VIJESTI

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 02.08.2018
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - lipanj 2018.

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - lipanj 2018.

InterCapital Bond - obveznički fond

InterCapital Bond pod-fond je u proteklom mjesecu zabilježio blaži pad prinosa od -0,02%. U odnosu na prethodni mjesec najveći rast u cijeni je vidljiv kod hrvatskih državnih eurobondova denominiranih u EUR i USD, posebno duljeg kraja krivulje. Oporavak je bio u skladu naših očekivanja s obzirom na snažniju korekciju zabilježenu u svibnju uslijed geopolitičke nestabilnosti, prije svega u eurozoni koju je potaknula nestabilnost oko formiranja i smjera politike nove talijanske vlada Na globalnom obvezničkom tržištu, u fokusu investitora najviše su bili kvartalni sastanci FED-a i ECB-a. Na sastanku FED-a, u skladu 100% očekivanja tržišta, je došlo do daljnjeg dizanja stopa te je podignuta FFR stopa do razine 1,75% - 2,00%. Dodatno navodimo kako su članovi FOMC-a kroz projekcije FFR stope najavili i četvrto dizanje u 2018. godini. Na sastanku ECB-a, članovi Upravnog Vijeća najavili su kraj provođenja QE programa krajem 2018. godine dok će se od rujna 2018. iznos otkupa vrijednosnica smanjiti s razine 30 milijardi EUR mjesečno do razine 15 milijardi EUR mjesečno. Glavna vijest sa sastanka ECB-a je prolongiranje očekivanja o dizanju referentne stope. Guverner ECB-a Mario Draghi najavio kako se prvo dizanje očekujemo nakon ljeta 2019. godine.

U lipnju je na međunarodnom obvezničkom RH izdala eurobond obveznice denominirane u EUR s dospijećem 15.06.2028 godine. Izdano je 750 milijuna EUR nominale uz kupon 2,70% po prinosu 2,898%.

U lipnju smo za InterCapital Bond pod-fond smanjivali izloženost CROATIA 2027 EUR obveznica te smo sudjelovali na primarnom izdanju novog eurobonda CROATIA 2028.

Što se tiče strukture pod-fonda, glavnina imovine uložena je u državne obveznice (99,4% NAV-a), od čega u dug Republike Hrvatske 91,2% NAV-a dok je manjim dijelom imovina izložena državnim obveznicama Mađarske, Rumunjske, Portugala i Italije.

U narednom periodu očekujemo daljnji pozitivan performans RH eurobondova iz razloga solidnih makroekonomskih fundamenata, a u skladu s tim i suženje spread-a. Također planiramo sudjelovati na novim izdanjima državnih obveznica na lokalnom tržištu; drugoj tranši obveznica dospijeća 2023. i obveznice dospijeća 2029. najavljenim za početak srpnja.

InterCapital Income Plus - mješoviti fond

Kroz lipanj je globalno obvezničko tržište bilo poprilično volatilno. Glavni razlog tome su održani kvartalni sastanci vodećih centralnih banaka FED-a i ECB-a. Na oba sastanka iznesene su nove informacije vezane uz provođenje monetarne politike. Na sastanku FOMC-a donesena je jednoglasna odluka članova za podizanje FFR stope do razine 1,75% - 2,00%, međutim iznenadilo je korigiranje očekivanja o broju dizanja FFR stope do kraja 2018. godine. Očekuju se još dva dodatna dizanja prema kojima bi se FFR stopa trebala podići do razine 2,25% - 2,50%. S druge strane Atlantika, ECB najavljuje završetak programa otkupa vrijednosnica putem QE programa na kraju godine. Iznos otkupa se smanjuje s trenutnih 30 milijardi EUR mjesečno na 15 milijardi EUR mjesečno od rujna 2018. Unatoč očekivanom prekidu neto otkupa obveznica, prvo dizanje referentne stope ECB-a očekuje se tek nakon ljeta 2019. godine, odnosno za sada se spominje sastanak Upravnog Vijeća u rujnu. Tržište je očekivalo kako će prvo dizanje stope uslijediti prije spomenutog roka stoga je reakcija prinos na njemačke državne obveznice dodatno pao. Trenutna razina prinosa desetogodišnje državne obveznice je oko 0,30%. Dodatan otpor rastu prinosa pružaju geopolitičke neizvjesnosti koje ovaj instrument čine primamljivim zbog sigurnosti. Cijena nafte je skliznula s razina viđenih u svibnju stoga je i razina cijena u SAD-u i eurozoni stagnirala ovaj mjesec.

