u skladu očekivanja sezonalnih kretanja tečaja EUR/HRK pri čemu smo se pozicionirali u 53,8% HRK dugoj poziciji u očekivanju daljnje aprecijacije kune s obzirom na dolazak ljetne sezone.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Slično kao i prethodni mjesec, svibanj je na svjetskim i regionalnim tržištima obilježila volatilnost, ponajprije uzrokovana političkim rizicima. Pritom se na globalnoj razini ističe nejasan stav američke administracije oko međunarodne trgovine, a neizvjesnost vlada i kod pregovora s Iranom te Sjevernom Korejom. Europu je najviše potresao proces sastavljanja nove vlade u Italiji koji je vrlo teško napredovao i činilo se da ide u smjeru novih izbora prije nego što je iznenada postignut dogovor. Iako je kraj neizvjesnosti uvijek dobra vijest, populistička politika nove koalicije oslonjena na ekspanzivnu fiskalnu politiku te anti-EU retorika i u budućnosti će predstavljati značajan izvor rizika za europska tržišta. S druge strane makroekonomska slika i dalje izgleda vrlo dobro, a to se vidi i na rezultatima kompanija. Nadalje, inflacija je još uvijek pod kontrolom što upućuje na očekivano postepenu normalizaciju monetarnih politika vodećih centralnih banaka. U ovakvoj okolini Fond je generirao mjesečni gubitak od 1,14% što je 1,20 p.p. bolje od benchmark indeksa. Na razini godine InterCapital SEE Equity je ostvario prinos od 0,83%, a zaostatak za benchmark indeksom smanjen je na 4,79 p.p.

Osim već spomenute dinamike globalnih dioničkih tržišta u svibnju, pri čemu se i volatilnost cijena nafte reflektirala na energetski dio portfelja, najznačajniji utjecaj na izvedbu Fonda imala je Rumunjska gdje je vlada potvrdila kako građanima planira prepustiti odabir između prvog ili drugog mirovinskog stupa. Obzirom da se novi zakon očekuje u srpnju, još je nepoznato na koji način će se ovo operativno provoditi te odnosi li se samo na nove uplate ili i na postojeću imovinu mirovinskih fondova. U svakom slučaju, znatno manja izloženost Rumunjskoj u odnosu na benchmark indeks, potaknuta upravo političkim rizikom, u svibnju se pokazala opravdanom. S druge strane, neka imena opravdavaju značajniju izloženost unatoč političkim rizicima pa se tako Romgaz trenutno trguje s dividendnim prinosom od oko 14%, a OMV Petrom na P/E omjeru od oko 6x. U Hrvatskoj i Sloveniji valja istaknuti procese strateškog preuzimanja HUP-a Zagreb i Gorenja, pri čemu je ponuđena premija na tržišnu cijenu prije objava.

U svibnju nije bilo većih promjena u strukturi portfelja, a obzirom na spomenutu volatilnost i geopolitičke rizike, zadržali smo konzervativan pristup s dioničkom izloženošću od oko 82%. Investirani dio portfelja i dalje je pozicioniran prociklički u skladu s makroekonomskom okolinom. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da dugoročno možemo nastaviti isporučivati prinos koji nadmašuje benchmark indeks uz nižu volatilnost.

InterCapital Money - novčani fond

U svibnju je pod-fond InterCapital Money ostvario blagi rast prinosa od 0,0077%. NAV pod-fonda se povećao s 342 milijuna HRK (30.04.2018.) na 400 milijuna HRK (30.05.2018.), dok se struktura pod-fonda nije značajno mijenjala tijekom mjeseca. Kroz svibanj je Ministarstvo financija održalo tri aukcije jednogodišnjih kunskih trezorskih zapisa i jednu aukciju jednogodišnjih eurskih trezorskih zapisa. Već jedanaestu aukciju za redom, prinos na jednogodišnji kunski trezorac stagnira na razini 0,09%, dok je jednogodišnji eurski trezorac izdan prvi put nakon aukcije krajem listopada 2017. te je prinos dosegnuo psihološku razinu od 0,00%. Na svim aukcijama su prihvaćene ukupne ponude, međutim valja naglasiti kako su izdavani niži iznosi od prethodno planiranih. Do ljetne dvomjesečne stanke planirane su još dvije aukcije jednogodišnjih kunskih trezorskih zapisa.

