FONDOVI INFO 0800 600 700

Vijesti

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - listopad 2018.

NAJČITANIJE

FONDOVI

TRŽIŠTE KAPITALA

EKONOMIJA

KOMPANIJE

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. Objavljeno: 29.11.2018

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - listopad 2018.

InterCapital Bond - obveznički fond

Kretanja na obvezničkim tržištima u proteklom mjesecu su najviše bila utjecajem značajne korekcije na dioničkim tržištima. Vodeći svjetski dionički indeksi bilježili su padove; njemački DAX-a i američki S&P500 kroz listopad su izgubili 6,53% i 6,94% svoje vrijednosti. Pad vrijednosti imovine na dioničkom tržištu nagnao je investitore da sredstva ulože u sigurnije klase imovine poput državnih obveznica najvišeg kreditnog razreda, prije svega SAD-a i Njemačke. Prinos na njemačku državnu obveznicu je nakon dosezanja razine od 0,57% početkom mjeseca pao do razine 0,38% na posljednji dan listopada. Volatilnosti na obvezničkom tržištu, kao i posljednjih mjeseci, doprinijela Italija. U listopadu su dvije rejting agencije revidirale kreditni rejting Italije. Na tržištu je vladala zabrinutost oko smanjenja kreditnog rejtinga za jednu stepenicu s negativnim izgledima, uz spominjanje pada rejtinga ispod investicijske razine. Moody′s je rejting Italije smanjio za jednu stepenicu dok je izglede ostavio stabilnima, a Standards&Poors nije smanjivao rejting Italije već je izglede ocijenio negativnima. Budući da su rejting agencije dale bolje ocjene situacije u Italiji od onih koje je tržište očekivalo, cijene su rasle te je prinos na desetogodišnju talijansku obveznicu pao s razine 3,68% 18.10.2018. na razinu 3,42% zabilježenih na posljednji dan listopada. Unatoč pozitivnim vijestima dug je put Italije do oporavka i rješavanja situacije koja je posljedica odluka populističke Vlade od koje se čeka idući potez prilagodbe plana stabilnosti nakon negativnih komentara Europske Komisije.

Sva eurobond izdanja RH denominirana u EUR i USD zabilježila su vrlo slab mjesec. Osim što su zabilježile pad cijena, došlo je i do širenja spread-a (razlika prinosa u odnosu na američkih i njemačkih obveznica istog dospijeća), odnosno do negativnije percepcije obveznica uslijed smanjenog apetita za rizikom investitora. Najlošiji perfomans imale su CROATIA 2030 EUR na EUR eurobond krivulji s padom cijene od 1,57% (širenjem spread-a od 25 baznih poena) te CROATIA 2021 USD na USD eurobond krivulji s padom cijene 0,92% (širenjem spread-a od 30 baznih poena). U narednom periodu očekujemo sužavanje razlike prinosa hrvatskih eurobond izdanja pri normalizaciji prinosa na američke i njemačke benchmark obveznice kako će se oporavljati dionička tržišta.

InterCapital Bond pod-fond imao je slab mjesec te je u rujnu zabilježen pad prinosa od 0,45%, dok je ostvareni prinos od početka godine 0,20%. Negativan prinos pod-fonda rezultat je slabog performansa hrvatskih eurobond izdanja, poglavito duljeg kraja EUR eurobond krivulje, kojem je pod-fond najviše izložen. Za pod-fond smo u listopadu dokupljivali kraći kraj EUR eurobond krivulje. Također, sudjelovali smo na novom izdanju rumunjske državne obveznice na međunarodnom tržištu, dospijeća 2029. godine u EUR, koja je izdana po prinosu 3,00%. Na posljednji dan u mjesecu listopadu duracija pod-fonda je iznosila 5,43 godine.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