Tijekom lipnja su oba indeksa kojima je fond izložen, S&P 500 i DAX zabilježili negativan mjesec ponajviše uzrokovano geopolitičkim razlozima. U narednom periodu očekujemo više informacija oko trgovinskog sukoba na relaciji Kina - SAD što bi moglo rezultirati vraćanjem investitora u rizičnije klase financijske imovine poput dionica.

U lipnju je na međunarodnom obvezničkom RH izdala eurobond obveznice denominirane u EUR s dospijećem 15.06.2028 godine. Izdano je 750 milijuna EUR nominale uz kupon 2,70% po prinosu 2,898%.

InterCapital Income Plus pod-fond je u lipnju zabilježio pad prinosa od 0,04% te je prinos u 2018. godini 0,49%. Obveznički dio portfelja čini 90,0% NAV-a fonda, ukupna izloženost dionicama je na razini 12,7% NAV-a, od čega je dio portfelja izložen indeksu DAX na razini 3,0% NAV-a dok je portfelj izložen indeksu S&P 500 na razini 3,5% NAV-a. Ostatak izloženosti dioničkom tržištu čini regionalno dioničko tržište s udjelom od 6,2% u NAV-u. Kroz lipanj smo za pod-fond smanjivali izloženost duljem kraju RH EUR eurobond krivulje, prodajom obveznica CROATIA 2027 EUR, u susret prethodno spomenutom primarnom izdanju CROATIA 2028 EUR na kojem smo sudjelovali. Također planiramo sudjelovati na novim izdanjima državnih obveznica na lokalnom tržištu; drugoj tranši obveznica dospijeća 2023. i obveznice dospijeća 2029. najavljenim za početak srpnja.

InterCapital SEE Equity - dionički fond

Volatilnost je obilježila cijelo drugo tromjesečje pa tako i lipanj. FED se ohrabrio na još jedno podizanje kamatnih stopa, dok je ECB najavio zaustavljanje kvantitativnog opuštanja do kraja godine uz zadržavanje niske razine kamatnih stopa barem do ljeta 2019. Pozitivna vijest je da se efekt prelijevanja političkog rizika u Italiji ograničio, no naslovnicama nažalost još uvijek dominira neizvjesnost oko razvoja međunarodne trgovine, primarno između SAD-a i Kine te Europe. Upravo trgovinski rat može imati i najznačajniji utjecaj na makroekonomsku sliku koja zasad još uvijek izgleda dobro, posebice u SAD-u i regiji centralne odnosno jugoistočne Europe, te bi trebala biti podrška dobrom poslovanju kompanija i dioničkim tržištima. U ovakvom okruženju Fond je generirao mjesečni prinos od 1,39% što je 1,64 p.p. slabije od benchmark indeksa, primarno uslijed znatno manje izloženosti Rumunjskoj gdje razina političkog rizika trenutno ne opravdava snažnije pozicioniranje. Unatoč tome, tamošnji indeks je s uključenim dividendama u lipnju ostvario eurski prinos od 4,65%. Na razini godine Fond je generirao prinos od 2,23%, dok je benchmark indeks zabilježio 8,83%.

Iako su pod utjecajem globalnih događanja posredno pogođena i regionalna tržišta kroz pozitivno ili negativno prelijevanje imovine pasivnih fondova, u narednom razdoblju biti će zanimljivo pratiti na koji način će odgovoriti domaća odnosno regionalna industrija. Naime, ponudama za preuzimanje kompanija HUP Zagreb i Gorenje oslobodila se određena likvidnost koja bi se barem u nekoj mjeri mogla reinvestirati na ista ta tržišta. Time bi nastala svojevrsna protuteža eventualnim odljevima stranih investitora. Osim toga, Hrvatskoj bi podršku turističkom sektoru trebala pružiti odlična sezona koja u prvoj polovici godine prema preliminarnim podacima bilježi rast dolazaka od 12% i rast noćenja od 10%.

U svibnju nije bilo većih promjena u strukturi portfelja, a obzirom na spomenutu volatilnost i geopolitičke rizike, zadržali smo konzervativan pristup s dioničkom izloženošću od oko 80%. Investirani dio portfelja i dalje je pozicioniran prociklički u skladu s makroekonomskom okolinom, a optimizam nam daje atraktivan P/E od 8,4x uz povrat na kapital (ROE) od 11,8%, kao i kontinuirani trend rasta dobiti. Naravno, kao i dosada oslanjamo se na fundamentalno atraktivne kompanije unutar ciljane sektorske i geografske alokacije, a kroz takav pristup vjerujemo da dugoročno možemo nastaviti isporučivati prinos koji nadmašuje benchmark indeks uz nižu volatilnost.