Uslijed izrazito visoke kunske likvidnosti u sustavu, koja je na dan 29.05.2018. iznosila 27,2 milijardi HRK, te u očekivanju dospijeća dviju obveznica Republike Hrvatske, lokalne obveznice H187A te obveznice izdane na međunarodnom tržištu CROATIA 2018 EUR, ne možemo isključiti dodatno smanjenje prinosa jednogodišnjeg kunskog trezorca ispod razine 0,09%.

Na dan 29.05.2018, upravljačka naknada pod-fonda InterCapital Money je odlukom Uprave smanjena s razine 0,40% na 0,25%. U narednom periodu, uslijed dospijeća obveznica H187A i CROATIA 2018 EUR, planiramo sudjelovati na aukcijama trezorskih zapisa održavajući duraciju pod-fonda oko trenutne razine od 0,58 godina.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Globalna dionička tržišta mjerena MSCI All Country World Indeksom zabilježila su rast od 3,6% (3,0% u godini u EUR) dok je domaće tržište zabilježilo rast od 3,4% (2,0% u godini). InterCapital Global Equity mjesec je završio rastom od 3,03% (1,61% u godini).

Politička nesigurnost ponovno je uzrokovala značajan rast volatilnosti na svim globalnim tržištima. Populistička vlada kranje lijeve i kranje desne političke opcije u Italiji uzrokovala je strah među investitorima koji su pred nečim takvim odlučili prvo „pucati a tek onda postavljati pitanja". Po već toliko puta viđenom scenariju bombastični naslovi sa raznih medija pisali su o katastrofičnoj budućnosti koja nas očekuje što je samo dodatno podgrijavalo paniku. Prinosi na desetogodišnju njemačku obveznicu koja se smatra sigurnom lukom u takvim slučajevima pali su u jednom trenutku ispod 0,2% što je po prvi puta od početka 2017 godine. Istovremeno, značajno su porasli prinosi na talijanske obveznice. Prinos na dvogodišnju talijansku obveznicu popeo se sa -0,3% koliko je prosječno iznosio pred mjesec dana čak do razine od 2,8%. I tu sada dolazimo do brojki koje i najveće populiste vraćaju u realnost. Dakle, Italija je jedna od najzaduženijih članica EU. I upravo toj zemlji investitori su plaćali kako bi držali njen dug. Ovako brzi skok zaduživanja, sjajna je lekcija populističkim vladama koje onda ubrzo shvate da uz tako visoke kamate neće imati novca za dijeljenje svojim biračima. I upravo zato smatramo kako su reakcije na ova događanja pretjerane. Iako je u narednim razdobljima moguća povećana razina volatilnosti, vjerujemo kako će konkretne brojke prevladati populizam. Sjetimo se samo Grčke. Kada govorimo o konkretnim brojkama u Global Equity fondu, svakako moramo spomenuti rezultate poslovanja naših kompanija koji su za protekli kvartal ponderirano bolji za 7% od očekivanja analitičara.

Ukoliko govorimo o samom rastu dobiti, on je sa 57,45% rasta u odnosu na isto razdoblje prošle godine zaista impresivan. Ipak, ovu brojku treba uzeti rezervom budući da se radi o velikoj kombinaciji faktora od poreza pa do jednokratnih stavki u ovom ili proteklom razdoblju. Bez obzira na sve, rezultati poslovanja kompanija su zaista dobri. Kompanije u koje ulažemo su snažne i posjeduju brojne konkurentske prednosti i znaju se boriti sa konkurencijom ali i ostalim faktorima bitnim za njihovo poslovanje.

Politika InterCapital Global Equity fonda ostaje nepromijenjena.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

U mjesecu za nama, globalna obveznička izdanja tijekom svibnja zabilježila su pad od -0,7% (-0,2% u godini) dok je domaće obvezničko tržište mjesec završilo rastom od 0,2% (+3,0% u godini). Globalna dionička tržišta mjerena MSCI All Country World Indeksom zabilježila su rast od 3,6% (3,0% u godini u EUR) dok je domaće tržište zabilježilo rast od 3,4% (+2,0% u godini). InterCapital Balanced mjesec je završio rastom od 1,43% (0,71% u godini).