U listopadu smo svjedočili drugoj ovogodišnjoj značajnijoj korekciji na dioničkim tržištima. Dionički indeksi njemački DAX i američki S&P 500 zabilježili su značajan pad vrijednosti. Indeks DAX je zabilježio pad vrijednosti od 6,53% kroz listopad te bilježi negativan prinos od početka godine
za velikih 11,38%. Američki indeks je kroz listopad izbrisao 6,94% svoje vrijednosti dok se na godišnjoj razini ipak nalazi u zelenom za 1,43%. Jedan od argumenata za korekciju na tržištu je generalna zabrinutost oko trgovinskog rata te razvoja ekonomije u idućim godinama, mogućnost rasta inflacije i rasta kamatnih stopa te nesigurnost pred američke izbore u studenom. Kao bitnu temu izdvajamo Italiju koja je zabilježila kratkoročno olakšanje uslijed revizije kreditnog rejtinga od strane dviju agencija. Revizija je donijela blaže degradiranje od onog kojeg se bojalo tržište - pad ispod investicijske razine.

Italija se prema Moody′s-u nalazi tik iznad granice investicijskog razreda Italija se prema Moody′s-u nalazi tik iznad granice investicijskog razreda sa stabilnim izgledima dok se prema Standard&Poor′s nalazi dvije razine iznad granice s negativnim izgledima. Daljnji razvoj situacije uskoro ćemo saznati s obzirom da bi plan stabilnosti usvojen od talijanske Vlade trebao biti korigiran prema uputama Europske Komisije koja ga je ocijenila  neodrživim. U listopadu je održan sastanak ECB-a na kojem nas je Mario Draghi podsjetio o planu ukidanja kvantitativnog popuštanja krajem godine stoga možemo reći kako ovaj događaj nije utjecao na tržišna kretanja.

Sva hrvatska inozemna izdanja zabilježila su negativan performans u smislu kretanja cijene te širenja spread-a u odnosu na benchmark izdanja. Širenje spread-a je najvećim dijelom došlo zbog snažnog rasta cijena benchmark obveznica koje su smatrane sigurnim ulaganjem uslijed volatilnosti na dioničkim tržištima. Pad vrijednosti globalnih dionica prelio se i na regionalno tržište koje je također zabilježilo značajan pad vrijednosti.

InterCapital Income Plus pod-fond je u kolovozu zabilježio značajan pad prinosa od 1,29%. Najveći doprinos negativnom performansu dolazi iz izloženost globalnom dioničkom tržištu te duljem kraju EUR eurobond krivulje. Tijekom listopada smo za pod-fond povećavali izloženost globalnim dioničkim indeksima očekivajući oporavak nakon snažnog pada cijena. Obveznički dio portfelja čini 99,5% NAV-a fonda dok je ukupna izloženost dionicama na razini 16,8% NAV-a, od čega je dio portfelja izložen indeksu DAX na razini 5,1% NAV-a te portfelj izložen indeksu S&P 500 na razini 5,4% NAV-a. Ostatak izloženosti dioničkom tržištu čini regionalno dioničko tržište s udjelom od 6,3% u NAV-u. Na posljednji dan u mjesecu  listopadu duracija pod-fonda je iznosila 5,90 godina.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Listopad je obilježio povratak snažne volatilnosti na globalnim tržištima. Američki indeks S&P 500 je pritom u čak deset dana ostvario promjene veće od 1%, dok se u cijeloj 2017. to dogodilo svega osam puta. Primarni okidač za korekciju bio je rast dugoročnih kamatnih stopa u SAD-u, a zabrinutost se zatim prelila na očekivani rast zarada u 2019. S pozitivne strane, rezultati većine američkih kompanija za treće tromjesečje nadmašili su očekivanja, a makroekonomski indikatori su na rekordnim razinama. Europa je dodatno pod teretom politike, na čelu s Italijom, te slabijih makroekonomskih indikatora, djelomično uzrokovanih međunarodnim trgovinskim napetostima. Na tržištima u razvoju pak je uz rast dolarskih stopa glavna tema usporavanje gospodarskog rasta Kine, što zbog trgovinskog rata s SAD-om što zbog odluke kineskih vlasti o ograničavanju ekspanzije kreditiranja. U takvom okruženju ni vrlo dobri kvartalni rezultati regionalnih kompanija nisu uspjeli nadjačati eksterne pritiske. Među dosada objavljenim rezultatima valja istaknuti nastavak pozitivnih trendova rasta prihoda i dobiti. Najveća nepoznanica bila je hrvatski turizam zbog sporijeg rasta dolazaka i noćenja te inflacije troškova rada, no kompanije koje su u proteklom razdoblju realizirale značajnije investicije uspješno su nadomjestile nedostatak organskog rasta volumena kroz rast cijena.