InterCapital Money - novčani fond

Tijekom lipanja su održane dvije aukcije trezorskih zapisa Ministarstva financija. S obzirom na dospijeća dviju državnih obveznica H187A te CROATIA 2018 početkom srpnja te „ljetnu pauzu" aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija, pri čemu je prva sljedeća aukcija na rasporedu tek 21.08.2018., postojala je mogućnost pada prinosa na jednogodišnji kunski trezorski zapise, s obzirom da se navedene obveznice nalaze u portfeljima pojedinih novčanih fondova. Isto se nije dogodilo te se prinos na jednogodišnje kunske trezorske zapise zadržao se na istoj razini već trinaestu aukciju za redom. Na prvoj aukciji održanoj 05.06.2018., Ministarstvo financija je izdavalo trezorske zapisa s dospijećem 182 dana i 364 dana, a prinos je redom 0,06% i 0,09%. Ostvareni iznos emisije bio je upola manji od planiranog iznosa emisije. Na drugoj aukciji u lipnju, Ministarstvo financija je prihvatilo sve ponude izdavši pritom 80% viši iznos od prethodno planiranog.

Kunska likvidnost u sustavu je na dan 28.06.2018. iznosila 25,3 milijardi HRK. U narednom periodu očekujemo pojačani priljev deviza te sve jaču potražnju za kunama uslijed turističke sezone.

U lipnju je pod-fond InterCapital Money ostvario blagi rast prinosa od 0,0114%. Struktura fonda se nije značajno mijenjala kroz lipanj. U narednom periodu, uslijed dospijeća obveznica H187A i CROATIA 2018 EUR, planiramo sudjelovati na aukcijama trezorskih zapisa održavajući duraciju pod-fonda oko trenutne razine od 0,60 godina.

InterCapital Global Equity - dionički fond

InterCapital Global Equity mjesec je završio padom od 0,63% (+0,97% u godini).

Sezona objava kvartalnih financijskih izvještaja uglavnom je za nama, a nova se već bliži. Naime, budući da pojedine kompanije u fondu imaju prilično različitu financijsku od kalendarske godine te objavljuju ili kvartalne ili samo polugodišnje financijske rezultate, čini se kako sezona objave izvještaja zapravno nikada niti ne prestaje. Srpanj će po ovome biti posebno intezivan mjesec, a posebice njegov posljednji tjedan kao i prvi tjedan kolovoza. Stoga u idućem mjesečnom izvještaju očekuje nas puno više opširnijih podataka o poslovanju kompanija u koje ulažemo. Imamo razloga očekivati pozitivna iznenađenja i u ovom periodu.

Naime, američka ekonomija je prilično snažna što je potvrdio i FED podigavši kamatne stope na razine od 1,75-2% što je istovjetno sa ciljanom stopom inflacije. Realna kamatna stopa je tako neutralna. Za europske kompanije očekujemo kako će tečaj biti jedan od dominantnih utega na financijske rezultate iako značajno manje nego li je to bilo u prvome kvartalu. Upravo snažni Euro vidimo kao jedan od glavnih razloga tvrdoglavo niske razine inflacije u EU. Naime, ECB je ovoga mjeseca objavio kako program otkupa vrijednosnih papira prestaje krajem ove godine uz prethodno smanjenje sa 30 na 15 mlrd mjesečno. Kamatne stope trebale bi ostati na ovim razinama barem do ljeta 2019. godine. Prema svemu što čitamo iz financijskih izvještaja kompanija, ovakav rasplet događaja nije nas previše iznenadio. Američke kompanije jednostavno su agilnije od europskih te je na tragu takvih rezultata usmjerena i većina našega portfelja. Tržišna volatilnost može biti povećana prvenstveno zbog političkih trzavica koje po našem mišljenju ostaju samo to. Trzavice. Najvažnija priča ostaje ona koju će nam ispričati kompanije u svojim financijskim izvještajima.

Politika InterCapital Global Equity fonda ostaje nepromjenjena.

InterCapital Balanced - mješoviti fond

InterCapital Balanced mjesec je završio padom od 0,47% (0,23% u godini).