Politička nesigurnost ponovno je uzrokovala značajan rast volatilnosti na svim globalnim tržištima. Populistička vlada kranje lijeve i kranje desne političke opcije u Italiji uzrokovala je strah među investitorima koji su pred nečim takvim odlučili prvo „pucati a tek onda postavljati pitanja". Po već toliko puta viđenom scenariju bombastični naslovi sa raznih medija pisali su o katastrofičnoj budućnosti koja nas očekuje što je samo dodatno podgrijavalo paniku. Prinosi na desetogodišnju njemačku obveznicu koja se smatra sigurnom lukom u takvim slučajevima pali su u jednom trenutku ispod 0,2% što je po prvi puta od početka 2017 godine. Istovremeno, značajno su porasli prinosi na talijanske obveznice. Prinos na dvogodišnju talijansku obveznicu popeo se sa -0,3% koliko je prosječno iznosio pred mjesec dana čak do razine od 2,8%. I tu sada dolazimo do brojki koje i najveće populiste vraćaju u realnost. Dakle, Italija je jedna od najzaduženijih članica EU. I upravo toj zemlji investitori su plaćali kako bi držali njen dug. Ovako brzi skok zaduživanja, sjajna je lekcija populističkim vladama koje onda ubrzo shvate da uz tako visoke kamate neće imati novca za dijeljenje svojim biračima. Upravo zato smatramo kako su reakcije na ova događanja pretjerane. Iako je u narednim razdobljima moguća povećana razina volatilnosti, vjerujemo kako će konkretne brojke prevladati populizam. Sjetimo se samo Grčke. Kad smo već kod konkretnih brojki, izdavatelji korporativnih obveznica koje imamo u portfelju prema zadnjim objavljenim financijskim izvještajima ostvarili su ponderirani rast neto dobiti 12,8% veći od očekivanja analitičara.

Rezultati poslovanja kompanija u dioničkom portfelju za protekli kvartal ponderirano bolji su za 6,8% od očekivanja analitičara. Ukoliko govorimo o samom rastu dobiti, on je sa 55,2% rasta u odnosu na isto razdoblje prošle godine zaista impresivan. Ipak, ovu brojku treba uzeti s rezervom budući da se radi o velikoj kombinaciji faktora od poreza pa do jednokratnih stavki u ovom ili proteklom razdoblju. Bez obzira na sve, rezultati poslovanja kompanija su zaista dobri. Kompanije u koje ulažemo su snažne i posjeduju brojne konkurentske prednosti i znaju se boriti sa konkurencijom ali i ostalim faktorima bitnima za njihovo poslovanje.

Politika InterCapital Balanced fonda ostaje nepromijenjena.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Globalna EUR obveznička izdanja tijekom svibnja zabilježila su pad od 0,7% (-0,2% u godini) dok je domaće obvezničko tržište mjesec završilo rastom od 0,2% (+3,0% u godini). InterCapital Global Bond mjesec je završio padom od 1,04% (-1,36% u godini).

Politička nesigurnost ponovno je uzrokovala značajan rast volatilnosti na svim globalnim tržištima. Populistička vlada kranje lijeve i kranje desne političke opcije u Italiji uzrokovala je strah među investitorima koji su pred nečim takvim odlučili prvo „pucati a tek onda postavljati pitanja". Po već toliko puta viđenom scenariju bombastični naslovi sa raznih medija pisali su o katastrofičnoj budućnosti koja nas očekuje što je samo dodatno podgrijavalo paniku. Prinosi na desetogodišnju njemačku obveznicu koja se smatra sigurnom lukom u takvim slučajevima pali su u jednom trenutku ispod 0,2% što je po prvi puta od početka 2017. godine. Istovremeno, značajno su porasli prinosi na talijanske obveznice. Prinos na dvogodišnju talijansku obveznicu popeo se sa -0,3% koliko je prosječno iznosio pred mjesec dana čak do razine od 2,8%. I tu sada dolazimo do brojki koje i najveće populiste vraćaju u realnost. Dakle, Italija je jedna od najzaduženijih članica EU. I upravo toj zemlji investitori su plaćali kako bi držali njen dug. Ovako brzi skok zaduživanja, sjajna je lekcija populističkim vladama koje onda ubrzo shvate da uz tako visoke kamate neće imati novca za dijeljenje svojim biračima. Upravo zato smatramo kako su reakcije na ova događanja pretjerane. Iako je u narednim razdobljima moguća povećana razina volatilnosti, vjerujemo kako će konkretne brojke prevladati populizam. Sjetimo se samo Grčke. Kada smo već kod konkretnih brojki, izdavatelji korporativnih obveznica koje imamo u portfelju prema zadnjim objavljenim financijskim izvještajima ostvarili su ponderirani rast neto dobiti 13,5% veći od očekivanja analitičara. Prinos fonda do dospijeća sada iznosi 2,5%.