Fond je u listopadu zabilježio pad od 2,06%, dok je benchmark indeks u istom razdoblju izgubio 0,48%. Na razini godine InterCapital SEE Equity je ostvario blago negativan prinos od 0,94%, a benchmark indeks je na krilima Rumunjske u prvih deset mjeseci ojačao za 10,62%. Značajnih promjena u strukturi portfelja nije bilo, osim što smo uslijed tržišnih pritisaka još ponešto povećali dioničku izloženost Fonda na oko 86% gdje je zasad planiramo i zadržati budući da vjerujemo da su ekonomski fundamenti još uvijek dovoljno snažni da podržavaju dionička tržišta.

Eventualne skokove odnosno oporavak tržišta prema kraju godine planiramo iskoristiti za nastavak sektorske rotacije iz procikličkih ka defanzivnijim sektorima. Time postižemo dioničku izloženost, budući da je okruženje zasad i dalje povoljno ali istovremeno ograničavamo volatilnost. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da dugoročno možemo nastaviti isporučivati prinos koji nadmašuje benchmark indeks uz nižu volatilnost.

InterCapital Short Term Bond - novčani fond

U listopadu je Ministarstvo financija RH održalo jednu aukciju trezorskih zapisa. Na dan 23.10.2018 izdani jednogodišnji trezorski zapisi u HRK i EUR. Oba izdanja su zadržala jednake prinose kao na posljednjoj aukciji, konkretnije kunski trezorski zapis 0,09% te eurski trezorski zapis 0,00%. Kod jednogodišnjeg EUR trezorskog zapisa planirani iznos bio je 10 milijuna EUR dok je ostvareni iznos bio 49,3 milijuna EUR, istovremeno je kod jednogodišnjeg HRK trezorskog zapisa planirano 1 milijardu HRK dok je izdano 630 milijuna HRK. Interes za EUR trezorskim zapisima može se objasniti pozicioniranjem investitora u dugoj EUR poziciji uslijed očekivanja rasta EURHRK tečaja, osobito uzmemo li u obzir da vrijednosnice slične ročnosti nose negativne prinose. U narednom periodu očekujemo održavanje prinosa trezorskih zapisa na istim razinama. Do kraja godine predviđene su još dvije aukcije trezorskih zapisa, po jedna u studenom i prosincu.

InterCapital Short Term Bond pod-fond je u listopadu ostvario rast prinosa od 0,0057% dok je od početka godine ostvaren rast od 0,10%. Za pod-fond smo kroz listopad dokupljivali kraći kraj hrvatske eurobond krivulje. Na posljednji dan listopada duracija fonda iznosila je 0,53 godine. Kroz naredni period planiramo povećati investiranost fonda kroz povećanje udjela obveznica u portfelju.

InterCapital Global Equity - dionički fond

Globalna dionička tržišta mjerena MSCI All Country World Indeksom zabilježila su pad od 6,7% (+0,2% u godini u EUR). InterCapital Global Equity mjesec je završio padom od -3,98% (-1,2% u godini).