Svakako najvažniji događaji za obveznička tržišta ovoga mjeseca bile su odluke ECB-a i FED-a. ECB je tako odlučio navesti datum kraja nestandardnih mjera monetarne politike koje se prvenstveno odnose na program kupnje vrijednosnih papira. Odlučeno je kako će program trajati u sadašnjem mjesečnom iznosu od 30 mlrd EUR do kraja rujna 2018. godine te u razdoblju od listopada do kraja prosinca 2018. godine u smanjenom iznosu od 15 mlrd EUR. Poslije tog razdoblja će prestati. Iako program kupovine novih vrijednosnih papira prestaje, ECB namjerava nastaviti reinvestirati glavnicu svih dospijelih vrijednosnih papira koliko god to bude potrebno. Što se tiče kamatnih stopa, ECB očekuje kako će one ostati na ovim razinama barem još tijekom ljeta 2019. godine i zasigurno koliko god će se smatrati potrebnim kako bi se osigurala stabilnost ekonomije. Tržišna očekivanja bila su kako će se ECB bržim tempom povlačiti sa tržišta zbog čega su prinosi na obveznice doživjeli blagi pad. Ipak, volatilnost se krajem mjeseca ponovno vratila na tržišta podržanana političkom nesigurnošću vezanom za strah od trgovinskog rata zbog čega su u drugoj polovici mjeseca prinosi ponovno narasli.

Sezona objava kvartalnih financijskih izvještaja uglavnom je za nama, a nova se već bliži. Naime, budući da pojedine kompanije u fondu imaju prilično različitu financijsku od kalendarske godine te objavljuju ili kvartalne ili samo polugodišnje financijske rezultate, čini se kako sezona objave izvještaja zapravno nikada niti ne prestaje. Srpanj će po ovome biti posebno intenzivan mjesec, a posebice njegov posljednji tjedan kao i prvi tjedan kolovoza. Stoga nas u idućem mjesečnom izvještaju očekuje puno više opširnijih podataka o poslovanju kompanija u koje ulažemo. Imamo razloga očekivati pozitivna iznenađenja i u ovom periodu.

Politika InterCapital Balanced fonda ostaje nepromjenjena.

InterCapital Global Bond - obveznički fond

InterCapital Global Bond mjesec je završio padom od 0,23% (-1,59% u godini).

Svakako najvažniji događaji za obveznička tržišta ovoga mjeseca bile su odluke ECB-a i FED-a. ECB je tako odlučio navesti datum kraja nestandardnih mjera monetarne politike koje se prvenstveno odnose na program kupnje vrijednosnih papira. Odlučeno je kako će program trajati u sadašnjem mjesečnom iznosu od 30 mlrd EUR do kraja rujna 2018. godine te u razdoblju od listopada do kraja prosinca 2018. godine u smanjenom iznosu od 15 mlrd EUR. Poslije tog razdoblja će prestati. Iako program kupovine novih vrijednosnih papira prestaje, ECB namjerava nastaviti reinvestirati glavnicu svih dospjelih vrijednosnih papira koliko god to bude potrebno. Što se tiče kamatnih stopa, ECB očekuje kako će one ostati na ovim razinama barem još tijekom ljeta 2019. godine i zasigurno koliko god će se smatrati potrebnim kako bi se osigurala stabilnost ekonomije. Tržišna očekivanja bila su da će se ECB bržim tempom povlačiti sa tržišta zbog čega su prinosi na obveznice doživjeli blagi pad. Ipak, volatilnost se krajem mjeseca ponovno vratila na tržišta podržana političkom nesigurnošću vezanom za strah od trgovinskog rata zbog čega su u drugoj polovici mjeseca prinosi ponovno narasli. Pozitivna kretanja tijekom mjeseca iskoristili smo za prodaju obveznice Booking Holdings (Pricline.com) koja nam je krajem prošlog mjeseca činila 4,5% vrijednosti cijelog portfelja, čime smo osloboditi gotova sredstva za povoljnije kupnje u slučaju daljnje povećane volatilnosti uz istodobno osjetno smanjenje duracije porfelja.

Što se tiče odluka FED-a, zbog značajno potentnije ekonomije nego što li je to u EU, tržišta su očekivala dizanje kamatnih stopa na razine 1,75-2% što se i dogodilo. Budući da je navedena razina istovjetna ciljanoj stopi inflacije, trenutne razine realnih kamatnih stopa su neutralne, odnosno ne ubrzavaju niti usporavaju ekonomiju.