Investicijska politika InterCapital Global Bond fonda i dalje ostaje nepromijenjena iako očekujemo nastavak povišenih razina volatilnosti u odnosu na proteklih nekoliko godina. Fokusirat ćemo se i dalje na izdanja visoko kvalitetnih kompanija na globalnom tržištu čije financijske pokazatelje redovno pratimo te koristiti momentum na domaćem tržištu.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Na obvezničkom tržištu SAD-a je kretanje američke krivulje prinosa najviše bilo pod utjecajem događaja s druge strane Atlantika kao i aktualnih pitanja vezanih za trgovinske odnose SAD/Kina. Iako je desetogodišnja američka obveznica dosegnula razinu prinosa od 3,11% sredinom svibnja, razinu posljednji put viđenu u srpnju 2011., do kraja mjeseca krivulja prinosa je zabilježila pomak južno. Uzrok toga su političke neizvjesnosti u Italiji koje su povećale potražnju za „sigurnim" državnim obveznicama poput onih SAD-a i Njemačke. Na posljednji dan u mjesec, prinos na desetogodišnju državnu obveznicu iznosio je 2,85%.

Od događanja u SAD-u navodimo skromne makroekonomske pokazatelje za travanj. Realni rast američkog gospodarstva iznosio je 2,2%, nešto niže od očekivanih 2,3%. Temeljna inflacija u travnju iznosila je 2,1% unatoč očekivanja rasta temeljne inflacije na godišnjoj razini od 2,2%. Zapaženiji rezultat je daljnje stezanje tržišta rada, stopa nezaposlenosti pala je do razine 3,9%. U narednom razdoblju očekujemo snažnije pritiske na plaće zbog zasićenog tržišta rada, te snažniji rast inflacije. Tržište je ukalkuliralo sa 100% vjerojatnošću podizanje FFR stope na razinu 1,75% - 2,00% na idućem sastanku FOMC-a koji će održati 13.06.2018.

Svibanj je bio turbulentan mjesec u kontekstu obvezničkih tržišta, a najveći utjecaj na kretanje cijena su imala geopolitička događanja u eurozoni, konkretnije politička nestabilnost prije svega u Italiji, te blažim dijelom u Španjolskoj. Hrvatske obveznice izdane na međunarodnom tržištu su pod utjecajem nesigurnosti iz Italije zabilježile pad cijena i širenje spread-ova, razlike u prinosu naspram njemačkih državnih obveznica. Vjerujemo kako će se stabilizacijom situacije u Italiji prinosi hrvatskih eurobondova zabilježiti blaži pad prinosa dok očekujemo nastavak pozitivnog performansa lokalnih obveznica Republike Hrvatske. S ciljem stabilizacije cijene pod-fonda tijekom svibnja smo dokupljivali obveznice RH izdane na lokalnom tržištu, H26CA te najkraće obveznice RH (CROATI 2019) i Srbije (SERBIA 2018) u USD.

Tečajnica svih fondova društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08640 0,00
0,03%
GBP
0,85440 0,00
-0,13%
CHF
0,98840 0,00
0,04%
JPY
169,86000 0,61
0,36%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
98,65 €
20.05.2024
1,56%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.05. 10:25  2824,65
-3,42
-0,12
CROBEX10* 22.05. 10:25  1697,20
-2,81
-0,17
CROBEX10tr* 22.05. 10:25  1872,57
-3,05
-0,16
ADRIAprime* 22.05. 10:25  1953,74
-2,59
-0,13
CROBISTR* 21.05. 16:31  174,1313
0,01
0,01
CROBIS* 21.05. 16:31  96,467
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (10:26:13 22.05.2024)
(10:26:13 22.05.2024)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7CASH
102,08 €
0,02%
150.261,76 €
KODT
1.580,00 €
-0,63%
44.420,00 €
ERNT
205,00 €
-0,97%
38.758,00 €
DLKV
2,88 €
4,35%
37.924,82 €
JDGT
286,00 €
0,70%
28.600,00 €
ZABA
18,00 €
-0,28%
9.504,00 €
HT
30,70 €
-0,97%
6.540,90 €
KOEI
258,00 €
0,78%
6.192,00 €
KODT2
1.540,00 €
0,00%
6.160,00 €
ATPL
52,20 €
0,00%
5.220,00 €
Redovni dionički promet:   
336.345,38 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
336.345,38 €