Kao i ostatak ove godine koja se polako privodi kraju, mjesec za nama obilježila je visoka razina volatilnosti dioničkog tržišta. U prošlom mjesečnom izvještaju, naveli smo kako tijekom listopada očekujemo objavu većine financijskih izvještaja. Rezultati su ponovo bili iznad očekivanja. Primjerice, sastavnice indeksa S&P 500 ostvarile su 6,7% veću dobit od očekivane, dok su sastavnice STOXX Europe 600 indeksa ostvarile rast od 9% iznad očekivanja analitičara. Iako su rezultati bili iznad očekivanja analitičara, se dogodio pad cijena i to ponajviše zbog zbog nešto skromnijih prognoza rasta u narednom razdoblju posebice u tehnološkom sektoru koji je za sobom povukao i ostatak tržišta. Ukoliko se prisjetimo mjesečnog izvještaja za srpanj ove godine u kom smo naveli kako nam valuacije dionica tehnološkog sektora ukazuju na stope rasta koje djeluju optimistično, ne iznenađuje nas previše ovo sniženje budućih očekivanja. Zbog povišenih razina vaulacija, u istom mjesečnom izvještaju, najavili smo smanjenje izloženosti brzorastućim dionicama te veći fokus na sporije rastuće, defanzivnije kompanije, za koje smatramo kako valuacijski izgledaju primamljivo. Početkom listopada ova je transformacija završena zbog čega je fond i zabilježio značajno manji pad od pada tržišta. Budući da se radi o kompanijama sa predvidljivijim novčanim tijekom, rast dobiti kompanija u koje fond ulaže bio je 1,7% iznad očekivanja analitičara. Naravno, napominjemo kako je osnovni kriterij kvaliteta kompanije. Kao najbolji primjer toga, uzmimo novu poziciju u top 10, Inditex. Inditex je poznatiji kao vlasnik brandova kao što su Zara, Pull&Bear i Massimo Dutti. Osim brojnih konkurentskih prednosti koje posjeduje, kompanija prema ocijeni Harvard Business Review-a ima i najboljeg predsjednika Uprave na svijetu. Drugu godinu za redom. Nakon nekoliko godina intenzivnog praćenja kompanije, valuacija ukazuje na to da se ista svakako treba naći u naših top 10.

Strategija InterCapital Global Equity fonda ostaje nepromjenjena.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

U mjesecu za nama, globalna obveznička izdanja zabilježila su pad od 0,1% (-0,5% u godini). Globalna dionička tržišta mjerena MSCI All Country World Indeksom zabilježila su pad od 6,7% (+0,2% u godini u EUR). InterCapital Balanced mjesec je završio padom od -2,28% (-0,73 % u godini).
Kao i ostatak ove godine koja se polako privodi kraju, mjesec za nama obilježila je visoka razina volatilnosti dioničkog tržišta. U prošlom mjesečnom izvještaju, naveli smo kako tijekom listopada očekujemo objavu većine financijskih izvještaja. Rezultati su ponovo bili iznad očekivanja. Primjerice, sastavnice indeksa S&P 500 ostvarile su 6,7% veću dobit od očekivane, dok su sastavnice STOXX Europe 600 indeksa ostvarile rast od 9% iznad očekivanja analitičara. Iako su rezultati bili iznad očekivanja analitičara, se dogodio pad cijena i to ponajviše zbog zbog nešto skromnijih prognoza rasta u narednom razdoblju posebice u tehnološkom sektoru koji je za sobom povukao i ostatak tržišta. Ukoliko se prisjetimo mjesečnog izvještaja za srpanj ove godine u kom smo naveli kako nam valuacije dionica tehnološkog sektora ukazuju na stope rasta koje djeluju optimistično, ne iznenađuje nas previše ovo sniženje budućih očekivanja. Zbog povišenih razina vaulacija, u istom mjesečnom izvještaju, najavili smo smanjenje izloženosti brzorastućim dionicama te veći fokus na sporije rastuće, defanzivnije kompanije, za koje smatramo kako valuacijski izgledaju primamljivo. Početkom listopada ova je transformacija završena zbog čega je fond i zabilježio značajno manji pad od pada tržišta. Budući da se radi o kompanijama sa predvidljivijim novčanim tijekom, rast dobiti kompanija u koje fond ulaže bio je 1,0% iznad očekivanja analitičara.