Očekujemo nastavak povišenih razina volatilnosti u odnosu na proteklih nekoliko godina, zbog čega smo povećali poziciju gotovog novca kako bismo mogli iskoristiti buduće prilike. Fokusirat ćemo se i dalje na izdanja visoko kvalitetnih kompanija na globalnom tržištu čije financijske pokazatelje redovno pratimo te koristiti momentum na domaćem tržištu.

InterCapital Dollar Bond - obveznički fond

Mjesec lipanj obilovao je mnoštvom događaja na obvezničkom tržištu SAD-a. U fokusu investitora najviše je bio sastanak FOMC-a; FED-ovog odbora, dok se pratila svaka vijest i reakcija čelnika SAD-a i Kine vezanih za trgovinski rat. Upravo ovaj potonji događaj je prouzročio najviše volatilnosti, prije svega na dioničkom tržištu. Dionički indeks S&P500 zabilježio je smanjenje vrijednosti za 0,59%.

Prema očekivanjima analitičara, na posljednjem sastanku FOMC-a u lipnju, nastavljeno je podizanje stope te je FFR stopa podignuta do razine između 1,75% - 2,00%. S obzirom da se radilo o kvartalnom sastanku FED je objavio i očekivanja makroekonomskih pokazatelja za narednih par godina. U odnosu na prethodni kvartalni sastanak, FOMC očekuje nešto snažniji realni rast gospodarstva u tekućoj godini (2,8%) te stabilnu inflaciju na razini od 2,1% u naredne tri godine. Što se tiče predviđanja kretanja FFR stope, FOMC je korigirao očekivanja ukazujući na mogućnost četvrtog dizanja. U usporedi s očekivanjima dizanja stopa od strane FED-a, očekivanja tržišta o kretanju FFR stope su nešto konzervativnija. Vjerojatnost četvrtog dizanja stope u 2018. godini je na dan 29.06.2018. iznosila 50,3%. Desetogodišnja američka državna obveznica se nalazila na razini 2,85% posljednjeg dana u mjesecu, u usporedbi sa svibnjem kada je petogodišnji prinos došao do razina 3,1%. Prisutna geopolitička neizvjesnost učinila je američki dug vrlo traženim zbog sigurnosti ovog financijskog instrumenta. Brojni analitičari koji su donedavno desetogodišnju američku obveznicu vidjeli na razinama preko 3,0% do kraja godine, korigirali svoja očekivanja na niže razine.

InterCapital Dollar Bond pod-fond je ostvario rast prinosa od 0,20% u lipnju. U odnosu na prethodni mjesec struktura fonda se nije značajnije mijenjala, 104,8% NAV-a je uloženo u državne obveznice te je dio imovine raspoloživo na novčanim računima za potrebe likvidnosti.

Tečajnica svih fondova društva InterCapital Asset Management

Izvor: InterCapital Asset Management d.o.o. / Hrportfolio.hr

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

 • Dionički
 • Mješoviti
 • Obveznički
 • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.03.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.03.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,456909 -0,01
-0,09%
1 USD 6,758732 -0,06
-0,94%
1 GBP 8,708290 -0,07
-0,85%
1 CHF 7,012327 -0,01
-0,19%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
517,15 27.02.2020
-0,57%

ANKETA

AKCIJE

 • Ulazna / izlazna naknada
 • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.02. 16:00  1863.4
-37,03
-1,95
CROBEX10* 28.02. 16:00  1118.14
-23,47
-2,06
ADRIAprime* 28.02. 16:00  1052.27
-24,06
-2,24
CROBISTR* 28.02. 16:31  187.1684
-0,40
-0,21
CROBIS* 28.02. 16:31  114.9918
-0,26
-0,22
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:24 28.02.2020)
(17:08:24 28.02.2020)

  Osvježi
 • Promet
 • Rast
 • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 172,00
-2,82%
10.092.740,50
KRAS 705,00
-0,70%
4.952.280,00
RIVP 33,30
-1,48%
4.192.858,80
OPTE 6,20
-6,77%
3.132.282,35
ARNT 352,00
-1,68%
1.898.752,00
ZABA 57,00
-0,87%
1.492.941,50
ADPL 188,00
-1,83%
1.413.671,00
MAIS 288,00
-0,69%
1.235.528,00
ADRS2 469,00
-2,49%
1.157.482,00
ERNT 1.305,00
-4,04%
1.021.515,00
Redovni dionički promet:   37.602.794,42 kn
Redovni obveznički promet:   6.113.125,00 kn
Blok promet:   3.114.000,00 kn
Sveukupni promet:   46.829.919,42 kn