Što se tiče obvezničkog portfelja, od posljednjeg mjesečnog izvještaja nije bilo promjena. I dalje ostajemo pri kratkom kraju američkog državnog duga te dužem kraju njemačkog duga. Do daljnjega držimo i korporativne obveznice kompanija visokog kreditnog rejtinga.

Strategija InterCapital Balanced fonda ostaje nepromjenjena.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

Kretanja na obvezničkim tržištima u proteklom mjesecu su najviše bila utjecajem značajne korekcije na dioničkim tržištima. Vodeći svjetski dionički indeksi bilježili su padove; njemački DAX-a i američki S&P500 kroz listopad su izgubili 6,53% i 6,94% svoje vrijednosti. Pad vrijednosti imovine na dioničkom tržištu nagnao je investitore da sredstva ulože u sigurnije klase imovine poput državnih obveznica najvišeg kreditnog razreda, prije svega SAD-a i Njemačke. Prinos na njemačku državnu obveznicu je nakon dosezanja razine od 0,57% početkom mjeseca pao do razine 0,38% na posljednji dan listopada. Volatilnosti na obvezničkom tržištu već je po običaju doprinijela Italija. U listopadu su dvije kreditne rejting agencije revidirale kreditni rejting Italije. Na tržištu je vladala zabrinutost oko smanjenja kreditnog rejtinga za jednu stepenicu s negativnim izgledima, uz spominjanje pada rejtinga ispod investicijske razine. Moody′s je rejting Italije smanjio za jednu stepenicu dok je izglede ostavio stabilnima, a Standards&Poors nije smanjivao rejting Italije već je izglede ocijenio negativnima. Budući da su kreditne rejting agencije dale bolje ocjene situacije u Italiji od onih koje je tržište očekivalo, rasle su cijene obveznica te je prinos na desetogodišnju talijansku obveznicu je pao s razine 3,68% zabilježenih 18.10.2018. na razinu 3,42% zabilježenih na posljednji dan listopada. Unatoč pozitivnim vijestima dug je put Italije do oporavka i rješavanja situacije koju je prouzročila populistička Vlada na kojoj je idući potez prilagodbe plana stabilnosti nakon negativnih komentara Europske Komisije. U listopadu je održan sastanak ECB-a na kojem nas je Mario Draghi podsjetio o planu ukidanja kvantitativnog popuštanja stoga možemo reći kako ovaj događaj nije utjecao na tržišna kretanja. Sva RH eurobond izdanja denominirana u EUR i USD zabilježila su vrlo slab mjesec. Niti jedna vrijednosnica nije imala pozitivan mjesec dok se razlika prinosa u odnosu na američka i njemačka benchmark izdanja značajno proširila. Najlošiji perfomans imale su CROATIA 2030 EUR na EUR eurobond krivulji s padom cijene od 1,57% te širenjem spread-a od 25 baznih poena te CROATIA 2021 USD na USD eurobond krivulji s padom cijene 0,92% te širenjem spread-a od 30 baznih poena. U narednom periodu očekujemo sužavanje razlike prinosa hrvatskih eurobond izdanja pri normalizaciji prinosa na američke i njemačke benchmark obveznice kako će se oporavljati dionička tržišta.

InterCapital Global Bond pod-fond je u listopadu zabilježio pad prinosa od -0,25%. Za pod-fond smo kroz listopad dokupljivali kraći kraj EUR eurobond krivulje te smo sudjelovali na primarnom izdanju rumunjske EUR eurobond obveznice dospijeća 2029. godine koja je izdana po prinosu 3,00%. Udio korporativnih obveznica u NAV-u portfelja u na kraju mjeseca iznosio je 18,23% dok je udio državnih obveznica povećan na 76,1% u istom periodu. U narednom periodu namjeravamo nastaviti sa smanjenjem udjela korporativnih obveznica.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Na obvezničkom tržištu SAD-a svjedočili smo značajnoj volatilnosti koju je prouzročio pad američkih dioničkih indeksa. Jedan od najpoznatijih US indeksa S&P500 je kroz listopad izgubio 6,94% svoje vrijednosti. Prinos indeksa od početka godine je na kraju listopada bio 1,43% dok je kroz listopad bio zašao i u negativan teritorij. Sigurnije klase imovine, poput američkog Treasury-a, profitirale su zbog nestabilnosti na dioničkim tržištima. Prinos na desetogodišnju američku obveznicu najprije je početkom mjeseca narastao do razine 3,23% zbog najava o većem broju dizanja FED-a. Uslijed takvih najava predsjednik SAD-a Donald Trump je otvoreno kritizirao provođenje monetarne politike FED-a govoreći kako rade protiv gospodarstva te usporavaju rast pretjeranim dizanjem referentne stope. U drugoj polovici listopada došlo je do korekcije na dioničkom tržištu što je utjecalo na pad prinosa desetogodišnje američke obveznice do razine 3,07% krajem mjeseca. Uslijed komentara predsjednika Trump-a i snažnog pad vrijednosti dioničkih indeksa subjekti na tržištu su korigirali prema dolje očekivanja o vjerojatnosti podizanja FFR stope na posljednjem sastanku FOMC-a u 2018. godini. Vjerojatnost dizanja na posljednji dan listopada je iznosila 73,1%.

Hrvatska USD eurobond krivulja prinosa je zabilježila značajan pomak sjeverno. Duž cijele krivulje zabilježen je rast prinosa i širenje razlike prinosa u usporedbi s američkim benchmark obveznicama. Najslabiju izvedbu imala je CROATIA 2021 USD s padom cijene od 0,92% te širenjem spread-a od 30 baznih poena.

InterCapital Dollar Bond pod-fond imao je slabiji mjesec te je u listopadu zabilježen pad prinosa od -0,11% dok je ostvareni prinos od početka godine -0,41%. Kroz listopad smo i dalje radili stabilnosti i smanjenju volatilnosti portfelja. Za pod-fond smo dokupljivali CROATIA 2019 USD koja do dospijeća ima manje od 397 dana te se amortizira do dospijeća. Što se tiče strukture imovine, 62,4% NAV-a je uloženo u obveznice denominirane u USD, 14,3% NAV-a u obveznice denominirane u EUR i 28,45% NAV-a je investirano u hrvatske lokalne obveznice. Valutna izloženost fonda je 99% NAV-a izloženosti prema USD.

Svi fondovi društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr
  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
538,18 17.01.2020
-0,55%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,437486 -0,01
-0,08%
1 USD 6,710716 0,01
0,21%
1 GBP 8,714102 -0,02
-0,27%
1 CHF 6,923744 -0,01
-0,09%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.01. 16:31  2.054,39
5,01
0,24
CROBEX10* 20.01. 16:31  1.219,83
4,95
0,41
ADRIAprime* 20.01. 16:31  1.132,66
2,85
0,25
CROBISTR* 20.01. 16:31  187,50
-0,19
-0,10
CROBIS* 20.01. 16:31  115,60
-0,13
-0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:33 20.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 500,00
0,20%
2.523.463,00
HT 185,00
0,54%
2.478.923,50
MAIS 310,00
2,65%
507.032,00
PBZ 900,00
0,56%
451.780,00
ATGR 1.330,00
0,76%
442.880,00
ARNT 384,00
1,59%
315.868,00
RIVP 38,00
0,26%
253.530,70
ZABA 67,00
-2,19%
160.167,00
LRHC 1.960,00
5,38%
157.950,00
INA 3.200,00
1,27%
153.600,00
Redovni dionički promet:   8.444.725,81 kn
Redovni obveznički promet:   1.007.839,29 kn
Sveukupni promet:   9.452.565,10 kn
Osvježi